Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (28)      Şubat (202)      Ocak (190)      Aralık (151)

Türkiyede Kullanılan Özelleştirme Yöntemlerinin Analizi

Türkiyede Kullanılan Özelleştirme Yöntemlerinin AnaliziSayfa Sayısı
:  
211
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
975-295-586-x

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER


Kısaltmalar Tablosu xi
Şekiller Listesi .xv
Tablolar Listesi xvü
GİRİŞ 1


1. BÖLÜM
ÖZELLEŞTİRME TEORİSİ VE ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


1.1. Kaynakların Dağılımında Etkinliğin Sağlanması 15
1.2. Üretimde Etkinliğin Sağlanması 21
1.3- Doğal Tekellerin Özelleştirilmesi 24
1.3.1. Doğal Tekellerin Özelleştirilmesi ve
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 26
1.3.2. Doğal Tekeller ve İmtiyaz Sistemi 30
1.4. Mülkiyet Hakkı Teorisi ve Özelleştirme Yöntemi İlişkisi . . .35

2. BÖLÜM
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA KULLANILAN
YÖNTEMLER

2.1. Özelleştirme Uygulamalarında Kullanılan İhale Yöntemleri .44
2.1.1. Müzayede 45
2.1.1.1. İngiliz Müzayedesi 48
2.1.1.2. Hollanda Müzayedesi 48
2.1.1.3- Kapalı Zarf İlk Fiyat Müzayede Yöntemi . . . .48 2.1.1.4. Kapalı Zarf İkinci Fiyat Müzayede Yöntemi
(Vicrey Müzayedesi) 49


VI
2.1.2. Pazarlık 50
2.2. Özelleştirme Yöntemleri 54
2.2.1. Yönetimin Özelleştirilmesi Yöntemleri 54
2.2.1.1. Hizmet Sözleşmesi 54
2.2.1.2. Yönetim Sözleşmesi 55
2.2.1.3. İşletme Hakkı Devri 55
2.2.1.4. Kiralama (Leasing) 55
2.2.2. Mülkiyetin Özelleştirilmesi Yöntemleri 56
2.2.2.1. Varlık Satışı 57
2.2.2.2. Halka Arz 57

2.2.2.2.1. Birincil Piyasadan Halka Arz 62
2.2.2.2.2. Hisse Senedi Borsalarında
(İkincil) Halka Arz 62
2.2.2.3. Blok Satış 62
2.2.2.3.1. Çekirdek Yatırımcı Gruba Blok Satış .63
2.2.2.3.2. Kısa Listeye (Short list) Giren
Firmalara Blok Satış 63
2.2.2.3.3- Gecikmeli Halka Arzı İçeren
Blok Satış 64
2.2.2.4. Borsada Toptan Satışlar Pazarında Satış 64
2.2.2.5. Borsada Özel Emir ile Satış (Special Order) . . .64
2.2.2.6. İştirak Hisselerinin Satışı 64
2.2.2.7. Yönetici ve Çalışanlara Satış 65
2.2.2.8. Bedelli ve Bedelsiz Makbuz Yöntemi (Voucher) 65
2.2.2.9. Altın Hisse Yöntemiyle Satış 65
2.2.3. Finansmanın Özelleştirilmesi Yöntemleri 69
2.2.3.1. Yarıştırmak Piyasalar (Contestable Market) . . .70
2.2.3.2. Gelir Ortaklığı Senedi Satışı 72
2.2.3.3. Yap-İşlet Yöntemi 72

vıı
2.2.3.4. Yap-İşlet-Devret Yöntemi 72
2.2.3.5. Kamu-Özel Ortak Girişimi
(Public Private Partnership) 73
2.2.4. Serbestleştirme (Deregulation) 73
2.2.4.1. Telekomünikasyon İmtiyazları 74
2.2.4.2. Radyo ve Televizyon Frekansları 74
2.2.4.3. Uydu Yörüngeleri 74
2.2.4.4. Maden Sahaları 74
2.2.4.5. Balık Üretim ve Av Sahaları 75
2.2.4.6. Tasfiye 75


3.BÖLÜM
TÜRKİYE\\\′DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA
KULLANILAN İHALE YÖNTEMLERİ VE ÖZELLEŞTİRME
YÖNTEMLERİ


3.1. Türkiye\\\′de Özelleştirme Uygulamaları 79
3.2. Özelleştirmenin Yasal Dayanakları 85

3.2.1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı . 89
3.2.2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 91
3.3. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Özelleştirme
Uygulamalarında Kullandığı İhale Yöntemleri 97
3.3.1. Açık Arttırma Yöntemi 97
3.3.2. Pazarlık Yöntemi 98
3.3.3. Kapalı Teklif Yöntemi 98
3.3.4. Belirli İstekliler Arasında İhale Yöntemi 99
3.4. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı\\\′nın Kullandığı
Özelleştirme Yöntemleri 103

vııı
3.4.1. Satış 107
3.4.2. Kiralama 107
3.4.3. İşletme Hakkının Verilmesi 108
3.4.4. Mülkiyetin Gayrı Ayni Hakların Tesisi 108
3.4.5. Gelir Ortaklığı Modeli ve İşin Gereğine Uygun
Sair Hukuki Tasarruflar 108
3.5. Özelleştirme Uygulamalarında Kullanılan Diğer Yöntemler . .109
3.5.1. Yap-İşlet-Devret Yöntemi 109
3.5.2. Yap-İşlet Yöntemi 114
3.5.3- Serbestleştirme Yöntemi 116
3.6. Özelleştirme Sonrasında Devletin Müdahalesine
İmkan Tanıyan Yöntemler 119
3.6.1. İmtiyazlı Hisse veya Altın Hisse Yöntemiyle
Özelleştirme 119
3.6.2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 121


4.BÖLÜM
TÜRKİYE\\\′DE KULLANILAN ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN SAYISAL ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ


4.1.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Portföyünde Bulunan Kamu Payı
Yüzde Elli\\\′nin Üzerinde Olup Tamamen Özelleştirilen Devlet
Şirketlerinin İhale Yöntemleri ve Özelleştirme Yöntemlerinin
Sayısal Sonuçları 125
4.2. İşletme Hakkı Devri Uygulamaları 142
4.3. Gelir Ortaklığı Yöntemi Uygulamaları .144
4.4. Yap-İşlet-Devret Yöntemi Uygulamaları 147


IX
4.5. Yap-İşlet Yöntemi Uygulamaları 154
4.6. Serbestleştirme Yöntemi Uygulamaları 154
4.7. İhale Yöntemlerinin Sayısal Analizi 156
4.8. Özelleştirme Yöntemlerinin Sayısal Analizi 158
49- En Çok Kullanılan İhale Yönteminin Analizi 159
4.10. En Çok Kullanılan Özelleştirme Yönteminin Analizi . . . .163
SONUÇ 167
EKLER 177
KAYNAKÇA 197
EKLER :
Ek 1. Kapatılan/İşletmeciliğine Son Verilen İşletmelerde Devir tarihi
İtibarıyla Personel Sayıları
Ek 2. Yüzde Elli\\\′nin Üzerinde Kamu Payı Hisse senedi Yoluyla
Özelleştirilen Kuruluşların Özelleştirme Tarihindeki Personel
Sayıları
Ek 3- Varlık Satışı Yoluyla Özelleştirilen Tesis ve İşletmelerin
Özelleştirme Tarihi İtibarıyla Personel Sayıları
Ek 4. Bir Başka Kamu Kurumuna Devredilen Şirket ve İşletmelerde
Devir Tarihi İtibarıyla Personel sayıları
Ek 5. Tasarmf Mevduatı Sigorta Fonu 30.09.2005 Tarihli Bilançosu