Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
329
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4002-59-7

160,00 TL

Sevgi KAYAK"Bu Çalışmanın Esasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programı Bünyesinde Hazırladığım “Hukuki Gelişimi Açısından Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt” Başlıklı Doktora Tezi Oluşturmaktadır. Tez Çalışması Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. Hasan Erman, Prof. Dr. Cevdet Yavuz, Prof. Dr. Aydın Gülan Ve Doç. Dr. Halil Akkanat’tan Oluşan Jüri Önünde 18 Kasım 2009 Tarihinde Savunulmuş Ve Oybirliği İle Kabul Edilmiştir. Söz Konusu Tez, Gelen Öneriler Doğrultusunda Yapılan Birkaç Küçük Değişiklik Dışında Jüriye Sunulduğu İlk Haline Sadık Kalınarak Kitaplaştırılmıştır.

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Kanuni Düzenlemelerde Kendisine Çok Az Bir Pay Edinmiş Olmakla Birlikte Başta Ticaret Alanı Olmak Üzere Günümüz Hukuki İlişkilerinin Vazgeçilmez Bir Öğesi Durumundadır. İlginç Olan, Taşıdığı Sözcükler İtibariyle Hiçbir Hukuki Anlam İfade Etmemesine Rağmen Böyle Bir Kurumdan Günümüz İş Dünyasının Temelinde Yatan Teminat İlişkilerine Ulaşılıyor Olmasıdır. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Bizim İçin Başlangıçta Bu Özellikleri Bilinerek Seçilmiş Bir Konu Değildi. Bu Sebeple Kurumun Genel Yapısı Ve Karakteri Hakkındaki Fikirler Ancak Çalışma İlerledikten Sonra Edinilebilmiştir. Pek Çok Yönden Tartışmalı Olması Ve Başka Disiplinleri De İlgilendirmesi Bazı Belirsizlikleri Ve Zorlukları Gündeme Getirse De Bu Basit İfadenin Arkasında Garanti Kurumu Gibi Hukukun En Temel Alanlarından Birinin Gizli Olması Ve Neredeyse İnsanlık Tarihi İle Yaşıt Bir Geçmişinin Bulunması Kurumu İlginç Hale Getirmiş Ve Çalışmamızda Bu Yönlere Ağırlık Verilmesini Sağlamıştır.

Zaman Zaman Zorlu Geçen Tez Çalışmalarım Sırasında Bana En Büyük Desteği Veren Kişi Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Hocam Olmuştur. Tez Danışmanlığımı Üstlendiği İlk Günden Beri Akademik, Bilimsel Ve Manevi Hiçbir Yardımdan Kaçınmayan Sevgili Hocam Tüm Öğrencilerine Gösterdiği Baba Şefkatini Benden De Esirgememiştir. Çalışmam Boyunca Anlayamadığım Ve Çözümsüzlüğe Düştüğüm Pek Çok Konuda Bana Daima Yol Gösteren, Ulaşamadığım Birçok Kaynağı Temin Eden Hocamın Tezimin Ortaya Çıkmasındaki İlgi Ve Emeğini Asla Unutamam. Öğrencisi Olmakla Gururlandığım, Danışmanlığında Çalışmaktan Şeref Duyduğum, Adaletli Ve Merhametli Hatemi Hocam’a Tüm Bu Emekleri İçin Ne Denli Az Olduğunu Bilsem De Yürekten Teşekkür Ederim.

Tez Çalışmamda Yer Verdiğim Ve Konunun Özelliği Gereği Tarihsel Köklerle Olan Bağlantıların İncelenmesi Özellikle İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sevgili Prof. Dr. Bedia Demiriş Hocam Sayesinde Mümkün Olabilmiştir. Yaklaşık İki Yıl Boyunca Kendisinden Aldığım Latince Dersleri İle Bu Alandaki Bilgi Birikimimin Oluşmasında Büyük Emeği Bulunan Ve Tez Çalışmalarımda Da Aynı Yardım Ve Destekten Beni Mahrum Bırakmayan Sevgili Bedia Hocam’a Teşekkürü Bir Borç Bilirim.

Doktora Yeterlik Aşamasından Başlayarak Tüm Tez Çalışmalarım Boyunca Bana İnanıp Bilimsel Ve Akademik Hiçbir Yardımdan Kaçınmayan, Tez Çalışmalarımla Yakından İlgilenerek Ulaştığım Sonuçları Tek Tek Değerlendirip Bana Yol Gösteren, İlgi Ve Desteğini Asla Esirgemeyen Değerli Hocam Prof. Dr. Hasan Erman’a Benim İçin Çok Önemli Olan Bu Katkılarından Dolayı Teşekkür Ederim.

Akademik Hayatımın İlk Gününden İtibaren Bilimsel Ve Manevi Her Türlü Yardım Ve Desteğini Gördüğüm Bir İsme De Burada Yer Vermeden Geçemeyeceğim. Gerek Tez Çalışmalarımda Özellikle Metodolojik Açıdan Katkılarını Gördüğüm Gerek Geçici Bir Süre İçin De Olsa Kendisini Asiste Etme Şerefine Eriştiğim Ve Bu Süreç İçinde Gerçek Bir “Hoca” İle Çalıştığım Duygusunu Tattığım, Hayat Boyu Örnek Alacağımı Bildiğim Bu İsme Bilmem Ki Bir Teşekkür Yeterli Olacak Mıdır? Sevgisiyle Isındığım, Sağduyusuyla Güçlendiğim, Desteğiyle Değerlendiğim Ve En Önemlisi, Adaletiyle Aklandığım, “Bittim” Dediğim Anda Beni Dirilten, Kalbimde Her Zaman Ayrı Bir Yere Sahip Olacak Olan Sevgili Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Hocam’a Bana Olan İnancından Ve Güveninden Dolayı Minnettar Olduğumu En Azından Belirtmek İsterim.

Doktora Tez Aşamasından İtibaren Akademik Camiadaki Desteklerini Her Zaman Hissettiğim Değerli Hocalarım Doç. Dr. Zehra Şeker Öğüz Ve Prof. Dr. Tufan Öğüz’e, Emeğe Değer Veren Ve Başarıyı Ödüllendiren Sevgili Hocam Doç. Dr. Pervin Somer’e, Araştırma Görevlisi Olarak Akademik Ortama Katılmamı Sağlayan Ve Bana Bu Mesleği Sevdiren Sevgili Hocam Yrd. Doç. Dr. Serpil Altop’a Da Bu Vesile İle Teşekkür Etmek İsterim. Tez Savunmama Jüri Üyesi Olarak Katılma Nezaketini Gösteren Ve Çok Değerli Katkı Ve Önerilerini Benden Esirgemeyerek Tezimle İlgili Övgüleriyle De Beni Onore Eden Hocalarım Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a, Prof. Dr. Aydın Gülan’a Ve Doç. Dr. Halil Akkanat’a Da Ayrıca Teşekkür Ederim.

Tez Çalışmalarım Boyunca Ellerinden Gelen Hiçbir Yardımı Esirgemeyerek, Özellikle Çalışmalarımın Yoğunlaştığı Dönemlerde Verdikleri Özverili Destekle Yükümü Hafifleten Değerli Çalışma Arkadaşlarım Araş. Gör. Sercan Gürler, Araş. Gör. Halit Uyanık, Araş. Gör. Süleyman Ceyhan’a Ve Başarılı Olacağıma Olan İnanç Ve Umutlarını Sıkça Dile Getirerek Beni Yüreklendiren Araş. Gör. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk İle Burada İsmini Anamadığım Tüm Sevgili Arkadaşlarıma Da Yürekten Teşekkürler… " (Önsözden).İçindekilerBirinci Bölüm

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Anlamı

Genel Olarak 7

Kavram 23

Genel Olarak 23

Porte-Fort Kavramı 31

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Hukuki Niteliği 40

Genel Olarak 40

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Hukuki Niteliği

İle İlgili Görüşler 41

Kefalet Sözleşmesi Görüşü 41

Garanti Sözleşmesi Görüşü 43

Genel Hüküm Görüşü 51

Kefalet Benzeri Garanti Sözleşmesi Görüşü 53

Kefalet Benzeri Garanti Sözleşmesinin Ana Hatları 53

Kefalet Benzeri Garanti Sözleşmesi Görüşünün Hukuki

Dayanağı 63

İkinci Bölüm

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Kurumunun Hukuk

Tarihi Açısından Doğum Süreci

Roma Hukuku Öncesi Dönemde Üçüncü Kişinin Fiilini

Taahhüt İşlevine Sahip Olan Kurumlar 71

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Roma Hukukundaki

Kökleri Ve Gelişimi 75

Klasik Hukuk Dönemi 75

Genel Olarak 75

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Hükümsüzlüğü Esası 75

Hükümsüzlük Esasını Doğuran Neden:

Katı Şekilcilik Anlayışı 80

Genel Olarak 80

Stipulatio’nun Şekil Şartı 83

Katı Şekilcilik Anlayışının Üçüncü Kişinin Fiilini

Taahhütler Üzerindeki Etkisi 88

Hükümsüzlük Esasının Iustinianus Hukukundaki Dönüşümü 95

Ortak Hukuk Döneminde Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün

Gelişimi 99

Ortak Hukuk Döneminde Genel Hukuki Yapı 99

Ortak Hukuk Öncesi Dönemden Gelen Üçüncü Kişinin

Fiilini Taahhüt İle İlgili Uygulamaların Yansıması 104

Örf Ve Adet Hukukunda Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt

Anlaşmaları 107

Pothier’nin Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Doktrini 111

Kıta Avrupası Hukukunda Kanunlaştırma Döneminde

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Düzenlemeleri 120

Fransız Medeni Kanununda Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt

Düzenlemesi 120

Kanunun Hazırlık Çalışmaları 120

Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Üçüncü Kişinin

Fiilini Taahhüt İle İlgili Tartışmalar 123

Pandekt Hukuku Çalışmalarında Üçüncü Kişinin Fiilini

Taahhüdün Durumu 131

1881 Ve Revizyon Sonrası İsviçre Borçlar Kanunundaki

Düzenleme 137

Üçüncü Bölüm

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Unsurları,

Benzer Hukuki İlişkilerden Ayrılması Ve

Geçerlik Şartları

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Unsurları 141

Genel Olarak 141

Borçlanma İradesi (Animus Obligandi) 144

Riziko 147

Riziko Kavramı 147

Rizikonun Kanuni Şart Oluşu 155

Rizikonun Üçüncü Kişinin Fiiline Bağlanmış Olması 157

Genel Olarak 157

Rizikonun Unsurları 158

Üçüncü Kişi 158

Fiil 162

Bağımsızlık 167

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Benzer Hukuki İlişkilerden

Ayırt Edilmesi 174

Kefalet Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi 174

Genel Olarak 174

Ayrımın Pratik Önemi 175

Ayrımda Başvurulan Ölçütler 179

Genel Olarak 179

Teminat Taahhüdünün Genel Yorum İlkeleri Işığında

Ele Alınması 180

Ayrımda Kullanılan Temel Ölçütler 183

Aslilik-Ferilik 183

Temel Borç İlişkisine Atıf 188

Defi Ve İtirazlardan Feragat 192

İlk Talepte Kayıtsız Şartsız Ödeme Kaydı 194

Çıkar Ölçütü 198

Kişiye Yönelik İlgi Ölçütü 200

Aynen İfa-Tazminat Ödeme Yükümlülüğü 202

Şekil Şartı 203

Ayrımda Kullanılan Yan Ölçütler 207

Şüphe Halinde Kefalet Karinesi 208

Müteselsil Borç İlişkisinden Ayırt Edilmesi 209

Birlikte Borç Üstlenmeden Ayırt Edilmesi 211

Cezai Şarttan Ayırt Edilmesi 213

Kredi Vekaletinden Ayırt Edilmesi 215

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Sözleşmesinin Geçerlik Şartları 217

Ehliyet 217

Sözleşme Konusunun Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu

Düzenine, Genel Ahlaka Ve Kişilik Haklarına Aykırı

Olmaması 219

Sözleşme Konusunun İmkansız Olmaması 223

Dördüncü Bölüm

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Hükümleri,

Sona Ermesi Ve Zamanaşımı

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Hükümleri 227

Taraflar Arasındaki İlişkiler 227

Taahhüt Eden İle Alacaklı Arasındaki İlişkiler 227

Taahhüt Eden İle Üçüncü Kişi Arasındaki İlişkiler 239

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Başlıca Uygulama Alanı:

Banka Teminat Mektupları 240

Zararı Giderme Borcu 246

Zararı Giderme Borcunun Doğumu 246

Zararı Giderme Borcunun Kapsamı 251

Rücu Sorunu 256

Genel Olarak 256

Rücu Hakkının Kanuni Dayanağı İle İlgili Görüşler 261

Kanuni Halefiyet Görüşü 261

Alacağın Temliki Görüşü 262

Vekaletsiz İş Görme Görüşü 263

Sebepsiz Zenginleşme Görüşü 266

Eksik Teselsül Görüşü 267

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüdün Sona Ermesi 269

Rizikonun Gerçekleşmemesi Nedeniyle Sona Erme 269

Riziko Bekleme Süresi Kararlaştırılmış Olan

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Sözleşmesinde

Sona Erme 269

Riziko Bekleme Süresi Öngörülmemiş Olan Üçüncü

Kişinin Fiilini Taahhüt Sözleşmelerinde Sona Erme 271

Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonra Üçüncü Kişinin Fiilini

Taahhüdün Sona Ermesi 273

Diğer Sona Erme Sebepleri 273

Zamanaşımı 274

Genel Zamanaşımı Süresi 274

Borçlar Kanununun 110. Maddesinde 8.7.1981 Tarih Ve

2486 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik 277