Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Uygulamalı İthalat İşlemleri ve Örnekler

Uygulamalı İthalat İşlemleri ve ÖrneklerSayfa Sayısı
:  
602
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-486-925-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ III
KISALTMALAR XII
İÇİNDEKİLER V

BÖLÜM I
İTHALATÇI SIFATININ KAZANILIŞI

1.1. NASIL İTHALATÇI OLUNUR? 1
1.2. TÜRK TİCARET KANUNU\′NUN TACİR VE
TİCARİ İŞLETME İLE İLGİLİ MADDELERİ 3

BÖLÜM II
İTHALAT VE DİŞ TİCARET SÖZLEŞMELERİ

2.1. EKSİKSİZ BİR SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI
GEREKEN HUSUSLAR 10
2.2. SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YERALAN ANA BAŞLIKLAR 11
2.3. SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ 12
BÖLÜM III
TESLİM ŞEKİLLERİ VE İTHALAT AÇISINDAN İNCELENMESİ

3.1. EX-WORKS: Ticari işletmede Teslim 23
3.2. FCA: Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim 24
3.3. FAS: Gemi Yanında Teslim 24
3.4. FOB: Güvertede Teslim 25
3.5. CFR: Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim 25
3.6. CİF: Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim 26

VI
3.7. CPT: Navlun Ödenmiş Olarak Teslim 27
3.8. CİP: Navlun ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim 27
3.9. DAF: Sınırda Teslim 28

3.10. DES: Varışta Gemide Teslim 28
3.11. DEQ: Varış Limanında Teslim 29
3.12. DDU: Varışta Gümrük Vergisi Ödenmeksizin Teslim 30
3.13. DDP: Varışta Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Teslim 30
BÖLÜM IV
ÖDEME ŞEKİLLERİ VE İTHALAT AÇISINDAN İNCELENMESİ

4.1. PEŞİN ÖDEME 33
4.2. MAL MUKABİLİ ÖDEME 36
4.3. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME 38
4.4. KABUL KREDİLİ ÖDEME 39
4.5. AKREDİTİF 39

4.5.1. Akreditifin işleyiş Şekli 40
4.5.2. Akreditif Metni Analizi 41
4.5.3. Akreditif Çeşitleri 43

4.5.3.1. Dönülebilir/Dönülemez Akreditifler 43
4.5.3.2. Teyitli/Teyitsiz Akreditifler 43
4.5.3.3. Adi/Rotatif Akreditifler 44
4.5.3.4. Devredilebilir Akreditifler 45
4.5.3.5. Karşılıklı Akreditifler 45
4.5.3.6. Garantili Akreditifler 46
4.5.3.7. Kırmızı Şartlı Akreditifler 46
4.5.3.8. Yeşil Şartlı Akreditifler 47
4.5.3.9. Ödeme Şekillerine Göre Akreditifler 47

4.5.3.9.1. Görüldüğünde Ödemeli Akreditifler 47
4.5.3.9.2. Vadeli Akreditifler 47

4.5.4. Akreditif Açılışında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 48
4.5.5. Akreditifin Rezerve Uğradığı Haller 50
4.6. VESİKALI KREDİLER HAKKINDA YEKNESAK TEAMÜL
VE UYGULAMALAR (ICC-500) 58
4.7. TAHSİLLER İÇİN YEKNESAK KURALLAR (ICC-522) 88


BOLUM V
İTHALAT İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER


5.1. TİCARİ BELGELER 99
5.1.1. Proforma Fatura 99
5.1.2. Ticari Fatura 100
5.1.3. Konsolosluk Faturası 101
5.1.4. Navlun Faturası 102
5.2. SEVK BELGELERİ 102
5.2.1 Konşimento 102
5.2.1.1. Konşimento Çeşitleri 105
5.2.1.1.1. Yükleme Konşimentosu 105
5.2.1.1.2. Tesellüm Konşimentosu 105
5.2.1.1.3. Temiz Konşimento 105
5.2.1.1.4. Kirli Konşimento 105
5.2.1.1.5. Üst Üste Taşıma Konşimentosu 105
5.2.1.1.6. Şartlı Konşimento 105
5.2.1.1.7. Geçkin Konşimento veya Bayat Konşimento ...106
5.2.1.1.8. Kısa Konşimento veya Arkası Beyaz
Konşimento 106
5.2.1.1.9. Navlun Sözleşmesine Dayalı Konşimento 106
5.2.2. Taşıma Senetleri 107
5.2.2.1. Havayolu Taşıma Senedi 107
5.2.2.2. Demiryolu Taşıma Senedi 107
5.2.2.3. Karayolu Taşıma Senedi 107
5.2.2.4. FIATA Taşıma Belgeleri 108
5.2.3. Diğer Taşıma Belgeleri 108
5.2.3.1. Nakliyeci Makbuzu 108
5.2.3.2. Posta Makbuzu 108
5.2.3.2. Umumi Mağaza Makbuzu 108
5.2.3.4. Dok Makbuzu 108
5.3. SİGORTA BELGELERİ 109
5.3.1. Sigorta Poliçesi 109
5.3.2 Sigorta Şahadetnamesi 110
5.4. DİĞER İTHALAT BELGELERİ 110

VIII
5.4.1. ATR Belgesi 110
5.4.2. EURI Belgesi 110
5.4.3. Menşe Şahadetnamesi 110
5.4.4. Çeki Listesi 111
5.4.5. Paket/Koli Listesi 111
5.4.6. Ekspertiz veya Analiz Raporu 111
5.4.7. Gözetim Belgesi 111
5.4.8. Sağlık Raporu 111
5.4.9. Ordino 112
5.4.10. ATA Karnesi 112
5.5. ATR DOLAŞIM BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 121

BÖLÜM VI
SİGORTA İŞLEMLERİ VE NAKLİYAT SİGORTALARI

6.1. GENEL ANLAMDA SİGORTA KAVRAMI 139
6.2. SİGORTADA RİSK KAVRAMI 140
6.3. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ESASLARI 140
6.4. DIŞ TİCARETTE NAKLİYAT SİGORTALARI VE TEMİNAT TÜRLERİ ...142
6.4.1. Dar Teminat 143
6.4.1.1. Karayolu Taşımacılığında Dar Teminat 143
6.4.1.2. Demiryolu Taşımacılığında Dar Teminat 143
6.4.1.3. Denizyolu Taşımacılığında Dar Teminat 144

6.4.2. Tam Ziya 144
6.4.3. Geniş Teminat 144

6.5. İTHALATÇI VE İHRACATÇI FİRMALARIN SİGORTA
İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR 145
6.6. TÜRK TİCARET KANUNU\′NUN SİGORTA İLE İLGİLİ MADDELERİ 148
BÖLÜM VII
GÜMRÜK MEVZUATI VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ

7.1. A.B. GÜMRÜK MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN
YASAL DÜZENLEMELER VE GÜMRÜK REJİMLERİ 159
7.1.1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 159
7.1.2. Antrepo Rejimi 160


7.1.3.1. İthalatta Şartlı Muafiyet Sistemi 163
7.1.3.2. Geri Ödeme Sistemi 164

7.1.4. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 165
7.1.5. Geçici İthalat 166
7.1.6. Transit Ticaret Rejimi 167
7.1.7. Kesin ihracat 167
7.1.8. Hariçte İşleme Rejimi 168

7.2. GÜMRÜK KANUNU (4458 Sayılı) 169
7.3. GÜMRÜK BEYANNAMESİ VE DÜZENLEME ESASLARI 263


BÖLÜM VIII
İTHALATTA KAMBİYO AÇISINDAN SORUMLULUK
VE DÖVİZ TRANSFER İŞLEMLERİ8.1. İTHALATÇILARIN KAMBİYO KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI 306
8.2. TEMEL KAMBİYO MEVZUATI 308

8.2.1. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 308
8.2.2. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar 311
8.2.3. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karara İlişkin Tebliğ No:91-32/5 325
8.2.4. TC Merkez Bankası Genelgesi Sayı: I-M 346


BÖLÜM IX
İTHALAT İŞLEMLERİNDE İŞ AKIŞI
VE İTHALATÖRNEKLERİ


9.1. ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE İTHALAT İŞLEMLERİ VE İŞ AKIŞI 389
9.1.1. Akreditifli ithalat 389
9.1.2. Vesaik Mukabili İthalat 391
9.1.3. Mal Mukabili İthalat 392
9.1.4. Peşin İthalat 393
9.2. ÇEŞİTLİ İTHALAT İŞLEMLERİNDE İŞ AKIŞI VE
UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 394
9.2.1. Bedelsiz İthalat 394


X
9.2.2. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İthalat 395
9.2.3. Posta Yoluyla Gelen Malların İthalatı 396
9.3. İTHALAT ÖRNEKLERİ 397
9.3.1. Peşin İthalat Örneği 397
9.3.2. Mal Mukabili İthalat Örneği 419
9.3.3. Vesaik Mukabili İthalat Örneği 441
9.3.4. Sight Akreditif İthalat Örneği 463
9.3.5. Vadeli Akreditif İthalat Örneği 487


BÖLÜM X
TEMEL İTHALAT MEVZUATI

10.1. İTHALAT REJİMİ KARARI 511
10.2. İTHALAT YÖNETMELİĞİ 516
10.3. İTHALAT TEBLİĞLERİ
10.3.1. Yurtiçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin
Tebliğ (İthalat: 2000/1) 521
10.3.2. Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının
İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2000/2) 521
10.3.3. Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı
Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2000/3) 522
10.3.4. Milli Telekomünikasyon Şebekesi İle İrtibatlandırılacak
Cihazların İthaline ilişkin Tebliğ (İthalat: 2000/4) 523
10.3.5. Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin
Tebliğ (İthalat: 2000/5) 524
10.3.6. İthalinde Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik
Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2000/6) 525
10.3.7. İthalinde Karayolu Uygunluk Belgesi Aranacak
Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2000/7) 528
10.3.8. Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus
Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2000/8) 530
10.3.9. 5 Yaşından Eski Olmamak Üzere Kullanılmış Olarak İthal
Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2000/9) 533
10.3.10. Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların
İthaline ilişkin Tebliğ (İthalat: 2000/10) 545
10.3.11. Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve
Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2000/11) 547


10.3.12. Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri ithaline İlişkin
Tebliğ (ithalat: 2000/12) 549
10.3.12. İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin
İthaline İlişkin Tebliğ (ithalat: 2000/13) 552
10.3.14. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:
2000/14) 553
10.3.15. Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin
Tebliğ (İthalat: 2000/15) 563
10.3.16. Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin
Tebliğ (İthalat: 2000/16) 569
10.3.17. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal
Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2000/17) 570
10.3.18. Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2000/18) 577
10.3.19. Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlere İlişkin Tebliğ
(ithalat: 2000/19) 578

İTHALATTA SIK KULLANILAN İNGİLİZCE KELİME VE DEYİMLER 583

YARARLANILAN KAYNAKLAR 601