Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

VIII.Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu ( VIII.Türkısch - Deutsches Symposıum Zum Medızınrecht )

VIII.Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu ( VIII.Türkısch - Deutsches Symposıum Zum Medızınrecht )Sayfa Sayısı
:  
506
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-146-018-5

48,60 TL

ÖNSÖZ

7 8 Ekim 2011 tarihlerinde Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipli¬ğinde düzenlemiş olduğumuz VIII. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyu-mu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nun bildirilerini bu kitapta toplamış bulunuyoruz. Sempozyumda sunulan ve tarafımıza gönderilen bütün tebliğler bu kitapta yer aldı. Ancak maalesef bir katılımcı tebliğini gönderemedi.
Sempozyumda, tıp hukukunun temel konularından birisini oluşturan \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"he¬kim sorumluluğu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" ele alındı. Konu bütün boyutlarıyla tartışıldı ve bu geniş kapsamlı kitap da böylece ortaya çıktı.
Belirtmek gerekir ki, başta ben olmak üzere sempozyumda sunum yapan Türk katılımcıların çoğu esasen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nde akade¬mik hayatının bir dönemini geçiren akademisyenlerdir. Yine Alman katılımcılar tarafından sunulan tebliğlerin büyük çoğunluğu da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nin değerli genç akademisyenleri tarafından Türkçe\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ye çevrildi. Bu husus, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nin Türk Bilim Yaşamı\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′na somut katkısını ortaya koyması bakımından önemlidir.

VIII. Sempozyumumuz, başta Dicle Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç hanımefendi olmak üzere, rektör yardımcısı sayın Prof. Dr. Aytekin Sır ve Hukuk Fakültesi dekanı sayın Prof. Dr. Selim Erdoğan\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ın katkıları sayesinde gerçekleşti. Kendilerine burada teşekkür etmeyi bir vazife biliyorum.

Bu kitap da, Adalet Yaymevi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nin herhangi bir ücret talep etmeksizin bas¬mayı kabul etmesi sayesinde ortaya çıkmış bulunuyor. Bu nedenle de, başta Adalet Yayınevi sahibi Hakan Karaaslan olmak üzere, emeği geçen bütün yayı¬nevi mensuplarına teşekkür ederim.
Bu vesileyle de belirtmek isterim ki, IX. Sempozyumumuz, Özyeğin Üni¬versitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde 23-24 Kasım 2012 tarihlerinde İstan¬bul\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da gerçekleştirilecektir.
Kitabın Türk Tıp Hukuku\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′na yararlı olması dileğiyle, sempozyumu bera¬ber düzenlediğimiz Alman meslektaşım Prof. Dr. Henning Rosenau adına da, tüm katılımcı ve okuyuculara tekrar teşekkür eder, selam ve saygılar sunarız.
Prof. Dr. Dr. h.c Hakan Hakeri

Prof. Dr. Henning Rosenau


İÇİNDEKİLER :HASTAHEKİM İLİŞKİSİNDE HEKİMİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ


TIBBİ STANDART


TIP HUKUKUNDA AYDINLATILMIŞ RIZA FORMLARI - SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI VE ETKİLERİ


ALMAN HUKUKU’NDA HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU


DIE ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG DES ARZTES IM DEUTSCHEN RECHT


İDARENİN KUSUR SORUMLULUĞUNDA RÜCÛ


İDARENİN, SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN İDARE HUKUKU KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU


HEKİMLERİN MALPRAKTİS NEDENİYLE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU


STRAFRECHTLICHE HAFTUNG DES ARZTES FÜR BEHANDLUNGSFEHLER


HEKİMİN HATALI TIBBİ UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN CEZAİ SORUMLULUĞU


TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR


PROZESSUALE UND VERSICHERUNGSRECHTLICHE FRAGEN DER ZIVILRECHTLICHEN ARZTHAFTUNG NACH DEUTSCHEM RECHT


ALMAN HUKUKUNA GÖRE HEKİMİN ÖZEL HUKUK ALANINDAKİ SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA YARGILAMA USULÜ VE SİGORTA HUKUKUNA İLİŞKİN SORUNLAR


TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA NEDENSELLİK BAĞI ve KUSURUN İLK GÖRÜNÜŞLE İSPATI


DIE STELLUNG DES SACHVERSTANDIGEN IM MEDIZINRECHTLICHEN VERFAHREN


TIP HUKUKUNA İLİŞKİN YARGILAMALARDA BİLİRKİŞİ


CEZA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK HEKİM


ÜREME MERKEZLERİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU


KLİNİK ARAŞTIRMALARDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUK