Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (148)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Uluslararası İnsancıl Hukuk

Uluslararası İnsancıl HukukSayfa Sayısı
:  
192
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786058037267

39,00 TL


İÇİNDEKİLER


 


 


1.            Savaş bir hukuksuzluk hali midir, yoksa gerek topyekûn silahlı çatışmalarda (eski adıyla harb/savaş) gerek uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda (içsavaş) uygulanan hukuk kuralı


var mıdır?


 


2.            Şu yüzyılı neden bilmeliyiz?


 


3.            Avrupa’da meydana gelen bir savaş ve ardından gelen olaylar:


 


4.            Ondokuzuncu Yüzyılda Amerika anakarasında yaşananlar:


 


5.            Avrupa’da Savaş Hukuku alanındaki gelişmeler:


 


6.            Savaş Hukuku:


 


7.            İki Savaş arasındaki dönemde atılan adımlar:


 


8.            Uluslararası İnsancıl Hukuk:


 


9.            Uluslararası İnsancıl Hukukun kaynakları :


 


10.          Savaşan (Belligerent) kimdir?


 


11.          Savaş konusunda bir “terim” sorunu var mıdır?


 


12.          Uluslararası İnsancıl Hukukun kökenleri :


 


13.          Uluslararası İnsancıl Hukukun temel kuralları:


 


14.          Uluslararası İnsancıl Hukukun Amerikan


İçsavaşında doğan kuralları:


 


15.         Uluslararası düzlemde, Avrupa’da kabûl edilen savaş kuralları:


 


16.          Günümüzde geçerli olan Cenevre kurallarının özelliği:


 


17.          Savaş sırasında devletler hangi adları alırlar:


 


18.          Amblemler ne anlama gelir?


 


19.          Uluslararası İnsancıl Hukukun temel ilkeleri :


 


20.         Savaş Hukuku ile Uluslararası İnsancıl Hukuk arasındaki fark :


 


21.         Uluslararası İnsancıl Hukukun kökenleri:


 


22.          Uluslararası İnsancıl Hukuku oluşturan antlaşmalar:


 


23.         Cenevre Sözleşmeleri’nin kaynağı:


 


24.          1977 tarihli ek Protokoller hangi devletler bakımından bağlayıcıdır:


 


25.         Cenevre Sözleşmeleri’ne ilişkin bilginin yayılması görevi:


 


26.         İus ad bellum ve ius in bello ne anlama gelir:


 


27.         “Savaş”ın hukukta tanımlanması:


 


28.         Savaşa varmayan silahlı çatışmalar:


 


29.          Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar:


 


30.          Silahlı çatışmalarda kullanılması yasaklanmış maddeler ya da donanımlar :


 


31.          Hukukçuların amacı savaşı yasaklamaktır.


Savaş yasaklanabilmiş midir?


 


32.          Uluslararası İnsancıl Hukukun uygulanması ve korudukları :


 


33.          Savaşçı/muharip (İng. warrior; Fr. guerrière) :


 


34.         “Minyatür sözleşme” olarak anılan 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin dördünün de içerdiği ortak 3.madde,


şöyle demektedir:


 


35.          1949 Cenevre Sözleşmeleri’ne ek 1977 tarihli I. Protokol:


 


36.         1977 Tarihli ek II. Protokol:


 


38.         Uluslararası İnsancıl Hukukun yeni tür çatışmalara


uygulanması:


 


39.          Savaş Durumuna ilişkin kurallar nasıl özetlenebilir:


 


40.         Kara Savaşında, savaş meydanına ilişkin kuralların özeti:


 


41.          Uluslararası İnsancıl Hukuk yeni teknik gelişmelere


ayak uydurabilir mi?


 


42.          Kullanılması yasaklanan silahlar arasında yeni katılan silahlar:


 


43.         Kara mayınları ve öteki aşırı yaralayıcı donanım:


 


44.         Nükleer silahlar:


 


45.          Uluslararası İnsancıl Hukuk açısından “silahlı çatışma kurbanlarına fiilen yardım sağlanması” :


 


46.         İnsancıl yardım sağlamak konusunda tüzel yükümlülük :


 


47.         Sivillere yardım konusunda günlük gereksinimler


arasında su ve gıda:


 


48.         Uluslararası İnsancıl Hukukta amblem ve


amblem kullanımı konusu:


 


49.         KORUNAN AMBLEMLER:


 


50.         1949 Genevre Sözleşmelerine ek 3. Protokol :


 


51.          Uluslararası İnsancıl Hukukta “mülteciler (refugees / sığınmacılar)”, sığınılacak ülke arayanlar (asylum seekers)


ve  “yurt içinde yeri değiştirilenler”e (Internally Displaced


Persons-IDP) ilişkin koruyucu hükümler; Silahlı


çatışmadaki durum :


 


52.          Suriye’den gelen Suriyeli “mülteciler” ya da “göçmenler”


ve eski Yugoslavya’daki savaştan kaçan Boşnaklar sorunu:


 


53.         Mülteciler


 


54.          Uluslararası Hukuktaki Göç, göçmenler


(migration, migrants) hakkındaki tüzel kurallar :


 


55.         Çevre mültecileri (Environmental Refugees):


 


56.         Savaş suçu nedir:


 


57.         Savaş suçlarıyla ilgili olarak özel yetkili uluslararası


mahkemeler ve yaptıkları yargılamalar:


 


58.         Savaş suçu işlemiş olanlar hakkında Uluslararası


İnsancıl Hukuk uyarınca yapılacak kovuşturma:


 


59.         Uluslararası İnsancıl Hukuk kurallarına gereken


saygının her zaman gösterilmemesi ya da bu tür


ihlâllerin baskılanmaması:


 


60.         SOYKIRIM suçunun tanımı:


 


61.         Savaş suçları ya da insanlık aleyhine işlenen


suçlarda zamanaşımı :


 


62.         İNSANLIĞA KARŞI SUÇ, savaş nedeniyle


Uluslararası Ceza Hukukuna giren bir başka suçtur:


 


63.          Uluslararası Ceza Hukuku’na aykırı bir uygulama örneği :


 


64.         11 Eylül 2000 saldırılarından sonra devletlerin “özsavunma”


(self defence) hakkının gelişimi :


 


65.         Uluslararası Ceza Hukuku’nun konusunu oluşturan suçlar :


 


66.          İnsan Hakları Hukuku ile Uluslararası İnsancıl


Hukuk arasındaki fark:


 


67.         Uluslararası Hukuktaki İnsan Hakları temel belgeleri :


 


68.          Uluslararası Hukukta ele alınan “terör”  ya da


“terörizm” konusu :


 


69.         Uluslararası İnsancıl Hukukta “terör” ya da “terörizm” konusundaki hükümler:


 


70.         Barışı kurma ya da koruma amacıyla Birleşmiş Milletler ve


öteki uluslararası örgütlerin katıldığı çatışmaların


yürütülmesi sırasında Uluslararası İnsancıl Hukuk’un


uygulanması:


 


71.          Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda “terör” ya da


“terörizm” düzenlenmiş midir?


 


72.         “Asimetrik savaş” ya da “düşük yoğunlukta çatışma


terimi ne anlama gelmektedir?


 


73.         DAEŞ/IŞİD uluslararası bir terör örgütü olarak


kabûl ediliyor:


 


74.         Uluslararası Hukukta gerçek kişiler:


 


75.         İNSAN HAKLARI HUKUKU :


 


76.          ULUSARARASI HUKUK VE ÇOCUK:


 


77.         Silahlı çatışma ve Çocuk:


 


78.         Engelliler (Disabled):


 


79.         Uluslararası Hukukta farklı cinsel yönelimler ( L.G.B.T. İ.) :


 


80.         Dinsel inancı nedeniyle askere gitmeyi reddedenler:


 


81.          Uluslararası İnsancıl Hukuk karşısında günümüzdeki


silahlı çatışmalar:


 


82.          I.Ş.İ.D. (D.A.E.Ş.) kim ya da nedir?


 


84.         Sivillere karşı işlenen savaş suçları:


 


85.         PARALI ASKERLER:


 


86.         Doğal ve Kültürel Kalıt :


 


87.         Saldırı /saldırganlık:


 


88.         Çatışma alanında “beyaz bayrak ya da mendil”


kullanılması:


 


89.         YASAK SILAHLAR:


 


90.         Doğal çevrenin kötüye kullanılması, gizil güç içeren


yapılara saldırılması gibi kısıtlanan öteki savaş yöntemleri:


 


91.         Savaş, bir çevre ve insan sağlığı sorunudur :


 


92.         Kısıtlanan Diğer Savaş Yöntemlerinden: casuslar, kahpelik:


 


93.         Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Kızılayı’nın uluslararası düzlemde tanınması :


 


94.         KARA SAVAŞIna ilişkin kurallar:


 


95.         DENİZ SAVAŞIna ilişkin kurallar:


 


96.         HAVA SAVAŞInda uygulanan kurallar:


 


97.         El yapımı bomba (EYB) nedir?


 


98.         Bubi tuzakları (booby traps):


 


99.         Casusluk:


 


100. Silahlı çatışmada Hastaneler, sargı yerleri, revirler


 


101.       Askerî Doktorlar, Veterinerler, Hemşireler:


 


102.       Silahlı çatışmada Gazeteciler:


 


103.       Silahlı çatışma ve Hukuk müşavirleri/Avukatlar


(Öncelikle bkz. Yukarıdaki 24 sayılı bölüm.)


 


104.       Suriye’de hapishanelerde ya da kamplarda tutulan IŞİD


(DAEŞ) üyeleri nerede, kim tarafından yargılanabilir:


 


 


105.       Savaşta savaşçı olan insana yardımcı olan hayvanlar: