Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Yaşayan Ticaret Hukuku 1 - 9 uncu Kitaplar ( 2.Cilt Takım Halinde )

Yaşayan Ticaret Hukuku 1 - 9 uncu Kitaplar ( 2.Cilt Takım Halinde )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
2644
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-4446-10-0

400,00 TL

YAŞAYAN TİCARET HUKUKU ( 2 CİLT TAKIM )Ömer TEOMAN- Haksız Rekabet

- Ayrıcalıklı Paylar

- Veto Hakkı- Ayrıcalıklı Paylar

- Eser Sözleşmesi

-Ayrıcalıklı Paylar

- Vakıf Adı

- Marka İltibası

- Tek Satıcılık

- Marka İltibası

- Önalım Hakkı

- Halka Açık Anonim Ortaklık

- Ticaret Unvanları Arasında İltibas

- İfanın Olanaksızlığı

- Bankanın Sahte Çek Nedeniyle Sorumluluğu

- Yönetim Kurulu Üyeliği

- Taşınan Malın Hasara Uğraması

- Ticaret Unvanı- İltibas

- İktibas Serbestisi- İhlali

- Taşıma Sözleşmesi

- Sermaye Artırımı

- Eser Sözleşmesi

- İlmühaber

- Yoksun Kalınan Karın Hesaplanması

- Marka İltibası

- Kurucu İntifa Senetleri

- Kira Sözleşmesinin Feshi

- Haksız Protesto

- Kira Sözleşmesi

- Tacir Sıfatının Belirlenmesi- Ticareti Terk

- Hatır Bonosu

- Unvanlar Arasında İltibas

- Taşıma Sözleşmesi

- Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi

- Taşıyanın Hapis Hakkı

- Fiyat Farkı İstemi

- Ayıplı İfa

- Mücbir Sebep

- İleri Tarihli Çek

- Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu

- Kooperatif Anasözleşmesinin Değiştirilmesi

- Taşıma Sözleşmesi

- Ticari Satım- Ayıp

- İhtira Beratı

- Video Gözterim Hakkı

- Marka Tescili- Lisans

- Tescilsiz Markanın Korunması

- Hava Taşıma Sözleşmesi

- Kooperatif Ortağının Çıkarılması

- Sermaye Artırımı

- Fatura

- Banka Teminat Mektubu

- Kooperatif Ortaklığının Devri

- Tüzel Kişilik

- Sermaye Artırımı

- Havale- Rücu

- Bultan- Gabin

- Kar Dağıtımı- İptal Davası

- Adi Ortaklık

- Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali

- Kooperatiften Çıkarma

- Yolcu Taşıma

- Yönetim Kurulu Üyesi

- Ticaret Unvanlarında İltibas

- Satım Sözleşmesi

- Bankada Sermaye Artırımı

- Alacağın Temliki Sözleşmesi

- Tahrif Edilmiiş Çek

- Kooperatif Ortağının Çıkarılması- Eşitlik İlkesi

- Taşıma Sözleşmesi

- İhracat- Temsil

- Süresi Dolan Limited Ortaklığın Hukuki Durumu

- Hava Taşıma Sözleşemsi

- Limited Otaklığın Süresinin Sona Ermesi

- Anonim Ortaklığın Hisse Senedi Çıkarması

- Havale- Vekalet

- Satım- Teslim Tarihi

-Kooperatif Ortaklığından Çıkarma

- Kooperatif Ortaklığının Ayrılma Payı

- Anonim Ortaklığın Süresinin Sona Ermesi

- Ticaret Unvanları Arasında İltibas

- Limited Oartaklık Müdürlerinin Sorumluluğu

- Esas Sermaye Artırımı

- Eser Ve Tevafuklu Kuran-I Kerim Kavramları

- Banka Teminat Mektubu

- Anonim Ortaklığın Konkordato Önermesi

- Genel Kurul Kararının İptali

- Satım Sözleşemsi- Temrrüt

- Satım Sözleşmesi- Fatura

- İstisna Sözleşmesi

- Tek Satıcılık Sözleşmesi

- Yönetim Kurulu Toplantısı

- Kooperatif Ortağının Malvarlığı Üzerindeki Ekonomik Mülkiyet Hakkı

- Ayrıcalıklı Paylar

- İlaç Adları Arasındaki Haksız Rekabet

- Banka Yönetim Kurulu- İcra Komitesi

- Banka Taşınmazlarının Satışı

- Limited Ortaklığın Temsili

- Taşınmazın Anonim Ortaklığa Ayni Sermaye Olarak Konulması

- Hukuka Aykırı Kradi Kullandırımı

- Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikası

- Çekte Lehdar Olarak İşletme Adının Gösterilmesi

- Sınai Resim Ve Modellerin Korunması

- Yoksun Kalınan Kar

- Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Devri

- Bankada Vekil Aracılığı İle İşlem Yaılması

- Satım Sözleşmesi- Ayıplı İfa

- Tek Satıcılık Hakkının İhlali

- Sermaye Artırım Kararının İptali

- Taşıyıcının Sorumluluğu

- Marka İle Ticarret Unvanı Arasındaki İltibas

- Havale-Rücu

- Renk Bernzerliğinin Haksız Rekabete Yol Açıp Açmayacağı Sorunu

- Ayıplı İfa- Semenin İndirilmesi

- Yabancıya Ait Hisse Senetlerinin Satımı

- Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikası

- Kozmetik Şişesinin Taklidi

- Genel Kurul Kararlarının İptali

- Video Gözterim Hakkının İhlali

- Eserin Segileme Hakkının Üçüncü Kişiye Devri

- Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının Kanıtlanması

- Marka Hakkının İhlali

- Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt

- Bonoda Aval- Haksız Protesto

- İki Kişilik Limited Ortaklık

- İltibas Sureti İle Haksız Rekabet

- Lpg Tüpleri- Haksız Rekabet

- Ütü Modelleri Arasında İltibas

- Kooperatif Ortaklığın Kendiliğinden Düşmesi

- Film Gösterim Hakkına İlişkin Lisans Sözleşmesi

- İstisna Sçzleşmesi- Ayıplı İfa

- Limited Ortaklık Genel Kurul Kararının İptali

- Anonim Ortaklıkta Kar Dağıtımı

- Kötüleme Yoluyla Haksız Rekabet

- İcra Kefilinin Sorumluluğu

- Kooperatif Ortaklığından Çıkarma

- Avukatlık Vekalet Ücreti

- Banka Şubesi- Mevduat Toplanması

- Anonim Ortaklığın Temsili

- Sahte Veya Tahrif Edilmiş Çek

- Çekte Bloke Kaydı

- Loğonun Başkasının Unvanında Kullanılması

- Anasözleşme Değişikliği- Ağırlaştırılmış Yetersayıar

-- Ek Hukuki Mütalaa İkinci Ek Hukuki Mütalaa

- Underwrıtıng Sözleşmesi

- Bağlı Nama Yazılı Hisse Senetleri

- Limited Ortaklığın Yegane Aktifinin Devri

- Iskat Prosedürü

- Ticaret Unvanı- İltibas

- İlaç Adları Arasındaki Haksız Rekabet

- Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

- Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

- Adi Ortaklık- Yetkisi Olmayan Organ Üyesinin Hukuki Durumu

- Kurucu İntifa Senetleri

-- Ek Hukuki Mütalaa

- Oyuncaklarla İlgili Haksız Rekabet

- Finansal Kiralama

- Genel Kurul Kararının İptali

- Ciro Yasağı

- Şirket Kurtarma Yasası

- Çekle İşleyen Mevduat Hesabı

- İcap- Kabul

- Zamanaşımı Def'i

- Akreditif