Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Uluslararası Özel Hukuk Andlaşmaları

Uluslararası Özel Hukuk AndlaşmalarıSayfa Sayısı
:  
283
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-313-072-7

60,00 TL

KİTAP HAKKINDA
"Uluslararası Özel Hukuk Andlaşmaları" konulu eser, bu alanda çalışan tatbikatçıların ve bilim insanlarının yararlanabileceği değerli bir kaynak niteliğini taşıyor. Gerçekten de "Andlaşmalar Hukukunun Genel Esasları" nın ortaya konduğu birinci bölümde 1969 da imzalanan Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin genel esasları hatırlatıldıktan sonra "Andlaşmaların Çatışması ve Çözüm Yolları" üzerinde durulmakta. Bir andlaşmada yer alan hükümlerin bir başka andlaşmayla çatışan hükümler içermesi, diğer hukuk kaynakları ile çatışması gibi durumlarda ne yapılabileceği, çatışma kuralları açısından izah edilmekte, daha sonra çatışma kuralı olmayan andlaşmalar değerlendirilmekte. Bu arada andlaşmalarda öngörülen çekincelerin nasıl yorumlanabileceği de aydınlatılmakta.

Uluslararası Kamu Hukuku ve Özel Hukuk İlişkileri, Lex Mercaîoria ve irade serbestisi başta olmak üzere tüm konular ayrıntılı olarak irdelenmektedir.

Aile Hukuku konusundaki sözleşmeler ele alınırken; Çocukların Korunması Hakkında Lahey Sözleşmeleri, Nafaka konusunda düzenlemeler, Avrupa Birliğinin çıkardığı 4/2009 sayılı Nafaka Tüzüğü gibi önemli noktalar incelenmiş.

Son bölümde "Uluslararası Özel Hukuk Andlaşmaları'nın Ulusal Hukuklarda Uygulanması" mukayeseli hukuk açısından değerlendirmekte ve Türk hukukunda çok sayıda Yargıtay kararına yer vererek uygulamacılara yararlı olacak zengin bir kaynak ortaya konmuş.

(Önsözden)
 BİRİNCİ BÖLÜM

ANDLAŞMALAR HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

I. ... ANDLAŞMALAR HUKUKUNUN TEMELLERİ

II... ANDLAŞMANIN TANIMI

III.. ANDLAŞMALARIN ÇEŞİTLERİ

IV. ANDLAŞMALARIN HUKUKSAL ETKİLERİ

V. . ÇEKİNCELER (RESERVATIONS)

VI. YORUM

VII. GEÇERSİZ (ULTRA-VIRES) ANDLAŞMALAR

İKİNCİ BÖLÜM

ANDLAŞMALARIN ÇATIŞMASI VE ÇÖZÜM YOLLARI

I. ... ÇATIŞMA KAVRAMI VE TÜRLERİ

II. . ÇÖZÜM YOLU ARAYIŞLARI

III. VİYANA SÖZLEŞMESİ VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

IV.. VİYANA SÖZLEŞMESİNİN YETERSİZLİĞİ KONUSUNDA ELEŞTİRİLER

V. . ÇATIŞMA VE YORUM

VI. ÇATIŞMA VE ÇEKİNCELER

VII. ANDLAŞMALARIN ÇATIŞMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK
ANDLAŞMALARININ ÇATIŞMASI

I. ... ULUSLARARASI KAMU HUKUKU-ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİ

II. . LEX MERCATORIA

III.. ULUSLARARASI ÖZEL HUKUKUN KAYNAĞI OLARAK ANDLAŞMALAR

IV. SÖZLEŞMELERDE İRADE SERBESTİSİ

V. . YEKNESAK ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNDE ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜ

VI. AİLE HUKUKU KONUSUNDA SÖZLEŞMELER

VII. ÇÖZÜM YOLU ÖNERİLERİ

VIII................... ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNDE ÇEKİNCELER

IX. YEKNESAK ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNİN YORUMU

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK ANDLAŞMALARININ ULUSAL HUKUKLARDA UYGULANMASI

I. ... ANDLAŞMALARIN ULUSAL HUKUKTA ROLÜ

II. . ÖZEL HUKUK ANDLAŞMALARI VE
ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜ YOLLARI

III. ÖZEL HUKUK ANDLAŞMALARININ ULUSAL HUKUKLARDA UYGULANMASI

SONUÇ

KAYNAKÇA

EK: 1 -TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK ANDLAŞMALARI