Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri

Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye'ye EtkileriSayfa Sayısı
:  
227
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-152-933-2

60,00 TL

   

  Birden fazla devletle bağlantısı olan vergisel durumların giderek artması, devletleri ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak daha fazla işbirliği yapmaya yöneltmektedir. Bu işbirliğinin en güncel ve önemli örneklerinden birisi, G20/OECD BEPS Eylem Planıdır. Bu Plan ile, çok uluslu işletmelerin vergiyi dolanma stratejilerine karşı alınabilecek önlemler, devletlerarası bir çalışma çerçevesinde ortaya konulmuştur. Ancak, devletlerin vergi gelirlerini korumaya çalışırken mükelleflerin haklarına saygı göstermeleri gereği açıktır. Dolayısıyla, devletler arasındaki bu artan işbirliği karşısında mükelleflerin kendilerini nasıl koruyabileceği, madalyonun diğer yüzünü oluşturmaktadır. VEHUP, 3 Kasım 2015'de İstanbul'da düzenlediği "Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri" başlıklı I. Uluslararası Kongresi'nde çok değerli yabancı ve yerli uzmanlarca sunulan bildirilerden oluşan bu kitabı ile, hem BEPS Eylem Planını, hem BEPS'in Türkiye'ye etkilerini, hem de artan idari işbirliği karşısında mükelleflerin nasıl korunacağını ortaya koymaktadır.

 
 
İÇİNDEKİLER
 
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar
Doç. Dr. Çiğdem Nas
Vehbi Karabıyık
 
Birinci Bölüm 
MATRAH AŞIMI VE KAZANÇ AKTARIMI (BEPS) ARAÇLARI
 
Çok Uluslu Şirketlerin Hukuki Yapısı
Prof. Dr. Jochen Lüdicke 
Çev.: Arş. Gör. Gizem Kapucu 
Metnin İngilizce Aslı
 
Çok Uluslu Şirketlerde Borç Finansmanı
Dr. Torsten Engers 
Çev.:Arş. Gör. Ayça Yaltı 
Metnin İngilizce Aslı
 
TARTIŞMALAR
 
İkinci Bölüm 
VERGİ İDARELERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ KARŞISINDA MÜKELLEFİN KORUNMASI
 
Uluslararası Bilgi Değişimi Karşısında Mükellefin Korunması
Doç. Dr. Cihat Öner
 
AB Çerçevesinde Mükellefin Korunması: 
Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Son İçtihatları
Prof. Dr. iur. Vilenas Vadapalas 
Çev.: Dr. Balca Çelener 
Metnin İngilizce Aslı
 
Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuruda Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Yeri ve Mükellefin Korunması
Turgut Candan
 
TARTIŞMALAR
 
PANEL 
GELİŞMELERİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ
 
BEPS Projesi ve Otomatik Bilgi Değişimi
İdris Şenyurt
 
Gelişmelerin Türkiye'ye Etkileri: Değerlendirme
Adnan Nas
 
TARTIŞMALAR
 
ÖZGEÇMİŞLER / CURRICULUM VITAES
 

 

KAVRAM DİZİNİ


İÇİNDEKİLER

 


AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar
Doç. Dr. Çiğdem Nas
Vehbi Karabıyık


Birinci Bölüm 
MATRAH AŞIMI VE KAZANÇ AKTARIMI (BEPS) ARAÇLARI


Çok Uluslu Şirketlerin Hukuki Yapısı
Prof. Dr. Jochen Lüdicke 
Çev.: Arş. Gör. Gizem Kapucu 
Metnin İngilizce Aslı


Çok Uluslu Şirketlerde Borç Finansmanı
Dr. Torsten Engers 
Çev.:Arş. Gör. Ayça Yaltı 
Metnin İngilizce Aslı


TARTIŞMALAR


İkinci Bölüm 
VERGİ İDARELERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ KARŞISINDA MÜKELLEFİN KORUNMASI


Uluslararası Bilgi Değişimi Karşısında Mükellefin Korunması
Doç. Dr. Cihat Öner


AB Çerçevesinde Mükellefin Korunması: 
Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Son İçtihatları
Prof. Dr. iur. Vilenas Vadapalas 
Çev.: Dr. Balca Çelener 
Metnin İngilizce Aslı


Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuruda Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Yeri ve Mükellefin Korunması
Turgut Candan


TARTIŞMALAR


PANEL 
GELİŞMELERİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ


BEPS Projesi ve Otomatik Bilgi Değişimi
İdris Şenyurt


Gelişmelerin Türkiye'ye Etkileri: Değerlendirme
Adnan Nas


TARTIŞMALAR


ÖZGEÇMİŞLER / CURRICULUM VITAES


KAVRAM DİZİNİ


İÇİNDEKİLER


AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar
Doç. Dr. Çiğdem Nas
Vehbi Karabıyık


Birinci Bölüm 
MATRAH AŞIMI VE KAZANÇ AKTARIMI (BEPS) ARAÇLARI


Çok Uluslu Şirketlerin Hukuki Yapısı
Prof. Dr. Jochen Lüdicke 
Çev.: Arş. Gör. Gizem Kapucu 
Metnin İngilizce Aslı


Çok Uluslu Şirketlerde Borç Finansmanı
Dr. Torsten Engers 
Çev.:Arş. Gör. Ayça Yaltı 
Metnin İngilizce Aslı


TARTIŞMALAR


İkinci Bölüm 
VERGİ İDARELERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ KARŞISINDA MÜKELLEFİN KORUNMASI


Uluslararası Bilgi Değişimi Karşısında Mükellefin Korunması
Doç. Dr. Cihat Öner


AB Çerçevesinde Mükellefin Korunması: 
Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Son İçtihatları
Prof. Dr. iur. Vilenas Vadapalas 
Çev.: Dr. Balca Çelener 
Metnin İngilizce Aslı


Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuruda Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Yeri ve Mükellefin Korunması
Turgut Candan


TARTIŞMALAR


PANEL 
GELİŞMELERİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ


BEPS Projesi ve Otomatik Bilgi Değişimi
İdris Şenyurt


Gelişmelerin Türkiye'ye Etkileri: Değerlendirme
Adnan Nas


TARTIŞMALAR


ÖZGEÇMİŞLER / CURRICULUM VITAES


KAVRAM DİZİNİ