Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (27)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Yorumluyorum - II

Yorumluyorum - IISayfa Sayısı
:  
497
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-975-02-2858-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Önsöz


 

Ceza Hukukçusu olarak birçok güncel konuya ilişkin yorumda bulunmakve toplumun tüm kesimleri ile paylaşmak amacıyla "Yorumluyo­rum" adlı çalışmanın ikincisini yayıma hazırladım, iyi de olduğunu düşünüyo­rum. Çünkü Ülke gündemi, her gün değişen hukuki sorun ve tartışmalarla dolu. Gün bitmeden yeni bir hukuki mesele ile karşı karşıya kalıyoruz ve bu soruna odaklanmaya çalışıp kafa yorarken, hiç tecrübe edilmeyen yeni so­runlar ortaya çıkıyor. Millete sormadan, insanlarla paylaşıp tartışmadan, toplumun ihtiyaçları ile sosyolojik yapısını hesaba katmadan, hukuk kuralla­rına inanç ve uygulamalarda eşitlik ve istikrar sağlamadan çıkarılan düzen­lemelerle bu sorunların tükeneceğini söylemek de zor gözüküyor.

 

Önümüze çıkan meseleleri, gerçekten çözüme kavuşup kavuşmadığına bakmaksızın çok çabuk da tüketiyoruz. Bu çalışmayı tamamlayana kadar, belki kaleme aldığım hukuki meselelerden bazıları bir şekilde çözüme ka­vuşmuş, gündemden düşmüş veya unutulmuş ya da değişime uğramış olabi­lir. Her bir çalışmanın kaleme alındığı anın şartları, o an mevcut olan hukuki düzenlemeler ve öneriler ile tartışmalar dikkate alınmıştır. Çalışma konula­rından bazıları şu an gündemden düşmüş veya değişime uğramış gözükse de, bizim gibi henüz hukuk ve adalette güven ve istikrarı yakalayamamış ve yakalamaya çalışan bir toplumda bu sorun ve tartışmalar bitmez. Bu sebep­le, bir soruna hukukçu sıfatıyla nasıl yaklaşım gösterilmesi gerektiğini ve ele alış biçimimiz ile çözüm önerimizi ortaya koymayı hedefledik.Örneğin suç örgütünü anlatırken, uygulamada suç örgütü unsurlarının basitleştirdiğini, suça iştirak sayılabilecek birçok durumun "suç örgütü" kapsamında değer­lendirildiğini, bunun nedenlerin de; "suç örgütü" fiilin ayrı suç sayılıp ceza öngörülmesinden, "ceza sorumluluğunun şahsiliği" ilkesini ihlal eden yönetiçilerin ceza sorumluluğunu alabildiğine geniş tutan Türk Ceza Kanunu m.22o/5'den, "suç örgütü" suçlaması yoluyla kolay ve uzun tutuklama tedbi­rine, telefon ve ortam dinlemelerinin rahatlıkla yapılabilmesine dayandığına, bu noktadaki otoriter anlayışın yanlışlığına yer verdik. "Kamu düzeni" gerek­çesine sığınıp, hukukun evrensel ilke ve esaslarını gözardı etmek suretiyle kişi hak ve hürriyetlerinin otoriter bir yaklaşımla ihlaline kapı açılması, Huku­kun Devletinde kabul görmemelidir.

 Her yazı, konu ve içeriği itibariyle birbirinden farklı olmakla birlikte, bu farklılıklar temelde meselenin yoğunluk ve ağırlığı ile sınırlı olup, özlerinde tüm yazılar bireyin hak ve hürriyetleri ile bağlantılıdır. Ülke ve Millet odaklı yazılar da dahil olmak üzere, toplumun esasını oluşturan "birey" unsuru ve bireyin mutluluğu ön planda tutulmuştur.

 


ilk bakışta "Ceza Hukuku" kavramı korkutucu ve kısıtlayıcı gelebilir. An­cak Ceza Hukuku, otoriter anlayışa hizmet etmez. Ceza Hukukunun amaç ve fonksiyonu, kim olduğu bilinmeyen başkalarının, "eşitlik" ilkesi gözetilmek suretiyle herkesin hak ve hürriyetini korumaktır. Yazıları bu hukuk nosyonu ile kaleme aldığımı, Ülkede üniter yapıyı, Millet olgusunu savunurken de, kesinlikle otoriter bir anlayışın hakimiyetine, düzen için düzene değil, insan hak ve hürriyetleri için düzene vurgu yapmayı ve bireyi öne çıkarmayı hedef­ledik.


01.07.2012


Üsküdar


Prof. Dr. Ersan Şen

           İÇİNDEKİLER

  • 12 Eylül 1980'nin Yargılanması Mümkün müdür?


 • 28 Şubat Süreci ve Hükümete Karşı Suç


 • Avukatın Dosya İnceleme Yetkisi


 • Casus Belli


 • 6291 Sayılı Kanunla Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında ve Tutuklama Tedbirinin Uygulanmasında Yapılan Değişiklikler


 • Cumhurbaşkanının Görev Süresi ve İkinci Kez Seçilebilmesi


 • 6273 Sayılı Kanunla 5941 Sayılı Çek Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler


 • Ensest Mağdurlarından Birisi: “Kadın”


 • Kadının ve Çocuğun Korunması


 • Özgürlük, Demokratikleşme, Laiklik ve Üniter Yapı Kavramları


 • Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Sonrası “Yeni Delil”


 • Yargıya Müdahale ve Milletvekili Dokunulmazlığı


 • Milli İstihbarat Teşkilatı Mensuplarının Soruşturulması ve Tanıklığı


 • Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri


 • 6352 Sayılı Kanunla Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri Kaldırılırken


 • Polisin Zor ve Silah Kullanma Yetkisi


 • Suç Örgütü


 • Şike Suçu


 • Telefon Dinleme Yoluyla Elde Edilen Delillerin İspat Gücü ve Bu Delillerdeki Hukuka Aykırılıkların Sonuçları İle Uygulamadaki Hatalar


 • Tutuklama Tedbiri Önerisi


 • Tutuklu Vekiller Hakkında Kanun Değişikliği Teklifinin Değerlendirilmesi


 • Yargıtay Aşamasında Geçen Tutukluluk Süresine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi ve Tutukluluk Süresi Dolduğundan Bahisle Tahliye Olanın Yeniden Tutuklanması


 • Türk Ceza Yargılamasının İşleyişi


 • Ulus Ruhu


 • Yargı Değişimi Tartışması


 • Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Hazırlanan Kanun Tasarısının Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi


 • Yeni Anayasa Önerisi


 • Yüce Divan Yargılaması


 • 6352 Sayılı Kanunla Öngörülen Af Benzeri Müesseseler


 • Yeni Düzenlemede İrtikap ve Rüşvet Suçları


 • Tutuklama Tedbirinde 6352 Sayılı Kanunla Başladığı Düşünülen Yeni Dönem


 • Suç Örgütü Yöneticilerinin Ceza Sorumluluğunda Anayasa Aykırılık Sorunu


 • Ülke Bütünlüğü Endişesi Bir Paranoya mı?


 • Yeni Bir Affa Doğru mu?


 • Ülke Güvenliği