Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (162)      Ekim (184)      Eylül (243)      Ağustos (62)

Yeni TTK, TBK, HMK ve Çek Kanununa Göre Öğretide ve Uygulamada Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali En Son Mevzuat Değişiklikleri ve Yargıtay Kararları Işığında

Yeni TTK, TBK, HMK ve Çek Kanununa Göre Öğretide ve Uygulamada Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali En Son Mevzuat Değişiklikleri ve Yargıtay Kararları IşığındaSayfa Sayısı
:  
344
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750260698

85,00 TL


Bu çalışma ile "Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali" konusu, hem teorik hem de uygulamaya dönük ve ayrıntılı bir şekilde irdelenerek, Ticaret Hukuku kürsülerinde görev yapan araştırmacılara, fakültelerde ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere; ticarî hayatta kambiyo senedi kullananlara; yargılama aşamasında bu uyuşmazlıklara bakan hâkimlere ve avukatlara yardımcı olması düşüncesi ile incelenmiştir.


 


Kitabın bu baskısında; "Konu ile İlgili Seçilmiş Yargıtay Kararları ve Uygulamada Konu ile İlgili Seçilmiş Karar Örnekleri" başlığı, beşinci bölüm olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu bölümde; ikisi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı olmak üzere en yeni Yargıtay kararları, uygulamada konu ile ilgili olan ilk derece mahkemesi kararları ve yazışmaları okuyucuya sunulmuştur. Keza; konuya ilişkin yeni yayınlar ile kitaplar ve makaleler tekrar taranarak konunun ilgili kısımlarına işlenmiş yani kitap güncellenmiş ancak kitabın özü esas itibarıyla korunmuştur.


 


* Ayrıca 5941 sayılı Çek Kanununda değişiklikler yapan 6273 sayılı "Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun",


 


* 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun",


 


* 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" da incelenerek, yapılan değişiklikler ilgili maddelerde belirtilmiştir.


 


Bunların yanında, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda bazı değişiklikler yapan 6335 sayılı "Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve 6545 sayılı "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" da irdelenmiştir. Aynı uygulama, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu için de yapılmıştır.


 


Yine kitabın sonunda, 6762 sayılı Mülga Türk Ticaret Kanunu ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun kıymetli evraka ilişkin madde karşılaştırma tablosuna yer verilerek, bu konuda yapılan değişikliklerin okuyucu tarafından hızlı bir şekilde ayırt edilmesi hedeflenmiştir.


 


Kitabın "Yargıtay Kararları Dizini"nde de Yargıtay kararlarının özetleri başlık hâlinde verilerek, okuyucunun aramış olduğu Yargıtay kararına daha çabuk ulaşması amaçlanmıştır.