Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler ve Ceza Hukuku (Alman ve Türk Ceza Hukukuna ilişkin Araştırmalar)

Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler ve Ceza Hukuku (Alman ve Türk Ceza Hukukuna ilişkin Araştırmalar)Sayfa Sayısı
:  
216
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789750254550

325,00 TL

KİTAP HAKKINDA
Alkol ve (diğer) uyuşturucu maddelerin kötüye kullanılması modern toplumdaki en büyük güçlüklerden birisini oluşturmaktadır. Her ne kadar insanlık tarihinin başlangıcından bu yana uyuşturucu maddeler kullanılıyor olsa da, günümüzde bu sorun, hem sayılar bakımından hem de (sentetik olarak yüksek dozajlı üretim imkanı göz önünde bulundurulduğunda) nitelik açısından çok daha vahimdir. Bu sorunun gerek geçmişte gerek günümüzde – ceza tehdidi ve ayrıca uygulamada ceza takibatı suretiyle - ceza hukuku araçları ile (de) önüne geçilmesi amaçlanmış olsa da, günümüzde cezalandırmanın etkinliği konusundaki endişeler gün geçtikçe artmaktadır. Buna ayrıca anayasa hukuku açısından "kendi kaderini tayin etme" düşüncesinin gittikçe daha fazla önem kazanması eklenmektedir – özellikle Almanya'da – toplumun bir kesimi bu haktan yola çıkarak, bireyin gerektiğinde kendisine de zarar verme hakkının bulunduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda ceza hukukunun sınırlamaları uyuşturucu madde kullanımı açısından adeta bir "kısıtlılık" durumu veya izin verilen alkol kullanımına atıfla eşitsizlik olarak değerlendirilmektedir. Ancak burada tartışmasız olarak gerekli olan çocuk ve gençlerin korunması ihtiyacının nasıl güvence altına alınacağı ve toplumun örgütlü uyuşturucu madde çetelerinin içine sürüklenmesinden nasıl korunacağı belirsizdir.

Basit çözüm yollarının olamayacağı ve özellikle toplumun bağımlılığının önlenmesi bakımından etkin bir şekilde aydınlatılmasının çok büyük önem taşıdığı açıktır. Ceza hukukundaki seçeneklere bakıldığında, ulusal hukuk düzenlerinin sınırlarını aşıp komşuların maddi ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku düzenlemelerine göz atmakta fayda vardır. Profesyonel sporun uluslararası nitelikte olması nedeniyle sporda doping kullanımının başından itibaren ulusal sınırları aşan bir boyutu bulunmaktadır.

Bu alandaki temel sorunlar, karşılaştırmalı Alman-Türk Ceza Hukuku Semineri kapsamında, Kasım 2017 tarihinde, Göttingen Üniversitesinde ele alınmıştır. Bu toplantı, İstanbul Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Göttingen Georg-August-Üniversitesi Suç Bilimleri Enstitüsü arasında uzun yıllardır devam eden başarılı işbirliğinin devamıdır. Her yıl olduğu gibi yine profesör ve öğrencilerin sunumları ile karşılaştırmalı değerlendirmelerin yapıldığı bu toplantı, Humboldt'un "öğreten ve öğrenenlerin birliği/beraberliği" idealinin verimliliğini ortaya koymuştur.

Prof. Dr. Gunnar Duttge - Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver
İstanbul/Göttingen, Ocak 2019

Konu Başlıkları
    Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarına Genel Bir Bakış, Dr. jur. Dr. Altan HEPER
    Yasaklama ve Meşrulaştırma Arasında Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımı, Hanife Tilbe ARAR
    Kenevir Kullanımına Karşı Esasen Hangi Argümanlar İleri Sürülebilir?Prof. Dr. Gunnar DUTTGE
    Türk Ceza Kanunu'nun 191. Maddesi Uyarınca Yuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma ya da Kullanma Suçu – Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Halindeki Tedbirler, Dipl.–Jur. Zehra BAŞER DOĞAN
    Uyuşturucu Madde Suçlarında Cezanın Tayini – Uyuşturucu Madde Kanunu prg. 31 c. 1 no. 1 Uyarınca Kamu Tanığı Düzenlemesi, Carl–Philipp DESELAERS
    Türk Yargı Kararları Işığında Uyuşturucu Madde Suçları, Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
    Kusturucu Madde Kullanımının Anayasa Uygunluğu, Christine von MEIEN–VOGELER
    Kusur İlkesi Işığında Actio Libera in Causa Kuramı, Mert TANRIVERDI
    Alman Ceza Kanunu prg. 323a'da Düzenlenen Sarhoşluk Suçu ile İlgili Meşruiyet Sorunsalı, Johannes HUMMELMEIER
    Sarhoşluk Suçu (Alm. CK prg. 323a) – Alman Ceza Hukukunun Son Derece Tartışmalı Bir Normu, Prof. Dr. Claudius GEISLER
    Alkol Olmayan Uyuşturucu Maddeler Dolayısıyla Araç Kullanma Yeteneğinden Yoksunluk, Sarah LEIER
    Almanya'da Anti–Doping Yasamasında Yanılgılar ve Karmaşıklıklar, Assessor Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Markus PARZELLER

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER  
Inhaltsverzeichnis / İçindekiler  
Vorwort 5  
Önsöz 7  
Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarına Genel Bir Bakış (Einführung in das türkische Betäubungsmittelstrafrecht, Dr. jur. Dr. Altan HEPER 11  
Drogenhandel und –konsum im Spannungsfeld zwischen Prohibition und Liberalisierung (Yasaklama ve Meşrulaştırma Arasında Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımı)Hanife Tilbe ARAR 29  
Was spricht eigentlich gegen eine Legalisierung des Cannabiskonsums? (Kenevir Kullanımına Karşı Esasen Hangi Argümanlar İleri Sürülebilir?)Prof. Dr. Gunnar DUTTGE 41  
Strafbarkeit des Erwerbs, der Annahme, des Besitzes und des Konsums von Betäubungs– und Aufputschmitteln nach Artikel 191 tStgB – Maßnahmen bei Absehen von der Erhebung der öffentlichen Klage (Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesi Uyarınca Yuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma Ya Da Kullanma Suçu – Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Halindeki Tedbirler)Dipl.–Jur. Zehra BAŞER DOĞAN 63  
Strafzumessung in Betäubungsmittelstrafsachen – die Kronzeugenregelung des § 31 S. 1 Nr. 1 BtMG (Uyuşturucu Madde Suçlarında Cezanın Tayini – Uyuşturucu Madde Kanunu prg. 31 c. 1 no. 1 Uyarınca Kamu Tanığı Düzenlemesi)Carl–Philipp DESELAERS 97  
Aktuelle Rechtsprechung im türkischen Betäubungsmittelstrafrecht (Türk Yargı Kararları Işığında Uyuşturucu Madde Suçları)Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER 111  
Verfassungsmäßigkeit des Einsatzes von Brechmitteln (Kusturucu Madde Kullanımının Anayasa Uygunluğu)Christine von MEIEN–VOGELER 131  
Die vorsätzliche actio libera in causa im Lichte des Schuldprinzips (Kusur İlkesi Işığında Actio Libera in Causa Kuramı)Mert TANRIVERDI 145  
Legitimationsproblematik des Vollrauschtatbestandes § 323a StGB (Alman Ceza Kanunu prg. 323a’da Düzenlenen Sarhoşluk Suçu ile İlgili Meşruiyet Sorunsalı)Johannes HUMMELMEIER 159  
Der Vollrauschtatbestand (§ 323a StGB) – eine hochproblematische Norm des deutschen Strafrechts– (Sarhoşluk Suçu (Alm. CK prg. 323a) – Alman Ceza Hukukunun Son Derece Tartışmalı Bir Normu –)Prof. Dr. Claudius GEISLER 175  
Fahruntüchtigkeit bei nicht–alkoholischen Drogen(Alkol Olmayan Uyuşturucu Maddeler Dolayısıyla Araç Kullanma Yeteneğinden Yoksunluk)Sarah LEIER 185  
Irrungen und Wirrungen der Anti–Doping–Gesetzgebung in Deutschland (Almanya’da Anti–Doping Yasamasında Yanılgılar ve Karmaşıklıklar)Assessor Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Markus PARZELLER 197