Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

YENİ Türk Borçlar Kanunu ve YENİ Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu ( Makaleler , Tebliğler )

YENİ Türk Borçlar Kanunu ve YENİ Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu ( Makaleler , Tebliğler )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
374
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4446-86-5

100,00 TLÖNSÖZ Bu kitap, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 30- 31 Mayıs 2011 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi\′nde düzenlenen \"Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu\" konulu Sempozyumda sunulan tebliğlerden oluşmaktadır. Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun tüm maddelerini dili açısından yeniden kaleme alan ve esas açısından birçok konuda önemli değişiklikler ve yeni kurumlar getiren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu sırasıyla 11.1.2011 ve 13.1.2011 tarihlerinde kabul edilmiş ve her iki Kanun 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesinden birkaç ay sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesinin düzenlediği bu Sempozyum, tebliğ sunulan alanlarda çalışmaları olan çok değerli bilim insanlarının katkılarıyla ve Türkiye\′nin birçok üniversitesinden gelen akademisyenler ile hukuk uygulayıcıları ve öğrencilerin geniş katılımıyla gerçekleşmiştir. Sempozyumda hem Türk Borçlar Kanunu hem Türk Ticaret Kanununda getirilen yeni kurumlar ve önemli değişiklikler içeren konular ele alınmış ve bunların sunumunda esas olarak kanundaki düzenleniş sırasına uyulmuştur. Önemli tartışmalara ve değerli görüş alışverişine olanak sunan Sempozyum tebliğlerinin okuyucuya da aktarılması düşüncesiyle yayımlanması gündeme geldiğinde tebliğ sahiplerinden bir kısmı katkılarını tebliğ formatında, bir kısmı ise makale olarak yayınlatmayı tercih etmişlerdir. Tebliğlerini gerek derhal gerek sonradan düzeltmeler yaparak tarafımıza ileten, hukuk camiasının değerli akademisyenlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 30 Mayıs 2011 günü Türk Borçlar Kanunundaki değişiklik ve yeniliklerin ele alındığı Sempozyum TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi\′nin Rektörü Sayın Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve her iki Kanunun hazırlanmasında büyük emeği bulunan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet İyimaya\′nın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Kendilerine katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ederim. Sempozyumun birinci günü, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Dr. Mustafa Kılıçoğlu\′nun başkanlığında \"Haksız Fiiller\", Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Lâle Sirmen\′in başkanlığında \"Sözleşmelerin Kurulması, İfası ve İfa Edilmemesi\", Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Seyit Çavdar\′ın başkanlığında \"Özel Hükümler Alanında Getiri¬len Bazı Önemli Değişiklikler ve Borçlar Kanununda Getirilen Bazı Önemli Usul Hükümleri\" başlıklarını taşıyan üç oturumdan oluşmuştur. Türk Ticaret Kanununun ele alındığı ikinci gün ise, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti Anabilim Dalı Başkanı emekli öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Turgut Kalpsüz başkanlığında \"Ticari İşletmeye İlişkin Olarak Yapılan Değişiklikler\", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Celal Göle\′nin başkanlığında \"Ticaret Şirketleri\", Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zühtü Aytaç\′ın başkanlığında \"Anonim Şirketler I\" ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Asuman Turanboy\′un başkanlığında \"Anonim Şirketler II\" olmak üzere dört oturumda gerçekleşmiştir. Her bir oturumu çok değerli katkılarıyla yöneten değerli Hocalarımız\′a ve Yargıtay\′ımızın değerli mahkeme başkanlarına ve üyelerine sonsuz saygı ve şükranlarımı sunarım. Gerek Sempozyumun gerek Sempozyum kitabının hazırlanmasında büyük emekleri geçen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi\′nin değerli öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Tülay Karakaş, Yrd. Doç. Dr. Ozan Ergül, Yrd. Doç. Dr. Eşref Küçük ile araştırma görevlileri Can Boyacı, Burçak Bal, Çiğdem Yatağan, Duygu Çağlar Doğan, Eren Özdemir ve Mehmet Murat Öngel\′e ayrıca en içten teşekkürlerimi sunarım. Onların destekleri ve emekleri olmasaydı bu Sempozyumu gerçekleştiremezdik. Son olarak elinizdeki kitabın basımını üstlenen ve büyük bir titizlik ve özenle basımı gerçekleştiren Vedat Kitapçılık\′a, özellikle Sayın Vedat Carbaş\′a çok teşekkür ederim. Prof. Dr. Çiğdem KIRCA TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İÇİNDEKİLER BORÇLAR HUKUKU Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu\′nda Haksız Fiiller Alanında Getirilen Değişikliklerin Genel Olarak Değerlendirilmesi 3 Prof. Dr. Çiğdem KIRCA 6098 Sayılı Borçlar Kanunu ile Müteselsil Sorumluluk Konusunda Getirilen Yenilikler 23 Doç. Dr. Nuh ER/ŞGİN Türk Borçlar Kanunu Madde 71: Genel Tehlike Sorumluluğu 59 Prof. Dr. Ye sim M. AT AMER Genel İşlem Koşulu mu Bireysel Pazarlıkla Kurulan Sözleşme mi? Tüketici ve Tacir İşlemleri Açısından Karşılaştırmalı Olarak Başvurulabilecek Değerlendirme Kriterleri 103 Prof. Dr. Vedat BUZ Yeni Türk Borçlar Kanunu\′nda Borçların İfası ve İfa Edilmemesine İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi 139 Pınar ÇAĞLAYAN Türk Ticaret Kanunu\′nun 1530\′uncu Maddesi ile İki Ticari İşletme Arasında Para Borcunun Ödenmesine İlişkin Olarak Getirilen Yenilikler 151 Çiğdem YATAĞAN Mal ve Hizmet Tedarikinin Geç Ödenmesinin Sonuçları Açısından Faturaya ve 2011/7/EU Sayılı Yönerge ile Mevzuatın Uyumlaştırılması Amacıyla Yapılması Gerekli Değişikliklere Fransa Örneğinden Kısa Bir Bakış 157 Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU Kira Sözleşmelerine İlişkin Başlıca Değişiklik ve Yenilikler 173 Prof. Dr. Nami BARLAS Yeni Türk Borçlar Kanunu\′nda Kefalet Sözleşmesi Konusunda Getirilen Yenilikler 213 TİCARET HUKUKU Prof. Dr. Sabih ARKAN Türk Ticaret Hukukunda Ticari İşletmeyle İlgili Olarak Yapılan Değişiklikler 233 Yrd. Doç. Dr. Burçak YILDIZ \"Ehliyet - Sermaye Koyma Borcu\" 237 Yrd. Doç. Dr Hülya ÇOŞTAN 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu\′na Göre Ticaret Şirketlerinin Yeniden Yapılanması 255 Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Tek Kişilik Anonim Şirket 293 Doç. Dr. Çağlar MANAVGAT Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu\′nun Uygulanması 309 Prof. Dr. İsmail KIRCA 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu - Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Organlar 321 Prof. Dr. ZühtüAYTAÇ Yeni Türk Ticaret Kanunu\′nda Düzenlenen Pay Sahipliği Haklarının Değerlendirilmesi 333 Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu\′nda Finansal Raporlama ve Denetim 347