Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (112)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Vergi Hukukunda Belgeler ve Uygulama Sonuçları Yargı Kararları ve Özelgeler

Vergi Hukukunda Belgeler ve Uygulama Sonuçları Yargı Kararları ve ÖzelgelerSayfa Sayısı
:  
360
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750261053

58,00 TL"Vergi Hukukunda Belgeler ve Uygulama Sonuçları" başlıklı kitap, Türk Vergi Sisteminde, düzenlenmesi, kullanılması, saklanma veya ibrazı, kanunu veya tebliğ gereği zorunlu tutulan gerek kâğıt ortamında gerekse elektronik ortamda düzenlenen fatura vb. ispat vesikalarını konu almaktadır.


 


Kitapta, her bir belge türü için ayrı ayrı olmak üzere, belgelerin hukuki niteliklerine yer verildikten sonra özellikle uygulamada yaşanan sorunlara ilişkin birçok yargı kararları ve özelgeler taranarak yargı ve idarenin görüşü aktarılmış, devamında ise konuya ilişkin nihai değerlendirmelerimize yer verilmiştir. Vergi hukukunda düzenlenen belgeler konusunda ciddi literatür taramasına yer verilen kitap bu yönüyle, mükellefler, şirketlerin muhasebe ilgilileri, meslek mensupları ve kamuda görev alanlar ile vergi usul kanunu alanında çalışma yapan akademisyenler için ciddi bir temel kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.


 


Maliye Bakanlığında yaklaşık 10 yıl boyunca, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Müfettişi unvanlarıyla görev yapan yazarın, mesleki tecrübelerini kaleme aldığı bu kitapta; ilk defa, 397 no.lu VUK GT ile başlayan sonrasında 487 no.lu VUK GT ile uygulama kapsamı genişletilen ve birçok defa çıkarılan değişiklik tebliğler ile mevzuatı karışık bir hal alan, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Bilet uygulamaları hakkında, 509 no.lu VUK GT ile yapılan değişiklik ve düzenlemelere ayrıca yer verilmiştir.


 


Konu Başlıkları


Belge ve Belge Düzeni Terimlerinin Kavramsal Açıdan İncelemesi


Belgelerin Önemi ve Fonksiyonları


Türk Vergi Sisteminde Kağıt Ortamında Düzenlenen Belgeler


Fatura – Sevk İrsaliyesi – Perakende Satış Vesikaları


Serbest Meslek Makbuzu – Gider Pusulası – Ücret Bordrosu


Türk Vergi Sisteminde Elektronik Belge Uygulamaları


e–Fatura(e–Arşiv Fatura) – e–İrsaliye – e–SMM – e–MM – e–Bilet


e–Gider Pusulası – e–Sigorta Komisyon Gider Belgesi – e–Sigorta Poliçesi – e–Döviz Alım–Satım Belgesi – e–Dekont


Belge Ödevi ve Belge Düzenine Aykırı Fiilde Ceza Uygulaması


Belge Düzeniyle İlgili Uygulanmakta Olan Vergi Cezaları ve Vergi Suçları


Yargı Kararları Açısından Sahte Fatura Konulu Vergi İncelemelerinde Tespit Yükümlülüğü


Bedelsiz Teslim ve Hizmet İfalarında Belge Düzeni


 


Yansıtma İşlemlerinde Belge Düzeni ile Vergisel Yükümlülüklerin Devri