Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (135)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesinin Temel Esasları

Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesinin Temel EsaslarıSayfa Sayısı
:  
182
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5515-1

52,90 TL

KİTAP HAKKINDA

Bu kitapta, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Ülkemizde mülk edinmesinin temel esaslarına yer verilmiştir. Anlatım dili olarak sade, içerdiği bilgiler itibarıyla uygulamaya dönük olarak kaleme alınan bu eserde başlıca, mülkiyet, mülkiyet hakkı ve türleri, kişi kavramı ve kişi türleri, yabancılar ve bu kavrama benzeyen, göçmenler, vatansızlar, azınlıklar, vatandaşlık ve vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma gibi kavramlara yer verilmiştir. Bunlara ek olarak, devlet tüzel kişiliği, tapu işlemlerinin seyri, devletlerin mülkiyet edinmesi gibi kavramların izahatlarına yer verilmiştir. Kitabın son bölümünde, yabancıların ülkemizde mülk edinmesini, miras yoluyla intikal, evliliğin bitmesi durumunda doğan durum karşısında mülkiyet edinilmesi hususlarına detaylı olarak girilmiştir. Bunlara ek olarak, özel mevzuatlar ile yabancıların mülkiyet edinmesi veya bunlara benzer biçimde taşınmazları kullanmaları konusunda bilgilere yer verilmiştir.

Kitap, akademik bir iddia taşımamakla birlikte, içindeki kararlar ve uygulama bilgileri ile akademik eserler açısından da bir altlık oluşturabilecek biçimde kaleme alınmıştır. Eserin bu mahiyetiyle okuyucuya faydalı olmasını dileriz...

Ayrıca kitapta aşağıdaki sorulara da yanıt bulabilirsiniz.
- Yabancı kavramına kimler giriyor?
- Mülkiyete ilişkin temel kavramlar nelerdir?
- Tapudaki işlemlerin akışı nasıldır?
- Yabancılar mirasla mülk edinebilir mi?
- Mülteciler, Göçmenler, Geçici Koruma Altındakiler taşınmaz alabilir mi?
- Türk Vatandaşlığına girmek için taşınmaz alımı nasıl olmalı?
- Azınlıkların mülkleri hakkındaki durum nedir?
- Petrol araştırmalarında Yabancı şirketlere mülk tahsisi nasıl olacak?
- Yabancı bankalar ülkemizde taşınmaz edinebilir mi?
- Tapu Kanunu 35.maddenin son hali ne gibi yenilikler getirdi?
- Noterlerin yabancı işlemlerinde dikkate etmesi gereken hususlar nelerdir?
- Yabancılar adına vekaletle iş yapmak mümkün mü?

Konu Başlıkları
    Konuya İlişkin Temel Hususlar
    Yabancı Kişiler ve Tapu İdaresi
    Yabancıların Taşınmaz Edinmesi
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
KONUYA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR
I. TEMEL KAVRAMLAR  17
A. Mülkiyet Kavramı  17
B. Mülkiyet Hakkı  18
C. Diğer Ülkelerde ve Uluslararası Hukukta Mülkiyet Hakkı  21
D. Türk Mevzuatında Mülkiyet Bahsi  25
E. Mülke Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi  26
F. Mülkiyet Edinebilme Hakkı  27
G. Kişi ve Kişilik  28
H. Devletin Kişiliğinin Mahiyeti  29
II. KONUSU BAKIMINDAN MÜLKİYETİN TASNİFİ  33
A. Taşınır Mülkiyeti  34
B. Taşınmaz Mülkiyeti  34
1. Arazi  35
2. Bağımsız ve Sürekli Haklar  35
3. Bağımsız Bölüm  36
C. Fikri Mülkiyet  36
III. ÖZEL HUKUK ANLAMINDA KİŞİ TÜRLERİ  39
A. Gerçek kişiler  40
B. Tüzel Kişiler  42
C. Tüzel Kişilere Benzer Yapılar  42
İkinci Bölüm
YABANCI KİŞİLER VE TAPU İDARESİ
I. YABANCI KİŞİLERİN TASNİFİ  51
A. Yabancı Gerçek Kişiler  51
1. Yabancı Devlet Vatandaşları  51
2. Vatansızlar  51
3. Mülteci  52
4. Göçmen  52
5. Çift Vatandaşlık  53
6. “Özel İhtiyaç Sahibi”  53
7. Geçici Koruma Altında Olanlar  53
B. Yabancı Tüzel Kişiler  54
1. Yabancı Şirketler  54
2. Yabancı Dernekler  54
3. Cemaat Vakıfları  55
4. Yabancı Ülke Temsilcilikleri  55
5. Azınlıklar  57
II. YABANCI KİŞİLERİN TEMSİLİ  58
A. Genel Olarak  58
B. Yabancı Gerçek Kişilerin Temsili  66
C. Yabancı Tüzel Kişilerin Temsili  71
III. TÜRKİYE’DE TAPU İDARESİ SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ  74
A. Tapu İdaresi  74
B. Tapu İşlemleri  77
C. Diğer Bahisler  78
Üçüncü Bölüm
YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNMESİ
I. YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN DURUMU  81
A. Genel Olarak  81
B. Miras Konusu  90
C. Boşanma Durumunu  100
D. Vatandaşlığın Kaybedilmesi  120
1. Vatandaşlığı Doğumla Kazanıp, İzinle Ayrılanların Durumu  120
2. Doğum Dışı Yollar Vatandaşlık Kazanıp, İzinle Ayrılanların Durumu  121
3. Türk Vatandaşlığına Dair Esasların Belirlendiği Mevzuata Aykırı Fiillerde Bulunanların Durumu  122
II. TÜZEL KİŞİ YABANCILARIN DURUMU  123
III. YABACILARIN MÜLK EDİNMESİNDE ÖZEL DURUMLAR  163
A. Türk Vatandaşlığını Kazanmak İçin Mülkiyet Edinimi  164
B. Petrol Araştırmaları Yönünden  167
C. Turizmi Teşvik Yönünden  168
D. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Yönünden  168
E. Kültür ve Tabiat Varlıkları Yönünden  169
F. Hisse Senetleri Yönünden  170
G. Endüstri Bölgeleri  173
H. Diğer Hususlar  174
Değerlendirme  177
Kaynakça  179
Kavramlar Dizini  181