Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Tüzel Kişilerin Manevi Zararının Tazmini

Tüzel Kişilerin Manevi Zararının TazminiSayfa Sayısı
:  
261
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-754-2410

75,00 TL

Günümüzde Dünya genelinde açılan tazminat davalarının önemli bir kısmını manevi tazminat davaları oluşturmakla beraber; tüzel kişilerin manevi tazminat talep edebilip edemeyecekleri hususu, hem ülkemizde, hem de diğer hukuk sistemlerinde tartışılmaktadır. Ancak, kişilik hakkına saldırının, özellikle de teknolojinin hızla ilerlemesi ve internet ve sosyal medyanın daha aktif kullanılmaya başlamasıyla birlikte artması, kişilik değerlerinde meydana gelen eksilmenin giderilmesi ihtiyacını beraberinde getirmekte; bu durum da manevi tazminatın olmazsa olmaz bir müessese halini almasını sağlamaktadır. Çalışmada, öncelikle tüzel kişilerin kişilik hakkı üzerinde durulmuştur. Ardından, tüzel kişilerin hangi durumlarda manevi zarara uğrayabilecekleri ve hak ettikleri manevi tazminat miktarının nasıl hesaplanması gerektiği tartışılmıştır

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜZEL KİŞİ, KİŞİLİK HAKKI VE MANEVİ ZARAR KAVRAMLARI
I. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI
A. Kişi ve Kişilik Kavramı
B. Tüzel Kişiliğe İlişkin Genel Esaslar
II. MANEVİ ZARAR VE MANEVİ TAZMİNAT KAVRAMLARI
A. Manevi Zarar Kavramı
B. Manevi Tazminat Kavramı
III. KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI VE TÜZEL KİŞİNİN KİŞİLİK HAKKINI OLUŞTURAN UNSURLAR
A. Kişilik Hakkı Kavramı
B. Tüzel Kişinin Kişilik Hakkını Oluşturan Unsurlar
İKİNCİ BÖLÜM
TÜZEL KİŞİNİN MANEVİ ZARAR TALEBİNİN KAYNAKLARI
I. GENEL OLARAK
II. HAKSIZ FİİL VE HAKSIZ REKABETTEN KAYNAKLANAN İHLALLERDEN DOĞAN MANEVİ ZARAR
A. Haksız Fiil Sebebiyle Tüzel Kişinin Manevi Zararının Doğabileceği Durumlar
B. Haksız Rekabetten Kaynaklanan Manevi Zarar
III. SÖZLEŞMENİN İHLALİNDEN DOĞAN MANEVİ ZARAR
A. Genel Olarak Sözleşmenin İhlali ve Sözleşmenin İhlalinden Manevi Zarar Doğması İçin Gereken Şartlar
B. Özel Olarak Tüzel Kişinin Manevi Zararının Doğabileceği Sözleşme İlişkileri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜZEL KİŞİNİN KİŞİLİK HAKKININ KORUNMASI, MANEVİ ZARARININ TAZMİNİ YOLLARI VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ
I. TÜZEL KİŞİNİN KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI YAPILMASI HALİNDE DAVA VE TALEP HAKLARI
A. Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar ve Maddi Tazminat Davası
B. Manevi Tazminat Davası
II. MANEVİ ZARARIN NAKDEN TAZMİNİNDE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ
A. Genel Olarak
B. Manevi Tazminatın Nakden Tazmininde Tazminat Miktarının Belirlenmesine İlişkin Görüşümüz
III. MANEVİ ZARARIN NAKDEN TAZMİN DIŞINDAKİ YOLLARLA TAZMİN EDİLMESİ
A. Genel Olarak
B. Kınama Kararının Verilmesi ve Bu Kararın Yayımlanması
C. Kişilik Hakkına Saldırı Olduğuna İlişkin Kararın veya Düzeltmenin Yayımlanması ya da Üçüncü Kişilere Bildirilmesi
D. Cevap ve Düzeltme Hakkı
IV. TÜZEL KİŞİLERİN MANEVİ ZARARA UĞRAYIP UĞRAYAMAYACAKLARININ ULUSLARARASI ALANDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tarafından Getirilen Koruma ve Manevi Zarar
B. Tüzel Kişilerin Manevi Zararını Talep Hakkının Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından İncelenmesi
V. TÜZEL KİŞİNİN MANEVİ ZARARINI TALEBİNDE DAVACI VE DAVALI SIFATLARI, YETKİLİ MAHKEME VE DAVAYA İLİŞKİN SÜRELER
A. Genel Olarak
B. Davacı ve Davalı Sıfatları
C. Yetkili Mahkeme
D. Davaya İlişkin Süreler
SONUÇ
KAYNAKÇA