Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Ortaklık Genel Kurulunun Toplanma Ve Karar Alma Esasları

Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Ortaklık Genel Kurulunun Toplanma Ve Karar Alma Esasları

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
276
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4002-71-9

150,00 TLÖnsöz Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsinde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Ortaklık Genel Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları isimli tezimiz 29.06.2009 tarihinde Doç. Dr. Oruç Hami Şener, Doç. Dr. Sevilay Uzunallı ve Doç. Dr. Oğuz Sancakdardan oluşan jüri tarafından oy birliğiyle başarılı bulunmuştur. Çalışma yayına hazırlanırken jürideki hocalarımın eleştirileri de göz önüne alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Birçok çalışma gibi bu çalışmanın da üstünde tek kişinin adı yazılıdır, ancak hiç şüphesiz bu çalışma birçok kişinin emek ve gayretinin ortak sonucudur. Bu bağlamda adını özellikle anmam gereken bazı kişiler olduğunu belirtmeliyim. Öğrencisi olduğum ve lisansüstü dönemimde de danışmanlığımı yürüten değerli hocam Doç. Dr. Oruç Hami Şenere ne kadar teşekkür etsem bugüne kadar ki emeğinin zerresini karşılamayacaktır. Hocam, hem bilimsel hem de manevî desteğinin eksikliğini bir an olsun hissettirmemiştir. Kendi bilimsel yoğunluğu ve dennliği içinde ne zaman arasam bana yanıt verip yolumu aydınlatacak vakit bulmuştur. Çalışmamız eleştiriye açıktır ve şüphesiz insan eseri olmasının verdiği nitelikle hatalar da barındırmaktadır. Çalışmanın barındırdığı tüm hata ve eksiklikler bana aittir. Ancak bu çalışmada övüle-bilecek her unsur hocamın katkısının eseridir. Kendisine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederim. Kürsümüzün değerli hocalarından Doç. Dr. Sevilay Uzunalhnın da adını burada özellikle anmak isterim. Hocam, çalışmanın yürütülmesi sırasında, bilimsel anlamda, her an kendisine danışıp fikir aldığım ve manevî anlamda da desteğini hep hissetiğim birisidir. Kendisine teşekkür borçluyum. Çalışmanın değişik aşamalarında kendilerine sorular sorup meşguliyetlerini artırdığım ve deneyimlerinden yararlandığım, Prof. Dr. Huriye Kubilay, Doç. Dr. Ahmet Türk ve Yrd. Doç. Dr. Y. Can Göksoya da buradan teşekkürlerimi sunarım. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalının burada isimlerini andığım tüm değerli öğretim üyeleri bize yetişmemiz için uygun bir ortam ve güzel bir çalışma hayatı sağlamaktadırlar. Kendilerinin asistanı olmak hem bir mutluluk vesilesi hem de bir onurudur. Tanıdığım günden beri bilimsel ve manevî desteğini esirgemeyen bana ağabeylik yapmış olan hocam Yrd. Doç. Dr. Ertan Demirkapıya teşekkür ederim. Sürekli dayanışma içinde olduğum değerli kürsü arkadaşım Arş. Gör. Ali Haydar Yıldırıma ve yoğun dönemlerimizde bize hep yardıma koşan Arş. Gör. Hasan Karakılıça da özellikle teşekkür ederim. Benim için onlarla aynı ortamda çalışmak büyük bir zevktir. Ayrıca, avukat arkadaşlarım Mehmet Dinçer, Levent Kütük, Ahmet Kul ile Arş. Gör. Pelin Tuaça bu çalışmanın sıkıntılı günlerindeki arkadaşlıklarından dolayı teşekkür ederim. Büyük fedakârlıklarla beni bugüne kadar yetiştirip, bana maddî-manevî tüm olanaklarını sunan, kahramanlarım,.annem.ve babam, Hülya-Yıldırım Akbaya olan minnet borcumu, edeceğim hiçbir teşekkür kapatamaz. Varlığımı varlıklarına ve bugünümü onların dünleriyle emeklerine borçluyum. Onlara buradan bir kez daha teşekkür ve sevgilerimi sunuyorum. Bu çalışmanın mizanpajını Uzman Serab Şen gerçekleştirmiştir. Kendisine titiz çalışmasından ötürü teşekkür ederim. Ayrıca bu çalışmanın basımını üstlenen Vedat Kitapçılık Yayıncılık Dağıtım Ltd. Ştine de teşekkür ederim. 28.01.2010 Direnç AKBAY GİRİŞ Limited ortaklık, gelişen ticaret hayatı içerisinde uygulama alanı en geniş olan ortaklık tiplerinden birisidir. Limited ortaklığın zorunlu organlarından birisi olarak genel kurul da, limited ortaklık içinde önemli bir yeri bulunan, ortaklık ve ortakların iradelerinin belirdiği bir karar organı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Belirtilen geniş uygulanma alanına karşın, limited ortaklığa ilişkin yasal düzenlemeler, limited ortaklığı tüm ayrıntılarıyla, soyut olarak düzenlememekte, birçok meselede anonim ortaklık hükümlerine atıf yapmaktadır. Bu çalışmanın çerçevesini oluşturan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, limited ortaklıklar konusunda yeni ve önemli düzenlemeler getirmektedir. Tasarı, limited ortaklıklarda organların yapıları ve birbirleriyle olan ilişkileri konusunda birçok hükme yer vermektedir (örnek olarak bkz. TTK Tasarı m. 616 ve m. 625). Buna rağmen, karşılaşılma olasılığı yüksek olan çoğu mesele için anonim ortaklık hükümlerine atıf yapılmaktadır. Söz konusu düzenlemelerin limited ortaklığa uyduğu ölçüde ve ayrık yasal düzenlemelerin izin verdiği oranda uygulanmaları gerekmektedir. Bu çalışma, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı çerçevesinde, limited ortaklık genel kurullarında toplanma ve karar alma esaslarını incelemektedir. Bu amaçla, özellikle mevcut yasal sistem çerçevesinde konuyla ilgili öğreti temel düzeyde incelenmiştir. Konuyla uyuştuğu oranda yargı kararlarına da yer verilmiştir. Bunun dışında, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının kaynağını oluşturan yasalardan özellikle İsviçre Borçlar Yasasınm limited ortaklıklara ilişkin hükümleri incelenmiş ve Tasarı ile karşılaştırılmıştır. Bu amaçla İsviçre hukuk öğretisinden geniş ölçüde faydalanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Alman hukuku açısından da temel kaynakların dikkate alınmasına gayret edilmiştir. Çalışma ilk bölümde, genel kurul kavramına değinerek, onun işlevlerini ele almaktadır. Bu noktadan hareketle, genel kurulun organ niteliği ve limited ortaklıktaki konumuna temas edilmiştir. Limited ortaklıkta müdürler ve genelkurul arasındaki ilişkiyi açıklayan kuramlar genel olarak değerlendirilip, bu anlamda Tasarının tercih ettiği sistem ele alınmıştır. İkinci bölüm, genel kurulun toplanmasından karar alma sürecine gelmesine kadar olan kısmı ele almaktadır. Bahsedilen bölümün başında, özellikle TTK Tasarı m. 617/III hükmünde yer verilen atıf düzenlemesi ele alınmıştır. Önemli ve eleştirilebilir bir düzenleme olan bu hüküm genel olarak açıklandıktan sonra, toplantı zamanına göre, olağan ve olağanüstü genel kurul ayrımına değinilmiştir. İkinci bölümde genel kurulun toplantıya çağrılması büyük bir yer kapsamaktadır. Çünkü genel kurul, yetkili kişiler tarafından, yasanın öngördüğü şekil ve usulde, çağrı sürelerine uyularak toplantıya çağrılmalıdır. Bu hususlar ilgili bölümde incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca hem toplantıya çağrının önemli bir parçası olan gündem hem de bununla ilgili olarak gündeme bağlılık ilkesiyle istisnaları ayrıca ele alınmıştır. İkinci bölümün son kısmındaysa, özellikle genel kurula katılma hakkı çerçevesinde açıklamalar yapılmış ve yetkisiz katılımın sonuçlarına değinilmiş, genel olarak hazır bulunanlar listesi ele alınmıştır. Böylelikle genel kurulun toplanma esasları, genel hatlarıyla incelenmiş olmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümüyse, genel kurulda karar alma esasları ele alınmıştır. Burada, yasal hükümlerin genel kurulda karar alma yöntemi olarak, özellikle toplantılı karar almayı düzenlemelerinden hareketle, bu husus öncelikli ve geniş olarak ele alınmıştır. Genel kurul toplantılar yoluyla karar alırken, toplantı yönetimi büyük bir önem kazanmaktadır. Bu sebeple, önce genel kurulda başkan ve onun görevlerine değinilmiştir. Ardından, genel kurula katılma hakkının paralelinde, müzakerelere katılma ve gündemdeki konulara ilişkin öneride bulunma hakları ele alınmıştır. Genel kurulda gündem maddeleri değil, öneriler oylanır. Bu sebeple, ortakların öneride bulunma haklarının ardından, oy haklan incelenmiştir. Genel kurulda oy hakkı ve sınırları, oy hakkından yoksunluk ve oy hakkının donması burada ele alınmıştır. Oy hakkına ilişkin açıklamaları takiben, genel kurulda oylamaya geçilmesiyle oylama usullerine genel olarak değinilmiştir. İzlenilen kronolojik sıralama, oylamaların ardından, genel kurulda kararın alınmasını incelemeyi gerektirmiştir. Bu sebeple, Tasarının öngördüğü yetersayılar ve buna ilişkin sistem ele alınmıştır. Söz konusu anlatımların ardından, yapılan oylamaların neticelendirilmesi bağlamında, oyların toplanıp sayılması ve oylama sonucunun açıklanması hususlarına yer verilmiştir. Genel kurulun toplantılı karar almasının yanı sıra, limited ortaklık genel kurulları için anonim ortaklık genel kurullarından farklı olarak öngörülmüş olan toplantısız karar alma usulüne değinilmiştir. Bu bağlamda sirküler tipi karar alma kavramı izah edilmiş, bu yolun olağan bir yol olduğuna ve koşullarına temas edilmiştir. Limited ortaklık genel kurulu, bir gündem maddesi çerçevesinde toplanıp, bu bağlamda verilmiş bir önerinin oylanması sonucunda karar aldıktan sonra, bu hususların tutanakla sabitleştirilmesi gerekir. Bu nedenle, bir karar tutanağı niteliğindeki, toplantı tutanağına değinilmiştir.>Son olarak da kısaca, genel kurulda alınan kararların hukukî niteliğine işaret edilmiştir. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XXIII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BOLUM GENEL KURUL KAVRAMI, GENEL KURULUN ORGAN NİTELİĞİ VE LİMİTED ORTAKLIKTAKİ KONUMU § 1. GENEL KURUL KAVRAMI VE GENEL KURULUN LİMİTED ORTAKLIKTAKİ FONKSİYONLARI 5 /. GENEL KURUL KAVRAMI VE LİMİTED ORTAKLIKLAR BAKIMINDAN ANLAMI 5 //. GENEL KURULUN LİMİTED ORTAKLIKTAKİ FONKSİYONLARI 8 A. Genel Kurulun Limited Ortaklıktaki Fonksiyonlarının Genel Olarak Tanıtımı 8 B. Genel Kurulun Fonksiyonlarının Organ Niteliği Bakımından Önemi 10 § 2. LİMİTED ORTAKLIKTA GENEL KURULUN ORGAN NİTELİĞİ 11 /. ORGAN KAVRAMI, ORGAN KAVRAMININ ÖĞRETİDEKİ TANIMLARI VE BU TANIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 11 A. Organ Kavramı 11 B. Organ Kavramının Öğretideki Tanımları 12 C. Tanımların Değerlendirilmesi, Organ Kavramına İlişkin Bir Tanım Denemesi ve Tanımın Unsurları 13 //. ORGAN TANIMI ÇERÇEVESİNDE LİMİTED ORTAKLIKTA GENEL KURULUN ORGAN NİTELİĞİ 14 ///. ORGANIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI VE LİMİTED ORTAKLIK GENEL KURULUNUN BU SINIFLANDIRMALARDANYERİ 16 A. Karar Organı-Yürütme Organı Ayrımı ve Genel Kurulun Karar Organı Niteliği 16 B. İç Organ-Dış Organ Ayrımı ve Genel Kurulun İç Organ Niteliği 17 C. Fert Organ-Kurul Organ Ayrımı, Genel Kurulun Kurul Organ Niteliği ve İstisnası 19 D. Zorunlu Organ-İhtiyarî Organ Ayrımı ve Genel Kurulun Zorunlu Organ Niteliği 19 § 3. GENEL KURULUN LİMİTED ORTAKLIKTAKİ KONUMU VE ÖZELLİKLE GENEL KURUL VE MÜDÜRLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KURAMSAL OLARAK AÇIKLANMASI 21 /. GENEL KURULUN ÜST ORGAN OLARAK NİTELENEMEMESİ 21 //. GENEL KURUL VE MÜDÜRLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KURAMSAL OLARAK AÇIKLANMASI VE GÖRÜŞÜMÜZ 23 A. Öğretide Ortaya Atılan Çeşitli Teoriler 24 1. Yöneticilere Üstünlük Tanıyan Teori 24 2. Egemenlik Teorisi 24 a. Mutlak Egemenlik Teorisi 24 b. Sınırlı Egemenlik Teorisi 25 3. Eşitlik Teorisi 27 B. Teorilerin Değerlendirilmesi ve Görüşümüz 28 İKİNCİ BOLUM GENEL KURULUN TOPLANMASI § 4. GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN GENEL OLARAK TANITILMASI VE ÖZELLİKLE ANONİM ORTAKLIK DÜZENLEMELERİNE YAPILAN ATFIN DEĞERLENDİRİLMESİ 31 § 5. GENEL KURULUN OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI 33 /. GENEL KURULUN OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI AYRIMININ DAYANDIĞI TEMEL: TOPLANTI ZAMANI 33 //. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 34 ///. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 35 § 6. GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI 36 /. GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYA YETKİLİ OLANLAR VE YETKİLİ KİMSELERİN GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAMASININ HUKUKÃ� SONUÇLARI 36 A. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar 36 /. Müdürler 36 a. Müdürlerin Genel Kurulu Toplantıya Çağrı Yetkisi Bakımından Genel ve Özel Düzenlemeler 36 b. Müdür Sayısının Birden Fazla Olması Halinde Çağrı Yetkisinin Kullanılması 38 c. Geçerli Olarak Atanmayan Müdürün Yaptığı Çağrı 40 2. Azınlık Ortaklar 41 a. Azınlık Kavramı ve Anlamı 41 b. Müdürlere Başvuru 42 aa. Müdürlere Genel Kurulun Toplantıya Davet Edilmesi İçin Başvuru Yapılması 42 bb. Müdürlere Gündeme Madde Ekletmek İçin Başvuru Yapılması 43 aaa. Ön Açıklamalar 43 bbb. Azınlığın Müdürlere Başvurusunun Kapsamı ve Konusu.... 44 ccc. Müdürlere Yapılacak Başvurunun Süresi 46 c. Mahkemeye Başvuru 46 aa. Mahkemece Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması Bakımından Karar Verilmesi 46 bb. Mahkemece Gündeme Madde Eklenmesine Karar Verilmesi 51 3. Azınlık Sıfatını Taşımayan Ortaklar 53 a. TTK Tasan m. 410/11 Düzenlemesinin Tanıtılması ve Ortaklara Tanınan Hakkın Niteliği 53 b. TTK Tasarı m. 410/11 Düzenlemesiyle Bireysel Olarak Ortaklara Tanınan Hakkın Kullanılma Tarzı 55 4. Kayyım 57 a. Limited Ortaklığa Kayyım Atanması ve Kayyım Atanacak Durumlara Örnekler 57 b. Kayyımın Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Sırasında Dikkat Edeceği Esaslar 60 5. Tasfiye Memurları 61 a. Tasfiye Memurlarının Genel Kurulu Toplantıya Davet Yetkisine Riskin Kuralların Tanıtılması 61 b. Müdürlerin Tasfiyede Genel Kurulu Toplantıya Davet Yetkisinin Devam Etmesi 62 6. İflas İdaresi 64 7. Diğer Yetkililer ve Genel Kurulun Gelecekte Bir Genel Kurul Toplanması İçin Karar Alması 64 a. Diğer Yetkililer 64 b. Genel Kurulun Gelecekte Bir Genel Kurul Toplanması İçin Karar Alması 65 B. Yetkili Kimselerin Genel Kurulu Toplantıya Çağırmamasının Hüküm ve Sonuçları 65 § 7. GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRININ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 66 /. ANONİM ORTAKLIKLARA İLİŞKİN TTK TASARIM. 414\\\\\\\′ÜN LİMİTED ORTAKLIKLARDA DA UYGULANMASI 66 //. GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRININ ŞEKLE BA ĞLANMASININ NEDENLERİ 67 ///. GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMADA ŞEKLİN KAPSAMI 68 A. İlan Yapılması 68 /. Ortaklık Sözleşmesinde Gösterilen Şekilde İlân Yapılması 68 2. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlân Yapılması 69 3. Web Sitesinde İlân Yapılması 70 a. Web Sitesi Kurma ve İlânları Bu Sitede Yayınlama Zorunluluğu 70 b. Web Sitesi Kurulmaması veya Genel Kurul Çağrı İlânının Web Sitesinde Yayınlanmamasının Hüküm ve Sonuçları 70 B. Çağrı Mektubu Gönderilmesi 70 1. Çağrı Mektubuna İlişkin TTK Tasarı m. 414 Düzenlemesinin Tanıtılması 71 2. Çağrı Mektubunun Gönderileceği Kimseler 71 a. Ortaklar 71 b. İntifa Hakkı Sahipleri 72 c. Payın Birden Fazla Maliki Olması Durumunda Temsilci.... 73 3. Çağrı Mektubunun Şekli 73 IV. İLAN VE ÇAĞRI MEKTUBUNUN İÇERİĞİ 74 § 8. GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI SÜRESİ 75 /. ÇAĞRININ EN AZ ONBEŞ GÜN ÖNCE YAPILMASI 75 //. ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDE ÇAĞRI SÜRESİNİN BELİRTİLMESİ § 9. LİMITED ORTAKLIK GENEL KURULLARINDA GÜNDEM, GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİ VE İSTİSNALARI 79 /. GÜNDEM KAVRAMI VE GÜNDEMİN BELİRLENMESİ 79 A. Gündem Kavramı 79 B. Gündemin Belirlenmesi 80 C. Gündemin Düzenlenmesi 80 /. Gündemin Düzenlenmesi Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Temel Esaslar , 2. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin Düzenlenmesi 82 a. Olağan Genel Kurul Gündeminin Düzenlenmesi 82 b. Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin Düzenlenmesi 84 D. Gündemin Değiştirilmesi , 85 E. Gündem Maddelerinin Yorumu 86 //. GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİ VE İSTİSNALARI 87 A. Gündeme Bağlılık İlkesi 87 1. Gündeme Bağlılık İlkesinin Getiriliş Nedeni 87 2. Gündeme Bağlılık İlkesinin Hüküm ve Sonuçları 87 3. Gündeme Bağlılık İlkesinin Kapsamı 89 4. Genel Kurulda Gündem Dışı Hususların Tartışılması 91 B. Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları 93 /. Kanunî İstisnalar 93 a. Çağrısız Genel Kurul 93 b. Özel Denetçi Atanmasını İsteme 94 2. Gündemde Yer Alan Bir Hususla Bağlantılı Diğer Hususların Görüşülüp Görüşülemeyeceği Sorunu 95 § 10. ÇAĞRISIZ GENEL KURUL 96 §11. GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI VE YERİ 101 /. GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI 101 //. GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ 102 § 12. GENEL KURULA KATILMA HAKKI VE YETKİSİZ KATILMA 103 /. GENEL KURULA KATILMA HAKKI 103 A. Genel Kurula Katılma Hakkının Niteliği ve Oy Hakkından Farklılığı 103 1. Genel Kurula Katılma Hakkının Niteliği: Vazgeçilmez, Mutlak Bir Ortaklık Hakkı 103 2. Genel Kurula Katılma Hakkının Oy Hakkından Farklılığı 105 B. Genel Kurula Katılma Hakkının Kapsamı ve Sınırları 105 1. Genel Kurula Katılma Hakkının Kapsamı 105 2. Genel Kurula Katılma Hakkının Sınırları 106 C. Genel Kurula Katılma Hakkına Sahip Olanlar 107 /. Ortaklar 107 2. İntifa Hakkı Sahipleri 109 a. Esas Sermaye Payı Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması 109 b. İntifa Hakkı Tesisi Halinde Genel Kurula Katılma Hakkı 110 3. Ortaklar veya İntifa Hakkı Sahiplerinin Temsilcileri 111 a. Yasal Düzenlemenin Tanıtılması ve Anonim Ortaklık Düzenlemesinin Uygulanması Zorunluluğu 111 b. Genel Kurula Temsilci Vasıtasıyla Katılma Hakkı 112 aa. Hakkın Niteliği ve Sınırları 112 bb. Hakkın Kullanılması 114 aaa. Bireysel Temsilci Atanması Suretiyle Hakkın Kullanılması 114 aaaa. Yazılı Temsil Yetkisi Verilmesi Zorunluluğu 114 bbbb. Temsil Yetkisinin İçeriği .-. 115 cccc. Temsil Yetkisinin Süresi 116 dddd. Temsil Yetkisinin Geri Alınması 116 eeee. Temsilcinin Genel Kurula Katılması 117 bbb. Diğer Temsilciler Vasıtasıyla Hakkın Kullanılması 117 aaaa. Kavramsal Ön Açıklamalar 117 bbbb. Söz Konusu Temsilcilerin Temsilen Genel Kurula Katılmaları 119 c. Genel Kurula Temsilci Vasıtasıyla Katılma Zorunluluğu .. 120 aa. Yasal Temsil 120 bb. Pay Üzerinde Birlikte Mülkiyet Halinde Toplantıya Katılma 121 4. Pay Üzerinde Rehin Durumunda Genel Kurula Katılma Hakkının Pay Sahibine Ait Olması 123 5. Genel Kurul Toplantısına Diğer Katılımcılar 124 //. YETKİSİZ KATILIM VE HÜKÜM VE SONUÇLARI 128 A. Yetkisiz Katılma Kavramı ve Anlamı 128 B. Yetkisiz Katılımın Hüküm ve Sonuçları 129 § 13. HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 131 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GENEL KURULDA KARAR ALMA ESASLARI § 14. GENEL KURULDA BAŞKAN VE GÖREVLERİ 133 /. GENEL KURULDA BAŞKAN VE BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİMİ 133 A. Genel Kurul Başkanının Seçimi 133 1. Ortaklık Sözleşmesinde Başkan Seçimine İlişkin Kural Bulunması Halinde Hukukî Durum 133 2. Ortaklık Sözleşmesinde Başkan Seçimine İlişkin Kural Bulunmaması Halinde Hukukî Durum 134 a. Temel Kural: Müdür veya Müdürler Kurulu Başkanının Genel Kurul Başkanı Olması 134 b. Müdür veya Müdürler Kurulu Başkanı Dışında Başka Bir Kişinin Genel Kurul Başkanı Olması 134 B. Başkanlık Divanının Seçimi 138 //. GENEL KURULDA BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ 139 A. Genel Kurul Başkanının Toplantı Öncesindeki Görevleri 139 B. Genel Kurul Başkanının Toplantı Sırasındaki Görevleri 140 1. Yasal Düzenlemelerin Tanıtılması ve Boşluk Olması Halinde Uygulanacak Kurallar 140 2. Başkanın Toplantının Yürütülmesi Esnasındaki Temel Görevleri 141 a. Toplantının Gündeme Uygun Olarak Yürütülmesi 141 b. Toplantıda Söz Almak İsteyenlerin ve Bunların Sırasının Belirlenmesi 142 c. Toplantı Sırasında Getirilen Önerilerin Gruplandırılması, Sıralanması ve Oylamaya Sunulması 142 d. Toplantıda Konuşma Sürelerinin Ayarlanması ve Gereken Disiplin Önlemlerinin Alınması 143 § 15. GENEL KURULDA ORTAKLARIN MÜZAKERELERE KATILMA VE GÜNDEMDEKİ KONULARA İLİŞKİN ÖNERİDE BULUNMA HAKKI 144 /. GENEL KURULDA ORTAKLARIN MÜZAKERELERE KA TILMA HAKKI 144 A. Müzakerelere Katılma Hakkının Niteliği ve Kapsamı 144 B. Müzakerelere Katılma Hakkına Sahip Olanlar 145 C. Müzakerelere Katılma Hakkının Aktif Yönünü Teşkil Eden Görüş Açıklama Hakkının Sınırlandırılması 147 //. ORTAKLARIN GÜNDEMDEKİ KONULARA İLİŞKİN ÖNERİDE BULUNMA HAKKI 151 A. Öneri Kavramı, Anlamı ve Türleri 151 B. Öneride Bulunma Hakkının Önemi ve Nitelikleri 152 1. Öneride Bulunma Hakkının Önemi 152 2. Öneride Bulunma Hakkının Nitelikleri 153 C. Müdürlerin Önerilerinin Ortaklara Bildirilmesi 154 § 16. GENEL KURULDA OY HAKKI, SINIRLARI, OY HAKKINDAN YOKSUNLUK VE OY HAKKININ DONMASI 155 /. GENEL KURULDA OY HAKKI VE SINIRLARI 155 A. Genel Kurulda Oy Hakkı ve Kullanılması 155 /. Oy Hakkı Kavramı, Hukukî Niteliği ve Haklar Sistemi İçindeki Yeri 155 2. Oy Hakkının Kullanılması 157 a. Oy Hakkının Kullanılmasının İrade Beyanı Niteliği 157 b. Oy Hakkını Kullanabilecekler 158 aa. Temel Kural: Genel Kurula Katılma Hakkına Sahip Olanların Oy Hakkına da Sahip Olması 158 bb. Oy Hakkını Kullanabilecekler Bakımından Özellikli Durumlar 160 aaa. Ortaklar Bakımından 160 bbb. İntifa Hakkı Sahipleri Bakımından 161 ccc. Temsilciler Bakımından 162 c. Oy Hakkının Diğer Yollarla Kullanılması 166 aa. İnternet Vasıtasıyla Oy Hakkının Kullanılması 166 bb. Yazılı Oy Kullanılması 168 B. Genel Kurulda Oy Hakkının Hesaplanması, Sınırları, Üstün Oy ve Oyda imtiyaz Öngörülmesi 169 /. Temel Kural: Oy Hakkının Esas Sermaye Payının İtibarî Değerine Göre Belirlenmesi 169 2. Oy Hakkının Ortaklık Sözleşmesiyle Sınırlanması 171 3. Genel Kurulda Üstün Oy 173 4. Oyda İmtiyaz 176 a. Oyda İmtiyaz Kavramı ve Anlamı 176 b. Oyda İmtiyazın Tanınma Tarzı 177 aa. İmtiyazın Sözleşmeyle Tanınması Zorunluluğu 177 bb. İmtiyazın Dolaylı İmtiyaz Olarak Tanınması Zorunluluğu 178 aaa. Dolaylı İmtiyaz Kavramı ve Anlamı 178 bbb. Limited Ortaklıkta İmtiyazın Dolaylı Tanınması Zorunluluğu 179 ccc. Dolaylı İmtiyazın Sonuçları 180 c. Oyda İmtiyazın Sınırlan 181 aa. Kanunda Açıkça Öngörülmeyen Sınırlamalar 181 bb. Kanunî Sınırlamalar 181 aaa. Onda Birlik Sınır 181 aaaa. Önemli Bir Çeviri Hatasının Varlığı 181 bbbb. TTK Tasan m. 618/11, cümle 2nin Mehaza Uygun Yorumlanması Zorunluluğu 182 bbb. Oyda imtiyazın Etkisizleşmesi 183 aaaa. İmtiyazın Etkisizleştiği Durumların Düzenlenme Nedeni 183 bbbb. İmtiyazın Etkisizleştiği Durumlar 184 aaaaa. Denetçilerin Seçimi 184 bbbbb. Özel Denetçi Seçimi 184 ccccc. Sorumluluk Davası Açılması 185 //. OY HAKKINDAN YOKSUNLUK 186 A. Oy Hakkından Yoksunluğa İlişkin Düzenlemenin Tanıtılması, Hükmün Getiriliş Nedeni ve Hükmün Sınırlayıcı Şekilde Oy Hakkından Yoksunluk Hallerini Belirtmesi 186 1. TTK Tasarı m. 619 Düzenlemesinin Tanıtılması 186 2. TTK Tasan m. 619 Düzenlemesinin Getiriliş Nedeni ve Hükmün Tek Adam Ortaklığında Uygulanamaması 186 3. TTK Tasarı m. 619 Düzenlemesinde Sınırlayıcı Şekilde Oydan Yoksunluk Halerinin Belirtilmesi 187 B. Oy Hakkından Yoksunluk Teşkil Eden Haller 189 1. Müdürlerin İbrasına İlişkin Kararlar 189 2. Ortaklığın Kendi Esas Sermaye Payının İktisabına İlişkin Kararlar 191 3. Ortağın Sadakat (Bağlılık) Yükümüne veya Rekabet Yasağına Aykırı Faaliyetlerde Bulunmasını Onaylayan Kararlar 192 C. Oy Hakkından Yoksunluğun Etkileri 194 1. Oy Hakkından Yoksunluğun Ortakların, İntifa Hakkı Sahiplerinin ve Özellikle Temsilcilerin Oy Hakkına Etkileri... 194 a. Ortaklar ve İntifa Hakkı Sahipleri Bakımından Etkileri.... 194 aa. Ortaklar 194 bb. İntifa Hakkı Sahipleri 195 b. Oy Hakkından Yoksunluğun Özellikle Temsilcilerin Oy Hakkı Bakımından Etkileri 196 2. Oydan Yoksunluğun Yetersayılar Bakımından Etkileri 197 3. Oydan Yoksun Kişinin Genel Kurul Toplantısına Katilıp Katılmayacağı Sorunu 199 ///. OY HAKKININ DONMASI 200 A. Oy Hakkının Donması Kavramı ve Anlamı 200 B. Oy Hakkının Donmasının Hüküm ve Sonuçları 201 § 17. GENEL KURULDA OYLAMAYA GEÇİLMESİ VE OYLAMA USULÜ 204 /. GENEL KURULDA OYLAMAYA GEÇİLMESİ 204 A. Oylamaya Geçilme Hususunda Karar Yetkisinin Genel Kurul Başkanına Ait Olması 204 B. Başkanın Müzakereleri Tamamlayarak Oylamaya Geçme Zamanı 204 //. OYLAMA USULÜ 205 A. Oylama Usulünün Belirlenmesi 205 B. Genel Kuruldaki Oylama Türleri 207 1. Açık Oylama 207 2. Gizli Oylama 209 § 18. GENEL KURULDA KARAR ALINMASI 211 /. OLAĞAN KARAR ALMA 211 A. Temel Kural: Toplantıda Temsil Edilen Oyların Salt Çoğunluğu 211 B. Toplantıda Temsil Edilen Oy Kavramı 212 C. TTK Tasarı m. 620de Toplantı Yetersayısı Öngörülmemesi ve Toplantı Yetersayısı Aranan Durumlar 214 D. Çekimser ve Geçersiz Oylar 216 E. Kanunî ve Sözleşmesel İstisnalar 217 //. ÖNEMLİ KARARLARIN ALINMASI 217 A. Önemli Kararların Alınmasında Çifte Engel Kuralı ve Anlamı 220 B. Kanunen Önemli Karar Olarak Kabul Edilen Durumlar 220 1. Ortaklık İşletme Konusunun Değiştirilmesi 220 2. Oy Hakkında İmtiyazlı Esas Sermaye Paylarının Öngörülmesi 221 3. Esas Sermaye Paylarının Devrinin Sınırlandırılması, Yasaklanması ya da Kolaylaştırılması 223 4. Esas Sermayenin Artırılması 224 5. Riiçhan Hakkının Sınırlandırılması ya da Kaldırılması 225 6. Ortaklık Merkezinin Değiştirilmesi 226 7. Müdür ve Ortakların Sadakat (Bağlılık) Yükümü ya da Rekabet Yasağına Aykırı Faaliyette Bulunmalarına Genel Kurul Tarafından Onay Verilmesi 227 8. Bir Ortağın Haklı Sebeple Ortaklıktan Çıkarılması İçin Mahkemeye Başvurulması ve Bir Ortağın Ortaklık Sözleşmesinde Öngörülen Sebepten Dolayı Ortaklıktan Çıkarılması 229 9. Ortaklığın Feshi 232 ///. KANUNDA BELİRTİLEN DİĞER ÖNEMLİ DURUMLARDA KARAR ALINMASI 233 A. Ortaklık Sözleşmesi Değişikliklerinde Karar Alınması 233 B. Yan Edim ve Ek Ödeme Yükümlülükleriyle İlgili Konularda Karar Alınması 234 IV. ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDE GENEL KURULUN KARAR ALMA YETERSAYILARININ DÜZENLENMESİ 235 A. Ortaklık Sözleşmesiyle Yetersayıların Artırılması 235 1. Ortaklık Sözleşmesiyle Olağan Yetersayıların Artırılması 235 2. Ortaklık Sözleşmesiyle Önemli Kararlara İlişkin Yetersayıların Artırılması 238 B. Ortaklık Sözleşmesiyle Kanunen Öngörülen Yetersayıların İndirilmesi 238 § 19. OYLARIN TOPLANIP HESAPLANMASI VE OYLAMA SONUCUNUN AÇIKLANMASI 240 /. OYLARIN TOPLANIP HESAPLANMASI 240 //. OYLAMA SONUCUNUN AÇIKLANMASI 243 § 20. LİMİTED ORTAKLIKTA SİRKÜLER TİPİ KARAR ALMA 244 /. SİRKÜLER TİPİ KARAR ALMA KAVRAMI VE ANLAMI 244 //. SİRKÜLER TİPİ KARAR ALMANIN HER TÜRLÜ LİMİTED ORTAKLIKTA VE HER TÜRLÜ KARAR İÇİN UYGULANMASININ MÜMKÜN OLMASI 245 ///. SİRKÜLER TİPİ KARAR ALMA USULÜ 246 A. Karar Önerilerinin Ortaklara Gönderilmesi 246 /. Doğrudan Karar Önerilerinin Ortaklara Gönderilmesi Zorunluluğu 246 2. Karar Önerilerinin Ortaklara Gönderilmesinde Şekil ve Tarz 247 3. Karar Önerilerinin Tüm Ortaklara Gönderilmesi Zorunluluğu 248 B. Karar Önerilerini Alan Ortağın Davranış Tarzı 248 /. Ortağın Sözlü Görüşme Talebinde Bulunması 248 2. Ortağın Karar Önerisine Olumlu veya Olumsuz Oy Vermesi 249 § 21. TOPLANTI TUTANAĞI DÜZENLENMESİ 250 /. TOPLANTI TUTANAĞININ ANLAMI VE ÖNEMİ 250 //. TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENME TARZI 251 ///. TUTANAĞIN İNCELENMESİ VE SURETİNİN ALINMASI 254 § 22. GENEL KURUL KARARLARININ HUKUKÃ� NİTELİĞİ 255 SONUÇ 259 KAYNAKÇA 269