Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (28)      Şubat (202)      Ocak (190)      Aralık (151)

Türk Özel Hukukunda Yap - İşlet - Devret ( Yid ) Sözleşmesi

Türk Özel Hukukunda Yap - İşlet - Devret ( Yid ) SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
323
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-537-180-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Türkiye′nin sosyo-ekonomik yaşamında önemli bir dönemeç oluşturan 1980′ 11 yıllarda, ülkemiz hukuk uygulaması, idare hukukunun imtiyaz sözleşmelerinin günümüze uyarlanmış bir uzantısı olan ve yalnızca Türkiye′de değil fakat dünyanın çeşitli ülkelerinde ortaya çıkan yap-işlet-devret (YİD, BOT) modeli ile tanışmıştır. İlk başta enerji sektöründe, daha sonra diğer sektörlerde de yasal bir düzenlemeye konu olan yap-işlet-devret, daha sonra, Anayasa′da yapılan bir değişiklik sonucu idare hukuku alanı dışına da taşarak bir özel hukuk sözleşmesi haline dönüşmüştür. Borçlar Kanunun′da düzenlenmemiş isimsiz bir sözleşme olarak karşımıza çıkan yap-işlet-devret, içerdiği finansman gibi kanuna yabancı bir unsur yanında istisna ve hasılat kirasına benzer özellikler taşıması nedeniyle, hukuki yapısı itibariyle incelenmeye değer bir nitelik göstermektedir. Üstelik büyük yatırımların gerçekleştirilmesinde başvurulan YİD, yalnızca iki taraf arasında menfaat ilişkileri yaratmamış, aksine kreditörler gibi başka aktörlerin de gündeme gelmesiyle, anılan sözleşmeden doğan ilişkiler çok daha karmaşık bir hal almıştır. İşte Dr. Güzin Pekgüçlü, bu karmaşık ilişkileri titiz ve ciddi bir araştırma merceği altına alarak, başarılı bir şekilde çözmüştür. Dr. Pekgüçlü′nün eserinin en önemli tarafı, kanuni sözleşme tiplerine benzerlik gösteren, ancak onlara tam uymayan isimsiz bir sözleşmenin, kanuni sözleşme tiplerinden hareketle nasıl bir hukuki düzenlemeye tabi tutulacağını, yaptığı analizlerle somut bir biçimde gözler önüne sermiş olmasıdır. Bir başka deyişle, Dr. Pekgüçlü′nün eseri, isimsiz akitlere, kanunda benzeri sözleşmeler için öngörülmüş hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağını belirlemede başvurulması gereken yöntemin, bir anahtar örneğini oluşturmaktadır. Böylece, kendisi, yalnızca yap-işlet-devret sözleşmesine ilişkin olarak değil, fakat bunun yanında ayrıca isimsiz akitlerin tâbi tutulacağı işlemin belirlenmesinde örnek alınacak değerli bir çalışma yapmış bulunmaktadır. Yaptığı bu çalışma dolayısıyla Dr. Güzin Pekgüçlü′yü kutlamak benim için çok zevkli bir ödevdir. Prof. Dr. Erden Kuntalp İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XIX KAYNAKÇA XXIII GİRİŞ I BİRİNCİ BÖLÜM YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) MODELİNİN GELİŞİMİ, TANIMI VE UNSURLARI § 1. YİD MODELİNİN GELİŞİMİ 5 I. YİD MODELİNİN EKONOMİK GELİŞİM SÜRECİ 5 A. YİD Modelinin Genel Yapısı ve Ekonomik Gelişimi 5 B. YİD Modelinin Günümüzde Proje Finansmanı Modeli Kapsamında Değerlendirilmesi 11 1. Proje Finansmanı Modeli 11 2. Proje Finansmanı Olarak YİD Modeli 13 II. YİD MODELİNİN HUKUKİ GELİŞİM SÜRECİ 18 A. Anayasa Değişikliğinden Önceki Dönemde YİD Düzenlemeleri 18 B. Anayasa Değişikliğinden Sonraki Dönemde YİD Düzenlemeleri 27 § 2. YİD MODELİNİN TANIMI VE UNSURLARI 30 I. YİD MODELİNİN ÖĞRETİDE VE MEVZUATTA VERİLEN TANIMLARI 30 A Öğretide Verilen YİD Tanımları 30 B. Mevzuatta Verilen YİD Tanımları 32 II. YİD MODELİNİN UNSURLARI VE RİSK FAKTÖRÜ 33 A. YİD Modelinin Unsurlarının Değerlendirilmesinde Risk Paylaşımı Faktörü 34 XI B. YİD Modelinin Unsurlarının Tespiti ve Değerlendirilmesi 41 1. Finansman Unsuru 41 2. Eser İnşası Unsuru 47 3. İşletme Hakki Unsuru 52 İKİNCİ BÖLÜM YİD MODELİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 3. YİD MODELİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 61 I. HUKUKİ İLİŞKİNİN GENEL YAPISI 61 A. YİD′in Tarafları 61 1. Yatırı m Sahi bi 61 2. Yatırımcı (Proje Şirketi) 64 B. YİD′in Sözleşmesel Yapısı ve Özellikleri 67 1. YİD′in Sözleşme Olma Özelliği 67 2. YİD′in Amacının Finansman Temini Olması 69 3. YİD′in Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 70 C. YİD Sözleşmesinin Unsurlarının Kanuni Sözleşme Tiplerinin Unsurları Açısından Değerlendirilmesi 73 1. Eser İnşası Unsurunun İstisna Sözleşmesi Açısından Değerlendirilmesi 74 2. İşletme Hakkı Unsurunun Kira Sözleşmeleri Açısından Değerlendirilmesi 74 3. Finansman Unsurunun Kanuni Sözleşme Tipleri Açısından Değerlendirilmesi 78 II. YİD SÖZLEŞMESİNİN TİPOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ 78 A. Tipolojik Değerlendirmenin Anlamı 78 B. Tipin Tespitindeki Esaslar 81 C. YİD′in Tipik Sözleşme Olarak Değerlendirilmesi 83 1. YİD Tipik Bir Sözleşme midir? 84 a. Genel Olarak 84 XII b. Mevzuat Bağlamında Değerlendirme 86 2. YİD′in Tipik Bir Sözleşmenin Türevi Olarak Değerlendirilmesi 94 3. YİD′in Bileşik Sözleşme Olarak Değerlendirilmesi 97 4. YİD′in Karışık Muhtevalı Sözleşme Olarak Değerlendirilmesi 102 5. YİD′in Sui Generis Sözleşme Olarak Değerlendirilmesi 110 III. YİD′İN SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 113 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YİD SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ, ŞEKİL SORUNU VE TARAFLARIN BORÇLARI 4. YİD SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN BELİRLENMESİ VE ŞEKİL SORUNU 119 I. YİD SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLERİNİN BELİRLENMESİ 119 II. YİD SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL SORUNU 121 5. YİD SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 122 I. YATIRIMCI PROJE ŞİRKETİNİN BORÇLARI 122 A. Finansman Temini Borcu 123 1. Borcun Muhtevası 123 2. Borcun Hükümleri 124 3. Finansmanın Teminata Bağlanması 128 a. YİD Modelinde Teminatın Önemi 128 b. YİD Modelinde Tercih Edilen Teminatlar 134 aa. Kredi Kurumlarına Müdahale Yetkisi Tanınması 136 bb. Yatırım Sahibinin Sağladığı Teminatlar 137 i. Kredi Temini Taahhüdü 137 i i. Alım Garantisi 138 iii. Ödeme Garanti si 142 - iv. Hammadde Garantisi 144 v. Yatırımcı Lehine Üst Hakkı Tesisi 145 B. İnşa (Yapım) Borcu 149 1. Borcun Muhtevası 149 2. Borcun Hükümleri 150 C. Sadakat Borcu 153 1. Borcun Muhtevası 153 2. Borcun Hükümleri 155 D. Özen Borcu 157 1. Borcun Muhtevası 157 2. Borcun Hükümleri 161 E. İşi Yapmak veya Yaptırmak Borcu 164 1. Borcun Muhtevası 164 2. Borcun Hükümleri 170 a. Alt Müteahhit Kullanılması Halinde Sorumluluk 170 b. Yatırım Sahibinin Alt Müteahhide Doğrudan Başvurmak İmkanı 171 c. Alt Müteahhidin Eylemlerinden Yatırımcının Sorumluluğu 172 d. Alt Müteahhidin Yatırım Sahibine Karşı Hakları 174 F. Malzeme Temini Borcu 175 1. Borcun Muhtevası 175 2. Borcun Hükümleri 176 G. Genel İhbar Borcu 178 1. Borcun Muhtevası 178 2. Borcun Hükümleri 179 H. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcu 181 1. Borcun Muhtevası 181 2. Borcun Hükümleri 183 İnşaatın Tamamlandığını İhbar Borcu 190 XIV 1. Borcun Muhtevası 190 2. Borcun Hükümleri 195 a. Borcun İfasında Temerrüde Düşülmesi 195 b. Temerrüdün Sonuçlan 197 aa. Yatırımcının Sorumluluğunun Ağırlaşması 197 bb. Yatırım Sahibinin Seçimlik Haklan Kullanması 197 i. Gecikmiş İfa ve Gecikme Tazminatı Talebi 199 i i. Müspet Zarar Talep Edilememesi 200 iii. Sözleşmenin Feshi ve Menfi Zarar Talebi 204 İ. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 209 1. Borcun Muhtevası 209 2. Borcun Hükümleri 211 3. Yatırım Sahibinin Hakları 216 a. Eseri Kabulden Kaçınma Hakkı 217 b. Karşı Edimde İndirim Yapmak Hakkı 220 c. Ayıbın Giderilmesini Talep Hakkı 223 d. Ayıp Nedeniyle Doğan Zararın Tazminini Talep Hakkı.... 227 4. Zamanaşımı Sorunu 231 K. Bakım ve Onarım Borcu 234 1. Borcun Muhtevası 234 2. Borcun Hükümleri 238 L. Devir Borcu 240 1. Borcun Muhtevası 240 2. Borcun Hükümleri 244 M. Yatırımcının Diğer Borçlan 246 YATIRIM SAHİBİNİN BORÇLARI 249 A. Yatırım Arazisinin Teslimi Borcu 249 1. Borcun Muhtevası 249 2. Borcun Hükümleri 253 B. İşletme Hakkı Tanımak Borcu 255 1. Borcun Muhtevası 255 2. Borcun Hükümleri 258 C. Yatırımcıyı Engellemekten Kaçınma Borcu 259 1. Borcun Muhtevası 259 2. Borcun Hükümleri 260 D. Zapta Karşı Tekeffül Borcu 261 1. Borcun Muhtevası 261 2. Borcun Hükümleri 262 E. Diğer Borçlar 264 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YİD SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 6. YİD SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ 265 I. SÖZLEŞME SÜRESİNİN BİTMESİ 265 II. KUSURSUZ İMKÂNSIZLIĞIN DOĞMASI 268 A. Borcun Sona Ermesi 268 1. Genel Olarak 268 2. YİD′te Kusursuz İfa İmkânsızlığı 271 B. İade Borcu 276 C. Hasarın İntikali 277 1. Genel Olarak 277 2. YİD Sözleşmesinde Hasar Sorunu 279 III. YİD SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 281 A. Genel Olarak 281 B. Sürekli Borç İlişkisi Olarak YİD′in Feshi 283 1. Haklı Neden Unsurunun Gerekliliği 283 2. YİD′in iiakli Nedenle Feshi 285 C. Genel Hükümler Uyarınca YİD Sözleşmesinin Feshi 288 XVI D. Özel Hükümler Uyarınca YİD Sözleşmesinin Feshi ve Diğer Sona Erme Halleri 290 1. Genel Olarak 290 2. Karz Sözleşmesinin Sona Erme Hükümleri 290 3. İstisna Sözleşmesinin Sona Erme Hükümleri 292 a. BK. m. 358/I′in Uygulanması 292 b. BK. m. 360/I′in Uygulanması 295 c. BK. m. 365/II′nin Uygulanması 298 aa. YİD′te Götürü Usulün Uygulanması 299 bb. YİD′te Uyarlama Yapılması 301 d. BK. m. 369′un Uygulanması 306 e. BK. m. 370′in Uygulanması 308 f. BK. m. 371′in Uygulanması 311 4. Hasılat Kirasının Sona Erme Hükümleri 313 a. BK. m. 272 (BK. m. 249/11)′nin Uygulanması 313 b. BK. m. 274/111 ve BK. m. 286′nın Uygulanması 315 c. BK. m. 285′in Uygulanması 317 d. BK. m. 288′in Uygulanması 317 e. BK. m. 289′un Uygulanması 318 f. BK. m. 290 ve BK. m. 291′in Uygulanması 318 SONUÇ 321