x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Şerhi

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ŞerhiSayfa Sayısı
:  
655
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9789750243691

580,00 TL

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile askeri disiplin hukukunda bir paradigma değişikliği gerçekleşmiştir. Yeni Kanunda her bir disiplin cezasını gerektiren eylemler açık bir şekilde tanımlanmıştır. Her ne kadar disiplin amirlerine kıyas yetkisi verilmişse de, getirilen düzenleme ile disiplinsizliklerde kanunilik ilkesinin kısmen gerçekleştirildiği söylenebilir. Yeni kanun, disiplin amirinin disiplin cezasına ilişkin kararlarının gerekçeli olmasını zorunlu hale getirmiştir.

Disiplin amirinin takdir hakkını kullanırken göz önünde bulunduracağı nedenlere bakıldığında, TCK'nın 61 ve 62'nci maddelerinin aynen iktibas edilmiş olduğunu görürüz. Bu durum ise disiplin amirleri tarafından disiplin cezası verilirken yapılan muhakeme ile ceza hâkiminin cezayı belirlerken yapmış olduğu muhakemenin birbirine benzer olmasını gerektirmiştir.

Bu çalışma, yazarların askeri yükseköğretim kurumlarında askeri ceza ve disiplin hukukuna ilişkin verdiği derslerden edinmiş olduğu tecrübelerin bir oluşumudur. Çalışma ile öncelikle disiplin amirlerine yol gösterici olmak hedeflenmiştir. Bu amaçla TSK Disiplin Kanunu'nun her bir maddesi açıklanmış, diğer maddeler ile bağlantıları belirtilmiş, aynı zamanda suç olan disiplinsizliklere ayrı bir özen gösterilerek disiplin amirlerinin Kanunun uygulamasında hataya düşmeleri önlenmek istenmiştir.

Çalışma sadece uygulayıcıya yol göstermeyi amaçlamamaktadır. Bunun yanında, akademik çalışmaların eksikliğinin hissedildiği askeri disiplin hukuku alanında çalışan sınırlı sayıda akademisyen, araştırmacı ve yargı mensuplarına da katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirme niyetiyle yüksek mahkemelerin kararları tetkik edilmiş ve bilimsel öğretinin ışığı altında okuyucuya sunulmuştur.

Çalışmanın bu baskısında da, özellikle olağanüstü KHK'ler ile yapılan değişiklikler ele alınmış ve çalışma genel olarak gözden geçirilmiştir.

Konu Başlıkları
    TSK Disiplin Kanunu'nun Genel Değerlendirmesi
    Karşılaştırmalı Askerî Disiplin Hukuku
    TSK Disiplin Kanunu Genel Gerekçesi
    Milli Savunma Komisyonu Raporu
    Madde Açıklamaları ve İlgili Yüksek Mahkeme Kararları
    Son Değişiklikleri İşlenmiş Askerî Ceza Kanunu Metni
    Son Değişiklikleri İşlenmiş İç Hizmet Kanunu Metni
    Son Değişiklikleri İşlenmiş Disiplin Mahkemeleri Kanunu Metni