Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları ( 2005 - 2012 )

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları ( 2005 - 2012 )Sayfa Sayısı
:  
1766
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-5263-92-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ 01. 03. 1926 yılında kabul edilen ve yaklaşık 80 yıl yürürlükte kalan 765 sayılı Türk Ceza Yasasının 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlükten kaldırılarak onun yerine yürürlüğe konulan 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının Türk Ceza Yargısı üzerinde çok ciddi etkileri olmuştur. 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren ülkemizde başlayan yeni ceza adalet sistemi, uygulamacıları önceden öngörülemeyen yoğunlukta birçok sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Bu dönemde bir yandan, yürürlüğe giren yeni yasaların uygulanmasındaki sorunları çözmek zorunda kalan Türk Yargı Organları bundan çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalmıştır: -Mahkumiyet hükmünde değişiklik yargılamaları- ya da daha çok bilinen adıyla -uyarlama yargılamaları-. Uyarlama yargılaması olarak adlandırılan kesinleşmiş olan hükümlerin lehe yasa değerlendirmesine tabi tutulması işlemi uzun süre Türk Yargısını meşgul etmiş ve iş yükünün önemli oranda artmasına sebep olmuştur. Yoğun olarak 2007-2008 yıllarına kadar devam eden uyarlama yargılamaları günümüzde nihayet bitme noktasına gelmiş ve artık sorun olmaktan çıkmıştır. Buna paralel olarak da yargı organları yeni ceza mevzuatının uygulanmasına ilişkin sorunların çözümüne yoğunlaşmıştır. Türk Ceza Yargılaması Sisteminde uyuşmazlıkların çözümü açısından en üst konumda bulunan ve bu nedenle büyük sorumluluğa sahip olduğu söylenebilecek Yargıtay Ceza Genel Kurulunca, bu misyonunun bir gereği olarak, intikal eden uyuşmazlıklarla ilgili sorunların çözümünde başvurulacak yöntemler, her yönüyle tartışılarak, uygulamaya sadece somut uyuşmazlığın çözümü açısından değil benzer sorunların çözümüne de katkı sağlayacak şekilde ışık tutulmaya çalışılmıştır. Ceza Genel Kurulu Başkanlığını yürüttüğüm yaklaşık dört yıllık dönemde yeni ceza mevzuatına ilişkin çok önemli sorunlar Genel Kurulun gündemine gelmiş ve bunlara tüm uygulamaya yol gösterecek nitelikte hukuksal çözümler üretilmiştir. Sadece somut uyuşmazlık açısından bağlayıcı olmasına karşın, bugün uygulamada ve öğretide Ceza Genel Kurulu kararlarına verilen değer, uyuşmazlıkların çözümüne yapılan azami katkının bir göstergesidir. Ceza Genel Kurulu kararlarında hukuksal sorunların çözümünde ulaşılan başarı ve kazanılan saygınlık, kararların alındığı toplantılara katılmış bulunan sayın Daire Başkanları ve sayın Yargıtay Üyelerinin görüş ve düşüncelerinin bir sonucudur. Genel Kurullarda ileri sürülen bu görüş ve düşünceleri karar formatına çeviren Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimleri de burada anılması gereken kişilerdir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ailesini saygın bir -Hukuk Okulu-na dönüştüren ve sonrasında Yargıtay Üyeliğine seçilen sayın Halim Aşaner, Gürsel Yalvaç ve Muzaffer Özdemir ile halen Ankara hakimi olarak görev yapan sayın Özcan Güven, her zaman şükranla anılacak değerli hukuk adamlarıdır. Bugün eğer Ceza Genel Kurulu kararları Türk Yargısında saygın bir yere sahipse bunda en büyük pay saydığım kişilere aittir. Bunun yanında, bu aileye sonradan katılan ve halen Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimi olarak görev yapan Yüksel Fazla, Coşkun Halitoğlu, Betül Örer, Süleyman Bozoğlu ve Dr. Özcan Özbey, devraldıkları bu saygın görevi başarıyla devam ettirmekte olup kitabın hazırlanmasında da ortaya koydukları emek ve sağladıkları katkıyla önemli pay sahibidirler. Sizlerin yararlanmasına sunulan bu eseri, büyük özveri ve özenle şekillendiren ve nihai şeklini veren Ceza Genel Kurulunun değerli Tetkik Hakimi Kemalettin Erel’e teşekkürlerimi sunarken, Ceza Genel Kurulu kararlarının ilk defa yayımlanmasına vesile olan Yargıtay Birinci Başkanı ve Başkanvekili merhum Mehmet Uygun’u saygı ve rahmetle anmayı, kararları kitaplaştırarak yargının hizmetine sunma geleneğini sürdüren Yargıtay Birinci Başkanvekilleri ve Ceza Genel Kurulu Başkanları sayın Mater Kaban ve sayın Osman Şirin’e de şükran duygularımı sunmayı vicdani bir borç olarak kabul ediyorum Bu kitabın bütün hukukçulara yararlı olmasını temenni eder, emeği geçen herkese teşekkür ederim. İhsan AKÇİN Yargıtay Birinci Başkanvekili Ceza Genel Kurulu Başkanı GİRİŞ Sizlere ulaşan bu eser Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ndan, 1 Haziran 2005 ila 20 Temmuz 2012 tarihleri arasında çıkan kararların derlemesi olup, serisinin yedinci kitabını oluşturmaktadır. 1 Haziran 2005 ile 20 Temmuz 2008 tarihleri arasında çıkan kararların bir önceki kitabımızda yer alması nedeniyle sadece özetleri alınmış, böylece kitabın yeni ceza mevzuatı dönemindeki kararların tamamını kapsaması amaçlanmıştır. 1 Haziran 2005 tarihinde başlayan yeni ceza mevzuatı döneminde intikal eden uyuşmazlıklarla ilgili olarak sorunların çözümünde başvurulacak yöntemler, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca her yönüyle tartışılarak, sadece somut uyuşmazlığın çözümü ile sınırlı olmaksızın benzer sorunların çözümüne de katkı sağlayacak şekilde uygulamaya ışık tutulmaya çalışılmıştır. Eserin hazırlanma amacı; gerek öğretinin gerekse uygulamanın ilk elden, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun konuya bakış açısı hakkında bilgilendirilmesi ve kararlara sistematik bir şekilde kolayca ulaşılmasının sağlanmasıdır. Eserin hazırlanmasında -Yeni Ceza Hukuku Normları- esas alınmış olup; ilk bölümde 5237 sayılı Yasaya, ikinci bölümde 5271 sayılı Yasaya, üçüncü bölümde 1412 sayılı Yasanın 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte olan hükümlerine, son bölümde ise Özel Ceza Yasaları olarak adlandırılan, tamamlayıcı ceza hukuku normlarına ilişkin kararlara yer verilmiştir. Bu kitapta serinin önceki kitaplarından farklı bir yöntem benimsenerek (özel ceza yasaları hariç) öncelikle yasa metinleri yazılmış, altına da ilgili kararlar konulmuştur. Böylece aranan karara daha kolay ulaşılması ve kullanım kolaylığı amaçlanmıştır. Yasa metinleri verilirken 6352 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler de işlenmiştir. Esere dahil edilen kararların başına ait olduğu konuyu gösterecek şekilde bir özet eklenerek, söz konusu kararlar en son tarihliden eski tarihliye doğru olacak şekilde kronolojik olarak sıralanmış, aynı mahiyetteki kararlara da dipnotlarla atıf yapılmıştır. Gereksiz tekrarlardan kaçınmak adına, kitaba aynı nitelikteki kararlardan sadece birer örnek konulmuş, benzer kararlara ise ya atıf yapılmış ya da o kararın farklılık arz eden bölümünün aynen alınmasıyla yetinilmiştir. Bir konuda verilen ve birbiriyle tamamen farklı sonuçlar içeren kararlara da herhangi bir kısıtlama olmadan kitapta yer verilmiş, böylece Yargıtay Ceza Genel Kurulu içtihadının gelişim seyri kronolojik olarak sunulmaya çalışılmıştır. Yer darlığı sebebiyle kararların son kısmında yer alan karşıoylar, karşıoy sahiplerinin engin hoşgörüsüne sığınılarak çıkarılmak zorunda kalınmış, bunun yanında yine aynı zorunluluktan bazı kararlar kısaltılmıştır. Kararların oluşum süresinde katkısı bulunanlara ve eseri Türk Yargı dünyasına kazandıran herkese teşekkürlerimizi sunarız. İÇİNDEKİLER : --5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU-1 --5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU-937 --1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU(5320 sayılı Yasanın 8. maddesi hükmü uyarınca, yürürlükte bulunan hükümleri)-1467 --ÖZEL CEZA YASALARI-1579 -213 sayılı VERGİ USUL YASASI-1579 -298 sayılı SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN-1581 -353 sayılı ASKERİ MAHKEMELERİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ YASASI-1582 -466 sayılı KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUN-1583 -492 sayılı HARÇLAR KANUNU-1589 -556 sayılı MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME-1590 -647 sayılı CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN-1592 -1111 sayılı ASKERLİK KANUNU-1599 -1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU-1602 -1380 sayılı SU ÜRÜNLERİ KANUNU-1604 -1632 sayılı ASKERİ CEZA KANUNU-1604 -2004 sayılı İCRA VE İFLAS KANUNU-1607 -2253 sayılı ÇOCUK MAHKEMELERİNİN KURULUŞU, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN-1629 -2313 sayılı UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN-1632 -2863 sayılı KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU-1632 -3167 sayılı ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (5941 sayılı ÇEK KANUNU)-1634 -3628 sayılı MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE YASASI-1641 -3713 sayılı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU-1644 -4320 sayılı AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN-1647 -4389 sayılı BANKALAR KANUNU (5411 sayılı BANKACILIK KANUNU)-1651 -4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN-1694 -4926 sayılı KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (5607 sayılı KANUN)-1696 -5187 sayılı BASIN YASASI-1706 -5252 sayılı TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN-1710 -5253 sayılı DERNEKLER KANUNU-1711 -5275 sayılı CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN-1711 -5326 sayılı KABAHATLER YASASI-1716 -5395 sayılı ÇOCUK KORUMA KANUNU-1725 -5846 sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ YASASI-1729 -6136 sayılı ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN-1733 -6831 sayılı ORMAN YASASI-1752 -7201 sayılı TEBLİGAT YASASI-1756