Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Yeni 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre KİRA SÖZLEŞMESİ ( 04.07.2012 Tarihli ve 6353 Sayılı Kanuna Göre Güncellenmiş )

Yeni 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre KİRA SÖZLEŞMESİ ( 04.07.2012 Tarihli ve 6353 Sayılı Kanuna Göre Güncellenmiş )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
372
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4446-49-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...2. BASIYA ÖNSÖZ 2011 yılı Şubat ayında 500 adet basılan kitabımın birinci basısı, 2012 yılının Ni¬san ayında tükenebilmiştir. Uzun bir süre için kitabımın yeni basısını yapmamayı dü¬şünüyordum. Ancak değerli yayıncım Vedat Carbaş\\\′ın ısrarlı talebi üzerine, kendisi¬ni kıramayarak, kitabımın ikinci basısını, belirli nitelikleri taşıyan işyeri kirası söz¬leşmelerinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu\\\′nun bir kısım kira hükümlerinin uy¬gulaması için 01.07.2012 tarihinden itibaren sekiz yıllık erteleme öngören 6353 Sa¬yılı ve 04.07.2012 tarihli Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği¬şiklik Yapılmasına Dair Kanun\\\′un 53.maddesi ile değişikliğe uğramış 6217 sayılı ve 14.04.2011 tarihli Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\\\′un Geçici 2.maddesine ilişkin incelememi, kita¬bımdan sonra yayınlanan bilimsel eserlerdeki görüşleri ve yeni Hukuk Muhakeme¬leri Kanunu ve yeni Türk Ticaret Kanunu\\\′na bağlı yenilik ve değişiklikleri ekleyerek, yapmış olduğum sınırlı sayıdaki maddi hataları ve yorum hatalarını düzelterek ve son olarak AVM kiralarına ilişkin bir kısım sorunlara da yer vererek, yayına hazır ha¬le getirdim. Bu noktada 2012 yılının Şubat ayından beri görev yapmakta olduğum Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi\\\′nin değerli dekanı Prof.Dr.Yener ÜNVER\\\′e sağlamış olduğu \\\"huzurlu\\\" çalışma ortamı için; Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi\\\′nin de¬ğerli asistanları Kerem ÖZ ve Ayşe Deniz POSTACI\\\′ya ise, kitabımın yeni basısının yayına hazırlanmasında sağladıkları yardımlar için içten teşekkürlerimi sunarım. Bir kez daha \\\"okuyucusuna\\\" yararlı olması dileğiyle. Prof.Dr.Mustafa Alper GÜMÜŞ Bostancı, Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ: İSVİÇRE HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU\\\′NUN (TBK) GENEL SİSTEMİ ve KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 1 1. İsviçre Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Adi Kira Sözleşmesine İlişkin Türk Borçlar Kanunu\\\′nun Genel Sistemi 1 2. TBK\\\′nınKira Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması 5 3. 6217 sayılı ve 31.03.2011 Tarihli Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Geçici Madde 2\\\′nin ve Geçici Madde 2\\\′de Değişiklik Yapan 6353 Sayılı ve 04.07.2012 Tarihli Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\\\′un 53.Maddesinin Değerlendirilmesi 14 II. \\\"KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASI\\\" KAVRAMI 21 1. Genel Olarak 21 2. Konut Kirası 23 3. Çatılı İşyeri Kirası 24 4. Birlikte Kullanımı Bırakılan Eşya 27 5. TBK m. 359 vd. Hükümlerin Uygulanmayacağı Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 28 III. ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ve HUKUKSAL NİTELİĞİ 30 IV. KONUSU 32 V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN YAPISAL UNSURLARI 34 VI. TARAFLARI 37 VII. ŞEKİL ve GEÇERLİLİĞİ 41 VIII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ 42 1. TBK\\\′nın Genel Hükümlerine Göre 42 2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında 45 IX. KİRA SÖZLEŞMESİ İLE BAĞLANTILI SÖZLEŞMELER (TBK m. 340) 48 X. KİRALANANIN AİLE KONUTU NİTELİĞİ 54 XI. KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ DIŞINDA KİRACI ALEYHİNE DEĞİŞİKLİK YAPMA YASAĞI (TBK m. 343 ve m. 346) 64 XII. KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRASI UYGULAMASI BAKIMINDAN KİRA BEDELİNİN TESPİTİ (TBK m. 344-345) 67 1. Genel Olarak 67 2. Kira Bedelini Tespit Esasları (TBK m. 344) 70 3. Kira Tespit Davasını Açma Süresi ve Kararın Etkisi (TBK m. 345) 77 XIII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI 81 XIV. KİRA SÖZLEŞMESİNDE YAN GİDERLER ve YAN GİDERLERE KATILMA YÜKÜMÜ 91 1. Kira Hukukunun Genel Hükümlerine Göre (TBK m. 303) 91 2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında (TBK m. 341) 97 XV. KİRALAYANIN BORÇLARI 101 1. Kiralayanın Kiralananın Kullanımı Sözleşmede Öngörülen Kullanma Amacına Elverişli Şekilde ve Kullanımı Sağlamaya Uygun Zilyetliğin Devri Yoluyla Bırakma (Teslim) Borcu 101 A. Genel Olarak 101 B. İhlali 102 C. Kiracının korunması 104 2. Kiralayanın Kiralananı Sözleşmede Öngörülen Kullanma Amacına Elverişli Halde Bulundurma Borcu 105 3. Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu 106 A. Genel Olarak 106 B. Sorumluluk Şartlan 107 a. Maddi Şartlar 107 b. Şekli Şartlar 116 C. Zamanaşımı 116 D. Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluğu 117 E. Kiralananın Teslim Anından Sonraki Ayıplarından Sorumluluğu 119 F. Kiracının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar 122 a. Ayıbın Giderilmesi hakkı 122 b. Fesih Hakkı 123 c. Kiracının Kiralayan Hesabına Mevcut Ayıbı Giderip Bundan Doğan Alacağını Kira Bedelinden İndirme Hakkı 124 d. Kira Bedeli İndirimi 128 e. Kiralananın Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesi Hakkı 131 /. Tazminat 133 G. Kiralayanın Sahip Olduğu Haklar 134 4. Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu 135 A. Dar Anlamda Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu 136 a. Genel olarak 136 b. Şartları 136 c. Sonuçları 138 B. Kiralananın, Kullanımının Bırakılmasından Sonra Temliki 140 a. Genel Olarak 140 b. TBK m. 310\\\′a Dayalı Yasal Temlikin Şartlan ve Hukuksal Sonuçları 147 c. Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Sınırlı Ayni Hakka Sahip Olması 150 D. Kamulaştırmanın Kira Sözleşmesine Etkisi 162 E. Kira Sözleşmesinin Şerhi 152 5. Vergileri Ödeme Borcu 154 XVI. KİRACININ BORÇLARI 155 1. Genel Olarak 156 2. Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Kullanma Borcu 156 3. Kiracının Kiralananı Özenli Kullanma ve Taşınmazda Oturan Kişiler ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu 158 A. Genel Olarak 158 B. Özen Borcunun Görünümü Olarak Koruma Borcu 160 C. Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olmayan veya Özensiz Şekilde Kullanımının Sonuçlan 160 4. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Güvence Vermesi (TBK m. 342) 161 5. Kiracının Katlanma Borçları 172 A. Kiracının Kiralanandaki Ayıbın Giderimi ve Zararın Önlenmesi Çalışmaları ile Kiralananın Gezilip Görülmesine Katlanma Yükümü (TBK m. 319) 171 B. Kiralanandaki Yenilik ve Değişikliklere Katlanma Yükümü 176 6. Kiracının Kiralananın Olağan Temizlik, Bakım ve Tamir Giderlerini Karşılama Borcu (TBK m. 317) 179 7. Kiracının Kira Bedelim İfa (Ödeme) Borcu 182 A. Genel Olarak 182 B. İfa Zamanı 183 C. İfa Yeri 185 a. Borçlar Kanununa Göre 185 b. Konut veya İşyeri Kiraları Bakımından 186 D. Kiracının Kusuru veya Umulmayan Halin Kiracının Kira Bedeli Borcuna Etkisi (TBK m. 324) 190 E. Kiralananın Sözleşmenin Sona Ermesinden Önce Geri Verilmesi (TBK m. 325) 193 F. Kiralayanın Hapis Hakkı 200 G. Takas Hakkından Önceden Feragatin Sınırları (TBK m. 326) 206 8. Ayıbı Bildirim Borcu 208 XVII.KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR 211 1. Alt Kira ve Kullanım Hakkının (Kira) Devri (TBK m. 322) 211 A. Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlerine Göre 211 B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında 220 C. yTTK m.l 1/3 Uyarınca Kira Sözleşmesinin Yasal Devri 223 2. Kira Sözleşmesinin Devri (TBK m. 323) 223 A. Genel Olarak 223 B. Şartları 228 C. Hukuksal Sonuçları 231 XVIII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 232 1. Borçlar Kanunu\\\′nun Kira Sözleşmesine İlişkin Genel Hükümlerine Göre Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 232 A. Genel Olarak 232 B. Kiracının İade Borcu (TBK m. 334) 234 a. Genel Olarak 235 b. Muacceliyet, ifa Yeri, Zamanaşımı 240 c. Kiralayanın Kiralananı iade Sırasındaki Muayene ve İhbar Külfeti 241 d. Kiralananda Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması ve Kiracının İade Borcuna Etkisi (TBK m. 321) 244 C. Borçlar Kanunu\\\′nun Genel Hükümlerine Göre Sona Erme Sebepleri 250 a. Genel Hükümlere Göre Belirli Süreli Kira Sözleşmesinde Sürenin Dolması 250 b. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Kiralayan veya Kiracı Tarafından Fesih Bildirimine Dayalı Olarak Sona Erdirilmesi (TBK m. 328-330) 255 c. Kira Sözleşmesinin Kiracının Ölümü Üzerine Kiralayan veya Kiracının Mirasçıları Tarafından Fesih Bildirimi ile Sona Erdirilmesi (TBK m. 333) 261 d. Kira Sözleşmesinin Kiracı veya Kiralayan Tarafından Haklı (Önemli) Sebebe Dayalı Fesih Bildirimi ile Sona Erdirilmesi (TBK m. 331) 264 i. Genel Olarak 264 ii. Şartları ve Sonuçlan 267 e. Kira Sözleşmesinin Kiracının Kira Bedelini İfada (Ödeme) Gecikmesi Sebebiyle Kiralayan Tarafından Feshi (TBK m. 315) 276 i. Genel Olarak 276 ii. Şartları 277 iii. Semeresiz Kalan Süre Vermenin Sonuçları 287 /. Kiracının iflas Etmesi Durumunda Kiralayanın Kira Sözleşmesini Feshetmesi (TBK m. 332) 290 i. Genel Olarak 290 ii. Şartları 291 iii. Sonuçları 293 g. Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Kullanma, Özenli Kullanma ve Taşınmazdaki Kişilere ve Komşulara Saygı Gösterme Borçlarım Sürekli İhlali veya Kiralanan Eşyaya Kasten Bir Zarar Vermesi Halinde Kiralayanın Fesih Hakkı (TBK m. 316/II-III) 294 aa. Genel Olarak 294 bb. Şartları ve Sonuçları 295 h. Kira Sözleşmesinin Sağlık Sebebiyle Feshi İmkanının TBK\\\′ nm Yürürlük Döneminde Mevcut Olmaması 307 2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 308 A. Genel Olarak 308 B. Borçlar Kanunu\\\′nun Genel Hükümlerine Göre Sona Erme 30 C. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından Kira Süresinin Sona Ermesi ve Bildirim (TBK m. 347/1) 309 D. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi ile Sona Erdirme (TBK m. 347/11) 313 E. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Fesih ve Fesih Bildiriminin Geçerliliği Bakımından Yazılı Şekil Zorunluluğu (TBK m. 348) 314 F. Tahliye Davası Yoluyla Sona Erdirme 316 a. Genel Olarak 316 b. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Tahliye Davası Açma ve Kira Sözleşmesinin Feshi Sebeplerinin Sınırlılığı (TBK m. 354) 317 c. Tahliye Davası Süresinin Uzaması (TBK m. 353) 320 d. Yeniden Kiralama Yasağı (TBK m. 355) 323 G. Tahliye Sebepleri 325 a. Genel Olarak 325 b. Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Sebepleri 325 aa. Yazılı Tahliye (Boşaltma) Taahhüdü Sebebiyle Tahliye (TBK m. 352/1) 325 bb. İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye (TBK m. 352/11) 331 cc. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Sınırları içerisinde Oturmaya Elverişli Konutunun Bulunması Sebebiyle Tahliye (TBK m. 352/III) 336 c. Kiralayan Kaynaklı Tahliye Sebepleri 341 aa. Konut Gereksinimi Sebebiyle Tahliye (TBK m. 350/b.l) 341 bb. İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye (TBK m. 3501b. 1) 348 cc. Taşınmazın Yeniden İnşa veya İmarı Amacıyla Tahliye (TBK m. 3501b. 2) 353 dd. Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye (TBK m. 351) 357 d. Kiracının Ölümü (TBK m. 356) 360 KAYNAKÇA 363