Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (27)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Zilyetlikten Kaynaklanan Tescil - Tapu İptali Ve Tescil Davaları ( 2.Cilt Takım )

Zilyetlikten Kaynaklanan Tescil - Tapu İptali Ve Tescil Davaları ( 2.Cilt Takım )Sayfa Sayısı
:  
2099
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-5473-17-4

233,28 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ
Sunmuş olduğum Tescil-Tapu İptali ve Tescil Davaları isimli bu kitabım, daha önce yayımlanan Zilyetlikten Kaynaklanan Tescil Davaları ve Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Tapu Dışı Yollardan Kazanılması isimli kitaplarımın birleştirilmiş, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci baskısıdır.

Ülkemizde kadastro çalışmalarının henüz tamamlanmamış ve yurt topraklarının bir bölümünün tapusuz olması nedeniyle olağanüstü zamanaşımı/zilyetlik yolu ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması geniş bir uygulama alanı bulmakta ve önemini korumaktadır. Uygulamada gözlemlendiği üzere, bu yoldan taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasına ilişkin uyuşmazlıklar büyük oranlara ulaşmaktadır. Bu gerçek göz önünde tutularak, burada TMK. nun 713/1 fıkrasında düzenlenen tapusuz, aynı maddenin 2. fıkrasında düzenlenen tapulu taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımı yolu ile kazanılması işlenmiş ve aynı konuları düzenleyen 3402 sayılı Kadastro Kanununun ilgili maddelerine yer verilmiştir.Kitapta inçeleme konusu maddelerle ilgili açıklamalar yapılmış, işlenen konulara açıklık getiren ve yararlanılan bilimsel eserlere yollama yapılmak suretiyle teoriden yaralanılmış, olağanüstü zamanaşımı / zilyetliğe dayanılarak açılan tescil, tapu iptali ve tescil davalarına ilişkin hükümlerin temyiz inçelemesini yapan Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin, Hukuk Genel Kurulu ve taşınmaz hukuku ile ilgili uyuşmazlıklara bakan Y. 1. HD. - Y. 7. HD. - Y. 14. HD. - Y. 16. HD. ve 17. HD nin örnek kararlarına yer verilmiştir.


İncelenen konulara kolaylıkla ve kısa sürede ulaşmak için kitabın baş tarafına içindekiler, sonuna kavramlar ve ilgili kanun maddelerini gösteren fihristler eklenmiştir.

İÇİNDEKİLER :

1. CİLT
BİRİNCİ KİTAP


ZİLYETLİKTEN KAYNAKLANAN
TESCİL TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
Birinci Bölüm


TAŞINMAZA İLİŞKİN KOŞULLAR• 1--GİRİŞ-1
• KAZANMA KOŞULLARI
• A- TAŞINMAZA İLİŞKİN KOŞULLAR
• 2--TAŞINMAZIN TAPUDA KAYITLI OLMAMASI-11
• Yargıtay Kararları-16
• 1--Tapu Kaydı Kavramı-23
• a--Eski Döneme Ait Kayıtlar-24
• b--Yeni Döneme Ait Kayıtlar-24
• 2--Tapu Kaydı Sayılan Belgeler-25
• a--Tastilki Yoklama Kayıtları-25
• b--Tapu İdarelerine Devredilmiş Vakıf Defterlerindeki Kayıtlar-26
• c--Tapu İdarelerine Devredilmiş Temessük Kayıtları-26
• d--Tapu İdarelerine Devredilmiş Hazinei Hassa Defterleri-26
• 3--Tapu Kaydı Sayılmayan Belgeler-27
• a--Tastiksiz Yoklama Kayıtları-27
• b--Tapu İdarelerine Devredilmemiş Muteber Mütevelli, Sipahi, Temessük, Hazinei Hassa Senetleri-28
• c--Müdevvere Kayıtları-28
• d--İskan Kayıtları-29
• e--Tapu Tahsis Belgeleri-30
• f--Ebniye Kanununa Göre Düzenlen Belgeleri-30
• Yargıtay Kararları-31
• 4--İşleme Tabi Kayıtlar-46
• Yargıtay Kararları-48
• 3--TAŞINMAZIN KAZANILMAYA ELVERİŞLİ OLMASI-51
• 4--TARIMA ELVERİŞLİ OLMAYAN TAŞINMAZLAR-59
• 1--Ekilemez Arazi-61
• 2--Boz ve Hali Yerler-61
• 3--Taşlık ve Kayalıklar-62
• 4--Çalılık ve Fundalıklar-63
• 5--Köy Boşlukları-65-
• Yargıtay Kararları-66
• 5--İMAR-İHYA-91
• 1--Genel Olarak-91
• 2--3402 sayılı KK. nuna Göre İmar-İhya-97
• 3--İhyanın Koşulları-98
• a--Taşınmaza İlişkin Koşul-98
• b--Zilyetliğe İlişkin Koşul-101
• Yargıtay Kararları-103
• c--Emek ve Para Harcamaya ilişkin Koşul-121
• Yargıtay Kararları-124
• d--İmar Planına İlişkin Koşul-135
• Yargıtay Kararları-137
• 4--İhya Olgusunun Kanıtlanması-154
• Yargıtay Kararları-157
• 6--YABANİ ZEYTİNLİKLERİN / DELİCELİKLERİN İMAR-ISLAHI-185
• a--3402 sayılı KK. nuna Yabani Zeytinliklerin İmar ve Islahı-189
• b--3573 sayılı Kanununa Yabani Zeytinliklerin İmar ve Islahı-189
• Yargıtay Kararları-194
• 7--TESPİT DIŞI BIRAKILAN YERLERİN TESCİLİ-211
• Yargıtay Kararları-216
• 8--KAMU HİZMET MALLARI-235
• a--Mezarlıklar-236
• b--Pazar Yerleri-239
• c--Mesire Yerleri-239
• d--Cami ve Namazgahlar-239
• e--Hizmet Malı Boşluklar-240
• Yargıtay Kararları-240
• 9--KÖY ORTA MALLARI-255
• 1--Yasal Düzenleme-255
• 2--Orta malların Türleri-257
• a--Mera, Yaylak ve Kışlaklar-257
• Yargıtay Kararları-266
• b--Genel Harman Yerleri-299
• c--Özel Harman Yerleri-301
• Yargıtay Kararları-301
• d--Panayır Yerleri-307
• e--Sıvat ve Eyrek Yerleri-307
• Yargıtay Kararları-308
• f--Yollar ve Meydanlar-310
• Yargıtay Kararları-312
• 3--Orta Malların Hukuki Niteliği-318
• Yargıtay Kararları-321
• 4--Orta Malı Niteliğinin Kazandırılması-335
• Yargıtay Kararları-339
• 5--Orta Malı Niteliğinin Kaybedilmesi / Kaldırılması-346
• Yargıtay Kararları-350
• 6--Orta Malların Kadastrosu-359
• Yargıtay Kararları-363
• 7--Orta Mallara İlişkin Uyuşmazlıkların Kanıtlanması-374
• Yargıtay Kararları-376
• 8--Orta Mal Sınırını İçeren Belgeler-392
• a--Değişmeye ve Genişletmeye Elverişli Sayılır-392
• b--Belgeler Miktarı ile Geçerlidir-393
• Yargıtay Kararları-394
• 10--YARARLANMASI KAMUYA AİT SULAR-407
• a--Genel olarak-407
• b--Yer Altı Suları-408
• Yargıtay Kararları-411
• c--Kıyı Kanunu Kapsamında Olan Sular-417
• aa--Yasal Düzenleme-417
• bb--Kıyıların Hukuki Rejimi-419
• Yargıtay Kararları-425
• d--Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti-433
• e--Kıyı Kapsamında Olan Bir Yerin Belirlenmesi-438
• aa--İfdarece Düzenlenmiş ve İlgiliyi Bağlayıcı Kıyı Kenar Çizgisinin bulunması Halinde-438
• bb--Kıyı Kenar Çizgisi Hiç Düzenlenmemesi Halinde-439
• Yargıtay Kararları-439
• f--Sahil Şeridinde Kalan Taşınmazlar-461
• Yargıtay Kararları-463
• g--Akar Suların Eski Yatakları-465
• Yargıtay Kararları-466
• h--Kumluk yerler-484
• Yargıtay Kararları-484
• i--Su altında kalan taşınmazlar-499
• Yargıtay Kararları-502
• 11--DOLDURMA VE KURUTMA-513
• Yargıtay Kararları-517
• 12--ORMANLAR-531
• 1--Genel olarak-531
• 2--6831 sayılı Orman Kanunu-534
• 3--Ormanlar Kazanılamazlar-536
• Yargıtay Kararları-538
• 4--Orman Kadastrosu/Sınırlaması-564
• a--Orman Kanunu uyarınca orman kadastrosu-566
• b--Kadastro Kanunu uyarınca orman kadastrosu-567
• 5--Orman Sayılan Yerlerin Belirlenmesi-571
• a--Orman Kadastrosu Yapılmış ve Kesinleşmiş Yerlerde-571
• b--Orman Kadastrosu Geçmemiş Yerlerde-574
• Yargıtay Kararları-575
• 6--Orman İçi Açıklıklar/Boşluklar-583
• Yargıtay Kararları-584
• 7--Orman Niteliğiyle Tespit Dışı Bırakılan Yerler-603
• Yargıtay Kararları-606
• 8--Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler-622
• 9--Makiye Ayrılan Yerler-626
• Yargıtay Kararları-630
• 10--Milli parklar-648
• Yargıtay Kararları-649
• 13--DOĞAL KAYNAK VE SERVETLER-653
• 1--Madenler ve Tuzlar-653
• 2--Taş Ocakları ve Tuğla Harmanları-654
• Yargıtay Kararları-655
• 14--KANUNİ KISITLAMALAR NEDENİYLE KAZANILMAYAN TAŞINMAZLAR-661
• 1--Vakıf Taşınmazları-661
• Yargıtay Kararları-663
• 2--Kültür, Tabiat Varlıkları ile Koruma ve Sit Alanları-676
• Yargıtay Kararları-680
• 3--Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri-696
• Yargıtay Kararları-700
• 4--Kömür Havzasında Kalan Taşınmazlar-705
• Yargıtay Kararları-710
• 15--KANUNLAR UYARINCA DEVLETE KALAN TAŞINMAZLAR-717
• 1--Padişah Malları-717
• Yargıtay Kararları-719
• 2--Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalan Taşınmazlar-722
• Yargıtay Kararları-725
• 3--Mubadil Rumlardan Devlete Kalan Taşınmazlar-738
• Yargıtay Kararları-740
• 4--Batıya Nakledilen Kişilere Ait Taşınmazlar-754
• Yargıtay Kararları-755
• 5--Miras Sebebiyle Devlete Kalan Taşınmazlar-757
• Yargıtay Kararları-759
• 16--SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINMAZLAR-767
• Yargıtay Kararları-770
• B- ZİLYETLİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR
• 17--ZİLYETLİK-797
• 1--Genel Olarak-797
• 2--Zilyetliğin Konusu-799
• 3--Zilyetliğin Türleri-802
• Yargıtay Kararları-807
• 18--ÇEKİŞMESİZ ZİLYETLİK-819
• Yargıtay Kararları-823
• 19--ARALIKSIZ ZİLYETLİK-831
• Yargıtay Kararları-833
• 20--MALİK SFATIYLA ZİLYETLİK-851
• Yargıtay Kararları-857
• 21--YİRMİ YILLIK ZİLYETLİK-891
• Yargıtay Kararları-897
• 22--OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILACAK TAŞINMAZ MİKTARI-911
• Yargıtay Kararları-924
• Zilyetliğin Kanıtlanması-959
• 23--İRTİFAK HAKKININ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI-963
• Yargıtay Kararları-965


2. CİLT


İKİNCİ KİTAPİkinci Bölüm


TAPULU TAŞINMAZLARIN
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA
KAZANILMASI
• 24--TAPULU TAŞINMAZLARIN OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI-971
• A--TAŞINMAZA İLŞİKİN KOŞULLAR-972
• 1--Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan Taşınmazlar-987
• a--Malikle İlgili Bilgilerin Sicile Geçirilmemiş Olması-987
• b--Tapu Kütüğünde Yazılı Malikin Bilinmemesi-988
• Yargıtay Kararları-991
• 2--Kayıt Malikinin 20 Yıl Önce Ölmüş Olması-1015
• Yargıtay Kararları-1024
• 3--Kayıt Maliki Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Olması-1043
• Yargıtay Kararları-1046
• B--ZİLYETLİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR-1053
Üçüncü Bölüm


SENETSİZ TASARRUFLAR
• 25--TAPU DIŞI SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESİL DAVALARI-1055
• 1--Tapu Dışı Sözleşme Kavramı-1055
• 2--3402 sayılı KK. na göre Kazanma Koşulları-1057
• a--Tapu Dışı Sözleşmeye İlişkin Koşul-1057
• Yargıtay Kararları-1067
• b--Kayıt Sahibi veya Mirasçılarından Taşınmazın Tapu Dışı Yoldan Edinilmesi Koşulu-1082
• c--Zilyetliğe İlişkin Koşul-1084
• Yargıtay Kararları-1086
• 3--Kazanma Koşullarının Oluşmasının Hukuki Sonucu-1104
• Yargıtay Kararları-1105
• 4--Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Açılan Davanın Kabulü-1110
• Yargıtay Kararları-1115
• 5--Tapu Dışı Sözleşmenin Kanıtlanması-1121
• Yargıtay Kararları-1122
• 6--Hak Düşürücü Süre-1126
• 26--İYİNİYETLE AYNİ HAK KAZANMA-1127
• 1--Genel Olarak-1127
• 2--Kavramların Açıklanması-1129
• a--Yolsuz Tescil-1129
• b--Üçüncü Kişi-1130
• c--İyi Niyet-1132
• 3--Tescilin Hükmü-1134
• a--Tescilin Olumsuz Hükmü-1134
• b--Tescilin Olumlu Hükmü-1134
• 4--Tescile İlişkin İlkeler-1136
• a--Sebebe Bağlılık İlkesi-1136
• b--Güven İlkesi-1136
• c--Açıklık (Aleniyet) İlkesi-1136
• 5--İyi Niyetle Kazanma Koşulları-1137
• a--Üçüncü Kişinin Yolsuz Tescile Dayanması-1137
• b--Ayni Hakkın Kazanılması-1138
• aa--Ayni Haklar-1138
• bb--Şerhler-1140
• cc--Beyanlar-1141
• c--Üçüncü Kişi İyi Niyetli Olmalıdır-1141
• Yargıtay Kararları-1144
• 6--İyi Niyete Dayalı Davalarda Kanıtlama Yükümlülüğü-1174
• Yargıtay Kararları-1177
• 7--İyi Niyetle Ayni Hak Kazanmanın Sonuçları-1182
• Yargıtay Kararları-1183
• 8--İyi Niyetin Korunmadığı Haller-1185
• a--Kamu Mallarında-1185
• Yargıtay Kararları-1188
• b--Kişisel Haklarda-1195
• c--Çifte Tapu Halinde-1195
• d--KanunenTakyidliTaşınmazlarda-1197
• e--Ayni Hakkın Kazanılmasına Yol Açan Hukuki Sebepteki Sakatlıklarda-1197
• f--Ayni Hakkı Devreden Kişinin Kimlik veya Hukuki Ehliyetindeki Sakatlıklarda-1198
• g--Temsil Yetkisindeki Eksiklik ve Sakatlıklarda-1198
• h--Kanun Gereği Yapılan İşlerde-1200
• Yargıtay Kararları-1200ÜÇÜNCÜ KİTAP
TESCİL - TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

• 27--DAVA-1205
• 1--Genel Olarak-1205
• 2--Taraf Ehliyeti-1207
• 3--Dava takip Yetkisi-1208
• 4--Taraf Sıfatı-1209
• Yargıtay Kararları-1210
• 28--TESCİL-TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA DAVACI-1215
• 1--Türk Uyruklu Gerçek Kişiler-1215
• a--Tek kişi mülkiyetinde-1215
• b--Topluluk mülkiyetinde-1216
• aa--Paylı mülkiyette-1216
• bb--Elbirliği mülkiyetinde-1217
• Yargıtay Kararları-1224
• 2--Türk Uyruklu Tüzel Kişiler-1263
• a--Özel hukuk tüzel kişiler-1263
• aa--Dernekler-1264
• Yargıtay Kararları-1266
• bb--Ticaret Şirketleri-1271
• Yargıtay Kararları-1272
• cc--Sendikalar-1273
• dd--Siyasi Partiler-1273
• ee--Vakıflar-1274
• Yargıtay Kararları-1275
• b--Türk Uyruklu Kamu Tüzel Kişilerinin Davacı Sıfatı-1281
• aa--Genel olarak-1281
• bb--Hazine-1284
• Yargıtay Kararları-1287
• cc--Köy tüzel kişiliği-1294
• Yargıtay Kararları-1295
• dd--Belediyeler-1299
• Yargıtay Kararları-1301
• ee--Diğer Kamu İdare ve Kamu Kurumları-1307
• Yargıtay Kararları-1307
• 29--YABANCILARIN DAVACI SIFATI-1317
• a--Genel Olarak-1317
• b--Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz mal kazanmaları-1322
• aa--Karşılıklılık ilkesi-1323
• bb--Kanuni sınırlamalar-1324
• --1062 sayılı Kanunu-1324
• --Köy Kanunu-1324
• --Tapu Kanunu-1325
• --Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu-1326
• --Diğer Kanunlar-1326
• cc--Taşınmazın niteliği ve miktarına ilişkin koşul-1327
• dd--İmar planına ilişkin koşul-1327
• c--Yabancı özel hukuk tüzel kişilerinin-1328
• d--Yabancı kamu tüzel kişilerinin-1328
• 30--TESCİLE İTİRAZ DAVASI-1331
• 1--Genel Olarak-1331
• 2--Tescil Davası İçinde Davalıların Tescil İsteği-1335
• Yargıtay Kararları-1336
• 31--DAVA HAKKININ DEVRİ-1347
• Yargıtay Kararları-1350
• 32--TESCİL-TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARINDA DAVALI-1365
• 1--Tescil Davalarında-1365
• 2--Tapu İptali ve Tescil Davalarında-1371
• Yargıtay Kararları-1379
• 33--GÖREVLİ MAHKEME-1409
• 1--Genel Olarak-1409
• 2--Genel Mahkemelerin Görevi-1410
• Yargıtay Kararları-1416
• 3--İmar Uygulaması Sonucu Oluşturulan Tapu Kayıtlarının İptal ve Tescil İsteğinde Görev Sorunu-1425
• Yargıtay Kararları-1427
• 4--Kadastro Mahkemelerinin Görevi-1436
• Yargıtay Kararları-1439
• 5--Mecburi Hakem-1464
• 34--YETKİLİ MAHKEME-1467
• Yargıtay Kararları-1471
• 35--GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARLARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER-1477
• Yargıtay Kararları-1479
• 36--DAVANIN AÇILMASI-1485
• 1--Genel Olarak-1485
• 2--Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekli Hususlar-1489
• Yargıtay Kararları-1491
• 37--DAVA AÇMA SÜRESİ-1503
• 1--Genel Olarak-1503
• 2--DavaAçma Sürelerinin Türleri;-1506
• 3--Süreler Arasındaki Farklar;-1507
• 4--Hak Düşürücü Süre;-1508
• 5--Kanunlarımızda Yeralan Hak Düşürücü Süreler-1509
• a--3402 sayılı KK. nun 12/3. Maddesindeki Süre-1509
• Yargıtay Kararları-1518
• b--3402 sayılı KK. nun 46/son Fıkrasında Yazılı Süre-1533
• Yargıtay Kararları-1537
• c--3402 sayılı KK. nun Geçici 4/3. Maddesinde Yazılı Süre-1554
• Yargıtay Kararları-1558
• d--Orman Kanununda Öngörülen Süreler-1560
• Yargıtay Kararları-1564
• 6--Hak Düşürücü Süreye Bağlı Davalar-1587
• -Tutanağı Düzenlenen Taşınmazlar-1587
• a--Davanın Görevsiz Mahkemede Açılması Halinde-1591
• b--Davanın Açılmamış Sayılması Halinde-1593
• c--Davanın Islahı Halinde-1595
• d--Davaya Katılma Halinde-1597
• e--Genel Mahkeme Hükmüyle Sicilin Değiştirilmesi Halinde-1599
• Yargıtay Kararları-1601
• f--Hak Düşürücü Süreyle Kabul ile Beyanının Karşılaşması-1636
• Yargıtay Kararları-1636
• g--Hak Düşürücü Süre ile Kesin Hükmün Karşılaşması-1638
• 7--Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olmayan Davalar-1639
• a--Kamu Malları-1639
• Yargıtay Kararları-1648
• b--Tespitten Sonraki Sebepler-1657
• Yargıtay Kararları-1659
• c--İkinci Kadastro-1664
• Yargıtay Kararları-1667
• d--İdari Yoldan Oluşturulan Tapu Kayıtları-1668
• Yargıtay Kararları-1670
• e--7269 sayılı Kanuna Göre Yapılan Kadastro-1673
• Yargıtay Kararları-1673
• f--Genel Mahkeme Hükmüne Dayanılarak Oluşturulan Kayıtlar-1682
• Yargıtay Kararları-1684
• g--Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Hükümleri Uyarınca Oluşturulan Tapu Kayıtları-1686
• Yargıtay Kararları-1687
• h--Çifte Tapu Durumunda-1689
• ı--Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar-1691
• Yargıtay Kararları-1692
• i--Kömür Havzasındaki Taşınmazlar-1696
• Yargıtay Kararları-1697
• j--Teknik Hataların Düzeltilmesi-1700
• Yargıtay Kararları-1701
• 38--ISLAH-1703
• Yargıtay Kararlar-1706
• 39--FERAGAT ve KABUL-1709
• 1--Genel Olarak-1709
• 2--Feragat / Vazgeçme-1709
• 3--Davanın Atiye Terk Edilmesi / Davayı Geri Alma-1712
• 4--Kabul-1712
• Yargıtay Kararlar-1714
• 40--DELİLLER-1729
• 1--Genel Olarak-1729
• 2--Delillerin Gösterilmesi-1730
• 3--Delilerin Türleri-1732
• Yargıtay Kararları-1733
• A--Kesin Deliller-1744
• a--İkrar-1744
• Yargıtay Kararları-1746
• b--Kesin hüküm-1750
• aa--Şekli anlamda kesin hüküm-1750
• bb--Maddi anlamda kesin hüküm-1751
• cc--Kesin hükmün unsurları . -1751
• dd--Ceza hukuku ile medeni hukuk ilişkisi-1754
• Yargıtay Kararları-1755
• c--Yemin-1777
• Yargıtay Kararları-1778
• d--Senet-1781
• e--Zilyetliğin Belgelerle Kanıtlanması-1784
• --A. bendindeki hal-1789
• --B. bendindeki hal-1790
• --C. bendindeki hal-1790
• Yargıtay Kararları-1792
• --D. bendindeki hal-1853
• Yargıtay Kararları-1854
• B--Takdiri Deliller-1863
• a--Tanık-1863
• Yargıtay Kararları-1867
• b--Bilirkişi-1883
• Yargıtay Kararları-1887
• c--Keşif-1897
• Yargıtay Kararları-1899
• 41--İLANLAR-1905
• Yargıtay Kararları-1909
• 42--HÜKÜM-1917
• Yargıtay Kararları-1920
• 43--DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI-1935
• Yargıtay Kararları-1938
• 44--YARGILAMA GİDERLERİ-1955
• 1--Genel Olarak-1955
• 2--Avukatlık Ücreti-1956
• 3--Yargılama Harçları-1961
• Yargıtay Kararları-1962
• 45--KANUN YOLLARI-1983
• 1--Genel Olarak-1983
• 2--Temyiz Yolu-1986
• a--Genel Olarak-1986
• b--Temyiz Yoluna Başvurma-1989
• c--Temyiz Süresi-1990
• d--Katılma Yoluyla Temyiz-1993
• e--Temyiz İncelemesi-1995
• Yargıtay Kararları-1997
• 3--Karar Düzeltme-2025
• Yargıtay Kararları-2028
• 4--Yargılamanın Yenilenmesi-2034
• a--Genel Olarak-2034
• b--Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri-2035
• c--Dava açma süresi-2036
• d--Yenileme Davasının Açılması-2036
• Yargıtay Kararları-2038
• 46--HÜKÜMLERİN AÇIKLANMASI-2063
• Yargıtay Kararlar-2064KAYNAKÇA-2071


DİZİN 1- KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ-2075


DİZİN 2- KAVRAMLAR DİZİNİ-2089