Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türkiye de Sermaye Piyasası Araçları ve Halka Açık Anonim Şirketler

Türkiye de Sermaye Piyasası Araçları ve Halka Açık Anonim ŞirketlerSayfa Sayısı
:  
489
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-295-396-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Sevinç AKBULAK: 1966 yılında Zonguldak İli′nin Kdz. Ereğli İlçesi′-nde doğdu (aslen Aksaray, Ortaköy′lüdür). İlkokulu Cumhuriyet İlkokulunda, ortaokulu Atatürk Ortaokulunda ve liseyi Ereğli Ticaret Lisesinde okudu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümünü kazandı. 1987 yılında üniversiteden mezun oldu. 1988 yılında yapılan yarışma sınavını üçüncülükle kazanarak Sermaye Piyasası Kurulu′nda Uzman Yardımcısı olarak çalışma yaşamına başladı. 1992 yılında yapılan yeterlik sınavıyla Uzman oldu ve aynı zamanda "Anonim Ortaklıkların Halka Açılması" başlıklı Yeterlik Etüdünü hazırladı. 2001 yılında Baş Uzman olarak atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir. 1996-1997 yılları arasında ABD′de "University of Colorado at Denver"da yüksek lisans eğitimini tamamlayarak, ekonomi alanında master (MA) derecesini almaya hak kazandı. SPK Uzmanı olarak Çorum ilinde yapılan yatırımcıları bilgilendirme amaçlı toplantıya ve Euromoney tarafından 2000 yılında İstanbul′da düzenlenen "Securitization" konulu foruma konuşmacı olarak, Türkiye Bankalar Birliği ve benzeri çeşitli kuruluşlarca düzenlenen seminer, toplantı ve panellere katılımcı olarak iştirak etti. Çeşitli dergi ve gazetelerde 6 adet makalesi yayınlandı. SPK Baş Uzmanı Yavuz AKBULAK ile 13 yıldır evli olan yazarın iki kızı bulunmaktadır. Yavuz AKBULAK: 1966 yılında Ardahan′a bağlı Çıldır İlçesi′nin Eski Beyrahatun Köyü′nde doğdu (ailesi Ahıska/Ahılkelk —Karapapak- kökenlidir). İlkokulu Cevizli ve General Refet Bele İlkokullarında (Kartal/İstanbul), ortaokulu Kartal-Rahmanlar Ergenekon Ortaokulunda ve liseyi Kartal Ticaret Lisesinde okudu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünü kazandı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Maliye Bölümüne yatay geçiş yaptı ve burayı, 1988 yılında bölüm birincisi ve fakülte onbirincisi olarak bitirdi. Babasının hastalığı nedeniyle ilkokul 4′üncü sınıftan itibaren fakülteyi bitirene kadar geçen 12 yıllık eğitim süresinde, aynı zamanda ayakkabı boyacılığı, simitçilik, götürü ve ara inşaat işçiliği, döküm işçiliği gibi çeşitli işler yaptı. 1988 yılında yapılan yarışma sınavını kazanarak Sermaye Piyasası Kurulu′na Uzman Yardımcısı olarak intisap etti. 1992 yılında yapılan yeterlik sınavıyla üçüncü olarak Uzman oldu ve aynı zamanda "Türkiye′de Sermaye Piyasası Araçları ve Yardımcı Kuruluşlarının Vergilendirilmesi" başlıklı Yeterlik Etüdünü hazırladı. 2002 yılında Baş Uzman olarak atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir. 1996-1997 yılları arasında ABD′ye Spring International Language Center at Denver/Colorado" dil okuluna gönderildi. Burada bulunduğu dönemde, kar dağıtımı, Amerikan Mali Sistemi, banka konsolidasyonları, uluslararası bankacılık, hisse senetleri, mevduat sigortası, reform programlarının ekonomi politiği gibi konularda 12 adet araştırma çalışması yaptı. Çeşitli toplantı ve panellere konuşmacı olarak iştirak etti. 1998 ve 1999 yıllarında ayrı ayrı olmak üzere SPK temsilcisi olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı′nda teşkil edilen "GSM 1800 Lisansları Değer Tespit Üst ve Alt Komisyonlarında Üyelik yaptı. 2000-2002 arasında Türkiye Bankalar Birliği′nin çeşitli bankacılık seminerlerine katıldı. 1994-2004 döneminde; "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal Tekinalp′e Armağan Kitabı 2003", TBB Bankacılar Dergisi, Vergi Dünyası, Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Vergi Sorunları, Maliye ve Sigorta Yorumları, Finans Dünyası, SPK Meslek Personeli E-Dergisi ile Dünya ve Milliyet Gazetelerinde bankacılık, sermaye piyasası, muhasebe, ticaret hukuku ve fmans alanlarında biri çeviri olmak üzere 27 adet makalesi yayınlandı. Ayrıca, Maliye Hesap Uzmanları Vakfınca 2003 yılında düzenlenen ve Aralık ayında sonuçlanan "Türkiye′de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve istihdamın Artırılmasına ilişkin Öneriler" başlıklı Ekonomik ve Mali Araştırmalar Yarışmasında "İkincilik Ödülü" alan çalışması da dereceye giren diğer iki eser ile birlikte kitap (MHUV Yayın No:15, 2003) olarak bastırıldı. Yine, Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfınca 2003 yılında düzenlenen ve 2004 yılı Mart Ayında sonuçlanan "1980′li Yıllardan Bu Yana Kamu Borçlanma Politikaları ve Bankacılık Sektörüne Etkileri" başlıklı yarışmada da SPK Uzman Yardımcıları Emre KAVAKLI ve Ayça TOKMAK ile birlikte hazırladığı "Kayıp Yıllar" başlıklı çalışması "Övgüye Değer Ödülü" alan tek eser seçildi. 13 yıldır evli olan yazarın iki kızı bulunmaktadır. ÖNSÖZ Ülkemizin sermaye piyasaları, makroekonomik koşullardan kaynaklanan türlü olumsuzluklara karşın, Osmanlı İmparatorluğu′nun son dönemlerinden başlayan gelişim sürecini zaman içinde hızlandırarak sürdürmüş, dünya sermaye piyasaları arasında kayda değer bir yer edinme yönünde hayli yol almıştır. Dersaadet Borsası′ndan günümüze, sermaye piyasaları alanında hukuki düzenlemelerimiz dünyanın sayılı ülkelerindeki düzenlemelere koşut hale gelmiş, uygulama açısından da deneyimimizde oldukça önemli gelişmeler olmuştur. İfade ettiğimiz söz konusu gelişimde, sermaye piyasalarımızın düzenleyici otoritesi konumundaki Sermaye Piyasası Kurulu kuşkusuz başat rolü oynamıştır ve dünya sermaye piyasaları arasındaki yarışta ön saflara yerleşme çabamıza olan katkılarını 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu′ndan kaynaklanan görev ve sorumlulukları çerçevesinde duraksamaksızm sürdürmektedir. Bu kitap, sermaye piyasasının çeşitli alanlarında çalışan, sermaye piyasasında çalışmak üzere lisanslama sınavlarına hazırlanan, finans alanında eğitim gören ya da sermaye piyasasına çeşitli nedenlerle ilgi duyan kişilere sermaye piyasasını ilgilendiren belli başlı konularda rehber olabilme amacıyla hazırlanmış, bu konuda başvurulabilecek temel bir bilgi kaynağı olmayı hedefleyen bir çalışma olup, bu bağlamda kitabın içeriğinde ayrıntılı teknik konulara girmekten mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Kitapta bulunabilecek tüm eksiklik, hata ve yanlışların sorumluluğu şüphesiz tarafımıza aittir. Bu çalışma vesilesiyle, öncelikle bizleri büyük özveriyle yetiştiren ailelerimizi ve bu çalışmanın ortaya çıkmasına neden olan bilgi birikiminin oluştuğu çatı olarak Sermaye Piyasası Kurulu′nu ve bu Kurul′a emeği geçmiş herkesi minnetle anar, yetişmemizde katkısı olan tüm üstatlarımıza ve sevdiklerimize teşekkürü borç biliriz. Sevinç-Yavuz Akbulak Konutkent/Ankara; 18.06.2004, Cuma İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SERMAYE PİYASASI KANUNU′NUN İÇERİĞİ 1 1.1. : Sermaye Piyasası Kanunu′nun Bölümleri 1 1.2. : Konu ve Amaç 2 KUTU 1 : Sermaye Piyasası Kanunu′ndaki Ceza Sistemi 3 1.3. : Kapsam 5 KUTU 2 : Sermaye Piyasası Kurulu ve TSPAKB 6 1.4. : Sermaye Piyasası Araçlarının İhraçcıları 7 KUTU 3 : Muafıyetler-Kurul Kaydından Çıkarılma 7 1.5. : İhraç ve Halka Arz Kavramları 9 1.5.1. : Halka Arz 9 KUTU 4 : İzinsiz Halka Arz İşlemlerinin Hukuki Sonuçları 10 1.5.2. : Satın Alma Taahhüdü ve Aracılık Yüklenimi 13 1.5.3. : Tam ve Nakden Ödeme İlkesi 13 1.5.4. : Azınlık Hakları 13 1.5.5. : Raf Kayıt Sistemi 15 1.5.6. : Kamuyu Aydınlatma 16 KUTU 5 : Sermaye Piyasası Kurumları 17 ILI. II.2. II.3. II.4. KUTU 6 KUTU 7 KUTU 8 BÖLÜM II: MENKUL KIYMETLER 20 Genel Olarak 20 Sermaye Piyasası Düzenlemelerinde Menkul Kıymet 21 Ülkemizde Menkul Kıymet İhraçlarının Seyri 25 Diğer Sermaye Piyasası Araçları 28 Menkul Kıymetlerde Rehin ve İntifa Hakkı Tesisi 29 İflasta Sıra Cetveli 30 Menkul Kıymet Alım Satımı Hakkında Sirküler(No:4) 32 BÖLÜM III: ANONİM ORTAKLIKLARDA PAY VE .35 HİSSE SENEDİ KAVRAMI III. 1. : Pay Kavramı 35 111.1.1. : Genel Olarak 35 111.1.2. : Paya İlişkin İlkeler 36 111.1.3. : Pay Türleri 37 VIII III.1.3.1. III.1.3.2. III.1.3.3. III.1.3.4. III.1.3.5. III.1.3.6. III.1.4. III.1.5. III.1.5.1. III.1.5.2. III.1.5.3. III.1.5.4. III.1.5.5. III.1.6. III.1.7. 111.1.8. III.1.8.1. III.1.8.2. 111.1.9. III.1.9.1. III.1.9.2. III.2. III.2.1. III.2.2. III.2.3. III.2.4. III.2.4.1. III.2.4.2. III.2.5. III.2.6. III.2.7. III.2.8. III.2.8.1. III.2.8.2. Nakit Karşılığı ve Ayın Karşılığı Pay 37 Oy Hakkı Bulunan ve Oy Hakkı Bulunmayan Pay 38 İtibari Değerli ve İtibari Değerden Yoksun Pay 38 Nama ve Hamiline Yazılı Pay 39 Bedelli ve Bedelsiz Pay 39 İmtiyazlı ve Adi Pay 40 Pay Sahipliğinin Yitirilmesi 42 Pay Sahibinin Hakları 43 Müktesep Hak Kavramı 43 Malvarhksal Haklar 43 Katılma Hakları 44 Aydınlatıcı Haklar 44 Koruyucu Haklar 44 Pay Sahipliği Haklarından Yararlanma Ölçüsü 44 Çoğunluk Pay Sahiplerinin Gücü ve Pay Sahipliği Hakları Yararına Çoğunluk Gücünün Sınırlandırılması 45 Oy Hakkı 45 Genel Olarak 45 Oy Hakkının Kullanılmasına İlişkin Sınırlamalar 47 Azınlık Hakları 48 Olumsuz Azınlık Hakları 48 Olumlu Azınlık Hakları 49 Hisse Senedi Kavramı 51 Genel Olarak 51 Hisse Senedinin Çıkarılma Zamanı ve Mecburiyeti 51 Hisse Senedinin Özellikleri 52 Hisse Senedinin Sağladığı Haklar ve Yüklediği Yükümlülükler 53 Hisse Senedinin Sağladığı Haklar 53 Hisse Senedinin Yüklediği Yükümlülükler 53 Hisse Senedinde Değer Kavramı 54 Hisse Senetlerinin Kaybolması ve İptali 54 Hisse Senedinin Şekli 55 Hisse Senedinin Türleri 56 Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetleri 56 : Adi ve İmtiyazlı Pay Senetleri 56 IX 111.2.8.3. : Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri 57 111.2.8.4. : Nakit Karşılığı ve Ayni Sermaye Karşılığı Hisse Senetleri 57 111.2.8.5. : Primli ve Primsiz Hisse Senetleri 57 111.2.8.6. : Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri 57 Bölüm Kaynakları 58 BÖLÜM IV: ANONİM ORTAKLIKLARDA ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 59 IV. 1. : Genel Olarak 59 IV.2. : Esas Sözleşmelerin İçeriği 60 IV.3. : Esas Sözleşmede Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar 60 IV.4. : Esas Sözleşme Değişikliklerinde Çeşitli Nisaplar 61 IV.5. : İç Ticaret 2003/3 Tebliği 61 IV.5.1. : Esas Sözleşme Değişikliği İçin Yönetim Kurulunca Karar Alınması ve Değişiklik Metninin Hazırlanması 62 IV.5.2. : Sermaye Artırımı 62 IV.5.3. : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzni 63 IV.5.4. : Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Genel Kurul Kararı 63 IV.5.5. : Esas Sözleşme Değişikliğinin Ticaret Siciline Tescili ve İlanı 63 IV.6. : SP Mevzuatı Kapsamında Esas Sözleşme Değişikliği 65 IV.6.1. : Esas Sözleşmede Bulunması Gerekli Hususlar 65 IV.6.1.1. : Birinci Temettü Oram ve Temettü Avansı Dağıtma Yetkisi ... .65 IV.6.1.2. : Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Hususlar 65 IV.6.1.2.1.: Yeni Pay Alma Haklarım Sınırlandırma Yetkisi 66 IV.6.1.2.2.: İmtiyazlı Pay Senetleri Çıkarabilme Yetkisi 66 IV.6.1.2.3.: İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarını Kısıtlayabüme Yetkisi 66 IV.6.1.2.4.: Primli Pay Senedi Çıkarabilme Yetkisi 67 IV.6.1.3. : Diğer Hususlar 67 IV.6.2. : SPK Düzenlemelerine Göre Esas Sözleşme Değişikliği 68 Bölüm Kaynakları 69 ■*-» X BÖLÜM V : HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA SERMAYE ARTIRIMI 70 V.l. : Genel Olarak 70 V.2. : Kaynak Türlerine Göre Sermaye Artırımları 70 V.2.1. : İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımı 70 V.2.2. : Dış Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımı 71 V.3. : KSS ve ESS′de Yapılan Sermaye Artırımları Arasındaki Farklılıklar 71 V.4. : Halka Kapalı Şirketlerin Sermaye Artırımı Yaparak Halka Açılmasmdaki Süreç 72 V.5. : Hisse Senetleri İMKB′de İşlem Gören ve KSS′de Bulunan Şirketlerde Sermaye Artırımı 77 V.6. : Hisse Senetleri Borsada İşlem Görmeyen Halka Açık Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı 80 V.7. : Sermaye Artırımından Dönülmesi 81 Bölüm Kaynakları 82 BÖLÜM VI: KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ 83 VI.1. : Genel Olarak 83 VI.2. : Sermaye Piyasası Mevzuatında KSS′ye İlişkin Düzenlemeler 84 VI.2.1. : KSS′ye Geçiş ve KS Tavan Yükseltmelerine İlişkin Süreç 84 VI.2.1.1. : Kurul İzni 84 VI.2.1.2. : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzni 85 VI.2.1.3. : Genel Kurul Kararı 85 VI.2.1.4. : Ticaret Siciline Tescil ve TTSG′de İlan 86 VI.2.2. : KSS′den Çıkma ve Çıkarılma 86 VI.2.3. : KS Tavanının Aşılması 86 VI.2.4. : KSS′de Yönetim Kuruluna Tanınabilecek Yetkiler ve Bu Yetkilerin Kullanılması 87 VI.2.4.1. : İmtiyazlı veya İtibari Değerinin Üzerinde Hisse Senedi Çıkarabilme Yetkisi 87 VI.2.4.2. : Pay Sahiplerinin Yeni Pay Alma Haklarını Sınırlandırma Yetkisi 88 ′BKrfö XI VI.2.4.3. : İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerinin Haklarını Kısıtlayıcı Nitelikte Karar Alabilme Yetkisi 89 VI.2.5. : KSS′de YK Kararlarına Karşı Ortakların Korunması 89 VI.2.5.1. : YK Kararlarına Karşı Genel Kurula İtirazda Bulunulması 90 VI.2.5.2. : Yöneticiler Aleyhine TTK md. 341′de Düzenlenen Sorumluluk Davası Açılması 90 VI.2.5.3. : TTKn md. 36′da Düzenlenen Mahkemeye İtiraz Hakkının Kullanılması 90 VI.2.5.4. : YK Kararlan Yönünden Yokluk ve Butlanın Tespiti Davası Açılması 91 VI.2.5.5. : SPKn md. 12 Hükmünde Düzenlenen İptal Davası 91 VI.2.6. : KSS İle ESS Arasındaki Temel Farklılıklar 92 VI.2.7. : KSS′nin Yararları 92 VI.2.7.1. : Sermaye Değişikliği İşlemlerinde Kolaylık Sağlanması 92 VI.2.7.2. : Hisse Senedi İle Değiştirilebilir Tahvil Çıkarılması 93 Bölüm Kaynakları 93 BÖLÜM VII: ANONİM ŞİRKETLERİN HALKA AÇILMASI 94 VII. 1. : Halka Açılma Kavramı 94 VII.2. : Halka Açılmanın Avantajları 95 VII.3. : Halka Açılmanın Dezavantajları 96 VII.4. : Halka Açılma Yöntemleri 96 VII.4.1. : Portföyden Satış-Mevcut Payların Halka Arzı Yöntemi 97 VII.4.2. : Sermaye Artırımı-Yeni Pay İhracı Yöntemi 98 VII.5. : Halka Açılmalarda Hisse Senedi Satış Yöntemleri 105 VII.6. : Halka Arzda Kısıtlamalar 109 VII.7. : Halka Açılmada Aracı Kurum Kullanma Zorunluluğu ve Halka Açılmanın Maliyeti 110 KUTU 9 : Bankaların Kamuyu Aydınlatmalarına İlişkin Yasal Kısıtlar 114 VII.8. : Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri 117 Bölüm Kaynakları 124 XII BOLUM V VIII. .1. VIII. .2. VIII. .2.1. VIII. .2.2. VIII. .2.3. VIII. .2.4. VIII. .3. VIII. .3.1. VIII. .3.2. VIII. .4. VIII. .4.1. VIII. .4.2. VIII. .4.3. KUTU 10 VIII : VEKALETEN OY KULLANILMASI VE ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET VEYA HİSSE SENEDİ TOPLANMASI 125 Genel Olarak 125 Vekaleten Oy Kullanılmasına İlişkin Esaslar 126 Vekil Aracılığıyla Oy Kullanma 126 Vekaletnamenin Düzenlenmesi 127 Vekilin Genel Kurulda Oy Kullanma Yöntemi 127 Vekaletnamenin Geçerlilik Süresi ve Sorumluluk 127 Ortaklara Çağrıda Bulunarak Vekalet Toplanması 128 Genel Olarak 128 Vekalet Toplama Çağrısı 128 Çağrıda Bulunarak Hisse Senedi Toplanması 128 Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanmasında Kamuyu Aydınlatma ve Bilgi Verme 128 Çağrı Yoluyla HS Toplanmasında Aracılık Sözleşmesi 128 Çağrıda Bulunma Zorunluluğu 129 Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanmasında Ülke Uygulamaları 130 BOLUM TK: OYDAN YOKSUN HİSSE SENETLERİ (OYHS) 134 IX. 1. : Genel Olarak 134 IX.2. : Oydan Yoksun Hisse Senetlerinin Sağladığı Haklar 135 .138 BOLUM X: HİSSE SENEDİ EMİSYON PRİMLERİ . X.l. : Tanım 138 X.2. : Emisyon Primlerinin Hukuki Niteliği 139 X.3. : Emisyon Primlerinin Kullanılması 140 X.4. : Emisyon Primlerinin Vergilendirilmesi 140 X.5. : Emisyon Primlerinin Muhasebeleştirilmesi 141 Bölüm Kaynakları 143 BOLUM XI: İNTİFA SENETLERİNİN MENKUL KIYMET NİTELİĞİ SORUNU 144 XI.1. : Genel Olarak Menkul Kıymet Kavramı 144 XI.2. : İntifa Senetlerinin Menkul Kıymet Niteliği 146 XIII XI.3. : Genel Değerlendirme 149 Bölüm Kaynakları 150 BÖLÜM XII: ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ 151 XII.1. : Genel olarak 151 Tahvillerde Değer Kavramı 152 Tahvil Türleri 152 XII.3.1. : Ihraçcısma Göre Tahvil Türleri 152 XII.3.2. : Hukuki Niteliğine Göre Tahvil Türleri 152 XII.3.3. : Diğer Tahvil Türleri 153 Tahvil Türevleri 154 Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahvil 154 XII.4.2. : Kara İştirakli Tahviller 154 XII.5. : Tahvile İlişkin Düzenlemeler 155 XII.5.1. :SPKn′nun 13. Maddesi 155 XII.5.2. :Tahvil ihraç Limitleriyle İlgili BKK 156 XII.5.3. : Seri:II, No:13 Tebliği 156 XII.5.3.1. : Kapsam 156 XII.5.3.2. : Kurul Kaydına Alınma 156 XII.5.3.3. : Kurul′a Başvuru 157 XII.5.3.4. : Tahvil İhraç Limitleri 159 XII.5.3.4.1. : TTK Uyarınca Tahvil İhraç Limiti 159 XII.5.3.4.2. : Seri:II, No:13 Tebliği Uyarınca Tahvil ihraç Limiti 160 XII.5.3.4.3. : Tahvil İhraç Limitlerinin Hesaplanması 161 XII.5.3.4.3.1. : Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Limit 161 XII.5.3.4.3.2. : Halka Açık Olmayan Anonim Ortaklıklarda Limit 162 XII.5.3.4.3.3. : Kalkınma ve Yatırım Bankaları Tarafından Çıkarılacak Banka Bonosu ve Banka Garantili Bono Limiti 163 XII.5.3.4.3.4. : Halka Arzedilmeksizin Çıkarılan Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Borçlanma Senetleri Limiti 163 XII.5.3.4.3.5. : Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Limiti 163 XII.5.3.4.3.6. : Mahalli İdarelerle İlgili Kuruluşların Limiti 163 XII.5.3.5. : Tahvillerin Vadesi, Satış Süresi, İtfa ve Erken İtfası 163 XII.5.3.6. : Tahvilde Faiz 166 XII.5.3.7. : Değişken Faizli Tahviller 166 XII.5.3.8. : Halka Arz Edilen Tahvillere İlişkin Özel Hükümler 166 XIV XII.5.3.9. : Halka Arzedilmeksizin Satılan Tahvillere İlişkin Özel Hükümler 172 XII.5.3.10.: Mahalli İdareler, İlgili Kuruluş, İdare ve İşletmelerin İhraç Edecekleri Borç Senetleri 173 XII.5.3.11.: Yurt Dışında Tahvil İhracı 173 XII.5.4. : Seri:II, No:ll Tebliği 174 XII.5.5. : Türkiye′de Tahvil İhraçları Hakkında Bilgi 174 XII.5.6. : Tahvil İhraç Maliyeti 176 KUTU 11 : Tahvillere İlişkin Ülke Uygulamaları 177 XII.6. : Hisse Senedi İle Değiştirilebilir Tahviller 179 XII.6.1. : Genel Olarak 179 XII.6.2. : İtfa Planına Bağlı Değiştirme 180 XII.6.3. : Ortaklığın Talebine Bağlı Değiştirme 180 XII.6.4. : Ortaklığın Değiştirme Çağrısı ve HDT′lerin İptali 180 XII.6.5. : Tasarruf Sahibinin Talebine Bağlı Olarak Değiştirme 181 XII.6.6. : Tasarruf Sahibinin Değiştirme Bildirimi 181 XII.6.7. : Değiştirme Hakkının Kullanımı 181 XII.6.8. : Hisse Senetlerinin Tahsisinde Öncelik Hakkı 181 XII.6.9. : İşlemiş Faizler ve Giderler 182 XII.6.10. : Değiştirme Hakkının Kalkması 182 XII.6.11. : Değiştirme Sonrasında Artan Hisse Senetlerinin Halka Arzı 182 XII.7. : Kara İştirakli Tahviller 182 XII.7.1. : Genel Olarak 182 XII.7.2. : Tahvillere Verilecek Kar Payı 183 XII.7.3. : Kar Payının Belirlenmesi ve Kar Payı ve/veya Faizin Ödenme Zamanları 183 XII.7.4. : İşlem Sınırlaması 183 Bölüm Kaynakları 184 BÖLÜM XIII : DİĞER MENKUL KIYMETLER 185 XIII.1. : Ortak Hükümler 185 XIII.1.1. : Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Hükümler 185 XIII. 1.2. : İzahname ve Sirküler Düzenleme Esasları 186 XIII.1.3. : İlan ve Reklamlar 186 XV XIII. 1.4. : Satış Sonuçlarının Kurul′a Bildirilmesi 187 XIII. 1.5. : Borçlanma Senetleri İhraç Limiti 187 XIII.2. : Diğer Menkul Kıymetler 188 XIII.2.1. : Katılma İntifa Senetleri (KİS) 188 XIII.2.1.1. : Tanım ve Niteliği 188 XIII.2.1.2. : İhraç Edilebilecek KİS Tutarı 188 XIII.2.1.3. : KİS Sahiplerine Uygulanacak Hükümler Açısından Esas Sözleşme Değişikliği 189 XIII.2.1.4. : KİS′in Yeniden Satılmak Üzere Geri Alınması 189 XIII.2.1.5. : KİS′e Tahsis Edilecek Kar Payı 190 XIII.2.1.6. : Tasfiye Bakiyesinden KİS′e Verilecek Pay 190 XIII.2.1.7. : KİS Sahipleri Genel Kurulu 190 XIII.2.2. : Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi (KZOB) 191 XIII.2.2.1. : İhraçcılar 191 XIII.2.2.2. : KZOB İhraç Limiti ve Şartları 191 XIII.2.2.3. : Vade 191 XIII.2.2.4. : Kurul Kaydına Alınma 192 XIII.2.2.5. : KZOB Türleri 192 XIII.2.2.6. : İzahname ve Sirküler 192 XIII.2.2.7. : Satışa Yetkili Kuruluşlar ve Satılmayan KZOB′larm İptali 192 XIII.2.2.8. : Kar veya Zarara Katılma Oranı 193 XIII.2.2.9. : Kar ve Zarar Tutarlarının Tespiti 195 XIII.2.2.10. : Hisse Senedi İle Değiştirilebilir KZOB 196 XIII.2.2.10.1. : Değiştirme Fiyatı ve Oranı 196 XIII.2.2.10.2. : Değiştirme Esasları 197 XIII.2.2.11. : Yükümlülükler 197 XIII.2.3. : Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar (BB/BGB) . . .198 XIII.2.3.1. : Tanım 198 XIII.2.3.2. : Hukuki Niteliği ve Zorunlu Unsurları 198 XIII.2.3.3. : Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Limit 198 XIII.2.3.4. : Bonoların Satış Esasları 200 XIII.2.3.5. : Bankanın Sorumluluğu 200 XIII.2.3.6. : İkinci El Piyasa İşlemleri ve Bono Bedellerinin Geri Ödenmesi 200 XIII.2.4. : Finansman Bonoları 200 XVI XIII.2.4.1. : Finansman Bonosunun Zorunlu Unsurları 201 XIII.2.4.2. : Vade ve Satış Esasları 201 XIII.2.4.3. : İhraç Limiti 202 XIII.2.4.4. : Finansman Bonosunun Türleri ve Teminatların Nitelikleri 203 XIII.2.4.5. : Kurul Kaydına Alınma 204 XIII.2.4.6. : Halka Arzedilmeksizin Satılan FB′na İlişkin Özel Hükümler 204 XIII.2.4.7. : Çeşitli Hükümler 204 XIII.2.4.8. : Finansman Bonosu İhraç Maliyeti 205 XIII.2.5. : Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) 206 XIII.2.5.1. : Tanım ve Hukuki Niteliği 206 XIII.2.5.2. : VDMK işlemine Konu Olabilecek Alacak Türleri 206 XIII.2.5.3. : VDMK İhraçcıları 208 XIII.2.5.4. : Genel Finans Ortaklıkları 209 XIII.2.5.5. : Alacakların Temellükü 211 XIII.2.5.6. : Temlik Sözleşmesi 211 XIII.2.5.7. : Vekalet İlişkisinin Esasları 211 XIII.2.5.8. : Banka Garantisi 212 XIII.2.5.9. : Saklama Sözleşmesi 212 XIII.2.5.10. : Fon Oluşturulması 213 XIII.2.5.11. : VDMK İhraç Limiti 213 XIII.2.5.12. : Kurul Kaydına Alınma 213 XIII.2.5.13. : VDMK′lerin Satış Esasları 214 XIII.2.5.14. : Gelecekteki Nakit Akımlarına Dayalı Menkul Kıymetleştirme 215 XIII.2.6. : Gayrimenkul Sertifikaları 217 XIII.2.6.1. : İhraçcmm Nitelikleri 217 XIII.2.6.2. : İhraçcmm Edimleri 217 XIII.2.6.3. : Banka Garantisi 218 XIII.2.6.4. : Sözleşme 218 XIII.2.6.5. : İhraçtan Toplanan Paranın Kullanım Şekli 219 KUTU 12 : Katılma Belgesine İlişkin Esaslar 220 XIII.2.7. : Altın, Gümüş ve Platin Bonoları 222 XIII.2.7.1. : Vade ve Satış Esasları 222 XIII.2.7.2. : Kayda Alınma için İhraç Başvurusu 222 XVII XIII.2.7.3. XIII.2.7.4. KUTU 13 BOLUM XIV XIV. 1. XIV.2. XIV.2.1 XIV.2.2 XIV.2.2, .1. XIV.2.2, .2. XIV.2.2, .3. XIV.2.3 XIV.2.3 .1. XIV.2.3 .2. XIV. 3. XIV. 3.1 XIV. 3.2 XIV4. XIV. 4.1, XIV.4.2, BÖLÜM XV XVI. XV. 2. XV. 3. XV. 4. KUTU 14 : Halka Arzedilmeksizin Satış 223 : İkinci El Piyasa işlemleri ve Bedelin Geri Ödenmesi 223 : Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri İle İpotekli Borç ve İrat Senetleri 223 Bölüm Kaynakları 225 :YABANCI MENKUL KIYMETLER 226 : Genel Olarak 226 : Türk Kambiyo Rejimi ve 32 Sayılı Karar 227 : Türk Kambiyo Mevzuatı 227 : Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar 227 : Genel Olarak 227 : Sermaye Hareketlerine İlişkin Düzenlemeler 228 : 32 Sayılı Karar İle Bağlantılı SPK Kararlan 232 : Yabancı Sermaye Piyasası Araçları 233 : Sermaye Piyasası Kanunu′ndaki Düzenlemeler 233 : Seri:III, No:20 Tebliği 233 : İMKB Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi ve İMKB Uluslararası Pazar 241 : İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi . . .242 : İMKB Uluslararası Pazar 242 : Depo Sertifikaları 243 : Depo Sertifikalarına İlişkin Ülkemiz Düzenlemeleri 243 : Depo Sertifikalarına İlişkin Yurtdışı Uygulamaları 245 Bölüm Kaynakları 248 MENKUL KIYMETLERDE VERGİLENDİRME 249 : Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi 249 : Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının Vergilendirilmesi . . .255 : Eurobond Gelirlerinin Vergilendirilmesi 257 : Özel Sektör Tahvil, Finansman Bonosu vb. Borçlanma Araçlarının Vergilendirilmesi 257 : Menkul Sermaye İratlarında Beyanname Verme Esasları 258 Bölüm Kaynakları 260 S" XVIII BÖLÜM XVI XVI. 1.1. XVI. 1.2. XVI.2. XVI.2.1. XVI.2.2. XVI.3. XVI.4. XVI.5. XVI.6. BÖLÜM XVII: XVIII. XVIII.1. XVII 1.2. XVII1.3. XVII 1.4. XVII 1.5. XVII2. XVII2.1. XVII2.2. XVII2.2.1. XVII2.2.2. XVII2.2.3. XVII.2.2.4. XVII.2.2.5. XVII2.2.6. XVII2.2.7. XVII2.3. XVII3. VUK, TTK VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINDA KARŞILIKLAR 261 : Genel Olarak 261 : Kavram Olarak Karşılık 261 : Amortisman ve Yedek Akçelerle Karşılaştırılması 262 : Vergi Usul Kanunu ve TTK′daki Düzenlemeler 263 : Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri 264 : Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri 270 : Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Düzenlemeler 271 : Bankalardaki Karşılıklar 279 : Sorunlar 279 : Bazı Öneriler 280 Bölüm Kaynakları 280 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 282 : Genel Olarak TTK′daki Kar Dağıtımı Esasları 282 : Kar Payının Tanımı ve Hukuki Niteliği 282 : Kar Dağıtımında Yetkili Organ 282 : Kar Payı Oranı 283 : Kar Dağıtım Tarihi 283 : Haksız Kar Paylarının Hukuki Durumu 283 : Sermaye Piyasası Mevzuatında Kar Dağıtımı 284 : SPKn.md. 15 284 : Kar Payı Dağıtımı Esasları 285 : Hisse Senetleri Borsada İşlem Görmeyen Anonim Ortaklıklarda Temettü Dağıtımı 285 : Hisse Senedi Borsada İşlem Gören Anonim Ortaklıklarda Temettü Dağıtımı 286 : Temettü Dağıtım Zamanı 287 : YK Üyeleri, Memur....vb. Kar Payı Dağıtımı 288 : Temettü Dağıtımında İmtiyaz 289 : Birinci Temettüün Eksik Dağıtımında Sorumluluk 289 : İkinci Tertip Yasal Yedek Akçenin Hesaplanması 290 : Kar Dağıtımı Konusunda SPK′nın 11.03.2004 tarih ve 10/284 sayılı Kararıyla Getirilen Esaslar 291 : Temettü Avansı Dağıtım Esasları 293 rfBrf-^ XIX XVII.3.2. XVII.3.3. XVII.3.4. XVII.3.5. XVII.3.6. XVII.3.7. XVII.4. Temettü Avansı Dağıtım Kararı 293 Dağıtılacak Temettü Avansının Hesaplanması 294 Temettü Avansı Dağıtım Zamanı 295 Temettü Avansı Ödemeleri 295 Temettü Avansı Dağıtımında Sorumluluk 298 Bankaların Temettü Avansı Dağıtımı 298 Tahsil Edilmeyen Kar Payı ve Temettü Avansı Bedellerinin Zaman Aşımına Uğraması 299 Temettü Avansına İlişkin Çeşitli Ülke Uygulamaları 299 XVII.4.2. XVII.4.3. XVII.4.4. XVII.4.5. XVII.4.6. XVII.4.7. XVII.4.8. XVIII.4.9. XVII.5. XVII.5.1. XVII.5.2. .299 :ABD : İngiltere 299 : Almanya 299 : Avrupa Birliğindeki Çerçeve Düzenleme 300 : Belçika 300 : Arjantin 301 : Tayland 301 : İsviçre 301 : Yunanistan 301 : Kar Paylarının Muhasebesi 302 : Yıllık Kar Paylarında Durum 302 : Temettü Avanslarında Durum 303 Bölüm Kaynakları 304 BÖLÜM XVIII : ANONİM ORTAKLIKLARDA YEDEK AKÇELER 306 XVIII.1. : Yedek Akçe Kavramı 306 XVIII.2. : Yedek Akçenin Benzer Kavramlardan Farkı 306 XVIII.2.1. : Karşılıklar 306 XVIII.2.2. : Aktarılan Kar 307 XVIII.2.3. : Amortismanlar 307 XVIII.3. : TTK′ya Göre Yedek Akçe Türleri 308 XVIII.3.1. : Ayrılmalarını Öngören Kaynak Açısından 308 XVIII.3.1.1. : Kanuni Yedek Akçeler 308 XVIII.3.1.2. : Esas Sözleşmeye Dayanılarak Ayrılan Yedek Akçeler 308 XVIII.3.1.3. : Genel Kurul Kararı İle Ayrılan Yedek Akçeler 309 XVIII.3.2. : Serbest veya Bağlı Olmaları Açısından 309 XX XVIII.3.2.2.: XVIII.3.3. XVIII.3.3.2. XVIII.4. XVIII.4.2. XVIII.4.2.2. XVIII.5. XVIII.5.2. XVIII.5.3. XVIII.5.4. XVIII.6. XVIII. 7. XVIII.8. XVIII.8.2. Kanuni Amaca Bağlı Yedek Akçeler 309 Belirli Bir Amaca Bağlı Yedek Akçeler 309 : Bilançoda Yer Alış Şekilleri Açısından 309 : Açık Yedek Akçeler 309 : Gizli Yedek Akçeler 310 : Kanuni Yedekler 310 Safi Kar Kavramı 311 Olağandışı Kaynaklardan Ayrımlar 312 Emisyon Primlerinden Doğan Kazançlar 312 İptal Edilen Pay Senetlerinden Elde Edilen Kazançlar . . . .312 İhtiyari Yedekler 312 İsteğe Bağlı Yedek Akçelerde Ayrılma Maksadı 312 Esas Sözleşme İle Ayrılan İsteğe Bağlı Yedek Akçeler 313 Genel Kurul Kararı İle Ayrılan Yedek Akçeler 313 Esas Sözleşme veya Genel Kurul Kararı İle Ayrılan Yedek Akçeler ve Pay Sahiplerinin Kar Payları 313 : İşçiler Yararına Yedekler 314 : Holding Şirketlerde Yedekler 315 : Yedeklerin Kullanılması 315 : Kanuni Yedek Akçelerin Kullanımı 315 : Ortaklığın Kendi İsteği İle Ayırdığı Yedek Akçelerin Kullanımı 315 Bölüm Kaynakları 316 BÖLÜM XIX: ANONİM ŞİRKETLERDE EFEKTİF VERGİ YÜKÜ VE ÖZSERMAYE MALİYETİNE ETKİSİ .. .317 XIX. 1. : Anonim Şirketler Üzerindeki Vergi Yükü ve Özsermaye Maliyet Unsurları 317 XIX.2. : Halka Açık ve Halka Kapalı Olmasına Göre Anonim Şirketlerin Vergilendirme Rejimi Farklılığı 318 XIX.3. : Anonim Şirketler Üzerindeki Vergi Yükünün Hesaplanması 319 XIX.4. : Kurumlar Vergisinin Özsermaye Maliyetine Etkisi 320 XIX.5. : Bazı Ülkelerdeki Vergi Oranları 321 Bölüm Kaynakları 323 XXI BÖLÜM XX: ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI 324 XX.l. : Kamuya Açıklanması Gereken Özel Durumlar 324 XX. 1.1. : Ortaklığın Sermaye Yapısına ve Yönetimin Kontrolüne İlişkin Değişiklikler 324 XX.1.2. : Maddi Duran Varlık Alımı, Satımı, Kiralanması, Kiraya Verilmesi, Ayni Sermaye Konulması 324 XX. 1.3. : Ortaklığın Faaliyetlerine İlişkin Değişiklikler 325 XX. 1.4. : Ortaklığın Yatırımlarına İlişkin Değişiklikler 327 XX.1.5. : Ortaklığın Mali Yapışma İlişkin Değişiklikler 327 XX. 1.6. : Finansal Duran Varlıklara İlişkin Değişiklikler 328 XX. 1.7. : İdari Konulara İlişkin Değişiklikler 329 XX. 1.8. : Diğer Değişiklikler 329 XX. 1.9. : Faaliyetlerinin Tamamı veya Bir Kısmı Sportif Faaliyetlerden Oluşan Ortaklıkların Özel Durum Açıklamaları 331 XX.2. : Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri ve Doğrulama Yükümlülüğü 331 XX.3. : Hisse Senetlerinin Borsada Satışına İlişkin Açıklamalar . . .332 XX.4. : Açıklamaların Kapsam ve Niteliği 332 XX.5. : Görüşmelere İlişkin Bildirimler 333 XX.6. : Ortaklıklarca Yapılacak Açıklamanın Şekli 333 XX.7. : Borsadışı Ortaklıklarca Yapılacak Açıklamanın Şekli 333 XX.8. : Hisse Senetlerinde İşlem Yapanların Açıklaması 333 XX.9. : Gizlilik 333 BÖLÜM XXI: MALİ TABLOLARIN İZLENMESİ VE BAĞIMSIZ DENETİM 334 XXII. : Genel Olarak 334 XXI.2. : Mali Tablo Düzenleme, İlan Etme ve SPK′ya Gönderme Yükümlülüğü 335 XXI.2.1. : Mali Tabloların Düzenlemesine İlişkin Esaslar 335 XXI.2.2. : Mali Tabloların SPK ve Borsaya Gönderilmesi ve İlanı . . . .336 XXI.2.3. : Mali Tabloların SPK′ya Gönderilme Süreleri 340 XXI.3. : Bağımsız Denetim 341 XXII BOLUM XXII XXII. 1. XXII. 1.1. XXII.2. XXII.2.2. XXII.2.2.1. XXII.2.2.2. XXII.2.2.2.1. . XXII.2.2.2.2 XXII.2.2.2.3. XXII.2.2.2.4. XXII.2.2.2.5. XXII.2.3. XXII.2.4. XXII.2.5. XXII.2.5.1. XXII.2.5.2. XXII.2.5.3. XXII.3. : ANONİM ŞİRKETLERDE BİRLEŞME 344 : Genel Olarak 344 : Tanım 344 : Birleşmenin Nedenleri 345 : Birleşmenin Türleri 345 : Birleşmenin Hukuki Altyapısı 346 : Türk Ticaret Kanunu 346 : Genel Hükümler (Birleşmenin Koşulları) 346 Anonim Ortaklıklarda Birleşme Süreci 347 : Kurumlar Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Mevzuatı 350 : Kurumlar Vergisi 350 : Diğer Vergi Mevzuatı 353 : Katma Değer Vergisi 353 .: Damga Vergisi Kanunu 353 : Harçlar Kanunu 354 : Taşıt Alım Vergisi Kanunu 354 : Vergi Usul Kanunu 354 : Rekabet Kanunu 354 : Bankalar Kanunu 357 : Halka Açık Anonim Şirketlerde Birleşme Düzenlemeleri . . .358 : TTK′dan Farklılıkları 358 : Halka Açık Şirketlerde Birleşme Süreci 360 : Hesaplamalar 362 : Birleşme Gerekli mi? 366 Bölüm Kaynakları 373 BÖLÜM XXIII: ANONİM ŞİRKETLERDE BÖLÜNME 376 XXIII. 1. : Genel Olarak Bölünme Kavramı 376 XXIII.2. : Türk Hukukunda Bölünme 376 XXIII.2.1. : Vergi Kanunlarında Bölünme 377 XXIII.2.2. : Maliye Bakanlığı İle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliği 380 XXIII.2.3. : Sermaye Piyasası Mevzuatında Bölünme 380 XXIII.2.4. : TTK Değişiklik Taslağı′nm Bölünmeye İlişkin Hükümleri 382 XXIII.3. : SPK İzni İle Gerçekleştirilen Bölünme İşlemlerine İlişkin Genel Değerlendirme 383 Bölüm Kaynakları 385 BÖLÜM XXIV: XXIV. 1. : XXIV.2. : XXIV.2.1. XXIV.2.2. XXIV.3. XXIV.4. XXIV. 4.1. XXIV.4.2. XXIV.4.3. XXIV.5. XXIV. 6. XXIV. 7. XXIV. 7.1. XXIV.7.1.1. XXIV.7.1.2. XXIV.7.1.3. XXIV.7.2. XXIV.7.3. XXIII HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI 386 Genel Olarak 386 Örtülü Kazanç Aktarımına İlişkin KVK ve SPKn Hükümleri 387 Kurumlar Vergisi Kanunu md. 17 387 Sermaye Piyasası Kanunu md. 15 388 Örtülü Kazanç Aktarımının Temel Unsurları 389 Örtülü Kazanç Aktarımında Emsal 390 Şirket İçi Emsal 391 Şirket Dışı Emsal 392 Kanuni Emsal 393 Kazanç Aktarımı Yapılabilecek Kişiler 394 Örtülü Kazanç Aktarımı Tipleri 395 Örtülü Kazanç Aktarımı Suçunun Unsurları ve Sonuçları 401 Objektif Unsur 401 Ortaklık Sıfatı 401 Ortağa Bir Çıkar Sağlanması 401 Edimler Arasındaki Eşitsizlik 403 Sübjektif Unsur 403 Suçun Sonuçları 404 Bölüm Kaynakları 406 BÖLÜM XXV : İSO-500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN SERMAYE PİYASALARIMIZDAKİ AĞIRLIĞI .. .409 XXVI. : Genel Olarak 409 XXV.2. : ISO-500 Şirketlerinin Sektörel Dağılımı, Sermaye Yapıları ve Finansal Büyüklükleri 410 XXV. 3. : İSO-500 Şirketlerinden SPK Kaydında Olanların ve İMKB′de İşlem Görenlerin İncelenmesi 423 XXV4. : Hisse Senetlerinin Halka Arzına İlişkin SP Düzenlemeleri 430 XXV.5. : İSO-500 Şirketleri Hakkında Genel Değerlendirme 431 Bölüm Kaynakları 433 XXIV BÖLÜM XXVI XXVI.l. XXVI.2. XXVI.2.1. XXVI.2.1.1. KUTU 15 XXVI.2.1.2. XXVI.2.1.3. XXVI.2.1.4. XXVI.2.1.5. XXVI.2.2. XXVI.2.2.1. XXVI.2.2.2. XXVI.2.2.3. XXVI.2.3. XXVI.2.3.1. XXVI.2.3.2. XXVI.2.4. XXVI.3. XXVI.4. XXVI.4.1. XXVI.4.2. XXVI.4.3. XXVI.4.4. XXVI.4.5. XXVI.5. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI VE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDAKİ PİYASALAR 434 : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası′na İlişkin Genel Bilgiler 434 : İMKB Piyasaları 439 : Hisse Senetleri Piyasası 440 : Ulusal Pazar 446 : Kotasyon Koşullan 447 : İkinci Ulusal Pazar 448 : Yeni Ekonomi Pazarı 448 : Gözaltı Pazarı 449 : Toptan Satışlar Pazarı 450 : Tahvil ve Bono Piyasası 451 : Kesin Alım-Satım Pazarı 454 : Repo-Ters Repo Pazarı 455 : Gayrimenkul Sertifikaları Pazarı 456 : IMKB Uluslararası Pazarı (İMKB UP) 456 : İMKB UP Depo Sertifikaları (DS) Piyasası 458 : İMKB UP Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası 459 : İMKB Vadeli İşlemler Piyasası 460 : Yeni Türk Lirası İle İMKB İşlem Esasları 462 : İlgili Diğer Kuruluşlar 464 : İstanbul Altın Borsası 464 : Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOBAŞ) 466 : Merkezi Kayıt Kuruluşu 469 : Yatmayı Koruma Fonu 471 : Takasbank-İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş 473 : Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasası-KOBİ′ler 474 Bölüm Kaynakları 475 BÖLÜM XXVI: EKLER 476 EK 1 : SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN MEVCUT DÜZENLEME YAPISI 476 EK 2 : SERMAYE PİYASASI TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 481