Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Uygulamada Nüfus Davaları

Uygulamada Nüfus DavalarıSayfa Sayısı
:  
500
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-101-4

62,64 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

YAŞ DEĞİŞTİRME DAVALARI

AD-SOYADI DEĞİŞTİRME DAVALARI

ANNE-BABA (ADI) DEĞİŞTİRME DAVALARI

TESPİT DAVALARI

DİĞER KAYIT DÜZELTME DAVALARI

ÖRNEK DİLEKÇE VE KARAR ÖRNEKLERİ

GÜNCELLENMİŞ NÜFUS MEVZUATI


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tümünün kişisel bilgilerinin tutulduğu resmi kayıtlar nüfus kütükleridir. Bu kütükler il, ilçe, mahalle gibi ayrımlara tabi olmak üzere kişilerin kimliklerinin, yerleşim yeri adreslerinin, aile bağlarının, vatandaşlık durumlarının ve şahsi hallerinin belirlenmesinde esas alınır. Dolayısıyla bir kişinin doğumundan ölümüne kadar olan süreçte; örneğin, okula başlaması, ergin olması, evlenmesi, askerlik işleri, seçme seçilme gibi medeni hakların kullanılması, memuriyet sınavlarına girmesi, emeklilik işlemleri, cezai ehliyetinin tayini, şikayet hakkını kullanması, mirasçılık durumunun etkilenmesi gibi hayatımızın neredeyse tüm önemli aşamalarında nüfus hukuku ile karşılaşılmaktadır. Sosyal hayatın bütün aşamaları yanında kişinin ölümünden sonra dahi (ölüm tarihinin değiştirilmesi gibi) nüfus hukuku ile ilişkisi kesilmemektedir. Bu öneminden dolayı nüfus kayıtlarının doğru ve düzgün tutulması kamu düzeni ile yakından ilgili olması, nüfus hukukuna ilişkin mevzuatının çok dağınık bulunması, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasası ile yapılan köklü değişiklikler ve MERNİS altyapısının hızla gelişmesi gibi nedenlerden dolayı güncel bir çalışmanın hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmanın akademik bir iddiası bulunmamakla beraber adında da olduğu gibi başta hakim-savcı-avukatlar olmak üzere tamamen bütün uygulayıcılara yönelik olarak pratik ve faydalı bir el kitabı olmasına önem verilmiştir. Bu nedenle konu anlatımları hepsi güncel olan içtihatlarla zenginleştirilmiş, son bölümlere uygulanan mevzuatın ana kısmı aktarılmış ayrıca örnek dilekçe, müzekkere ve karar örnekleri ilave edilmiştir.İÇİNDEKİLER :


BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER-1
1--GÖREVLİ MAHKEME-2
YARGITAY KARARLARI-12
2--YETKİLİ MAHKEME-17
YARGITAY KARARLARI-21
3--AKTİF DAVA EHLİYETİ-24
A--Gerçek Kişilerce Dava Açılması-24
a--18 Yaşından Büyükler (Erginler)-25
YARGITAY KARARLARI-25
b--18 Yaşından Küçükler-26
HUKUK GENEL KURULU KARARI-31
YARGITAY KARARLARI-33
c--Yargılama Sırasında Ergin Olma-35
YARGITAY KARARLARI-35
d--Diğer Özel Durumlar-36
YARGITAY KARARLARI-38
B--C. Savcılığınca Davaname İle Dava Açılması-40
HUKUK GENEL KURULU KARARI-43
YARGITAY KARARLARI-46
C--3. Kişiler Tarafından Dava Açılması-49
YARGITAY KARARLARI-50
4--PASİF DAVA EHLİYETİ-51
YARGITAY KARARLARI-52
A--Gerçek Kişilerce Dava Açılması Halinde-52
YARGITAY KARARLARI-53
B--C. Savcılığı Tarafından Dava Açılması Halinde-54
YARGITAY KARARLARI-55
C--3. Kişiler Tarafından Dava Açılması Halinde-56
5--C. SAVCILIĞI VE NÜFUS İDARESİNİN TARAF SIFATLARI-56
A--Nüfus Müdürlüğünün Taraf Sıfatı-56
B--C. Savcılığının Taraf Sıfatı-57
YARGITAY KARARLARI -58
6--NÜFUS DAVALARININ İKİNCİ DEFA AÇILMASI-60
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-63
YARGITAY KARARLARI-64
7--KAPALI KAYITLARDA DÜZELTME YAPILAMAMASI-65
YARGITAY KARARLARI-68
8--MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA NÜFUS DAVALARI-71
YARGITAY KARARLARI-72
9--NÜFUS HUKUKUNDA CEZALAR-75
YARGITAY KARARLARI-76
10--YARGILAMA GİDERLERİ-77
A--Harç-78
B--Vekalet Ücreti-78
C--Diğer Yargılama Giderleri-78
YARGITAY KARARLARI-79
11--USUL KURUMLARI-82
A--İspat-83
YARGITAY KARARLARI-86
B--Davaların Birleştirilmesi / Ayrılması-89
YARGITAY KARARLARI-90
C--Bekletici Mesele-91
YARGITAY KARARLARI-91
Ç--Savunma Hakkının Kısıtlanması-92
YARGITAY KARARLARI-93
D--İstem Aşımı-94
YARGITAY KARARLARI-95
E--Feragat / Vazgeçme / Kabul/ Konusuz Kalma-96
YARGITAY KARARLARI-98
F--Dosyanın İşlemden Kaldırılması-99
YARGITAY KARARLARI-101
G--Kısa / Gerekçeli Karar Çelişkisi-103
YARGITAY KARARLARI-104
I--Tavzih-105
YARGITAY KARARLARI-106
İ--Kararların İcrası-107
YARGITAY KARARLARI-108
J--Vekaletname-109
YARGITAY KARARLARI-110
K--Temyiz Aşaması-112
a--Karar Tebliği-112
YARGITAY KARARLARI-114
b--Temyiz Yetkisine Sahip Olanlar-115
YARGITAY KARARLARI-116
c--C. Savcılığı Görüldüsü-117
d--Temyiz süresi-119
YARGITAY KARARLARI-120
L--Temyiz Sonrası-121
a--Karar Düzeltme-121
YARGITAY KARARLARI-122
b--Yargılamanın Yenilenmesi-123
YARGITAY KARARLARI-124
c--Yasa Yararına Bozma-124
YARGITAY KARARLARI-125
12--DAVA AÇMA SÜRESİ-127
YARGITAY KARARLARI-128
13--ÖZEL DURUMLAR-128
A--Gözlemle Karar Verilmesi-128
YARGITAY KARARLARI-129
B--Hakim / Savcının Evli Olması-130
YARGITAY KARARLARI-130
C--Yazmanın (Katibin) Aynı Olması-131
İKİNCİ BÖLÜM
DOĞUM TARİHİNİ (YAŞ) DEĞİŞTİRME DAVALARI-133
1--KARDEŞLER ARASI SÜRE-133
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-136
YARGITAY KARARLARI-137
2--İKİZ KARDEŞ DURUMU-138
YARGITAY KARARLARI-141
3--SAĞLIK RAPORU İNCELEMESİ-143
YARGITAY KARARLARI-146
4--25 YAŞ ÜSTÜ KURALI-150
YARGITAY KARARLARI-152
5--HASTANE (RESMİ) DOĞUMU-155
YARGITAY KARARLARI-158
6--TESCİL ENGELİ KURALI-161
HUKUK GENEL KURULU KARARI-163
YARGITAY KARARLARI-164
7--AY-GÜN DEĞİŞTİRİLMESİ-165
YARGITAY KARARLARI-168
8--ANNE-BABANIN YAŞI VE ÖNCEKİ EVLİLİĞİ-171
YARGITAY KARARLARI-174
9--YAŞI DEĞİŞTİRİLECEK OLANIN SANIK / MAĞDUR OLMASI-177
YARGITAY KARARLARI-182
10--TANIK BEYANLARI-185
YARGITAY KARARLARI-186
11--OKUL KAYITLARI-188
YARGITAY KARARLARI-189
12--ASKERLİK / EVLİLİK/AŞI VS. KAYITLARI-190
YARGITAY KARARLARI-191
13--DAVANIN SONUÇLARI-193
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AD-SOYADI DEĞİŞTİRME DAVALARI-197
A--ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ-197
1--Giriş-197
YARGITAY KARARLARI-200
2--Adın korunması-201
YARGITAY KARARLARI-202
3--Adın Kazanılması-203
4--Haklı Neden kavramı (İspat)-204
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-207
YARGITAY KARARLARI-209
a--Türkçeye Uygunluk-210
YARGITAY KARARLARI-211
b--Din Değiştirmenin Haklı Neden Sayılması-214
YARGITAY KARARLARI-214
c--Cinsiyet Değiştirmenin Haklı Neden Sayılması-216
YARGITAY KARARLARI-216
ç--Ailede Birden Fazla Kişinin Aynı Adı Taşıması-218
YARGITAY KARARLARI-218
d--Adın Söylenmesinin Zorluğu veya Gülünçlüğü-219
YARGITAY KARARLARI-219
e--Diğer Haklı Nedenler-220
YARGITAY KARARLARI-221
f--Haklı Neden Olarak Sayılamayacak Haller-221
HUKUK GENEL KURULU KARARI-222
YARGITAY KARARLARI-223
B--SOYADI DEĞİŞTİRİLMESİ-226
1--Giriş-226
YARGITAY KARARLARI-227
2--Soyadının Kazanılması-228
3--Yasak Olan Soyadları-229
YARGITAY KARARLARI-230
4--Evlilik ve Soyadı-231
a--Evlenen Kadının Soyadı-232
YARGITAY KARARLARI-234
b--Kocası Ölen Kadının Soyadı-236
YARGITAY KARARLARI-238
c--Boşanan Kadının Soyadı-239
YARGITAY KARARLARI-241
ç--Çocukların Soyadı-242
YARGITAY KARARLARI-245
d--Boşanmadan Sonra Çocukların Soyadı -247
YARGITAY KARARLARI-249
C--ORTAK HÜKÜMLER-250
1--Türk Harfleri Yasasına Uygunluk-250
YARGITAY KARARLARI-251
2--Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakapların Kaldırılmasına İlişkin Yasa Uygulaması-252
YARGITAY KARARLARI-252
3--Yurtdışında Adın Değiştirilmesi-253
YARGITAY KARARLARI-253
4--Ad/Soyadından Birisinin Değişikliğinin Diğerine Etkisi-256
YARGITAY KARARLARI-256
5--Ad veya Soyadının İptali-257
YARGITAY KARARLARI-257
6--Küçükken Adın Değiştirilmesi-260
YARGITAY KARARLARI-261
7--Ölü Kişinin Adının Değiştirilememesi-263
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-265
YARGITAY KARARLARI-267
8--Vekâletnamede Özel Yetki Aranması-269
YARGITAY KARARLARI-270
9--Türk Vatandaşlığına Geçişte Adın Değiştirilmesi-271
YARGITAY KARARLARI-272
10--Adın İdari Olarak Düzeltilmesi-276
YARGITAY KARARLARI-276
11--Evlat Edinmede Ad-Soyadı-277
YARGITAY KARARLARI-278
D--AD-SOYADI DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUÇLARI-279
1--Eş ve Çocuklara Etkisi-279
YARGITAY KARARLARI-280
2--Gazete İlanı-281
YARGITAY KARARLARI-282
3--Resmi Kayıtlar Yönünden Değişikliğin Etkisi-283
4--Ad-Soyadı Değişikliğine İtiraz Davası-283
E--AİHM KARARLARINDA AD/SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ-285

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ANNE-BABA (ADI) DEĞİŞTİRME DAVALARI-289
A--GENEL AÇIKLAMA-289
B--SOYBAĞININ REDDİ DAVALARI İLE KARŞILAŞTIRMA-291
C--GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-295
D--TARAFLAR-297
E--İSPAT VE ARAŞTIRMA-299
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-303
YARGITAY KARARLARI-307

BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜKERRER KAYIT İPTALİ DAVALARI-313
YARGITAY KARARLARI-318

ALTINCI BÖLÜM
OLMAYAN ÇOCUĞUN / KARDEŞİN İPTALİ DAVALARI-323
HUKUK GENEL KURULU KARARI-326
YARGITAY KARARLARI-328
YEDİNCİ BÖLÜM
TESPİT DAVALARI-331
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-334
YARGITAY KARARLARI-336

SEKİZİNCİ BÖLÜM
KAYIT DÜZELTME DAVALARI-341
A--EVLİLİK KAYITLARINI DEĞİŞTİRME DAVALARI-341
YARGITAY KARARLARI-344
B--CİNSİYET KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI-347
YARGITAY KARARLARI-348
C--ÖLÜM TARİHİNİ DEĞİŞTİRME DAVALARI-350
YARGITAY KARARLARI-354
Ç--DOĞUM YERİNİ DEĞİŞTİRME DAVALARI-356
YARGITAY KARARLARI-359
D--DİĞER KAYIT DÜZELTME DAVALARI-363
YARGITAY KARARLARI-365
E--ÖLÜ/SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVALARI-368
YARGITAY KARARLARI-369
F--NÜFUS KAYITLARININ NAKLEDİLMESİ-372
YARGITAY KARARLARI-372
G--DİN HANESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ-373

DOKUZUNCU BÖLÜM
NÜFUS MEVZUATI -375
YASALAR-375
1--NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU-375
2--TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN-397
3--SOYADI YASASI-398
4--KEMAL ÖZ ADLI CUMHUR REİSİMİZE VERİLEN SOYADI HAKKINDA YASA-399
5--EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LÂKAP VE UNVANLARIN KALDIRILMASINA DAİR YASA-400
TÜZÜKLER-401
1--SOYADI TÜZÜĞÜ (NİZAMNAMESİ)-401
2--KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE ARACILIK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK-403
YÖNETMELİKLER -412
1--NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK-412
2--NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİNE AİT GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ-469
3--ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ-478
GENELGELER-487
1--T. C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU-487

ONUNCU BÖLÜM
HÜKÜM ÖRNEKLERİ-489
DOĞUM TARİHİNİ DEĞİŞTİRMEDE HÜKÜM-489
AD DEĞİŞTİRMEDE HÜKÜM-489
DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRMEDE HÜKÜM-489
ANNE (ADI) DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASINDA HÜKÜM-490
TESPİT DAVASINDA HÜKÜM-490
MÜZEKKERE ÖRNEKLERİ-490
Hastahane Doğum Araştırması-490
Hastahaneden Kayıtların İstenmesi-491
Mernis Doğum Belgesi İstenmesi-491
Zabıta Araştırması-491
Önceden Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılması-491
Sağlık Kurulu Raporu Araştırması-492
Velayet Araştırması-492
Yaş Davalarında Ceza Mahkemesi Araştırması-492
Okul Kayıtları Araştırması-493
Askerlik Kayıtları Araştırması-493
DAVA / TEMYİZ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-493
Yaş Değiştirilmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği-493
Ad Değiştirilmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği-494
Ölüm Tarihinin Değiştirilmesi / Ölü Olduğunun Tespitine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği-495
Temyiz Dilekçesi Örneği-495

KAVRAM DİZİNİ-497