Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (101)      Haziran (122)      Mayıs (91)

Türkiye de Yargı Yoktur ( Yargıçların Kaleminden Yargının Ahvali )

Türkiye de Yargı Yoktur ( Yargıçların Kaleminden Yargının Ahvali )



Sayfa Sayısı
:  
224
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9789944610612

20,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...









Orhan Gazi Ertekin (Gaziantep Hâkimi), 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılında Siirt, Baykan'da hâkimliğe başladı. Radikal, Taraf, Star, Zaman gazeteleri ile Express, Birikim, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim dergilerinde yazıları   yayımlandı.   "Cumhuriyet   Dönemi'nde   Türkçülüğün Çatallanan   Yolları"   başlıklı   makalesi   2002   yılında   iletişim Yayınları tarafından, Kürt meselesi ile Türk-iran ilişkileri üzerine analizlerin yer aldığı "Öz Soy Operası: Kayıp Bir Destan Kayıp Bir Tarih" makalesi 2005 yılında Toplum ve Bilim dergisi tarafından yayımlandı. Yargı Meselesi Hallolundu (Epos Yayınları) kitabı 2011 yılında, Faruk Özsu ile birlikte yazdığı Türkleşmek islamlaşmak Memurlaşmak: Ak Parti Cemaat ve Yargının Hikayesi" kitabı (Nika Yayınevi) 2013 yılında yayımlandı. 2009 yılında Demokrat Yargı Derneği'nin kurucu kadrosunda yer aldı ve eşbaşkanlığını yürüttü. Halen Gaziantep'te hâkim olarak görev yapmakta ve Demokrat Yargı Derneği'nin eşbaşkanlığı görevini sürdürmektedir. Faruk   Özsu   (Mersin   Hâkimi),   Selçuk   Üniversitesi   Hukuk Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu. 1998 yılında Emirdağ'da hâkim olarak mesleğine başladı. Radikal İki, Star, Taraf ve Agos gazeteleri ile Güncel Hukuk, Express ve Ayrıntı dergilerinde yazı ve röportajları yayımlandı. Orhan Gazi Ertekin ile birlikte yazdığı "Türkleşmek İslamlaşmak Memurlaşmak: Ak Parti Cemaat ve Yargının Hikayesi" isimli kitabı (Nika Yayınevi) 2013 yılında çıktı. Yazılarında ağırlıklı olarak yargı sosyolojisine dikkat çekti. Türk yargısının teşkilatlanma, zihniyet ve iktidarla ilişkileri bağlamında anlaşılması yönünde çaba sarf etti. 2009 yılında Demokrat Yargı Derneği'nin kurucu kadrosu içinde yer aldı. Halen de bu dernekte başkan yardımcısı ve Mersin'de hâkim olarak görev yapmaktadır.


Kemal Şahin (Küçükçekmece Hâkimi), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1992 yılında mezun oldu.1995 yılında Burdur'da hâkimliğe başladı. Radikal iki ve Taraf gazeteleri ile Hukuk Gündemi, Ankara Bar Review, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar, Güncel Hukuk ve Yeni Harman dergilerinde yazıları yayımlandı. 2009 yılında Demokrat Yargı Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve genel sekreterlik görevini yürüttü. Halen genel sekreterlik görevini sürdürmekte ve Küçükçekmece Adliyesi'nde çalışmaktadır.

Muzaffer Sakar (Yargıtay Tetkik Hâkimi), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu, 2001 yılında Kocaeli hâkimliğine atandı. Hukuk ve yargı konularındaki yazıları gazete ve dergilerde yayımlandı. İnsan hakları konusunda sivil toplum kuruluşları ile birlikteyürüttüğü faaliyetleri bulunmaktadır. Yüksek lisans tezini "ifade özgürlüğü" konusunda yazmış olup, halen Ankara Üniversitesi Genel Kamu Hukuk Bölümü'nde doktora çalışmasını sürdürmekte ve "yargı" konulu bir doktora tezi hazırlamaktadır. Kurulduğu tarihten bugüne Demokrat Yargı Derneği üyesidir. Uğur Yiğit (Ankara Hâkimi), 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1994 yılında Cumhuriyet Savcısı olarakgöreve başladı. Günlükgazeteler ile çoksayıda hukuk dergisinde yazılan yayımlandı. Yazılarında, yargının örgütlenmesi, yönetimi, finansmanı, iç ve dış konjonktürle ilişkileri ile islam ve Batı Medeniyeti mukayeseli yargı ve hukuk politikaları, yargı-insan, toplum, şehir etkileşimi üzerinde yoğunlaştı. 2010 yılında Demokrat Yargı Derneği'ne katıldı ve yönetim kurulu üyeliğini yürüttü. Halen Ankara Hâkimi'dir ve Demokrat Yargı Derneği'nin eşbaşkanlığı görevini sürdürmektedir.

 

 

İKİNCİ BASKIYA ONSOZ Her kitap, yazarının/yazarlarının kaleminden çıktığı an­dan itibaren kendi serüvenini yaşamaya başlar. Bu nedenle de kitapların "yazar"ları olsa da "sahip"leri yoktur ve haliyle artık onların kendi hikâyeleri vardır. Bu gerçek, kitapları adeta birer canlı varlığa dönüştürür. Kitapların hayata dokundukları yer­de kendi parmak izlerini bırakmasının sebebi de budur. Ka­baca her kitabın anlamını belirginleştirecek kendine özel bir hikâyesi vardır diyebiliriz.

Bu kitaba gelince, daha yayımlanalı altı ay bile olmamış­ken, ülkede yaşanan iktidar krizine kendi parmak izini basma "talihi"ne erişmiştir. Ülke, bu altı ay içinde adeta "Türkiye'de yargı yoktur" kitabının sahneye uyarlanmış hallerini yaşadı ve hala yaşamaya devam ediyor. Kitabın temel tezlerine ku­lak kabartırsak, bir süre daha yaşamaya devam edeceğini de öngörebiliriz. Çünkü ülke ve ülkedeki neredeyse tüm siyasal aktörler, bu kitabın yargıyı daha ciddiyetle tartışma ve buna uygun çözümler bulma çağrısından uzak durmaya devam et­mektedirler ne yazık ki. Bu da, kitabın "talihsizliği"dir. Kuşku­suz, bu durum ülke için de bir talihsizlik anlamına gelmektedir.

Buna rağmen, bizler gene de, çağrımızı yineliyoruz:

İlk olarak, yargı meselesine karşı yüzeysel ve geçici poli­tik konumlar almaktan vazgeçilmesi gerekmektedir. Güncel çıkarları temel alan her yaklaşım, sahibine mutlaka bir tehdit olarak geri dönecektir. Bu gerçeği tatmayan bir siyasal hareket veya parti olmamıştır bugüne kadar.

İkinci  olarak,  Türkiye'de yargıyı  anlamak istiyorsanız, bugüne kadar sizlere söylenen her sözü unutmalısmız. Çün­kü bütün o "yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, hukukun üs­tünlüğü" vs. üzerine sarfedilen sözler ciddiyetsiz ve temelsiz I klişelerden başka bir değere sahip değillerdir. Kitabı okudı ğunuzda, bu gerçeğe istisna teşkil eden herhangi bir "büyük i hukukçu"nun olmadığını da göreceksiniz. Ve üçüncüsü, Türkiye'de hukuk ve yargı konusunda en çok I söz hakkına sahip olanların hâkimler, savcılar, avukatlar, kı­sacası hukukçular olduğu zannedilmiştir ve buna uygun siya­si ve kurumsal talepler devreye girmiştir. Oysa bu yaklaşıra doğru olmadığı gibi, tamamen yanlıştır. Türkiye, artık bu an­tidemokratik yaklaşımdan derhal kurtulmalıdır. Zira hukuk ve yargı birincil olarak toplumun meselesidir. Toplum söz ko­nusu ise hukukçular, hukuk ve yargı konusunda en son söz I hakkına sahip grup içinde bulunmaktadırlar.

O halde gelin, Türkiye'nin hukuk ve yargı alanında "olağa-1 nüstü ciddiyetsiz konumları olağanüstü bir ciddiyetle savun­maktan" vazgeçip, doğru dürüst bir adalet alanı üretilmesinin I peşinde koşalım. Aksi taktirde, Türkiye'nin geçmişi olduğu gibi geleceği de "Türkiye'de yargı yoktur" kitabının yeniden | sahnelendiği bir alan olarak kalmaya devam edecektir...

Elinizdeki kitap birinci baskısına oranla genişletilmiş bu-1 lunmaktadır. İlk baskıda olmayan ve bir kısmı sonradan ya­zılan "Tam Gaz Alaturka Adalete", "Yargı ve Entelektüellerin Çöküşü", "Cübbeniz Sizin Olsun Artık" "Yeni Başlayanlar İçin Yargı Rehberi" ve "Yargıda 'Cahiliye Devri'nin Sonu" başlıklı yazılar bu baskıya eklendi ve böylece daha hacimli ve bütün­lüklü bir çalışma ortaya çıktı.

Son olarak; çalışmamızın ikinci baskısının sorumluluğunu I üstlenen Tekin Yayınevi ile ciddi, tiziz ve profesyonel olduğu kadar, ilgili ve meraklı bir okuyucu olduğu da anlaşılan editörleri ve kıymetli ekibine ayrı ayrı teşekkür etmeden geçmek _ olmaz...

Hakiki bir hukuk ve yargı tartışması yapılmasına bir nebze Isun katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize...

Orhan Gazi Ertekin, Faruk Özsu, Kemal Şahin, Muzaffer Sakar, Uğur Yiğit

28 Ocak 2014


İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ................................................................................................... 19

TÜRKİYE'DE NEDEN YARGI YOKTUR?

VE ADLİYELER NEDEN ÇÖKMEKTEDİR?................................. 23

Peki Adliyeler Neden Çökmektedir?.............................................. 29

TÜRKİYE'DE YARGI VE İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMLER............. 33

Türkiye'de Yargı Krizi.................................................................... 33

Yargının Tarihsel Hattı................................................................... 34

Yargının İdeolojik İnşası................................................................. 35

2010 Referandum Sonrası

Yargının İdeolojik Yeniden İnşası................................................... 37

TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ

YARGILAMALAR ÜZERİNE NOTLAR.......................................... 39

Siyasal Tarih Olağanüstü Yargılamalar Tarihidir............................ 40

Olağanüstü Mahkemeler Siyasi Mağduriyet Mekânlarıdır............. 42

İDDİANAMELER ÇAĞI ................................................................... 47

Eski Devlete Yeni İlaç.................................................................... 48

Yargı Ordulaşıyor........................................................................... 48

Demokrasiye Yeni Kıskaç.............................................................. 49 24 MART MUHTIRASI...................................................................... 51

Yeni İktidar ve Eski Demokrasi...................................................... 51

Siyasetin Kriminalleştirilmesi......................................................... 52

Terörle Mücadele Heyulası............................................................ 53


TAM GAZ ALATURKA ADALETE ......................................................... 55

Hukuktan Bihaber Çözümler......................................................... 55

Ordulaşma Eğilimi.......................................................................... 57 BİR ÜLKENİN SÖZLE BİTMEYEN KAVGASI......................................... 59

Yargı ve Özgürlükler...................................................................... 60

Türkiye'de Dindarlık Halleri.......................................................... 61

Yasaklanan Sözdür........................................................................ 62

YARGIDA DİNDARLAR DA KAYBEDİYOR.......................................... 63

Son Marifetleri............................................................................... 64

28 Şubat'ın Asıl Mirasçısı............................................................. 65

Çözüm Demokratik Uzlaşma......................................................... 66 YARGI ÜZERİNE UZUN DÖNEMLİ DÜŞÜNMEK TÜRKİYE'DE YARGININ ULUSAL VE

ULUSLARARASI JEOPOLİTİĞİ............................................................. 67

Geçmişi Nasıl Okumalı?................................................................. 68

Peki Bugünü Nasıl okumalı?........................................................ 69

Ara Dönem...................................................................................... 71

2010 Referandumu Sonrası Yargı Panoraması........................... 71

Yargının Değişmeyen Zihniyeti................................................... 72

Özel Harp, Özel Kuvvet, Özel Harekât, Özel Yetkili.................. 72

Hükümet Politikası mı Yeni Yargı İktidarı Politikası mı?........... 73

Darbe mi Oldu?.............................................................................. 74

Ordu Vesayetinden Yargı Vesayetine........................................ 74

Yeni Dönem Pazarlıkları ve Meşruiyetinin Sağlanması............ 74

Yeni Dönem Yargı Projeksiyonu................................................. 75

Sonuç.............................................................................................. 76

ORTADOĞU PENCERESİNDEN YARGI VE ORDU................................ 77

Zamanlama...................................................................................... 77

Sadece Belirli Bir Grup.................................................................. 79

Yöntem Değişikliği........................................................................ 79


YÜKSEK MAHKEME KARMAŞASINA

ÇÖZÜM TEMYİZ MAHKEMESİ................................................... 83

Yüksek Mahkeme Enflasyonu....................................................... 84

Mahkemelerin Vahim Manzarası.................................................. 84

Yargının Çöküşü............................................................................ 85

Güç Zehirlenmesi........................................................................... 86

İlk Derece Mahkemesi Olarak Yargıtay ve Danıştay.................... 86

Kuvvetler Ayrılığı, Yüksek Mahkemeleri Bağlamaz mı?............... 88

Yüksek Mahkeme Üyelerinin Masuniyeti.................................... 89

Dosya Okumadan Karar Veren Hâkim.......................................... 91

Peki, Bu Kadar Önemli İşleri Üstlenen Tetkik

Hâkimi Kimdir?.............................................................................. 93

Kesin Bozma Nedeni ve Adil Yargılamayı İhlal............................ 94

Kulis Yeteneği................................................................................ 95

Vergi Cennetinden Yargı Cenneti'ne............................................... 96

Hukuk Bürolarında Uzmanlaşma................................................... 97

Yargı Başkenti................................................................................ 98

Yüksek Mahkeme Üyelerinin Ticaret Merakı ya da

Yargıtayevi / Butik Estella Olayı.................................................... 98

Maksat İş Yükünü Azaltmak Olunca

Meslek İlkeleri ve Kuralları Teferruattır Anlayışı ...................... 100

Tehlikeye Dikkat.......................................................................... 103

ŞEHİR VE ADALET SARAYI......................................................... 105

Adaletin Ölçüsü Adliye Sarayı mıdır?.......................................... 106

Sosyolojik Yönden....................................................................... 108

Psikolojik Yönden........................................................................ 109 YARGININ AHVALİ........................................................................ 113 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN YARGI REHBERİ........................... 115

Referandum Öncesi...................................................................... 116


HSYK ve Yargıçlar.............................................................................. USl

Yargıçlara Çağrı.................................................................................. 1191 SIRADIŞI VE RUTİN BİR ADLİYE MESAİSİ............................................... 121İ

Can da Mal da Tehlikede....................................................................... 1251

Sorun Yargının Kendisinde.................................................................... 1261

Toplumdan ve Hayattan Uzak................................................................ 1271

Sonuç............................................................................................... 125|

YENİ HSYK SÜRECİ SEÇİM NEDİR?

NEDEN BİR HSYK SEÇİMİ OLMADI?........................................................ 13İİ

Seçim Nedir?...................................................................................... 1321

Peki 2010 HSYK Seçiminde Ne Oldu?.................................................... 135İ

Muhafız Alayı.................................................................................... 1361

Elü Emürlüler.................................................................................... 136|

YENİ HSYK'Yi ANLAMAK İÇİN İKİ ANAHTAR

160'LAR VE TOLGA ONUR HADİSELERİ.................................................. 135|

160'lar Süreci.....................................................................................

2010 Öncesi Yargıtay........................................................................... 140İ

2010 Referandumu Sonrası................................................................... 1421

Tolga Onur Hadisesi............................................................................ 1471

İlk Karar: Mesleğe Kabul Etmeme........................................................... 149İ

İkinci Karar: 3. Daire Kararında Direnir..................................................... 152|

Son Karar: Genel Kurul, Tolganın Başvurusunu

Kesin Olarak Reddeder......................................................................... 155İ

Kamuoyunun Tolga'dan Haberdar Olması................................................. 1561

MÜSTERİH OLUN, YARGI DEĞİŞMEDİ.................................................... 1591

Vasatın Adaleti...................................................................................

Yargı Yargıya Bırakılamaz.................................................................... 16J

YENİ HSYK VE YARSAV DÜETİ.............................................................. 16j

Türk Tipi İnkâr................................................................................... 1631

Devletçi Gelenek................................................................................ 164

Şaşırtmaca Muhalefet..........................................................................


SAMİ SELÇUK REDDİYESİ.............................................................. 167

YARGIDA CAHİLİYE DEVRİNİN SONU................................... 169

Dışarıdaki Komedi...................................................................... 169

İçerideki Ahvalimiz..................................................................... 171

YARGIYA DAİR BEZDİREN KLİŞELER.............................................. 175

Dersimiz Yargı............................................................................ 176

Darbecinize Güveniniz................................................................ 176

Yargı Erke Dönergeci mi?............................................................ 177

Bülent Hanım, İmdat................................................................... 178

EYVAH YİNE YARGI REFORMU........................................................ 181

Yargı ve Entelektüeller................................................................. 182

Yargının Üç Beyazı..................................................................... 182

Kutsal Yargı Miti........................................................................ 183

TESEV'in raporu......................................................................... 184

YARGIYI ANLAMA KILAVUZU................................................... 187

Yargıyı Anlamak.......................................................................... 188

Bir Meslek Olarak Yargı.............................................................. 188

Yargı Cemaati............................................................................... 189

Çare Ne?...................................................................................... 190

GELENEKSEL YARGI ŞENLİKLERİ.................................................... 193

Yeniden Yargı Vesayeti................................................................ 193

Apolitik Tutum........................................................................... 194

Yargı İktidarının Katmanları......................................................... 195

KANUN İLE HUKUK ARASINDA SIKIŞMAK .......................... 197

Kanunla Hukuk İlişkisine Dair.................................................... 198

HAKİİİMMM TEBLİGAT HAZIRLA............................................ 201 YASALAR, YARGIÇLAR ve KARARLAR.................................... 207

Vicdan Önemlidir......................................................................... 208

İfade Özgürlüğü........................................................................... 208

Yalvaran Yasalar.......................................................................... 209


CÜBBENİ2 SİZİN OLSUN

^aturka Liberaller....

«Bin Militan............

Hükümet-Cemaat