Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (4)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (66)

Yasamanın Yürütme Ve Yargı Üzerindeki Kılıcı

Yasamanın Yürütme Ve Yargı Üzerindeki KılıcıSayfa Sayısı
:  
307
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-486-355-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER ,

İÇİNDEKİLER IX

KISALTMALAR CETVELİ XIII

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM IMPEACHMENT KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ VE SİYASAL SUÇLANDIRMA PROSEDÜRÜ I. KAVRAM VE TARİHSEL GELİŞİM 9 A. Kavram 9 B. Tarihsel Gelişim 16 J. İngiltere′de Siyasal Suçlandırma (Impeachment) ve Amerikan Kolonileri Tarafından Benimsenmesi 20 2. Amerika Birleşik Devletleri′nde Siyasal Suçlandırma 37 3. Siyasal Suçlandırma-Impeachment Kurumunun ABD Başkanlık Rejimine Özgü Bir Kurum Olması 48 II. AMERİKAN ANAYASASINA GÖRE SİYASAL SUÇLANDIRMA KAPSAMINA GİREN GÖREVLİLER 60 A. Başkan ve Başkan Yardımcısı 62 B. Federal Yargıçlar 64 C. Kongre Üyelerinin Durumu ve Bu Bağlamda Senatör William Blount′m Siyasal Suçlandınlması 65 III. IMPEACHMENT YARGILAMASINDA UYGULANAN YÖNTEMLER ′. 70 A. Yargılama Öncesi Araştırma ve Soruşturma Aşaması- Bağımsız Savcı Atanmasına İlişkin Yasa (Independent Counsel Act) 72 1. Yasanın Getirmiş Olduğu Düzenleme 72 2. Yasanın Anayasallığı Konusundaki Tartışmalar ve Yüksek Mahkemenin Tutumu 77 B. Impeachment Yargılamasında Temsilciler Meclisinin Görevi 81 C. Impeachment Yargılamasında Son Aşama: Senato Yargılaması 92 IV. IMPEACHMENT YARGILAMASI ÜZERİNE BAZI ÖZEL DEĞERLENDİRMELER 95 A. Kongrenin İmpeachment Araştırma ve Sorgulamalarına Yardımcı Olması Amacıyla Federal Mahkemeleri Kullanabilmesi 95 B. Yargılamanın Kamuya Açık Olması 97 C. impeachment Yargılamasında "Devlet Sırn-Yürütme Ayrıcalığı" (executive privilege) Sorunu 99 D. Bu Yargılamada Hukukçuların Rolü 104 İKİNCİ BÖLÜM İMPEACHMENT YARGILAMASININ NİTELİĞİ, SİYASAL SUÇLANDIRMA NEDENİ SAYILAN SUÇLAR VE YARGISAL DENETİM YOLUNUN ARAŞTIRILMASI I. İMPEACHMENT YARGILAMASININ NİTELİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 107 A. impeachment Yargılamasında Senatonun Yaptığı İşlemin Niteliği 107 B. impeachment Yargılaması İle Ceza Yargılaması Arasındaki İlişki 118 II. GÖREVDEN ALMAYI GEREKTİREN SUÇLAR 127 A. Vatana İhanet (Treason) 133 B. Rüşvet (Bribery) 141 C. Diğer Ağır Cürüm ve Kabahatler 146 D. Impeachment Nedeni Sayılan Suçlarla Diğer Adi Suçlar Arasındaki İlişki 156 E. Diğer Ağır Cürüm ve Kabahatler İfadesinin Anayasa′nın Ruhuna Uygun Olarak Yorumlanması 160 1. Ceza Hukukundaki Kıyas Yasağının Anayasa Hukukunda Geçerli Olmaması 160 2. Başkanın Cezai Sorumluluğunun Siyasal Suçlandırma Yargılaması (impeachment) Bağlamında İncelenmesi 167 F. Anayasada Özel Olarak Belirtilmiş Suçlar Dışında Kalan Bazı Suçlar 170 J. Kötüniyetli Siyasal Faaliyetlerde Bulunmak 170 2. Adliye Aleyhinde İşlenen Bazı Suçlar 173 G. Emri Altında Çalışan Kişilerin Hareketlerinden Dolayı Başkanın Sorumluluğu 176 H. Başkanın Göreve Başlamadan Önce İşlemiş Olduğu Suçlardan Dolayı Sorumluluğu 178 İ. Görevini Yerine Getirmesini Engelleyecek Fiziksel veya Ruhsal Nedenler Yüzünden Başkanın Görevden Uzaklaştırılması 182 III. İMPEACHMENT KARARLARI İÇİN BİR ÜST BAŞVURU YOLUNUN ARAŞTIRILMASI 185 A. Yüksek Mahkemeye Başvuru Hakkı 187 J. Doktrindeki Görüşler 190 2. Yüksek Mahkeme′nin Tutumu 200 B. İmpeachment Üzerine Verilen Kararın Yüksek Mahkem′nin Dışında Başka Bir Yargı Yerince Denetlenebilmesi Tartışması 217 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FEDERAL YARGIÇLARIN SİYASAL SUÇLANDIRILMASI I. IMPEACHMENT HÜKMÜNÜN FEDERAL YARGIÇLAR HAKKINDA UYGULANMASI 221 A. Anayasa′nm "İyi Hal" Hükmü ile Impeachment Hükmü Arasındaki İlişki 225 B. Yargı Eksenli Bir Disiplin ve Görevden Alma Mekanizmasının Anayasallıgı Tartışması 241 1. Federal yargıçların Cezai Bakımdan Kovuşturulması 243 2. Konunun Amerikan Uygulamasındaki Gelişimi 247 C. 1790 Tarihli Rüşvet Yasasının-Bribery Act- Anayasallığı Tartışması 255 D. "Erkler Kendi Üyelerini Kendileri Görevden Alsın" Görüşünün Yüksek Mahkeme′nin Yürütme Görevlileri ile İlgili Olarak Vermiş Olduğu Bazı Kararlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi 261 E. Federal Yargıçların Kongre Tarafından Oluşturulan Yargı Kurulları Tarafından Denetlenmesi ve Disipline Edilmesi ve Bu Bağlamda 1980 Tarihli "Yargı Görevlilerinin Maluliyeti Hakkında Yasa"mn Anayasallıgı Tartışması 270 1. Chandler Davası ve Amerikan Uygulamasındaki Önemi 274 2. 1980 Tarihli Yargı Görevlilerinin Maluliyeti Hakkında Yasa-The Judidal Disability Act of1980 ...279 SONUÇ 287 KAYNAKÇA 297