Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (101)      Haziran (122)      Mayıs (91)

UNCITRAL Model Kanunu Temelinde Uluslararası Ticari Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolu

UNCITRAL Model Kanunu Temelinde Uluslararası Ticari Hakem Kararlarına Karşı Başvuru YoluSayfa Sayısı
:  
260
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
9786051469058

57,00 TL    ÖNSÖZ - VII
    İÇİNDEKİLER - IX
    KISALTMALAR - XV
    GİRİŞ
    S1. - TAHKİM HAKKINDA GENEL NİTELİKLİ BAZI KONULAR - 1
    S2. - ÇALIŞMANIN AMACI ve KAPSAMI - 3
    S3. - SUNUŞ PLÂNI - 8
    BİRİNCİ BÖLÜM
    ULUSLARARASI HAKEM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLUNA İLİŞKİN
    BAŞLICA KONU VE İLKELER
    S1. - YABANCILIK UNSURU VE TAHKİMİN ULUSLARARASI NİTELİĞİ - 11
    S2. - HAKEM KARARININ DEVLET MAHKEMELERİNCE DENETİMİNİN YOLLARI - 16
    I. - BAŞVURU YOLU OLARAK İPTAL DÂVASI - 16
    A. - Genel Olarak - 16
    B. - İptal Dâvası ile İlgili Bazı Önemli Noktalar - 19
    II. - YARGILAMANIN YENİLENMESİ DÂVASI - 25
    III. - TENFİZ DÂVASI - 27
    S3. - HAKEM KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLUNDA DENETİMİN BOYUTU - 28
    I. - GENEL OLARAK - 28
    II. - DENETİMİN BOYUTU - 29
    III. - ESNEK VE KATI YAKLAŞIM - 30
    A. - Esnek Yaklaşım - 30
    B. - Katı Yaklaşım - 33
    1. - Genel Olarak - 33
    2. - İngiliz Hukuku - 34
    3. - Amerika Birleşik Devletleri Hukuku - 36
    IV. - HAKEM KARARI ÜZERİNDE YARGISAL DENETİMİN HİÇ OLMAMASI - 40
    S4. - DENETİMDE YER İTİBARİYLE YETKİLİ MAHKEME - 43
    I. - TAHKİM YERİ MAHKEMESİ - 43
    II. - NEW YORK KONVANSİYONU UYARINCA - 45
    III. - UNCITRAL MODEL KANUNU UYARINCA - 47
    IV. - TAHKİM YERİ MAHKEMESİNDEN BAŞKA MAHKEMELERİN YETKİSİ - 48
    S 5. - HAKEM KARARININ DENETİMİ ve TARAF İRADESİ - 51
    I. - GENEL OLARAK - 51
    II. - FERAGATİN MÜMKÜN OLMASI - 52
    III. - TARAFLARIN FERAGAT HAKLARINI KULLANMAMALARI - 57
    S6. - HAKEM KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ KONUSUNDA ALTERNATİF TEŞKİL EDEN GÖRÜŞLER - 58
    I. - GENEL OLARAK - 58
    II. - GÖRÜŞÜMÜZ: DENETİMDE ULUSÖTESİ HUKUK YAKLAŞIMI - 61
    S7. - İPTAL DÂVASI AÇILMASI ÜZERİNE MAHKEMENİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR - 65
    S8. - İPTAL SEBEBİNE BAĞLI OLARAK TAHKİME TEKRAR GİDİLEBİLMESİ - 69
    S9. - İPTAL EDİLMİŞ HAKEM KARARLARININ TENFİZİ - 71
    I. - GENEL OLARAK - 71
    II. - NEW YORK KONVANSİYONU VE ULUSLARARASI TİCARÎ TAHKİME İLİŞKİN AVRUPA-CENEVRE KONVANSİYONUNUN İPTAL EDİLMİŞ HAKEM KARARININ TENFİZİ KONUSUNDAKİ DÜZENLEMELERİ - 72
    III. - İPTAL EDİLMİŞ HAKEM KARARLARININ TENFİZİ KONUSUNDA ÇEŞİTLİ HUKUK DÜZENLERİNİN YAKLAŞIMI - 75
    IV. - İPTAL EDİLMİŞ HAKEM KARARLARININ TENFİZİ KONUSUNDA YEREL VE ULUSLARARASI STANDART AYRIMININ KULLANILMASI - 78
    İKİNCİ BÖLÜM
    MODEL KANUN UYARINCA MAHKEMECE RE’SEN GÖZETİLEN
    SEBEPLER
    S1. - GENEL OLARAK - 83
    S2. - TAHKİME ELVERİŞLİLİK - 84
    I. - GENEL OLARAK - 84
    II. - BELLİ KONULAR TEMELİNDE TAHKİME ELVERİŞLİLİK ANLAYIŞI - 86
    A. - Zayıf Tarafın Mevcut Olduğu Sözleşmeler - 86
    B. - Bankacılık - 87
    C. - Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları - 87
    D. - Rekabet Hukuku - 88
    E. - İcra-İflâs Hukuku - 90
    F. - Ortaklıklar Hukuku - 91
    III. - TAHKİME ELVERİŞLİLİK KONUSUNA YÖNELİK BAZI DÜZENLEMELER - 91
    IV. - TAHKİME ELVERİŞLİLİKTEN DOĞAN KANUNLAR İHTİLÂFI - 98
    V. - HAKEMLERİN TAHKİME ELVERİŞLİLİĞİ OLASI BİR İPTAL NEDENİ OLARAK DEĞERLENDİRMELERİNİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞI - 102
    VI. - TAHKİME ELVERİŞLİLİK KONUSUNDA ESNEK VE ULUSÖTESİ HUKUK YAKLAŞIMI - 104
    S3. - KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK - 107
    I. - GENEL OLARAK - 107
    II. - ULUSÖTESİ KAMU DÜZENİ ANLAYIŞI - 111
    A. - Genel Olarak - 111
    B. - İç ve Uluslararası Kamu Düzeninden Ayrılma Gerekliliği - 113
    C. - İptal Dâvası ve Hakem Kararının İcraî Etkisi Açısından Ulusötesi Kamu Düzeni Anlayışı İçinde Hareket Edilmesi - 114
    III. - HAKEM KARARININ AVRUPA BİRLİĞİNİN KAMU DÜZENİNE AYKIRILIĞI GEREKÇESİYLE İPTALİ - 118
    IV. - KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLAR - 121
    A. - İsviçre Hukuku - 122
    B. - Fransız Hukuku - 124
    C. - Alman Hukuku - 126
    D. - Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz Hukuku - 127
    E. - Türk Hukuku - 128
    V. - KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK VE BAZI ÖZEL DURUMLAR - 131
    A. - Hakem Kararının Gerekçesiz Oluşu ve Kamu Düzenine Aykırılık - 131
    B. - Hileye Dayalı Olarak Verilmiş Olan Hakem Kararları - 136
    C. - Hakem Kararının Tutarsızlıklar İçeriyor Oluşu - 137
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    MODEL KANUN UYARINCA TARAFLARCA İLERİ SÜRÜLMESİ GEREKEN SEBEPLER
    S1. - GENEL OLARAK - 139
    S2. - GEÇERLİ BİR TAHKİM ŞARTI YA DA ANLAŞMASININ BULUNMAMASI VE EHLİYETSİZLİK - 139
    I. - TAHKİM ŞARTININ YA DA ANLAŞMASININ BAĞIMSIZ NİTELİĞİ - 140
    II. - TAHKİM ŞARTI YA DA ANLAŞMASI AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDEN KONULAR - 142
    A. - Yazılı Olma Koşulu - 142
    B. - Tahkim Anlaşmasının Belli Bir Uyuşmazlığa Yönelik Olması - 145
    III. - TAHKİM ŞARTINA VE ANLAŞMASINA UYGULANACAK HUKUK - 146
    A. - Tahkim Şartının ve Anlaşmasının Şeklî Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk - 146
    B. - Tahkim Şartı ya da Anlaşmasının Maddî Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk - 148
    IV. - EHLİYETSİZLİK - 149
    A. - Genel Olarak - 149
    B. - İşlem Güvenliği Kuralı ve Tahkim Anlaşması Yapma Ehliyeti İlişkisi - 152
    V. - TAHKİM ANLAŞMASININ YETKİSİZ TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA YAPILMIŞ OLMASI - 153
    VI. - DEĞERLENDİRME - 155
    S3. - USÛLÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMIŞ OLMASI - 156
    I. - TARAFLARA USÛLÜNE UYGUN TEBLİGATTA BULUNULMAMIŞ OLMASI - 156
    II. - TEBLİGATA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER - 159
    III. - EKSİK TEBLİGAT VE HAKEM KARARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - 160
    IV. - TEMSİLCİYE TEBLİGAT - 162
    V. - TEBLİGATIN USÛLÜNE UYGUN YAPILDIĞI YÖNÜNDEKİ İSPAT YÜKÜ - 163
    S4. - HUKUKÎ DİNLENİLME HAKKINA UYULMAMIŞ OLMASI - 165
    I. - GENEL OLARAK - 165
    II. - KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER - 167
    III. - HUKUKÎ DİNLENİLME HAKKI VE TARAFLARA EŞİT DAVRANILMAMIŞ OLMASI - 169
    IV. - TARAFLARCA HUKUKÎ DİNLENİLME HAKKININ KULLANILMAMIŞ OLMASI VE İPTAL DÂVASINA ETKİSİ - 171
    V. - HUKUKÎ DİNLENİLME VE ADİL YARGILANMA HAKLARI - 173
    A. - Genel Olarak - 173
    B. - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uyarınca Adil Yargılanma Hakkı ve İptal Dâvasına Etkisi - 175
    S5. - HAKEMLERİN YETKİSİ İLE BAĞLANTILI İPTAL SEBEBİ - 177
    I. - GENEL OLARAK - 177
    II. - HAKEM HEYETİNİN YETKİSİ HAKKINDA KENDİSİNİN KARAR VERMESİ - 179
    III. - KISMÎ YETKİ AŞIMI - 181
    IV. - FARKLI HUKUK DÜZENLERİ - 185
    V. - EKSİK YETKİ - 186
    VI. - HAKEMLERİN UYUŞMAZLIĞI GÖRMEYE YETKİLİ OLMADIKLARINA YÖNELİK İTİRAZIN ZAMANI - 189
    A. - Genel Olarak - 189
    B. - UNCITRAL Model Kanununun Konuya Yaklaşımı - 191
    S6. - HAKEM HEYETİNİN OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ EKSİKLİKLERİN İPTAL SEBEBİ OLUŞU - 193
    I. - GENEL OLARAK - 193
    II. - HAKEMLERİN SAYISI - 196
    III. - HAKEMLERİN NİTELİKLERİ - 199
    IV. - HAKEMLERİN ATANMASINDAKİ USÛLLER - 201
    A. - Hakemlerin Taraflarca Seçimi - 201
    1. - Genel Olarak - 201
    2. - Tarafların Hakem Seçimindeki İradelerinin Sınırı - 202
    B. - Yetkili Makam Tarafından - 203
    C. - Mahkeme Tarafından - 203
    V. - HAKEMLERİN TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ OLMAMALARI - 205
    A. - Genel Olarak - 205
    B. - Hakemlerin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı ile İlgili Bazı Değerlendirmeler - 209
    1. - Hakemler ve Taraflar Arasındaki İlişkiler - 209
    2. - Hakemin Kişisel Niteliklerine İlişkin Durumlar - 213
    3. - Hakem Heyetinin Oluşturulmasına Yönelik Durumlar - 214
    C. - Bir İptal Sebebi Olarak Hakemin Bağımsız ve Tarafsız Olmayışı - 215
    D. - Hakemin Bağımsızlık ya da Tarafsızlığını Etkileyebilecek Konuları Açıklama Yükümlülüğü - 218
    E. - Hakemin Tarafsızlık ve Bağımsızlığının Taraflarca İleri Sürülmesi - 220
    S7. - TARAFLARCA BELİRLENMİŞ OLAN YA DA TAHKİM YERİ HUKUKUNUN USÛL KURALLARININ DİKKATE ALINMAMIŞ OLMASI - 223
    I. - GENEL OLARAK - 223
    II. - UNCITRAL MODEL KANUNU VE ETKİSİ - 225
    SONUÇ - 231
    KAYNAKÇA - 243