Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Vergi Hukukunda Takdir Komisyonu Kararlarının Hukuki Niteliği

Vergi Hukukunda Takdir Komisyonu Kararlarının Hukuki NiteliğiSayfa Sayısı
:  
120
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-948-5

41,04 TL

İÇİNDEKİLER-VII
KISALTMALAR-XI
GİRİŞ-1
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ BORCUNUN (ALACAĞININ) BELİRLENMESİ
I. GENEL BAKIŞ-3
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY-7
III. VERGİ MATRAHININ BELİRLENMESİ-11
A. İdarece Takdir Usulü-14
B. Karine (Dış Belirtiler) Usulü-15
C. Götürü Usul-16
D. Beyan Usulü-17
IV. VERGİNİN HESAPLANMASI-18
A. Tarh İşleminin Tanımı ve Hukuki Niteliği-19
B. Tarh İşleminin Unsurları-23
C. Tarhiyat Türleri-25
1. Beyana Dayalı Tarhiyat (Tahakkuk Fişi Esası)-26
2. İkmalen Tarhiyat-33
3. İdarece Tarhiyat-37
4. Re’sen Tarhiyat-38
İKİNCİ BÖLÜM
TAKDİR KOMİSYONLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ
I. GENEL BAKIŞ-47
II. VERGİ MATRAHININ BELİRLENMESİ BAKIMINDAN İDARENİN TAKDİR YETKİSİ-52
III. TAKDİR KOMİSYONLARININ KURULUŞU-58
A. Komisyon Üyelerinin Seçilmesi-62
B. Komisyonun Görevleri-66
1. VUK m. 72/I Uyarınca Kurulan Takdir Komisyonlarının Görevleri-67
2. VUK m. 72/II-III Uyarınca Kurulan Takdir Komisyonlarının Görevleri-73
C. Komisyonun Yetkileri-74
1. Yer Bakımından Yetki-76
2. Konu Bakımından Yetki-76
3. Zaman Bakımından Yetki-79
4. Bilirkişiye Başvurma Yetkisi-81
D. Takdir Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları-83
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI VE
ÖZELLİK ARZ EDEN UYGULAMALAR
I. TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ ÖZELLİKLERİ-85
II. TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ-89
A. Kesin ve Yürütülebilir İşlem Kavramı-91
B. Takdir Komisyonu Kararlarının İdari İşlem Vasfı Sorunu-93
1. Tek Yanlılık-93
2. Kanunilik-94
3. İcrailik-95
C. Takdir Komisyonu Kararlarının Delil Olma Durumu-96
III. TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ UYUŞMAZLIK KONUSU YAPILMASI-101
A. Komisyon Kararlarının Dava Edilebilirliği-101
B. Açılacak Davada Hasım-106
C. Dava Açma Süreleri-110
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME-113
KAYNAKÇA-117