Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (190)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Yabancılar Hukuku

Yabancılar HukukuSayfa Sayısı
:  
324
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
975-6176-04-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İkinci Basıya Önsöz Y abancılar Hukuku kitabım, ilk kez İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları arasında 2 yıl kadar önce çıkmıştı. Bir yandan, öğretim üyesi meslekdaşlarımızın ders kitabı kullanmalarının, öte yandan da, araştırmacıların ve uygulama alanında görev yapan hukukçularımızın ilgilerinin sonucunda, birinci bası tükenmiş bulunuyordu. Bana övünç ve kıvanç veren bu durum karşısında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları yönetimi, yeni bir basım yapma isteğini bildirdi. Elinizdeki kitap, bu istek üzerine hazırlanmıştır. Bu yem basıda, kitap bütünüyle gözden geçirilmiş, yasa değişiklikleri izlenerek, gereken yerlerde düzeltmeler ve eklemeler yapılmıştır. Bu arada, daha önceki basıda yer verilmemiş olan bazı konular da, yeni başlıklar altında okura sunulmaktadır. Kanıma göre, çağımızda İnsan Haklan alanında pozitif hukuka ve yargı kararlarına da yansıyan gelişmeler, Yabancılar Hukuku konusundaki çalışmalarda; sorunların "insan haklan" boyutu açısından da değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kanının sonucu olarak, birinci basıda olduğu gibi, bu basıda da, konuların Türk pozitif hukuku açısından incelenmesinin yanısıra, gereken yerlerde, insan hakları yaklaşımıyla da açıklamalar yapılmıştır. Kitabın yayına hazırlanmasında bazı genç meslekdaşlarımın önerilerinden yararlanmaktan kıvanç duydum. Öğrencilerim, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ar. Gör. Ahmet Kalafat ile Av. Ali Pehlivan ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ar. Gör. Burak Çelik′e ilgilerinden ve yardımlarından dolayı teşekkür borçluyum. Yeni basının basımevine verilmesinden kısa bir süre önce Doçent sanını almasıyla beni mutlu eden, Ankara Üniversitesi SBF′ndeki eski asistanım Dr. Esra Dardağan′a da teşekkür ediyorum. Kitabın düzeltme işlerinde, dizinlerin hazırlanmasında ve çapraz yollamaların denetlenmesinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nden eski öğrencim Stj. Av. Feride Sema Köseli′nin çok emeği vardır; özenli çalışmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Bütün bu yardımlara karşın, kitapta eksik yada1 yanlış bir şeyler kaldıysa, sorumluluk elbette yalnızca yazarındır. Kitabın İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları arasında yeniden çıkmasını sağlayan üniversite yetkililerine ve Sayın Fahri Aral′a teşekkür ediyorum. PROF. DR. RONA AYBAY Ocak 2007 İçindekiler xiü Kısaltmalar xvii İkinci Basıya Önsöz xix Önsöz 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 7 2. Yabancılar Hukukunun Kapsamına Giren Kişiler 10 3. Yabancılar Hukukunun, Hukukun Bütünü İçindeki Yeri 11 4. Yabancının Tanımı 13 5. "Yabancı" ve "Uyruk" Kavramları 15 6. "Yabancı" Kavramının Belirlenmesinde "Sosyolojik" Denilen Görüş 19 II. Yabancı Türleri 19 1. Giriş 20 2. Uyrukluk Durumuna Göre Yabancı Türleri 20 A. Yabancı Devlet Uyrukları 20 B. Birden Çok Uyrukluğu Olanlar 21 C. Yurtsuzlar (Vatansızlar) 22 Ç. Sığınmacılar (Mülteciler) 25 D. Ayrıcalıklı Yabancılar 25 a. Genel Olarak 27 b. Türk Hukuku Bakımından 28 E. Avrupa Birliği Yurttaşları 29 F. Diplomatik ve Benzeri Özel Statüde Bulunan Yabancılar 30 G. Elverişsiz Statüdeki Yabancılar 31 3. Ülkede Bulunup Bulunmamaya Göre Yabancı Türleri 31 A. Ülkede Bulunmayan Yabancılar 33 B. Ülkede Bulunmaları Yerel Hukuka Uygun Olan Yabancılar 32 C. Ülkede Bulunmaları Yerel Hukuka Uygun Olmayan Yabancılar 37 İKİNCİ KESİM Yabancılar Hukununun Ana Konuları 39 I. Giriş 43 II. Yabancılara Tanınacak Hakların Kapsamına İlişkin İlkeler 43 1. Uluslararası Hukuk Alanındaki Geleneksel İlkeler 47 2. İnsan Haklan Standartları 48 A. Birleşmiş Milletler Antlaşması 49 B. İnsan Haklan Evrensel Bildirisi 52 C. Yaşadıkları Ülkenin Uyruğu Olmayan Bireylerin İnsan Haklan Konusunda Bildiri 53 Ç. Irk Ayrımcılığının Her Türünü Ortadan Kaldırma Uluslararası Sözleşmesi 53 D. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 53 a. Karşılıklılık İlkesi Açısından AİHS′nin Özelliği 55 b) Yabancıların Haklarının Uluslararası Hukuk Karşısındaki Durumu Açısından AİHS 55 c. Yabancıların Haklarına Konulabilecek Kısıtlamaların "Ayrıksı" (İstisnai) Niteliği 63 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK YABANCILAR HUKUKU 65 BİRİNCİ KESİM Giriş ve Genel Konular 67 I. Tarihçe 73 II. Türk Hukukunda Yabancıların Haklarına İlişkin İlkeler 73 1. Giriş 75 2. "Temel Hak ve Özgürlükler" 77 3. Sınırlamanın Uluslararası Hukuka Uygun Olması 83 4. "Kanunla" Sınırlama 83 A. Genel Olarak 85 B. "Karşı İşlem" Uygulaması 86 C. "Karşı Önlemler" ve "Karşılıklılık" 86 a. Genel Olarak 89 b. Türk Hukuku 90 D. Yabancılara İlişkin Yasaların Dağınıklığı 93 III. Türk Hukukunda Yabancı Türleri 93 1. Giriş 96 2. Ayrıcalıklı Yabancılar 96 A. "Türk Soylu" Olan Yabancılar 98 B. KKTC Yurttaşları 99 C. Türk Vatandaşlığından Bakanlar Kurulu İzniyle Çıkmış Olanlar 100 a. Türk Vatandaşlığı ile İlişkisi "Çıkma İzni" Alarak Kesilenler 106 b. Türk Vatandaşlığı ile İlişkisi "Çıkma İzni" Alarak Kesilenlerin Çocukları 106 c. Yararlanılacak Hakların Kapsamı 107 3. Öteki Yabancı Türleri 106 A. Göçmenler (Muhacirler) 107 B. Mülteciler ve Sığınmacılar 113 İKİNCİ KESİM Yabancıların Türkiye′de Yararlanabilecekleri Haklar 115 I. Giriş 117 II. Yabancıların Türkiye′ye Girmeleri 117 1. Giriş 120 2. Pasaport Kanunu 121 A. Giriş-Çıkış Kapıları 122 B. Pasaport (ya da Pasaport Yerine Geçecek Bir Belge) Bulundurma Zorunluluğu 126 a. Pasaportu veya Pasaport Yerine Geçecek Belgesi Olmaksızın Gelenler 127 C. Vize Zorunluluğu 130 Ç. Vize Türleri 130 a. Türkiye′ye Tek Giriş Vizesi 130 b. Türkiye′ye Sayısız (Müteaddit) Giriş Vizesi 130 c. Transit Vizesi 131 ç. Türkiye′ye Dönüş Vizesi 131 D. Vize Bağışıklığı 132 a. Pasaport Kanunu′na Göre 133 b) Uluslararası Antlaşmalara Göre 134 E. Türkiye′ye Girmesi Yasak Kimseler 137 F. Türkiye′ye Girişle İlgili Olarak "Karşı Önlem" Uygulanması 138 G. Savaş ve Olağanüstü Haller 138 H. "Göçmen Kaçakçılığı" 143 III. Yabancıların İkamet, Seyahat ve Yerleşme Özgürlüğü 144 1. YİSK Açısından 145 A. Genel İlkeler 145 B. Bakanlar Kurulu′nca Türkiye′nin Belirli Yörelerine İlişkin Olarak Konulabilecek Sınırlamalar 146 C. İkamet Tezkeresi Alma Zorunluluğu 146 Ç. İkamet Tezkeresi Alma Zorunluluğunun Kalktığı Haller 147 D. Özel Hallerde Verilen İkamet Tezkereleri 147 a. Türkle Evli Olan Yabancılar 147 b. Yabancı Çiftlerin Durumu 147 c. Yabancı Öğrenciler 149 ç. Turizm Amacı ile Kısa Süreli ya da Tedavi Amacıyla Gelmiş Olan Yabancılar 149 d. Çalışma Amaçlı İkamet 149 e. KKTC Yurttaşları 149 E. İkamet Tezkeresi İsteminin Reddolunacağı Haller 150 F. İkamet Tezkeresinin Süresi ve Yenilenmesi 152 G. İkamet Tezkeresi Verilmemesinin Sonucu 153 2. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Belgeleri Kanunu Açısından 153 A. Birinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgeler 154 B. İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgeler 155 3. Köy Kanunu Açısından 157 IV. Yabancıların Çalışma Özgürlüğü 157 1. Giriş 160 2. Türk Hukukunda Yabancıların Çalışma Özgürlüğü 160 A. Giriş 162 B. Yabancıların Türkiye′de Çalışmasının Bağlı Olduğu Koşullar 163 a. Çalışma Vizesi 164 b. YÇİK ile Getirilen Temel İlkeler 167 c. YÇİK′nın Kapsamı Dışında Olanlar 169 C. Çalışma İzni 169 a. Giriş 169 b. Çalışma İzni Türleri 174 Ç. İkamet Tezkeresi Alma Zorunluluğu 174 D. Çalışmayı Bildirme Yükümlülüğü 174 E. Mevzuatta Önleyici Kuralın Bulunmaması 179 V. Yabancıların Örgütlenme Haklan 179 1. Giriş 180 2. Dernek Kurma, Derneğe Üye Olma ve Dernek Etkinliklerine Katılma Hakkı 180 A. Dernek Kurma (Kurucu Olma) Özgürlüğü 181 a. Dernek Kurma Hakkı 182 b. Dernek Üyesi Olma Hakkı 184 c. Dernek Üyeliğiyle İlgili Öteki Haklar 184 3. Sendika Hakkı 186 4. Siyasal Örgütlenme Hakkı 189 VI. Yabancıların Medeni Hukuk Alanındaki Hakları 189 1. Evlenme Hakkı 189 A. Giriş 180 B. Konsolosluk Evlenmeleri 193 C. Türk Hukuku 193 a. Giriş 195 b. Günümüzdeki Hukuksal Durum 202 2. Yabancıların Eşya ve Miras Hukuku Alanındaki Haklan 202 A. Giriş 204 B. Taşınır Mallar Üzerindeki Mülkiyet ve Miras Hakları Açısından 205 C. Taşınmazlara İlişkin Mülkiyet ve Miras Haklan Üzerindeki Sınırlamalar 205 a. Gerçek Kişiler 216 b. Tüzel Kişiler (Ticaret Şirketleri) 220 Ç. Yabancıların Sınırlı Nesnel Haklardan Yararlanması 221 D. Uluslararası Sözleşmeler 221 E. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile İlgili Özel Düzenlemeler 227 VII. Türkiye′de Eğitim-Öğretim Özgürlüğü Açısından Yabancıların Durumu 227 1. Genel Olarak 229 2. Yabancıların Türk Öğretim Kurumlarından Yararlanma Hakkı 229 232 A. Giriş B. Okul Türleri 232 a. Yabancıların Yararlanmasına Kapalı Okullar (Azınlık Okulları) 233 b. Sadece Yabancıların Yararlanabileceği Öğretim Kurumları 233 c. Vatandaş ile Yabancının Eşit Biçimde Yararlanabildiği Öğretim Kurumlan 234 ç. Niceliksel Sınırlamanın Yapıldığı Öğretim Kurumları 234 d. Niteliksel Sınırlamanın Yapıldığı Öğretim Kurumları 235 3. Yabancıların Türkiye′de Öğretmenlik Yapabilmeleri 236 4. Yabancıların Öğretim Kurumu Açma Özgürlüğü 236 A. Tarihçe 239 B. Günümüzdeki Durum 240 C. Yabancı Okulların Kapasite Arttırımı 241 Ç. Yabancı Okulların Denetimi ve 4036 Sayılı Kanun′dan Sonraki Durum 243 VIII. Yabancıların Türkiye Dışına Çıkışlarının Engellenmesi 243 1. Genel Kural 245 2. Niteliği Gereği, Sadece Yabancılara Özgü Olanaklar 247 3. Türkiye Dışına Çıkışın Engellenmesi 247 A. Mahkemece Pasaport Verilmeme Kararı Alınması 247 a. Genel Hüküm 248 B. Mahkeme Kararı ile "Yurt Dışına Çıkış" Yasağı Konulması 249 C. Cumhuriyet Savcısınca Konulabilen "Yurt Dışına Çıkma Yasağı" 250 Ç. Yurt Dışına Çıkmaları, İdarece "Sakıncalı" Görülenler 251 IX. Yabancıların İstençlerine Bakılmaksızın Ülke Dışına Çıkarılmaları 251 1. Sınırdışı Edilme 251 A. Giriş 251 a. Genel Olarak 253 b. "Sınırdışı" Etme İşleminin Seyahat (Hareket) Özgürlüğü ile İlişkisi 255 B. "Uyruk Sınırdışı Edilemez" İlkesi 255 a. Genel Olarak 255 b. "Eski" Uyrukların Durumu 258 C. AİHS ve Sınırdışı Etme 260 a. AİHS′ye Ek 4. Protokol ve Sınırdışı Etme 261 b. AİHS′ye Ek 7. Protokol ve Sınırdışı Etme 262 Ç, Türk Yasalarında "Sınırdışı" Etmeye İlişkin Düzenlemeler 262 a. Giriş 263 b. Sınırdışı Etme Nedenleri 269 D. Sınırdışı Etme Usulü 269 a. Yetkili Makamlar 270 b. Sınırdışı Etme İşleminin Biçimi 272 E. Sınırdışı Etmenin Sonuçları 273 F. Sınırdışı Edilmenin Yargısal Denetimi 277 2. Sanıkların (Suçluların) Yabancı Devlete Verilmesi 277 A. Giriş 279 B. Türk Hukukunda Durum 285 X. Düzgün Yargıdan Yararlanma Hakkı (Hak Arama Hürriyeti) 285 1. Giriş 286 2. Yabancılarla İlgili Özel Durumlar 286 A. Hukuk Davalarında Teminat Yatırma Yükümlülüğü 287 B. Ceza Yargılaması Açısından Yabancının Durumu 288 C. İdari Yargılama Açısından Yabancının Durumu 289 XI. Tutuklu ve Hükümlü Durumundaki Yabancıların Haklan 289 1. Tutuklu ve Gözaltında Bulunan Yabancıların Durumu 289 A. Genel Olarak 291 B. Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunlar 291 a. İlgili Yabancı Kişi, Haber Verilmesini İstemezse 292 b. Yabancının Kimlik Bilgileri Saptanamazsa 292 c. Yabancının Birden Çok Uyrukluğu Varsa 270 ç. Bildirim Yapılmasında "Süre" Sorunu 270 d. Konsolosluk Görevlisiyle Görüşmenin "Mahremiyeti" 295 e. Tutuklunun Yurtsuz (Vatansız) Olması 295 f. İlgili Yabancı Devletle, Konsolosluk İlişkisi Kurulmuş Değilse 295 B. Uluslararası Adalet Divanı′nın Konuyla İlgili Kararlan 296 a. LaGrand Kardeşler Davası 297 b. Mexico v. U.S.A. (2004) Kararı 299 2. Hükümlü Olarak Cezaevinde Tutulan Yabancının Durumu 301 Kaynakça 303 Kavram Dizini 313 Madde Dizini