Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türk Ticaret Kanunu ( Gerekçeli Ve Karşılaştırma Tablolu )

Türk Ticaret Kanunu ( Gerekçeli Ve Karşılaştırma Tablolu )Sayfa Sayısı
:  
1151
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-975-6068-96-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...


öNSöZ Ticaret, endüstri ve hizmet sektörünün kendisine özgü hukuki ilişkile¬rini düzenleyen temel kanun konumunda bulunan 6102 sayılı yeni Türk Ti¬caret Kanununun yasalaşması ile birlikte ticaret hukuku alanında yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. AB müktesebatı ile uyumlu, teknolojik ve özellikle internet alanındaki gelişmelerin ticaret hukuku alanına yansıtılmasına ilişkin kuralları öngö¬ren, uluslararası piyasaların kurumlarına, kurullarına ve kurallarına yer veren, diğer kanunlardaki düzenlemeler ile çeşitli Avrupa ülkelerinde tica¬ret hukuku (ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, deniz ticareti ve sigorta hukukları) alanında yapılan reformları da içeren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda teknik hukuk terimlerinin arılaştırılmasında ve güncelleştirilmesinde Türk Medeni Kanununun ölçüsü esas alınmış, ayrıca uygulamada tutunmuş ve kavrama uygun anlam kazanmış terimlere de ka¬nunda yer verilmiştir. Yeni TTK teriminolojik yenilenmenin yanı sıra önemli kapsam değişikliklerini de içermesi bakımından \"yeni\" nitelendir¬mesini haklı kılacak çok önemli düzenlemeleri ihtiva etmektedir. Çok genel hatlarıyla ifade etmeye çalıştığımız bu değişikliklerin, 01.07.2012tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni TTKnun halen yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Hükümetin 2005 tasarı¬sındaki Genel Gerekçe ile her maddeye ilişkin gerekçe metinlerine güncel-lenmiş haliyle yer verilmiş ve ayrıca 6102 ve 6762 sayılı kanunların madde¬lerine göre karşılaştırma tablosu da yapılmıştır. Özellikle Türk Ticaret Ka¬nununda sistematik ve içerik bakımından yapılan köklü değişiklikler karşı¬sında madde metinlerinin gerekçeleri ile birlikte yayımlanmasının büyük bir yarar sağlay ayacağı düşünülmüştür. Kitapta ayrıca 6762 sayılı TTK ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkın¬da Kanun ile Ticaret Sicili Tüzüğü de yer almaktadır. Kitabın Türk Hukuk camiasına yararlı olmasını diliyorum. Kitabın dizgi, tashih ve sayfa tasarımını titizlikle yaparak basım ve yayımını kısa bir sürede büyük bir özveriyle gerçekleştiren başta sayın Menderes Yavuz ve Kaan Çağrı Yavuz olmak üzere Bilge Yayınevi\′nin genç ve dinamik çalışan¬larına teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla... Ankara, Mart 2011 Aynur PARLAR İÇİNDEKİLER GENEL GEREKÇE : 7 TÜRK TİCARET KANUNU (Yeni - Eski TTK Maddeleri ve Gerekçe) : 73 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN : 1083 TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜ : 1093 MADDELERE GÖRE YENİ (6102 SAYILI) ve ESKİ (6762 SAYILI) TÜRK TİCARET KANUNU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU : 1121