Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türkiye'de Organ ve Doku Naklinde Yasal Çerçeve ve Etik Tartışmalar

Türkiye'de Organ ve Doku Naklinde Yasal Çerçeve ve Etik TartışmalarSayfa Sayısı
:  
149
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0498-9

45,00 TL

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR5

İÇİNDEKİLER7

TABLOLAR9

KISALTMALAR11

GİRİŞ13

1. BÖLÜM

ORGAN VE DOKU NAKLİNDE KURAMSAL ÇERÇEVE

1.1.ORGAN TANIMI

1.2.ORGAN NAKLİNİN TANIMI

1.3.ORGAN VE DOKU NAKLİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ

1.3.1.Tarihsel Süreçte Organ Nakli

1.3.2.Dünyada Organ Naklinin Tıpta Meydana Gelen Gelişmelere Paralel Gelişimi

1.3.3.Türkiye’ de Organ Naklinin Tarihi

1.3.4.Günümüzde Organ Nakli

1.4.TERİMLER VE ODNK BAKIMINDAN ORGAN NAKLİNDE
SINIFLANDIRMA

1.4.1.Ölü Vericiden Organ ve Doku Nakli

1.4.1.1.Ölümün Tespiti

1.4.1.1.1.Klasik (Biyolojik) Ölüm Anlayışı

1.4.1.2.Beyin Ölümü Kriterleri ve Kurulları

1.4.1.3.Ölü Vericiden Organ Nakli Önündeki
Zorluklar

1.4.1.4.Kompozit Nakiller

1.4.1.5.1.Ekstremite Nakli
1.4.1.5.2.Yüz Nakli

1.4.2.Canlı Vericiden Organ ve Doku Nakli

1.4.2.1.Nakil Yapılabilecek Kişiler

1.4.2.2.Çapraz Nakil

1.4.2.3.Canlı Vericiden Yapılan Nakillerin
Kadavradan Yapılan Nakillere Göre
Avantajları

1.4.2.4.Yabancı Uyruklu Alıcıların Durumu

1.5.ADLİ VAKALARDA ORGAN NAKLİ

2. BÖLÜM

ORGAN VE DOKU NAKLİNİN YASAL DAYANAKLARI

2.1.ÜLKEMİZDEKİ YASAL DÜZENLEMELER

2.1.1.Organ ve Doku Alınması, Saklanması,
Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

2.1.2.5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda
Organ ve Doku Nakline Atıf Yapan Maddelerin Değerlendirilmesi

2.1.3.Türk Ceza Kanunu’na Göre Organ Bağışında
Gündeme Gelebilecek Suçlar

2.1.2.1.Yaşayan Vericiden Organ veya
Doku Alınması

2.1.2.2.Ölüden Organ veya Doku Nakli

2.2.DİĞER ÜLKELERDEKİ YASAL DÜZENLEMELER

2.2.1.Avrupa Konseyi Nezdindeki Düzenlemeler ve
Biyoetik Sözleşmesi

2.2.2.Biyoloji ve Tıp Uygulamaları Açısından
İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi

3.BÖLÜM

ORGAN VE DOKU NAKLİ İLE İLGİLİ
ETİK ÇERÇEVE VE TARTIŞMALAR

3.1.ORGAN VE DOKU NAKLİNDE İSLAM DİNİ

3.2.ORGAN VE DOKU NAKLİNİN ETİK AÇIDAN İNCELENMESİ

3.2.1.Toplumun Organ ve Doku Nakline Bakışı

3.2.2.Türkiye’ de Organ Bağışında Etkili Olan Faktörler

3.2.2.1.Organ Bağışının Yasal Olması

3.2.2.2.Organ Bağışına Yönelik Engeller

3.2.2.3.Organ Bağışı Farkındalığını Artırmaya
Yönelik Uygulamalar

3.2.2.2.1.Sağlık Bakanlığı’nın Uygulamaları
3.2.2.2.2.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Uygulamaları
3.2.2.2.3.Milli Eğitim Bakanlığı’nın Uygulamaları

3.3.ORGAN VE DOKU NAKLİ İLE İLGİLİ ORGANİZASYONLAR

3.3.1.Avrupa’daki Organ ve Doku Nakli İle İlgili Organizasyonlar

3.3.2.Amerika Kıtası’ndaki Organ ve Doku Nakli İle İlgili Organizasyonlar

3.3.3.Türkiye’de Yapılan Organizasyon: Ulusal Organ ve
Doku Nakli  Koordinasyon Sistemi

3.4.ORGAN VE DOKU NAKLİNİN ETİK YÖNÜ

3.4.GÖNÜLLÜLÜĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

SONUÇ

KAYNAKÇA

 

EKLER

EK 1:TÜRK CEZA KANUNU

EK 2:ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN

EK 3:ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ
YÖNETMELİĞİ-BEYİN ÖLÜMÜ KRİTERLERİ

 

TABLOLAR

TABLO 1:TÜRKİYE DE 2013- 2018 YILLARI ARASINDA ORGAN BAĞIŞI DAĞILIMLARI30

TABLO 2:YAPILAN ORGAN NAKLİ SAYILARI82

TABLO 3:DONÖR DAĞILIMI82

TABLO 4:HASTA DAĞILIMI83

TABLO 5:ORGAN BEKLEYEN HASTALARIN KAN GRUBUNA GÖRE DAĞILIMI83

TABLO 6:ORGAN BEKLEYEN HASTALARIN ORGANLARA GÖRE DAĞILIMI84