Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)      Mart (140)

Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu

Uluslararası İnternet Hukuku SempozyumuSayfa Sayısı
:  
557
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
9754411913

570,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, 21-22 Mayıs 2001 tarihinde İzmir Barosu ile ortaklaşa düzenlediğimiz, "Uluslararası Internet Hukuku Sempozyumu" ulusal ve uluslararası alanda uzman olan kişilerin bir araya gelmesini sağladı. Sempozyuma katılan, tebliğ sunan ve tartışan tüm bilim adamı, hukukçu ve konuklarımıza birkez daha şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle Sempozyumun yapılabilmesi için sağladığı değerli katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Piriştina′ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Sempozyuma sunulan değerli tebliğlerin ve tartışmaların yayımlanmaması önemli bir eksiklik olacaktı. Bu nedenle bu Sempozyumun tebliğ ve tartışmalarının yayımlanmasına karar verdik. Öncelikle bu Sempozyuma ait bantların çözümünü ve bazı tebliğlerin yazımını uzman Serab Şen yaptı ve kendisine bölüm sekreterimiz Arzu Küley yardımcı oldu. Kendilerine bu zahmetli ve titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Daha sonra bu bant çözümlerin tashihlerini Fakültemiz araştırma görevlileri Bilgehan Yeşilova, Cemile Gökyayla, Emre Gökyayla, Murat Önok, Ayça Akkayan Yıldırım ve Erhan Birben yaptılar. Hem bu tashihlerinden, hem de Sempozyumun düzenlenmesine olan katkılarından ötürü hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunların yanında yabancı dilde sunulan tebliğler yine Fakültemiz öğretim elemanları tarafından Türkçe′ye çevrildi. Bu çevirileri için de kendilerine şükran duygularımı sunuyorum. Bunların yanında Sempozyumun düzenlenmesinden basımına kadar emeği geçen, fedakârca çalışan herkese tekrar teşekkürü borç biliyorum. Son olarak Sempozyumun kitap-haline gelmesi için, basım masraflarını bizimle birlikte üstlenen İzmir Barosuna da ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkemizde internet hukukuyla ilgili yapılan uluslararası sempozyumların ilklerinden olan bu Sempozyumu içeren kitabın, hukukumuza ve bilim dünyasına yararlı olmasını diliyorum. Buca, 3.4.2002 Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ VI! İçindekiler Ö n s ö z V Açış Konuşmaları Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ XIII D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı Av. Noyan ÖZKAN XV izmir Barosu Başkanı Ahmet PİRİŞTİNA XVII izmir Büyükşehir Belediye Başkanı TARİH / DATE : 21 MAYIS 2001 / MAY 21,2001 I. OTURUM FİKRİ HUKUK VE İNTERNET Prof. Robert G. BONE 3 Boston University Law Scholl "The Use of Intellectual Property Theories and Trespass Torts to Restrict Access to the Web Sites" Prof. Robert G. BONE (Çeviri: Arş.Gör, Ayça AKKAYAN YILDIRIM) 31 Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Web Siteleri Erişimlerini Kısıtlama Amacı ile Kullanılan Fikri Mülkiyet Hukuku Teorileri ve Klasik Haksız Fiil Kavramları" Yrd.Doç.Dr. Sevilay EROĞLU 65 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi "İnternette Telif Hakkı" Dr. Ayşe Saadet ARIKAN 89 Adalet Bakanlığı AT Koordinasyon Dairesi Başkanı "İnternetin Fikri ve Sınai Haklar Üzerindeki Etkisi" TARTİŞMALAR 111 II. OTURUM SÖZLEŞME HUKUKU VE İNTERNET Prof.Dr. Ergun ÖZSUNAY 121 istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Elektronik Sözleşmelerin Temel Sorunları" Prof.Dr. VVolfgang KILIAN 145 Hannover University Law School "Digital Communication and Contract Law" Prof.Dr. VVolfgang KILIAN (Çeviri: Arş.Gör. Ayça AKKAYAN YILDIRIM) 161 Hannover Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Dijital İletişim ve Sözleşme Hukuku" TARTIŞMALAR 179 H / DATE: 22 MAYIS 2001 / MAY 22,2001 III. OTURUM SÖZLEŞME HUKUKU VE İNTERNET Prof. TimothyStoltzfus JOST 191 The Ohio State University Law School "E-Health Regulation of Internet Health Provision and Information" Prof. TimothyStoltzfus JOST (Çeviri: Arş.Gör. Ayça AKKAYAN YILDIRIM) 199 Ohio State Üniversitesi Hukuk Fakültesi "İnternet Aracılığı ile Sağlanan Sağlık Danışmanlığı, Eczacılık Hizmetleri ve Sağlık Konusunda Bilgi Sağlayan Web Siteleri" Dr. Osman R. GÜNVER 209 Merkez Bankası Baş Hukuk Müşaviri "İnternette Ödeme" IX Yrd.Doç.Dr. Leyla KESER BERBER 219 Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Elektronik Ödeme Araçları, Elektronik Paranın Merkez Bankasının Para Politikası ve Kara Para Aklaması Açısından Değerlendirilmesi" TARTIŞMALAR 281 IV. OTURUM İSPAT HUKUKU Prof.Dr. Helmut RÜSSMANN 293 Saarland University Law School "Determination of Evidence About the Legal Transactions Through the Internet" Prof.Dr. Helmut RÜSSMANN (Çeviri: Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖZEKES) 325 Saarland Üniversitesi Hukuk Fakültesi "İnternette Hukuki İşlemler Hakkında Delil İkamesi" Prof.Dr. Peter GILLES 355 VVolfgang-Goethe University Law School "How to fit the Virtual Judgement to the needs of Traditional Procedural Principles" Prof.Dr. Peter GILLES (Çeviri: Arş.Gör. Mine ERTURGUT) 373 VVolfgang-Goethe Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Sanal Yargılamanın Geleneksel Usuli İlkelere Uygunluğu" Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ 389 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Elektronik Ticaretin Türk İspat Hukukuna Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Doç.Dr. Ziya AKINCI 429 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Elektronik Tahkim" TARTIŞMALAR 437 V. OTURUM CEZA HUKUKU - I Prof.Dr. Feridun YENİSEY 447 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi "İnternet Suçlarının Yeni İşleniş Biçimleri" Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YAZICIOĞLU 451 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi "TCK 2000 Tasarısında Bilişim Şebekeleri Vasıtasıyla İşlenen Suçlar" Av. Önder DEMİR 471 izmir Barosu "İnternet Servis Sağlayıcısının Hukuki Sorumluluğu" TARTIŞMALAR 485 VI. OTURUM CEZA HUKUKU – II Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK 495 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Ceza Muhakemesi ve İnternet" Prof.Dr. Hans-Heiner KÜHNE 515 Trier University Law School "The Evidence Issues With Regard to the Internet Related Criminal Trials" Prof.Dr. Hans-Heiner KÜHNE (Çeviri: Yrd.doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM) 523 Trier Üniversitesi Hukuk Fakültesi "İnternette Bağlantılı Ceza Yargılamasında Delil İleri Sürme Problemi" Prof.Dr. Durmuş TEZCAN 531 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi "İnternet Karşısında Özel Hayatın Korunması ve Adli Yardımlaşma" TARTIŞMALAR 543 Sempozyum Genel Değerlendirmesi Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ceza Hukuku′na ilişkin toplantıları değerlendirilmiştir Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Özel Hukuka ilişkin toplantıları değerlendirmiştir)