Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler ( 4.07.2012 Tarihli ve 6353 Sayılı Kanunla Getiriler Dahil , Bazı Değişiklikler İşlenmiş )

Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler ( 4.07.2012 Tarihli ve 6353 Sayılı Kanunla Getiriler Dahil , Bazı Değişiklikler İşlenmiş )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
145
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4446-35-3

0,00 TLÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Yeni Borçlar Kanununun getirdiği başlıca değişiklikler ve yenilikleri özetleyen bu küçük kitabın ilk baskısı gibi ikinci bas¬kısı da yoğun ilgi görerek kısa zamanda tükendi Bu üçüncü bas¬kıdaki yenilikler, kira sözleşmesine ilişkin bazı hükümlerin yü¬rürlüğünü sekiz yıl erteleyen yasa değişikliğinin işlenmesi; önce¬ki basılarda unutulmuş olan alacaklı teselsülüne ilişkin m. 169./4,5 hükümlerindeki değişikliğin işlenmesi; müteselsil borç¬luluğa ilişkin m. 166/3 hükmünün metindeki sırasının düzeltil¬mesi; konut ve işyeri kiralarına ilişkin m. 347 hükmüne açıklama eklenmesi ve kefalete ilişkin m. 589/4 hükmüne açıklanma ek¬lenmesi hususlarıdır. Umarım bu kitapçık da uygulamamn pratik ihtiyaçlarını karşılamaya devam eder. Vedat Yayıncılık yönetici ve çalışanlarına tekrar teşekkürü borç bilirim. İÇİNDEKİLER YENİ BORÇLAR KANUNUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER I- GENEL OLARAK 1 II- GENEL HÜKÜMLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 5 1) Sözleşmelerin kurulması, geçerliliği, şekli ve içeriğine ilişkin değişiklikler 5 2) Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri hakkındaki hükümlerde yapılan değişiklikler 10 3) Sebepsiz zenginleşme hükümlerinde yapılan değişiklikler 14 4) Borçların ifası ve ifa edilmemesinin sonuçlarına ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 16 5) Borçların ve borç ilişkilerinin sona ermesi ile zamanaşımına ilişkin hükümlerdeki değişiklikler . .22 6) Borç ilişkilerinde özel durumlara ve borç ilişkilerinde taraf değişikliklerine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 26 III- ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 32 1) Satış sözleşmesi hükümlerindeki değişiklikler . . . .32 a) Satış sözleşmesinin tanımı ve genel hükümlerindeki değişiklikler 32 b) Taşınır satışı hükümlerindeki değişiklikler ... .33 c) Taşınmaz satışına ilişkin hükümlerdekı değişiklikler ve yeni eklenen satış ilişkisi doğuran haklar 40 aa- Yeni eklenen satış ilişkisi doğuran haklara ve özellikle onalım hakkına ilişkin hükümler ... .40 bb- Taşınmaz satışına ilişkin değişiklikler 42 d) Örnek üzerine satış ve beğenme koşuluyla satış hükümlerindeki değişiklikler 42 e) Taksitle satışlara ilişkin yeni hükümler 43 f) Ön ödemeli taksitle satış hükümleri 49 g) Açık arttırma yoluyla satış hükümlerindeki değişiklikler 54 2) Mal değişimi (trampa) sözleşmesine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 56 | 3) Bağışlama sözleşmesine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 56 | 4) Kira sözleşmelerine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 581 a) Kiraya ilişkin genel hükümlerdeki değişiklikler 591 b) Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümler 70 c) Ürün kirasına ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 81 5) Ödünç sözleşmelerine ilişkin hükümlerde dil ve ifade tarzı dışında değişiklik yoktur 82 6) Hizmet sözleşmelerine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 82 a) Genel hizmet sözleşmesi hükümleri 82 b) Pazarlamacılık sözleşmesi hükümleri 102 c) Evde hizmet sözleşmesi hükümleri 107 7) Eser (istisna) sözleşmesine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 110 8) Yayım (neşir) sözleşmesindeki değişiklikler 113 9) Vekalet ilişkilerine dair hükümlerdeki değişiklikler 115 a) Vekalet sözleşmesine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 115 b) Kredi (itibar) mektubu ve kredi (itibar) emrine ilişkin hükümlerde dil ve ifade değişikliği dışında değişiklik yoktur 116 c) Simsarlık (tellallık) sözleşmesine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 116 10) Vekâletsiz işgörmeye ilişkin hükümlerde dil ve ifade değişikliği dışında değişiklik yoktur 117 11) Komisyon sözleşmesine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 117 12) Ticarî temsilcilere, ticarî vekillere ve diğer tacir yardımcılarına ilişkin hükümlerdeki değişiklikler .118 13) Havale hükümlerindeki değişiklikler 119 14) Saklama (vedia) sözleşmelerine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 119 15) Kefalet sözleşmesine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 121 16) Kumar ve bahis hükümlerindeki değişiklikler ... .135 17) Ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler .135 a) Ömür boyu gelir (kaydı hayatla irat) sözleşmesine ilişkin hükümlerdeki değişiklik . 135 b) Ölünceye kadar bakma sözleşmesine ilişkin hükümlerde, dil ve ifade değişiklikleri hariç, değişiklik yapılmamıştır 136 18) Adi ortaklık sözleşmesine ilişkin hükümlerdeki değişiklikler 136 IV- TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (SAYI: 6101, TARİH: 12.1.2011) 141 BİRİNCİ BOLUM Genel Hükümler A. Geçmişe etkili olmama kuralı 141 B. Geçmişe etkili olma 142 I- Kamu düzeni ve genel ahlâk 142 II- İçeriği kanunla belirlenen işlem ve ilişkiler 142 III- Kazanılmamış haklar 142 C. Süreler 143 I- Hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri 143 II- Diğer süreler 143 İKİNCİ BOLUM Diğer Hükümler A. Görülmekte olan davalara ilişkin uygulama 144 B. Yollamalar 144 C. Genel nitelikli hükümler 1441 Yürürlükten kaldırılan kanun 145 Yürürlük 1451 Yürütme 145