Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (214)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davaları

Yargıtay Kararları Işığında Boşanma DavalarıSayfa Sayısı
:  
495
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-168-246-4

150,00 TLİÇİNDEKİLER


 


 


 


 


 


BİRİNCİ BÖLÜM


 


BOŞANMA DAVALARI


 


BOŞANMA............................................................................. 17


 


A.   Boşanma sebepleri.......................................................... 19


 


      I.    Zina........................................................................... 22


 


      II.   Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış.......... 34


 


      III.  Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme........................ 36


 


      IV.  Terk........................................................................... 39


 


      V.   Akıl hastalığı.............................................................. 60


 


      VI.  Evlilik birliğinin sarsılması......................................... 64


 


            1.   Yasal dayanak...................................................... 64


 


            2.   Açıklamalar......................................................... 65


 


                  a.   Genel Olarak.................................................. 65


 


                  b.   Evlilik Birliğinin Ortak Hayatı Sürdürmeleri Kendilerinden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsılmış Olması Nedeniyle Boşanma         65


 


                  c.   Anlaşmalı Boşanma...................................... 101


 


                  d.   Boşanmanın Reddinden Sonraki Üç Yıllık Sürede Ortak Hayatın Kurulamamış Olması Nedeniyle Boşanma........................... 115


 


B.   Dava............................................................................. 123


 


      I.    Konusu.................................................................... 123


 


      II.   Yetki........................................................................ 123


 


      III.  Geçici önlemler......................................................... 130


 


 


 


C.   Karar............................................................................ 132


 


      I.    Boşanma veya ayrılık................................................ 132


 


      II.   Ayrılık süresi............................................................ 136


 


      III.  Ayrılık süresinin bitimi............................................. 136


 


      IV.  Boşanan kadının kişisel durumu............................... 139


 


      V.   Boşanmada tazminat ve nafaka................................. 146


 


            1.   Maddi ve manevi tazminat.................................. 146


 


            2.   Yoksulluk nafakası............................................. 188


 


            3.   Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi................. 217


 


            4.   Yetkili Mahkeme................................................. 232


 


            5.   Zamanaşımı....................................................... 236


 


      VI.  Mal rejiminin tasfiyesi.............................................. 239


 


            1.   Boşanma halinde................................................ 239


 


            2.   Ayrılık halinde.................................................... 239


 


      VII. Miras hakları........................................................... 239


 


      VIII.      Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları...... 242


 


            1.   Hakimin takdir yetkisi........................................ 242


 


            2.   Durumun değişmesi........................................... 259


 


D.   Boşanma kararında bulunması gerekenler.................... 268


 


E.   Boşanmada yargılama usulü......................................... 272


 


F.   Boşanma tarihi............................................................. 277


 


G.   Yabancılık unsuru taşıyan boşanma ve ayrılık davalarında uygulanacak hukuk   277


 


 


 


İKİNCİ BÖLÜM


 


NAFAKA DAVALARI


 


A.   BAKIM NAFAKALARI.................................................... 281


 


        I.     Tedbir Nafakası........................................................ 281


 


      II.   İştirak Nafakası........................................................ 288


 


      III.  Yoksulluk Nafakası................................................... 301


 


      IV.  Ana-Babadan İstenebilecek Bakım Nafakaları............ 306


 


      V.   Ayrı Yaşamaya Hakkı Olan Eş Tarafından İstenecek Nafaka   317


 


B.   YARDIM NAFAKASI....................................................... 329


 


C.   NAFAKAYA DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN HÜKMEDİLMELİDİR        332


 


D.   BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI İÇİN EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE HACİZ KONULABİLİR      333


 


E.   NAFAKA DAVALARINDA İSTİNAF VE TEMYİZ SINIRI VEKALET ÜCRETİ    333


 


F.   NAFAKA DAVALARINDA GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 334


 


 


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


 


VELAYET


 


VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KALDIRILMASI


 


A.   GENEL OLARAK............................................................ 343


 


      I.    Koşullar................................................................... 343


 


      II.   Ana ve baba evli ise.................................................. 345


 


      III.  Ana ve baba evli değilse............................................ 345


 


      IV.  Üvey çocuklar........................................................... 345


 


B.   VELAYETİN KAPSAMI................................................... 345


 


      I.    Genel olarak............................................................. 345


 


      II.   Eğitim...................................................................... 346


 


      III.  Dini eğitim............................................................... 346


 


      IV.  Çocuğun temsil edilmesi........................................... 346


 


      V.   Çocuğun fiil ehliyeti.................................................. 346


 


      VI.  Çocuğun aileyi temsil etmesi..................................... 346


 


      VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukuki işlemler..... 346


 


C.   ÇOCUĞUN KORUNMASI................................................. 347


 


      I.    Koruma önlemleri..................................................... 347


 


      II.   Çocukların yerleştirilmesi......................................... 347


 


      III.  Velayetin kaldırılması............................................... 347


 


            1.   Genel olarak....................................................... 347


 


            2.   Ana veya babanın yeniden evlenmesi halinde...... 348


 


            3.   Velayetin kaldırılması halinde ana ve babanın yükümlülükleri 348


 


      IV.  Durumun değişmesi.................................................. 348


 


 


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


 


AİLE MAHKEMELERİNDE UYGULANACAK


USUL HÜKÜMLERİ


 


A. Aile Mahkemelerinde Uygulanacak Usul Hükümleri....... 375


 


            I.    4787 Sayılı Yasadaki Düzenleme......................... 375


 


            II.   Usule İlişkin Yargıtay Kararlarından Örnekler..... 377


 


B. Aile Hukukuna İlişkin Hükümlerin İcrası........................ 452


 


 


 


BEŞİNCİ BÖLÜM


DİLEKÇE ÖRNEKLERİ


 


1.   AYRILIK DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ................ 461


 


2.   AYRILIKTAN SONRA AÇILACAK BOŞANMA DAVASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ      462


 


3.   ÇEKİŞMELİ ve ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ     464


 


      a.   Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi........................ 464


 


      b.   Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi........................ 468


 


            1.   Anlaşmalı boşanma protokol örneği 1............... 469


 


            2.   Anlaşmalı boşanma protokol örneği 2............... 470


 


4.   NAFAKA DAVALARINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ. 471


 


      A.   Ayrı Yaşamaya Hakkı Olan Eş Tarafından Açılacak Nafaka Davası        471


 


      B.   İştirak ve Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası Dilekçe Örneği    473


 


      C.   Ana-Babaya Karşı Açılacak Bakım Nafakası Davasına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği      475


 


      D.   TMK m. 364/I Hükmünden Kaynaklanan Yardım Nafakası Dava Dilekçe Örneği      476


 


5.   VELAYETLE İLGİLİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ...... 477


 


      A.   Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği...... 477


 


            a.   Dilekçe örneği 1............................................... 477


 


            b.   Dilekçe örneği 2............................................... 479


 


      B.   Velayetin Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği......... 481


 


      C.   Ana Babanın Evli Olmaması Nedeniyle Velayetin Hakkının Annede Olduğunun Tespiti Dava Dilekçe Örneği................................... 484


 


      D.   Velayetin Geri Verilmesi Dilekçesi Örneği.............. 486


 


6.   SOYBAĞINA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ....... 487


 


      A.   Soybağının Reddi Davası (Babalık Karinesinin Çürütülmesi Davası)      487


 


      B.   Babalık Davası (Babalık Hükmü)............................. 492


 


      C.   Küçüğe Fiilen Bakma Nedeniyle Nafaka Davası...... 495