Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Vehup 2. Yıllık Kongresi - Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri

Vehup 2. Yıllık Kongresi - Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği StratejileriSayfa Sayısı
:  
247
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-152-798-7

60,00 TL


Türkiye AB'ye tam üyeliğe aday ülke olarak, AB'ye üye ülkelerle son derece gelişmiş ekonomik ilişkilere sahiptir. Dolayısıyla, AB'deki dolaysız vergilerin dolanılmasını engellemeye yönelik gelişmeler Türkiye'yi de yakından ilgilendirmektedir. Her iki tarafın da Ankara Anlaşması'na dayalı ortaklık ilişkisi çerçevesinde bu sorunla mücadelede birlikte neler yapabilecekleri, vergi gelirlerindeki her kuruş kaybın günümüzdeki önemi dikkati alındığında, muhakkak araştırılması gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, VEHUP, Marmara Üniversitesi ile işbirliği içinde 06.02.2017'de İstanbul'da düzenlediği II. Uluslararası Kongresi'ni "Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri"konusuna ayırmıştır. Toplantıda sunulan bildiriler, bir yandan dolaysız vergilerin dolanılmasıyla mücadeledeki uluslararası gelişmeleri ortaya koymakta, diğer yandan Türkiye'nin, Ankara Anlaşması'ndan da yararlanarak dolaysız vergiler alanındaki vergi kaybını önlemek ve böylece vergi gelirlerini arttırmak için elindeki imkanları gözler önüne sermektedir. Bu açıdan çalışma, türünün tek örneğidir.(ÖNSÖZDEN)


 


İÇİNDEKİLER


 


Birinci Bölüm 


VERGİLENDİRME ALANINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ VE İŞBİRLİĞİ İMKANLARI


 


TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ KAPSAMINDA VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN HUKUKİ ÇERÇEVE


Dr. Gonca Çelik 


1. Giriş


2. Avrupa Birliği Hukuku Kapsamında Vergilendirme


3. Türkiye'nin Üyelik Müzakereleri Kapsamında Vergilendirme


4. Türkiye-AB Ortaklık İlişkisi Kapsamında Vergilendirme


5. Sonuç


Kaynakça


 


ANKARA ANLAŞMASI'NIN TARAFLARA SUNDUĞU İŞBİRLİĞİ İMKANLARI


Yrd. Doç. Dr. Zeynep Özgenç 


1. Giriş


2. Türkiye-AB Ortaklık Hukuku'nun AB Hukuku'ndaki Yeri


3. Ortaklık Mevzuatı Uyarınca Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri


4. Ortaklık Mevzuatı'ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Avrupa Birliği Hukuk Düzeninde Açılabilecek Davalar


5. Sonuç


Kaynakça


 


AVRUPA BİRLİĞİ'NDE VERGİLENDİRME ALANINDA GÜÇLENDİRİLMİŞ İDARİ İŞBİRLİĞİ


Ahmet Yıldırım 


Birol Ubay 


1. Giriş


2. Avrupa Birliği Vergilendirme Politikasının Genel Hatları


3. Avrupa Birliği'nde Vergilendirme Alanında İdari İşbirliğinin Temelleri


4. Sonuç


Kaynakça


 


İkinci Bölüm 


DOLAYSIZ VERGİLERİN DOLANILMASIYLA MÜCADELEDE AB'DEKİ GÜNCEL DURUM VE TÜRKİYE


 


AB VERGİDEN KAÇINMAYA KARŞI PAKET: OECD/G20 BEPS EYLEM PLANI İLE KARŞILAŞTIRMA


Dr. Sven-Eric Bärsch 


Çev.: Arş. Gör. Gizem Kapucu 


1. Giriş


2. Vergiden Kaçınmaya Karşı Mevcut Önlemlere Genel Bir Bakış


3. Vergiden Kaçınmaya Karşı Direktif


4. AB Vergi Antlaşmaları Önerisi


5. Revize Edilmiş İdari İşbirliği Direktifi


6. Dış Strateji Tebliği


7. Sonuç


Kaynakça


 


THE EU ANTI-TAX AVOIDANCE PACKAGE: COMPARISON WITH THE OECD/G20'S BEPS ACTION PLAN


Dr. Sven-Eric Bärsch 


Metnin İngilizce Aslı


 


TÜRK VERGİ HUKUKU MEVZUATI İLE AB'NİN VERGİDEN KAÇINMAYA KARŞI PAKETİ'NİN KARŞILAŞTIRILMASI


Yrd. Doç. Dr. H. Ege Deniz Göktuna 


1. Giriş


2. Vergiden Kaçınma Karşıtı EU 2016/1164 sayılı Direktif


3. Vergi Şeffaflığı Paketi


4. Sonuç


Kaynakça


 


DEVLET DESTEĞİ KURALLARI VE AB'DE VERGİDEN KAÇINMAYA KARŞI YÖNTEMLER 


Prof. Dr. Peter H. J. Essers 


Çev.: Arş. Gör. Arzu Şen Kalyon 


1. Giriş 


2. Geçmiş 


3. Yasaklanmış Devlet Yardımının Kurucu Unsurları 


4. Devlet Yardımı Hakkında Üç Dava 


5. Sonuç


Kaynakça


 


STATE AID RULES AND THE MECHANISMS AGAINST TAX AVOIDANCE IN THE EU


Prof. Dr. Peter H. J. Essers 


Metnin İngilizce Aslı


 


TÜRKİYE BAKIMINDAN DOLAYSIZ VERGİLERİN DOLANILMASIYLA MÜCADELEDE MAKUL STRATEJİ


Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar 


Abdulkadir Kahraman 


1. Sorunun Tespiti ve Yöntem


2. Ulusal Düzenlemeler Bakımından Öneriler


3. Uluslararası Düzeyde Sorunun Tespiti ve Yöntem


4. Sonuç


Kaynakça


 


 


KAVRAM DİZİNİ