Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

UygulamadaYargı ve İcra Harçları

UygulamadaYargı ve İcra HarçlarıSayfa Sayısı
:  
904
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-02-5006-4

185,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz... 


İÇİNDEKİLER


İçindekiler


Sunuş  7


Kısaltmalar  15


BİRİNCİ BÖLÜM


YARGI HARÇLARI


I. HARÇLAR  17


II. YARGI HARÇLARI  17


A. Genel Bilgi  17


B. Yargı Harçlarının Matrahı  18


C. Yargı Harçlarının Mükellefi  19


D. Yargı Harçları  19


E. Yargı Harçlarının Matrahı  20


III. TÜRLERİNE GÖRE DİĞER KARAR VE İŞLEMLERDEN ALINACAK HARÇLAR  20


A. Hakem Kararları  20


B. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi  21


C. Karşılık Davalar ve Davaya Katılma  21


D. İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yenilenmesi  21


E. Mahkeme Kararının Bozulması Durumunda Harç  21


IV. YARGI HARÇLARININ ALINMASINDA ÖLÇÜ VE NİSPETLER  21


A. Genel Bilgi  21


B. Mahkemelerde Görülmekte Olan Aşağıdaki İşlemlerde Harca Esas Değerler  21


C. Davadan Feragat, Davayı Kabul veya Anlaşma Durumunda Harç  22


D. Yargı Harçlarının Ödenmesi, Harç Oranları, Harçların Ödeme Zamanı  22


1. Maktu Harçlarda  22


2. Nispi Harçlarda  22


E. Noksan Tespit Edilen Değer Üzerinden Harcın Ödenmesi  23


V. MAHKEMELERDE YAPILAN İŞLEMLERDE ALINAN HARÇLAR  23


A. Dava Açılışında Alınan Harçlar (2018 Yılı için Belirlenen Miktarlardır)  23


B. Yargılama Sonrasında Alınan Karar ve İlam Harçlar (2018 Yılı için Belirlenen Miktarlardır)  25


C. Temyiz, İstinaf ve İtiraz Harçları (2018 Yılı için Belirlenen Miktarlardır)  26


VI. VERGİ YARGISI HARÇLARI  27


VII. ORTAK HÜKÜMLER  28


A. Harçların Ödenmemesi Halinde Yapılacak İşlem  28


B. Fazla Yatırıldığı Tespit Edilen Harçların İadesi  29


İKİNCİ BÖLÜM


UYAP KAYITLARINA GÖRE MAHKEME BAZINDA


DAVA TÜRLERİ VE ALINACAK HARÇ TÜRLERİ


I. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  31


II. SULH HUKUK MAHKEMESİ  50


III. İŞ MAHKEMESİ  55


IV. AİLE MAHKEMESİ  57


V. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ  60


VI. İCRA HUKUK MAHKEMESİ  64


VII. KADASTRO MAHKEMESİ  65


VIII. TİCARET MAHKEMESİ  66


IX. TÜKETİCİ MAHKEMESİ  78


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İCRA VE İFLAS HARÇLARI


Birinci Kısım


İCRA HARÇLARI


I. TAKİP AÇILIŞINDA ALINAN HARÇLAR  81


A. İlamsız Takiplerin Açılışında Alınan Harçlar  81


B. İlamsız İcra Takiplerinde İtirazın Kaldırılması veya İtirazın İptaline İlişkin Mahkemelerce Verilen Kararlardaki Alacakların İcra Takibine Konulması Halinde Harç  82


C. İlamlı Takiplerin Açılışında Alınan Harçlar  83


II. MENKUL TESLİMİNDE ALINAN HARÇLAR  84


III. GAYRİMENKUL VEYA GEMİLERİN TAHLİYE VE TESLİMİNDE ALINAN HARÇLAR  85


IV. İŞCİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNDE ALINAN HARÇLAR  86


V. İLAMSIZ TAKİPLERDE MAHKEMEYE DAVA AÇILMASI DURUMUNDA PEŞİN ALINAN HARCIN MAHSUBU  87


VI. AYNI ALACAK İÇİN TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA BİRDEN FAZLA TAKİP YAPILMASI DURUMUNDA ALINAN HARÇLAR  88


VII. KESİN ACİZ BELGESİNE DAYALI OLARAK TAKİP AÇILMASI DURUMUNDA ALINAN HARÇLAR  91


A. Kesin Aciz Belgesinin Verildiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçerisinde Takibe Devam Edilmesi  91


B. Kesin Aciz Belgesinin Verildiği Tarihten İtibaren 1 Yıl Sonra Takibe Geçilmesi  91


VIII. KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİNE DAYALI OLARAK TAKİP AÇILMASI DURUMUNDA ALINAN HARÇLAR  91


IX. İCRA TAKİPLERİNDE ALINAN DİĞER HARÇLAR  92


X. TAKİP DEVAM EDERKEN SENEDİN GERİ VERİLMESİNİN İSTENİLMESİ HALİNDE HARÇ  92


XI. İCRA TAKİBİNDE BİRDEN FAZLA BORÇLUNUN OLMASI veya BU BORÇLULARDAN BİRİNİN HARÇTAN MUAF OLMASI  93


XII. İCRA TAKİBİNİN YENİLENMESİNDE HARÇLAR  95


XIII. DEVAM EDEN TAKİPLERDE HACİZ ve HACİZ KALDIRMA İŞLEMLERİNDE HARÇLAR  96


A. Dosya Alacağına İlişkin Haciz İşlemlerinde Alınacak Olan Harç  96


B. İhtiyati Haciz ile Devam Eden Dosyalarda Haczin Kaldırılması Halinde Alınacak Olan Harç  97


C. Devam Eden İcra Takibinde (Kesin Haczin) Kısmı Haciz Kaldırma Durumunda Alınacak Olan Harç  97


1. Dosyada Taşkın Haciz Durumu Söz Konusu Olduğunda  98


2. Dosyada Taşkın Haciz Durumu Söz Konusu Olmadığında  98


D. İpotek ve Rehin Şerhinin Kaldırılması Halinde Alınacak Olan Harçlar  98


1. İpotek Takiplerinde İcra ve İflas Kanunu’nun 150/c Maddesi Uyarınca Şerhin Kaldırılması  98


2. Taşınır Rehin Şerhinin Kaldırılması  99


E. İcra Takibi Devam Ederken Haricen Tahsil Edilen Paralarda Alınacak Harçlar  99


F. Menkul Haczi, Teslim İşlemleri, Kıymet Takdiri İşlemleri ve Satış İşlemlerinde Harçlar  99


G. Haciz İşlemlerinde Harçlar  103


XIV. ÖDEME VEYA İCRA EMRİNİN İPTALİ DURUMUNDA HARÇ  104


XV. TAKİBİN İPTALİ DURUMUNDA ALINMIŞ OLAN PEŞİN HARCIN DURUMU  105


XVI. HACİZ VEYA SATIŞTAN ELDE EDİLEN PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI SONRASI YAPILAN ÖDEMELERDE (SIRA CETVELİNE DAYALI OLARAK) HARÇLAR  105


XVII. DOSYA KAPAMA İŞLEMİNDE ALINAN HARÇLAR  108


A. Dosyanın İnfazen Kapanması  108


B. Vazgeçme Nedeniyle Kapanmada Harç  109


C. Haricen Tahsil Nedeniyle Kapanmada Harç  111


1. Haricen Tahsil Harcının Sorumlusu  111


2. Haricen Tahsil Harcının Matrahı  111


İkinci Kısım


İFLAS HARÇLAR


I. GENEL BİLGİ  113


II. İCRA MAHKEMESİNDEN ALINACAK HARÇLAR  113


III. İCRA VE İFLAS GİDERLERİ  114


Üçüncü Kısım


CEZAEVİ YAPI HARCI


I. GENEL OLARAK  116


II. CEZAEVİ YAPI HARCININ SORUMLUSU  116


III. CEZAEVİ YAPI HARCININ MATRAHI  116


IV. CEZAEVİ YAPI HARCININ ÖDENME ZAMANI  117


V. ÖDEME / İCRA EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖNCE ÖDENEN PARALARDAN CEYP HARCI  117


VI. CEZAEVİ YAPI HARCINDAN MUAFİYET VE İSTİSNA DURUMLAR  118


VII. FAZLA YATIRILAN CEYP HARCININ İADESİ  120


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


YARGI VE İCRA HARÇLARINDAN İSTİSNA VE MUAFİYETLER


I. GENEL BİLGİ  123


II. HARÇTAN MUAF OLAN VE OLMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR  125


A. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  125


B. Fon ve Faaliyet İzinleri Kaldırılan Bankalar  125


C. Türkiye Varlık Fonu  126


D. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu  127


E. Tarım Kredi Kooperatifleri  127


F. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri  128


G. Karayolları Genel Müdürlüğü  128


H. İl ve İlçe Özel İdareleri  129


I. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  129


İ. Vakıflar Genel Müdürlüğü  130


J. Orman Genel Müdürlüğü  131


K. Belediye Başkanlıkları  131


L. Büyükşehir Belediye Başkanlıkları Su ve Kanalizasyon İdareleri  131


M. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  132


N. Sosyal Güvenlik Kurumu  132


O. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu  132


Ö. Güvence Hesabı (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri)  133


P. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği  133


R. Türkiye İş Kurumu  133


S. Borsa İstanbul A.Ş.  134


Ş. Varlık Şirketleri  135


II. 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU EKİNDEKİ CETVELDE YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR  139


A. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (1 Sayılı Cetvel) (2018 Yılı Bütçe Kanununda Yer Alan Listeye Göre Eklenmiştir)  139


B. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  139


1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  139


2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  140


3. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu  140


4. Kamu İhale Kurumu  140


5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  140


6. Rekabet Kurumu  141


7. Sermaye Piyasası Kurulu  141


8. Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu  142


C. Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri  142


III. TAHSİL HARCINDAN MUAF OLMAYAN DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR  144


IV. YARGI HARCINDAN MUAF OLMAYAN İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ VE KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI  145


BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  147


YARGITAY DAİRE KARARLARI  181


YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  897


Yararlanılan Kaynaklar  905


Kavram Dizini  907