Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Verginin Yasallığı İlkesi

Verginin Yasallığı İlkesiSayfa Sayısı
:  
285
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5373-28-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Verginin Yasallığı İlkesi\′nde öğrencilerimle ve sizlerle yine buluştuğum için çok mutluyum. Bir önceki basıda kitap, ulusal mevzuatın ve uluslararası hukukun gelişimi ve değişimi doğrultusunda metin ve dipnot içeriklerinin yanın¬da son bölüme bir paragraf eklenmek suretiyle sistematik olarak da tadil edilmişti. Bu yeni basının yalnızca Anayasamızda ve Yasalarda oluşan yeniliklerin işlenmesi suretiyle \"gözden geçirilerek ve yenilenerek\" ama daha çok \"yinelenerek\" yapıldığını belirtmeliyim. Hiç bitmeyecek olan yürekten ve sonsuz teşekkürlerim birinci ve ikinci basılarda adıgeçen herkese. Ayrıca kitabın tashihlerini dikkatle gerçekleştiren Ar. Gör. Gamze Gümüşkaya takdirin en fazlasını haketmekte. Beşiktaş, Eylül 2011 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNİN KURAMSAL KONUMU §2. YASALLIK İLKESİNİN ETKİNLİĞİ 5 I. GENEL AÇIKLAMA 5 II. YASALLIK İLKESİNİN DİĞER HUKUK DALLARINDAKİ ETKİNLİĞİNE TOPLU BAKIŞ 7 A. Anayasa Hukukunda ve İdare Hukukunda 7 B. Ceza Hukukunda \"Suçun ve Cezanın Yasallığı İlkesi\" 9 C. Mali Hukukta \"Bütçe Hazırlama ve Uygulama Yöntemlerinin Yasallığı İlkesi\" 10 D. Ekonomik Kamu Hukukunda \"Planlama Düzeninin Yasayla Belirlenmesi ve Korunması İlkesi\" 12 III. VERGİ HUKUKUNDA VERGİNİN YASALLIGI İLKESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI 14 A. Verginin Yasallığı İlkesinin Anlamı ve Boyutları 14 1. Genel açıklama 14 2. Birey yönünden 15 a. Temsilsiz vergi olmaz ilkesi (boyutu) (nullum tributum sine repraesentatione, no taxation without representation) 15 b. Yasasız vergi olmaz ilkesi (boyutu) (nullum tributum sine lege, keine Steuer ohne Gesetz) 16 c. Verginin belirgin olması ilkesi (boyutu) 18 3. Devlet yönünden 21 a. Verginin alınması zorunluluğu ilkesi (boyutu) 21 b. Verginin zorla yürütüm yoluyla alınması ilkesi (boyutu) 22 B. Kapsamı 22 1. Mali yüküm türleri açısından 22 2. Yasaların yürürlüğü açısından 25 a. Verginin konulması 26 b. Verginin değiştirilmesi 28 c. Verginin kaldırılması 31 §3. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GELİŞİMİNDE VERGİNİN YASALLIGI İLKESİNİN KONUMU 33 I. GENEL AÇIKLAMA 33 II. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE 34 A. İngiltere 34 1. Genel Açıklama 34 2. Büyük Özgürlük Fermanı 35 3. Haklar Dilekçesi 38 4. Haklar Beyannamesi 40 B. Amerika Birleşik Devletleri 41 C. Fransa .,. 42 D. Almanya 44 §4. VERGİNİN YASALLIGI İLKESİNİN KARŞILADIĞI GEREKSİNİMLER 47 I. GENEL AÇIKLAMA 47 II. GÜVENLİK GEREKSİNİMİ 49 A. Özgürlüklerin Güvence Altına Alınması 49 1. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 51 2. Zorla Çalıştırma Yasağı 52 3. Özel Yaşamın Gizliliği 54 4. Konut Dokunulmazlığı 56 5. Haberleşme Özgürlüğü 56 6. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 57 7. Mülkiyet Hakkı 59 B. Hukukun Güvenirliğinin Sağlanması 60 III. GELİŞME GEREKSİNİMİ 63 A. Genel Açıklama 63 B. Ailenin Korunması 64 C. Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü, Çalışma Hakkı ve Ödevi 65 D. Ücrette Adalet Sağlanması 67 E. Konut Hakkı 68 E Diğerleri 68 §5. ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDE VERGİNİN YASALLIGI İLKESİ 69 I. LİBERAL DEMOKRASİLER 69 A. Amerika Birleşik Devletleri 69 B. Birleşik Krallık 70 C. Fransa 71 D. Almanya 72 E. İtalya 73 F. Danimarka \′. 73 G. Belçika 74 II. SOSYALİST ÜLKELER 74 İkinci Bölüm TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNİN YERİ §6. TÜRKİYE\′DE VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNİN ANAYASAL GELİŞİMİ 77 I. İSLAM HUKUKU DÖNEMİ 77 A. Genel Açıklama 77 1. İslam Hukuku 77 2. İslam Hukuku\′nun Kaynaklan 78 B. Ana Çizgileri ile İslam Hukukunda Mali Yükümlerin Dayandığı Temeller 79 1. Genel olarak mali yükümlerin nitelikleri ve çeşitleri 79 2. İslam Hukuku\′nda (Kur\′an-ı Kerim\′de) verginin yasallığı ilkesi 80 a. Verginin belirgin olması boyutu açısından 81 b. Temsilsiz vergi olmaz boyutu açısından 82 c. Yasasız vergi olmaz, verginin alınması zorunluluğu ve verginin zorla yürütüm yoluyla alınması boyutları açısından 85 II. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ 86 A. Mutlak Monarşi Dönemi 86 1. Mali hukuka ilişkin hükümlerin genel düzenlenme biçimi 86 2. Anayasa niteliği taşımayan temel belgelerde vergilemeye ilişkin aşamalar 89 a. Sened-i İttifak 89 b. Tanzimat Fermanı 92 c. Islahat Fermanı .\′. 94 d. Uygulamaları 95 B. Meşrutiyet Dönemi 96 1. 1876 Kanunu Esasisi 96 2. 1909 Kanunu Esasisi 98 III. MİLLİ MÜCADELE VE CUMHURİYET DÖNEMİ 99 A. Milli Mücadele Dönemi 99 B. 1921 Anayasası 101 C. 1924 Anayasası 102 D. 1961 Anayasası 104 E. 1982 Anayasası 108 1. Yeni anayasanın hazırlanması ve kabul edilmesi 108 2. 1982 Anayasasının hazırlığı aşamasında vergi ödevi 109 3. 1982 Anayasasında verginin yasallığı ilkesi 111 §7. VERGİ ÖDEVİNE EGEMEN OLAN ANAYASAL İLKELER İÇERİSİNDE VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNİN YERİ 113 I. VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNİN VERGİ ÖDEVİNE EGEMEN OLAN DİĞER ANAYASAL İLKELER İLE BAĞLANTISI 113 A. Verginin Genelliği İlkesi 113 B. Verginin Mali Güç ile Orantılı Olması İlkesi 114 C. Verginin Kamu Giderlerini Karşılamaya Özgülenmesi İlkesi 115 D. Verginin Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesi 116 II. VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNİN DİĞER ANAYASAL İLKELER İÇERİSİNDEKİ İŞLEVİ 117 58. VERGİNİN YASALLIĞİ İLKESİNİN DEMOKRATİK SOSYAL HUKUK DEVLETİ İLKESİ VE EŞİTLİK İLKESİ İLE İLGİSİ .\′ 119 I. DEMOKRATİK SOSYAL HUKUK DEVLETİ İLKESİ 119 A. Genel Açıklama 119 B. Demokratik Devlet, Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet Kavramları 120 1. Demokratik devlet 120 2. Hukuk devleti 120 3. Sosyal devlet 121 C. Verginin Yasallığı İlkesinin Demokratik Sosyal Hukuk Devleti ile Bağlantısı 122 II. EŞİTLİK İLKESİ 126 Üçüncü Bölüm VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNİN İÇERİĞİ 59. VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNİN İÇERİĞİ 133 I. VERGİNİN ANA ÖĞELERİ 133 II. VERGİYİ KURUCU TEMEL ÖĞELER 137 A. Genel Açıklama 137 B. Verginin Konusu 137 C. Vergiyi Doğuran Olay 138 D. Verginin Yükümlüsü 140 E. Verginin Konusuna, Vergi Yükümlülüğüne ve Matraha İlişkin Sınırlamalar 141 E. Verginin Matrahı 142 G. Verginin Oranı (Tarifesi) 143 III. VERGİSEL ÖDEV VE VERGİSEL YÖNTEM (USUL) İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN TEMEL ÖĞELER 144 A. Genel Açıklama 144 B. Verginin Tarhı, Tebliği ve Tahakkuku 145 1. Verginin Tarhı .\′. 145 2. Verginin Tebliği 145 3. Verginin Tahakkuku 146 C. Vergi Borcunun Sona Ermesi 147 1. Verginin Ödenmesi (Tahsili) 147 2. Diğer Nedenlerle Sona Erme 147 D. Değerleme 148 E. Yükümlülerin Ödevleri 148 F. Yükümlülerin Denetlenmesi 149 G. Vergi Uyuşmazlıkları ve Cezasal Yaptırımlar 150 IV. YASAL DÜZENLEMENİN SINIRI 151 §10. VERGİNİN YASALLIGI İLKESİNİN SONUÇLARI 154 I. GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ 154 A. Genel Açıklama 154 B. Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik İlkesinin Hukuksal Dayanağı 154 C. Geriye Yürümenin Sınırı 156 D. Geriye Yürümezlik İlkesinin Uygulanması 157 E. Anayasa Mahkemesi Kararlarının ve Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geriye Yürümesi 161 1. Anayasa Mahkemesi Kararları 161 2. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları 162 F. Yürütme Organının İşlemlerinin Geriye Yürümezliği 162 II. ORNEKSEME (KIYAS) YASAĞI 163 A. Genel Açıklama 163 B. Kıyas Yasağının Sınırları 165 §11. VERGİNİN YASALLIGI İLKESİ AÇISINDAN ÖZEL SÖZLEŞMELERİN VERGİ DAİRESİNİ BAĞLAMAMASI 167 I. VERGİ DAİRESİNE MUHATAPLIĞIN SÖZLEŞME İLEDEĞİŞTİRİLEMEMESİ II. VERGİYİ DOĞURAN OLAYA YÖNELEN SÖZLEŞMELERİN BAĞLAYICILIĞI....... Dördüncü Bölüm VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNİN İSTİSNALARI $12.BAKANLAR KURULUNA TANINABİLECEK DÜZENLEME YETKİSİ VE SINIRLARI 171 I. GENEL OLARAK YÜRÜTMENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 171 II. HIZLI KARAR ALMA VE KURAL KOYMA GEREKSİNİMİNİN YÜRÜTMENİN KULLANIMLARINA YANSIMASI 173 A. Genel Açıklama 173 1. Yürütmeye verilen ağırlığın nedenleri 173 2. Hukuksal düzen 175 B. Ana Çizgileri ile Yürütme Organının Vergilendirme Alanındaki Kullanımları 178 C. Bakanlar Kurulu nun Anayasa 73 IV Çerçevesindeki Koşullu Değiştirici Düzenleme İşlemleri 180 1. Yetkilendirmenin amacı 180 2. Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin koşullan 181 a. Hukuksal kullanımın niteliği 181 b. Kurucu temel öğelerin sınırlı olması 184 c. Yukarı ve aşağı sınırların yasa ile çizilmesi 185 D. Yürütmenin Vergilendirmede Alelade Düzenleyici İşlemleri 187 1. Vergi yükü getirmeden kişisel rahatsızlığa veya gider artışına yol açan ödevlerin düzenlenmesi 187 2. Vergi yükü getirmeyen, kişisel rahatsızlık vermeyen veya gider gerektirmeyen açıklayıcı düzenlemeler 189 III. SIKIYÖNETİMDE VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA YÜRÜTMENİN VERGİLENDİRME YETKİSİ 190 S13.DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ 195 I. GENEL AÇIKLAMA 195 II. EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KOYUP KALDIRMAYA YETKİLİ ORGAN 196 III. VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ AÇISINDAN DIŞ TİCARETİN DÜZENLENME BİÇİMİ 199 §14. UZLAŞMA KURUMUNUN VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ KARŞISINDAKİ KONUMU 202 I. ANA ÇİZGİLERİ İLE UZLAŞMANIN AMACI VE NİTELİĞİ 202 A. Uzlaşmanın Amacı 202 B. Uzlaşmanın Niteliği 203 II. VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ AÇISINDAN UZLAŞMA KURUMU 204 A. Genel Açıklama 204 B. Uzlaşma Kurumu ile Verginin Yasallığı İlkesinin Çeliştiği Yönler 205 Beşinci Bölüm ULUSLARARASI ANLAŞMALAR §15. VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ AÇISINDAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 209 I. GENEL AÇIKLAMA 209 II. ULUSLARARASI VERGİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN HUKUKSAL DÜZENLEME 210 III. ULUSLARARASI ANLAŞMALAR DÜZENİ İLE VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI /. 212 A. Genel Açıklama 212 B. Avrupa Birliği Yönünden 214 Altıncı Bölüm VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNE UYGUNLUĞUN DENETİMİ §16. YASAMA ORGANI DÜZEYİNDE DENETİM 221 I. DENETİMİN BOYUTLARI 221 II. YASAMA ORGANI DÜZEYİNDE DENETİM 222 A. Genel Açıklama 222 B. Yasa Tasarılarının ve Önerilerinin Meclis Başkanlığı nda Değerlendirilmesi 223 C. Yasa Tasarılarının ve Önerilerinin Yasama Meclisinin İlgili Komisyonunda İncelenmesi 223 D. Yasa Tasarılarının ve Önerilerinin Meclis Genel Kurulu nda Görüşülmesi (Meclis Genel Kurulunun Kendi Kendisini Denetlemesi) 225 E. Yasa Tasarılarının ve Önerilerinin Hazırlanması Aşamasında Uzmanlık Kurullarının Önemi 229 F. Devlet Başkanının Yasa Üzerindeki Etkinliği 230 §17. ANAYASA MAHKEMESİ\′NİN DENETİMİ 232 I. YARGISAL DENETİMDE ANA ÇİZGİLERİ İLE ANAYASA MAHKEMESİ\′NİN İŞLEVİ 232 II. VERGİ YASALARININ ANAYASA MAHKEMESİ\′NCE DENETİMİNİN SINIRLILIĞI 235 A. Genel Koşullardan Kaynaklanan Kısıtlayıcılık 235 1. Anayasa Mahkemesi nde Açılacak Davaların Koşullarının Sertliği 235 a. İptal Davası 235 b. İtiraz Yolu ile Görülen Dava 236 2. Milli Güvenlik Konseyi Döneminde Çıkarılmiş Bulunan Yasalar 240 3. Vergi Yasalarındaki Eksik Düzenlemeler 241 4. Uluslararası Anlaşmalar 243 5. Olağanüstü Hallerle İlgili Düzenlemeler 243 B. Anayasal Denetimin Verginin Yasallığı İlkesinin Tüm Boyutlarını Kapsamaması 246 III. ANAYASA MAHKEMESİ\′NİN VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNİN BOYUTLARINI DENETLEMESİ 246 A. Genel Açıklama 246 B. Yasasız Vergi Olmaz Boyutu Uyarınca Denetim 247 C. Verginin Belirgin Olması Boyutu Uyarınca Denetim 249 IV. DENETİMİN ETKİLERİ 249 A. Denetimin Yönü 249 B. İptal Kararının Yasayı Kaldırması 250 §18. YÖNETSEL YARGININ ANAYASAL DENETİMİ 252 I. GENEL AÇIKLAMA 252 II. YÖNETSEL YARGININ DENETİMİ 254 A. Dayandıkları Yasalar Bakımından Anayasa Mahkemesinin Denetimini İlgilendiren Yönetsel Düzenlemeler 254 1. Verginin Ana Öğelerini Çerçeveleyen Yasalara İlişkin Yönetsel Düzenlemeler 254 2. Yalnızca Yetki Devreden Yasalara İlişkin Yönetsel Düzenlemeler 258 3. Çerçevelendirilmiş ve Çerçevelendirilmemiş Yasaların Yetki Devretmeleri 260 B. İşlev Gaspı Niteliğindeki Vergisel Düzenleyici İşlemler 262 III. DANIŞTAY\′IN ANAYASAL ÖN DENETİM İŞLEVİ 265 f $19. İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ\′NCE DENETİMİ 266 I. VERGİ YASALARI VE İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ 266 II. VERGİSEL İHLALLER VE İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ 267 A. Vergisel Odaklı İhtilafların İnsan Haklan Avrupa Mahkemesine Götürülmesi 267 B. İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi nin Doğrudan Vergi Aslını İlgilendiren İhlallere Kapalı Olması İlkesi 268 C. Kapalılık İlkesinin İstisnaları 269 III. VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ VE İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ 270 A. Verginin Yasallığı İlkesinin Boyutları Açısından 270 1. Yasasız Vergi Olmaz İlkesi Açısından-însan Hakları Avrupa Mahkemesinin \"Yasa\" Anlayışı 270 2. Temsilsiz Vergi Olmaz İlkesi Açısından 272 3. Verginin Belirgin Olması İlkesi Açısından 273 B. Verginin Yasallığı İlkesinin Sonuçlarından Birisi Olarak Geriye Yürüme Yasağı Açısından 274 §20. SONUÇ 275 KAVRAMLAR DİZİNİ 281