Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler

Vergi Hukuku Genel ve Özel HükümlerSayfa Sayısı
:  
620
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0446-0

75,00 TL


İÇİNDEKİLER


 BİRİNCİ KİTAP


VERGİLERİN TEORİK ESASLARI


1.1.DEVLETİN EGEMENLİK HAKKINA DAYANARAK ELDE ETTİĞİ GELİRLER45


1.1.1.Vergiler45


1.1.2.Harçlar46


1.1.3.Resim47


1.1.4.Şerefiyeler47


1.1.5.Parafiskal Gelirler47


1.1.6.Egemenlik Hakkına Dayanarak Elde Edilen Diğer


Gelirler48


1.2.DEVLETİN EGEMENLİK HAKKINI KULLANMAKSIZIN ELDE ETTİĞİ GELİRLER49


1.2.1.Emlak ve Teşebbüs Gelirleri50


1.2.2.Zorunlu Olmayan Borçlanmalar50


1.2.3.Uluslararası Yardımlar50


2.1.VERGİNİN NİTELİĞİ51


2.1.1.Yararlanma Teorisi51


2.1.2.Devlet Egemenliği Teorisi54


2.2.VERGİNİN AMAÇLARI55


2.2.1.Verginin Mali Amacı55


2.2.2.Verginin Mali Olmayan Amaçları55


2.2.2.1.Gelirin Dengeli Biçimde Dağılımını Sağlamak55


2.2.2.2.Kalkınmayı Sağlamak57


2.2.2.3.Ekonomik İstikrarı Sağlamak ve Sürdürmek57


2.2.2.4.Diğer Amaçlar58


2.2.3.Vergileme İlkeleri58


2.2.3.1.Vergileme İlkelerine Genel Bakış58


2.2.3.2.Günümüzde Üzerinde Durulması Gereken 


Başlıca Vergileme İlkeleri59


2.2.3.2.1.Vergilerin Mali İlkeleri59


2.2.3.2.2.Vergilerin Ekonomik İlkeleri60


2.2.3.2.2.1.Vergi Kaynaklarının Seçimi61


2.2.3.2.2.2.Vergilerin Kaynak Dağılımı


ve Tüketici Talepleri Üzerine 


Etkileri61


2.2.3.2.2.3.Vergilerin Kalkınmaya 


Etkileri62


2.2.3.2.2.4.Vergi Adaletinin Sağlanmasına İlişkin İlkeler63


2.2.4.Vergi Adaletine Ulaşabilmek İçin Başvurulan Yöntemler67


2.2.4.1.Artanoranlı Vergi Tarifeleri68


2.2.4.1.1.Genel Anlamda Oran ve Artanoranlı 


Vergi Tarifeleri68


2.2.4.1.2.Artanoranlı Tarifeler Konusundaki 


Görüşler69


2.2.4.1.2.1.Artanoranlı Tarifeler 


Konusunda Olumlu Görüşler69


2.2.4.1.2.2.Artan Oranlı Tarifeler Konusundaki Olumsuz


Görüşler69


2.2.4.1.3.Artanoranlı Vergi Tarife Türleri70


2.2.4.1.4.Sınıf Usulü Artanoranlı Tarifeler ve 


Dilim Usulü Artanoranlı Tarifeler71


2.2.4.1.4.1.Sınıf Usulü Artanoranlı 


Tarifelr71


2.2.4.1.4.2.Dilim Usulü Artanoranlı 


Tarifeler72


2.2.4.1.5.Artanoranlı Tarifelerde Uygulanan 


Teknikler72


2.2.4.2.En Az Geçim İndirimi73


2.2.4.2.1.En Az Geçim İndirimi ile İlgili Görüşler73


2.2.4.2.1.1.En Az Geçim İndiriminin


Lehinde İleri Sürülmüş Olan Görüşler73


2.2.4.2.1.2.En Az Geçim İndiriminin Aleyhinde İleri Sürülmüş Olan Görüşler74


2.2.4.2.2.En Az Geçim İndirimi Tutarlarının Tespit Edilmesinde Göz Önüne Alınacak Ölçüler74


2.2.4.2.3.En Az Geçim İndiriminin Uygulanma Biçimleri76


2.2.4.3.Ayırma İlkesi77


2.2.4.3.1.Ayırma İlkesi Lehinde ve Aleyhinde 


Görüşler78


2.2.4.3.1.1.Ayırma İlkesinin Lehinde İleri Sürülmüş Olan Görüşler78


2.2.4.3.1.2.Ayırma İlkesinin Aleyhinde 


İleri Sürülmüş Olan Görüşler79


2.2.4.3.2.Ayırma İlkesinin Uygulama Şekilleri79


2.2.4.3.2.1.Gelir Kaynaklarının Sınıflandırılması ve 


Emek Gelirlerinin Değişik Yöntemlerle Korunması79


2.2.4.3.2.2.Sermaye Gelirlerinden 


Ek Vergi Alınması80


2.2.5.Vergi ile İlgili Temel Kavramlar80


2.2.5.1.Vergilendirme Sürecinde Karşılaşılan Kavramlar80


2.2.5.1.1.Vergiyi Doğuran Olay80


2.2.5.1.2.Verginin Tarhı83


2.5.5.1.3.Verginin Tebliği86


2.5.5.1.4.Verginin Tahakkuku87


2.5.5.1.5.Verginin Ortadan Kalkması87


2.2.5.2.Vergi Suçları ve Cezaları88


2.2.5.3.Vergi Yrgısı88


2.2.5.4.Vergi İcrası88


2.2.5.5.Diğer Kavramlar89


2.2.5.5.1.Vergi Yükü89


2.2.5.5.2.Vergi Esnekliği89


2.2.5.5.3.Vergilerin Yansıması90


 


İKİNCİ KİTAP


VERGİ GENEL HUKUKU


BİRİNCİ KISIM


VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI


1.1.VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI95


 


1.2.VERGİ HUKUKU KAVRAMI96


 


1.3.VERGİ HUKUKUNUN BAĞIMSIZLIĞI SORUNU97


 


1.3.1.Vergi Hukukunun Bağımsız Bir Hukuk Dalı Olmadığı Görüşünü Savunanlar 97


 


1.3.2.Vergi Hukukunun Bağımsız Bir Hukuk Dalı Olduğu Görüşünü Savunanlar 97


 


1.4.VERGİ HUKUKUNUN DİĞER BİLİM DALLARI İLE İLİŞKİSİ 98


 


1.4.1.Hukuk İle İlişkisi98


 


1.4.2. Kamu Maliyesi ile İlişkisi101


 


1.4.3.Muhasebe ile İlişkisi102


 


1.5.VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLENDİRİLMESİ VE KISIMLARI103


 


1.5.1.Vergi Hukukunun Bölümlendirilmesi103


 


1.5.2.Vergi Hukukunun Kısımları105


 


1.6.VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI107


 


1.6.1.Yasama Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar 107


 


1.6.2.Yürütme Organı Tarafindan Çıkartılan Kaynaklar111


 


1.6.3.Yargı Organından Doğan Kaynaklar114


 


1.6.4.Diğer Kaynaklar116


 


1.7.VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI116


 


1.7.1.Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması117


 


1.7.2.Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması 118


 


1.7.3.Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması


(Yorum)119


 


1.7.3.1. Yorum Konusunda Genel Bilgiler119


 


1.7.3.2.Vergi Hukukunda Yorum121


 


1.7.3.2.1.Vergi Hukukunda Yorumda Göz Önüne Alınması Gereken Hususlar 121


 


1.7.3.2.2. Vergilerin Kanuniliği İlkesi121


 


1.7.3.2.3. Ekonomik Yorum122


 


1.8. DELİL VE İSPAT124


 


1.8.1. DELİL124


 


1.8.2. İSPAT125


 


İKİNCİ KISIM


VERGİLENDİRME HUKUKU  I


2.1. VERGİNİN MÜKELLEF TARAFI129


 


2.1.1.  Mükellef ve Vergi Sorumlusu130


 


2.1.1.1. Mükellef130


 


2.1.1.2.Vergi Sorumlusu131


 


2.1.1.3.Vergi Sorumlusu ve Kanuni Temsilcilerin 


Sorumluluğu132


 


2.1.1.3.1.  Vergi Sorumlularının Sorumluluğu132


 


2.1.1.3.2. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu133


 


2.1.1.3.2.1. Küçük ve Kısıtlıların 


Temsilinde Sorumluluk134


 


2.1.1.3.2.2. Tüzel Kişilerin Temsilinde Sorumluluk135


 


2.1.1.4. Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekalet136


 


2.1.1.5.Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk137


 


2.1.1.6. Vergi Borcunun Nakli139


 


2.1.2. Mükellefin Ödevleri140


 


2.1.2.1. Bildirim Ödevi141


 


2.1.2.2.Defter Tutma Yükümlülüğü142


 


2.1.2.2.1. Defter Tutma Yükümlülüğünde Olanlar142


 


2.1.2.2.2. Tüccar Sınıfları143


 


2.1.2.2.3. Tutulacak Defterler144


 


2.1.2.2.4. Defterlerin Tasdiki145


 


2.1.2.2.5. Hesap Dönemi145


 


2.1.2.2.6. Muhasebe Usulü145


 


2.1.2.2.7. Kayıt Düzeni146


 


2.1.2.3.Envanter Çıkarma - Değerleme Yapma ve Bilanço Düzenleme Görevi146


 


2.1.2.4.Belge Düzenleme Görevi146


 


2.1.2.5. Muhafaza ve İbraz Görevi149


 


2.1.2.5.1 Muhafaza Görevi149


 


2.1.2.5.2. Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtları İbraz Görevi149


 


2.1.2.6. Vergi Levhası Asma ve Bulundurma Görevi150


 


2.1.2.7. Beyannameleri Tasdik Ettirme Görevi150


 


2.2. VERGİ ALACAKLISI150


 


2.2.1. Maliye Bakanlığı151


 


2.2.1.1. Merkez Teşkilatı153


 


2.2.1.1.1. Vergi Denetim Kurulu153


 


2.2.1.1.2. Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü153


 


2.2.1.2. Taşra Teşkilatı153


 


2.2.2. Gelir İdaresi Başkanlığı153


 


2.2.3. Yerel Yönetimler155


 


2.2.4. Vergi Alacaklısının Denetim Görevi155


 


2.2.4.1. Genel Olarak Denetim155


 


2.2.4.2.Vergi Denetimi156


 


2.2.4.2.1. Arama156


 


2.2.4.2.2. Yoklama157


 


2.2.4.2.3. Vergi İncelemesi158


 


2.2 4.2.4. Bilgi Toplama159


 


2.3.VERGİ BORÇLUSU İLE VERGİ ALACAKLISINA YARDIMCI KURULUŞLAR160


 


2.3.1. Takdir Komisyonları160


 


2.3.1.1. Takdir Komisyonlarının Kuruluşu160


 


2.3.1.2.Üyelerin Seçimi160


 


2.3.1.3.Takdir Komisyonların Görev ve Yetkileri161


 


2.3.1.3.1. Görevleri161


 


2.3.1.3.2. Yetkileri161


 


2.3.2.Zirai Kazançlar İl ve Merkez Komisyonları161


 


2.3.3. Komisyonlarla İlgili Diğer Hususlar162


 


ÜÇÜNCÜ KISIM


VERGİLENDİRME HUKUKU II


3.1. VERGİYİ DOĞURAN OLAY165


 


3.1.1. Verginin Konusu165


 


3.1.2.Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi165


 


3.1.3. Yasaklanmış Faaliyetler ve Vergiyi Doğuran Olay167


 


3.1.4.Vergiyi Doğuran Olayın Önemi167


 


3.1.5.Vergiyi Doğuran Olay ve Muafiyet ve İstisnalar 167


 


3.2. VERGİNİN TARHI168


 


3.2.1. Matrah168


 


3.2.2. Vergi Tarife ve Oranları169


 


3.2.3. Vergi Tarh Yetkisi170


 


3.2.4. Tarh Şekilleri170


 


3.2.4.1. Beyana Dayalı Tarh170


 


3.2.4.2. İkmalen Vergi Tarhı170


 


3.2.4.3. Re’sen Vergi Tarhı171


 


3.2.4.4.Verginin İdarece Tarhı172


 


3.3. VERGİNİN TEBLİĞİ173


 


3.3.1. Tebliğin Konusu173


 


3.3.2. Tebliğ Yapılacak Kişiler173


 


3.3.3. Tebliğ Usulleri174


 


3.3.4. Tebliğin İçeriği Ve Şekli175


 


3.4. VERGİNİN TAHAKKUKU175


 


3.4.1. Genel Olarak Tahakkuk175


 


3.4.2. Tahakkuk Şekilleri177


 


3.4.2.1.Beyan Üzerine Tarh Edilen Vergilerin Tahakkuku177


 


3.4.2.2.İkmalen ve Re’sen Tarh Edilen Vergilerin 


Tahakkuku177


 


3.4.2.3.Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerin Tahakkuku178


 


3.5.VERGİ ALACAĞININ ORTADAN KALMASI178


 


3.5.1. Ödeme178


 


3.5.1.1.Ödeme Yeri179


 


3.5.1.2. Genel Ödeme Zamanları179


 


3.5.1.3.Özel Ödeme Zamanları179


 


3.5.1.4.Gecikme Faizi180


 


3.5.1.5.İade Faizi181


 


3.5.2. Zamanaşımı182


 


3.5.2.1.Genel Olarak Zamanaşımı ile İlgili Bilgiler182


 


3.5.2.2.Tarh Zamanaşımı183


 


3.5.2.3.Tarh Zamanaşımında Süreler ve Sürelerin Durması ile Kesilmesi184


 


3.5.2.3.1.Tarh Zamanaşımı Süreleri184


 


3.5.2.3.2. Tarh Zamanaşımı Sürelerinin Durması185


 


3.5.2.3.2. 1.Tarh Zamanaşımı Sürelerinin Durması185


 


3.5.2.3.2.2. Mücbir Sebep186


 


3.5.2.3.3. Tarh Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi187


 


3.5.3. Terkin187


 


3.5.4. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi188


 


3.5.4.1.Vergi Hatası Kavramı188


 


3.5.4.1.1. Hesap Hataları188


 


3.5.4.1.2. Vergilendirme Hataları189


 


3.5.4.2.Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması190


 


3.5.4.3.Düzeltme Talebi ve Re’sen Düzeltme191


 


3.5.4.4.Düzeltme Taleplerinin İncelenmesi ve Düzeltme191


 


3.5.4.5.Şikayet Yolu ile Başvuru191


 


DÖRDÜNCÜ KISIM


VERGİLENDİRME İLE 


İLGİLİ DİĞER DÜZENLEMELER


4.1. SÜRELER195


 


4.1.1. Sürelerin Sınıflandırılması195


 


4.1.1.1.Süreyi Koyan Kuruluşlar Bakımından Süreler195


 


4.1.1.1.1. Kanuni Süreler195


 


4.1.1.1.2. İdari Süreler196


 


4.1.1.1.3. Yargısal Süreler197


 


4.1.1.2.Hukuki Nitelikleri Bakımından Süreler197


 


4.1.1.2.1. Hak Düşürücü Süreler197


 


4.1.1.2.2. Düzenleyici Süreler197


 


4.1.1.2.3. Vergi Ödevlerine İlişkin Süreler198


 


4.1.1.2.4. Diğer Süreler198


 


4.1.2. Sürelerin Hesaplanması198


 


4.1.3. Sürelerin Uzaması199


 


4.1.3.1.Mücbir Sebep Hallerinde Sürelerin Uzaması199


 


4.1.3.2. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması199


 


4.1.3.3.Zor Durumda Olma Halinde Sürelerin Uzaması200


 


4.2. DEĞERLEME200


 


4.2.1. Değerleme Ölçüleri201


 


4.2.2.İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme203


 


4.3. AMORTİSMANLAR208


 


4.3.1. Mevcutlarda Amortisman208


 


4.3.1.1. Amortisman Şartları208


 


4.3.1.2.Amortisman Ayırma Yöntemleri208


 


4.3.1.2.1. Normal Amortisman Yöntemi208


 


4.3.1.2.2. Azalan Bakiyeler Yöntemi209


 


4.3.1.2.3. Fevkalade Amortisman210


 


4.3.1.2.4. Madenlerde Amortisman210


 


4.3.1.3.Amortisman Uygulama Esasları210


 


4.3.2.Alacaklarda ve Sermayede Amortisman (Karşılıklar)211


 


4.3.2.1.Alacaklarda Amortisman211


 


4.3.2.1.1. Karşılık Ayırmada Genel Esaslar211


 


4.3.2.1.2. Değersiz Alacaklar211


 


4.3.2.1.3. Şüpheli Alacaklar212


 


4.3.2.2. Sermayede Amortisman213


 


4.3.3.Aktifleştirilen Giderlerde Amortisman213


 


BEŞİNCİ BÖLÜM


VERGİ CEZA HUKUKU


5.1. TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇ VE CEZALARININ TARİHİ GELİŞİMİ217


 


5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ218


 


5.2.1. İdari Vergi Suçları218


 


5.2.1.1. Vergi Ziyaı (Kaybı) Suçu218


 


5.2.1.1.1. Vergi Kaybı Suçunun Maddi Unsuru218


 


5.2.1.1.2. Vergi Kaybı Suçunun Manevi Unsuru219


 


5.2.1.1.3. Vergi Kaybı Suçunun Cezası221


 


5.2.1.2.Usulsüzlük Suçları222


 


5.2.1.2.1. Usulsüzlük Suçlarının Maddi Unsuru222


 


5.2.1.2.2. Usulsüzlük Suçunun Manevi Unsuru 224


 


5.2.1.2.3. Usulsüzlük Suçlarının Cezaları 225


 


5.2.2. Kamusal Vergi Suçları226


 


5.2.2.1.Kaçakçılık suçu226


 


5.2.2.1.1. Kaçakçılık Suçunun Maddi Unsuru227


 


5.2.2.1.2. Kaçakçılık Suçunun Manevi Unsuru229


 


5.2.2.1.3. Kaçakçılık Suçunun Cezası232


 


5.2.3. Görevden Doğan Suçlar233


 


5.2.3.1.Vergi Gizliliğine Uymama Suçu233


 


5.2.3.2.Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu233


 


5.2.4.Diğer Vergi Kanunlarında Yer Alan Suçlar 233


 


5.3. CEZA SORUMLUSU OLANLAR234


 


5.3.1.İdari Vergi Suçlarında Sorumlu Olanlar234


 


5.3.1.1.Gerçek Kişilerde234


 


5.3.1.2.Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu234


 


5.3.2. Kamusal Vergi Suçlarında Sorumluluk236


 


5.3.3. Görevden Doğan Suçlarda Sorumluluk237


 


5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA (TEKERRÜR) VE 


KATILMA (İŞTİRAK) 238


 


5.4.1. Birleşme Konusunda Genel Bilgi238


 


5.4.2. Tekrarlanma Konusunda Genel Bilgi239


 


5.4.3.Katılma Konusunda Genel Bilgi240


 


5.4.4. Vergi Hukukunda Birleşme241


 


5.4.4.1.İdari Vergi Suçlarında Birleşme241


 


5.4.4.1.1. Tek Fiil ile Çeşitli Vergi Suçları 


İşlenmesi241


 


5.4.4.1.2. Ayrı Fiillerle Ayrı Vergi Suçu İşlenmesi243


 


5.4.4.1.2.1. Ayrı Fiillerle Başka Türden 


Vergi Suçları İşlenmesi243


 


5.4.4.1.2.2. Ayrı Fiillerle Aynı Türden 


Birkaç Vergi Suçu İşlenmesi 243


 


5.4.4.2. Kamusal Vergi Suçlarında Birleşme244


 


5.4.5.Vergi Hukukunda Tekrarlanma (Tekerrür) 245


 


5.4.5.1.İdari Vergi Suçlarında Tekrarlanma245


 


5.4.5.2.Kamusal Vergi Suçlarında Tekrarlanma247


 


5.4.6. Birleşmeme247


 


5.4.7. Vergi Hukukunda Katılma (İştirak) 248


 


5.5.İDARİ VERGİ CEZALARININ KESİLMESİ VE KAÇAKÇILIK SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDA USUL 249


 


5.5.1. İdari Vergi Cezalarının Kesilmesi249


 


5.5.2.Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmalarında Usul249


 


5.6.VERGİ CEZALARININ KALKMASI250


 


5.6.1. Ödeme250


 


5.6.2.  Yanılma Görüş Değişikliği ve İzahata Davet 251


 


5.6.3. Pişmanlık ve Islah252


 


5.6.4. Ölüm 255


 


5.6.5. Mücbir Sebep255


 


5.6.6. Zamanaşımı256


 


5.6.7. Vergi Cezalarında Yapılan Hatalar 257


 


5.6.8. Uzlaşma258


 


5.6.9. Cezalarda İndirim259


 


5.6.10.Vergi Cezalarının Affı262


 


ALTINCI KISIM


VERGİ YARGI HUKUKU


6.1.TÜRKİYE’DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ267


 


6.2.VERGİ YARGISINDA ÖRGÜTSEL YAPI268


 


6.2.1.Vergi Yargısında Görevli İdari Yargı Kuruluşları268


 


6.2.1.1.Vergi Mahkemeleri268


 


6.2.1.2.Bölge İdare Mahkemeleri268


 


6.2.1.3.Danıştay269


 


6.2.1.3.1. Danıştay Konusunda Genel Bilgi269


 


6.2.1.3.2. Vergi Yargısı ile İlgili Daire ve Kurullar270


 


6.2.1.3.2.1. Daireler270


 


6.2.1.3.2.2. Vergi Dava Daireleri Kurulu270


 


6.2.1.3.2.3. İçtihatları Birleştirme Kurulu271


 


6.2.2.Vergi Yargısı ile İlgili Diğer Yargı Kuruluşları271


 


6.2.3. Yargı Kuruluşlarında Görev Alanlar272


 


6.2.3.1.Vergi Yargı Kuruluşlarında Görev Yapanlar 


Konusunda Genel Bilgiler 272


 


6.2.3.2.Vergi Yargı Kuruluşlarında Görev Yapan Kişilerin Görevlerinin Engellenmesi272


 


6.2.3.2.1.Hakimlerin Davaya Bakmaktan 


Yasaklılığı ve Reddi272


 


6.2.3.2.2. Davadan Yasaklılık ve Reddin Sonuçları273


 


6.2.3.2.3 Vergi Yargılamasında Çekinme ve Ret273


 


6.3.VERGİ YARGILAMA USULÜ274


 


6.3.1.Vergi Yargısında Hakim Olan İlkeler Ve Vergi Yargısının Dayanağını Oluşturan Mevzuat274


 


6.3.1.1.Vergi Yargısında Hakim Olan İlkeler274


 


6.3.1.2. Vergi Yargısının Dayanağını Oluşturan Mevzuat275


 


6.3.2. Vergi Davalarının Hukuki Niteliği275


 


6.3.3. Vergi Davasının Konusu277


 


6.3.4. Vergi Davasının Tarafları278


 


6.3.4.1. Davacı278


 


6.3.4.2. Davalı278


 


6.3.4.3. Tarafların Değişmesi278


 


6.3.4.4. Üçüncü Kişilerin Taraflar Arasında Yer Alması279


 


6.3.4.4.1. Davaya Katılma279


 


6.3.4.4.2. Davanın İhbarı (Duyurulması)280


 


6.3.5. Davanın Açılması280


 


6.3.5.1.Davanın Görevli ve Yetki Yetkili Mahkemeye 


Açılması281


 


6.3.5.1.1. Görevli Mahkeme281


 


6.3.5.1.2. Yetkili Mahkeme281


 


6.3.5.1.3. Görev ve Yetki Uyuşmazlıklarının 


Giderilmesi282


 


6.3.5.1.4.Genel Yetki Kuralından Ayrılmayı 


Gerektiren Durumlar282


 


6.3.5.1.4.1. Merci Tayini282


 


6.3.5.1.4.2. Bağlantılı Davalar283


 


6.3.6. Dava Açma Süreleri285


 


6.3.6.1.Dava Açma Sürelerinin Başlaması285


 


6.3.6.2.Sürenin Durması ve Uzaması286


 


6.3.6.2.1. Sürenin Durması286


 


6.3.6.2.2. Sürenin Uzaması286


 


6.3.6.3.Dava Dilekçesinde Yer Alması Gereken Bilgiler287


 


6.3.6.4.Dilekçelerin Verileceği Yerler287


 


6.3.6.5.Tek Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller287


 


6.3.6.5.1.Birden Çok İşleme Karşı Tek Dilekçe ile 


Dava Açılabilecek Haller288


 


6.3.6.5.2. Birlikte Dava Açılması288


 


6.3.6.6.Dava Dilekçeleri Üzerine Yapılacak İşlem288


 


6.3.7.Dava Açmanın Sonuçları288


 


6.3.7.1.Yürütmenin Durdurulması289


 


6.3.7.1.1.Vergi Mahkemelerinde Vergi Davası Açılmasının Yürütmeyi Durdurması289


 


6.3.7.1.2.Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay’a Açılan Vergi Davalarında Yürütmenin Durması290


 


6.3.7.1.3.Yürütmeyi Durdurmada Usul290


 


6.3.7.2.Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi291


 


6.3.7.3.Derdestlik291


 


6.3.7.4.Hüküm Verme292


 


6.3.8. Davanın Görüşülmesi ve Karar292


 


6.3.8.1.Davanın Görüşülmesi292


 


6.3.8.1.1. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme292


 


6.3.8.1.2. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar293


 


6.3.8.1.3. Tebligat ve Cevap294


 


6.3.8.1.4. Duruşma294


 


6.3.8.1.5. Dosyaların İncelenmesi295


 


6.3.8.2. Karar296


 


6.3.8.2.1. Davaların Karara Bağlanması296


 


6.3.8.2.2. Kararların Uygulanması297


 


6.3.8.2.3. Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi298


 


6.3.8.2.3.1. Açıklama 298


 


6.3.8.2.3.2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi298


 


6.3.9. Kanun Yolları299


 


6.3.9.1.Olağan Kanun Yolları299


 


6.3.9.1.1. İstinaf ve Temyiz299


 


6.3.9.1.1.1. İstinaf300


 


6.3.9.1.1.2. Temyiz301


 


6.3.9.1.1.3.Kanun Yolları305


 


6.3.9.1.1.4. Kanun Yararına Temyiz305


 


6.3.9.1.1.5.Yargılamanın Yenilenmesi305


 


6.4. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT307


 


6.4.1. Delil307


 


6.4.1.1.Vergi Yargılama Hukukunda Delillerin Re’sen 


Tespit Edilebilmesi308


 


6.4.1.2.VUK’nın Delil ile İlgili Düzenlemeleri 308


 


6.4.1.3.Delillerin Toplanması ve Tespit Edilmesi309


 


6.4.2. İspat309


 


YEDİNCİ KISIM


VERGİ İCRA HUKUKU


7.1.VERGİ İCRA HUKUKU KONUSUNDA GENEL BİLGİLER313


 


7.1.1.Vergi İcra Hukukunun Kısaca Tarihi Gelişimi313


 


7.1.2. Vergi Alacaklarının Zorla Tahsili Konusunda Ayrı Bir İcra Hukukunun Gerekliliği314


 


7.1.3. Vergi İcra Hukukunun Niteliği315


 


7.2.VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI316


 


7.2.1.Mükelleften Teminat ve Kefil Gösterilmesinin İstenilmesi317


 


7.2.1.1.Teminat İsteme317


 


7.2.1.2.Kefil Gösterilmesinin İstenilmesi318


 


7.2.2.İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurma319


 


7.2.2.1. İhtiyati Tahakkuk319


 


7.2.2.2.İhtiyati Haciz320


 


7.2.3.Diğer Güvenlik Önlemleri321


 


7.2.3.1. Vergi Alacaklarında Rüçhan Hakkı321


 


7.2.3.2.Vergi Sorumlularının ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu321


 


7.2.3.3.Vergi Alacağının İadesinde Yapılacak Mahsuplar


(Takas)322


 


7.2.3.4.Bazı Tasarruflar Hakkında İptal Davası Açılması323


 


7.2.3.5.Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu324


 


7.2.3.6.Sermayesi Paylara Bölünmemiş Şirketlerin Tasfiyesini Talep Etme325


 


7.2.3.7.Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluklarının Genişletilmesi325


 


7.2.3.8.Anonim Şirketlerde Ortakların Sorumlulukları325


 


7.2.3.9.Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi, Devri ve Şekil Değiştirmesi Halinde Sorumluluk326


 


7.2.3.10. Mirasçıların Sorumluluğu326


 


7.3.VERGİ BORÇLUSUNA TANINAN KOLAYLIKLAR326


 


7.3.1. Tecil327


 


7.3.2.Yürütmenin Yargı Kuruluşlarınca Durdurulması327


 


7.3.3. Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması328


 


7.3.4. Terkin328


 


7.3.4.1.Doğal Afetler Nedeniyle Terkin328


 


7.3.4.2.Tahsil İmkansızlığı Nedeniyle Terkin329


 


7.3.5. Zamanaşımı329


 


7.4. GECİKME ZAMMI330


 


7.5.VERGİ ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ332


 


7.5.1.Cebren Tahsil Konusunda Genel Bilgiler332