Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (18)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku

Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler HukukuSayfa Sayısı
:  
399
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789753684873

75,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Ondokuzuncu basıya önsöz .................................................................................... V


Onyedinci basıya önsöz ...................................................................................... VI


Onaltıncı basıya önsöz ........................................................................................ VII


Kısaltmalar cetveli .......................................................................................... XXV


Bibliyografya ............................................................................................... XXVII


BİRİNCİ KISIM


GERÇEK KİŞİLER


1.GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER........................................................................... 5


1.1. Kişiler Hukukunun konusu ........................................................................ 5


1.2. Kişi ve kişilik kavramı ................................................................................ 5


1.2.1. Kişi kavramı ve türleri ...................................................................... 5


1.2.1.1. Kişi kavramı ........................................................................ 5


1.2.1.2. Kişilerin türleri .................................................................... 7


1.2.1.2.1. Gerçek kişiler ...................................................... 7


1.2.1.2.2. Tüzel kişiler ......................................................... 8


1.2.1. Kişilik kavramı ................................................................................. 8


1.3. Kişiler Hukukunun Medenî Kanundaki yeri ve sistematiği ........................ 9


1.4. Kişiler Hukukunun temel ilkeleri ............................................................. 11


1.4.1. Eşitlik ilkesi ................................................................................... 11


1.4.2. Özgürlük ilkesi .............................................................................. 13


1.4.3. Kişiliğe saygı ve kişiliğin korunması ............................................. 13


BİRİNCİ BÖLÜM


KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ


2.KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI.............................................................................. 17


2.1. Tam doğum .............................................................................................. 17


2.2. Sağ doğum ............................................................................................... 17


2.3. Kişiliğin kazanılması için, doğan çocuğun insan biçiminde olması


gerekir mi? ............................................................................................... 19


2.4. Doğumun ispatı ........................................................................................ 20


2.5. Ceninin durumu ....................................................................................... 20


2.6. Henüz ana rahmine düşmemiş olanların durumu ..................................... 22


3.KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ ........................................................................... 23


3.1. Genel olarak ............................................................................................. 23


3.2. Ölüm ........................................................................................................ 23


3.2.1. Ölümün saptanması ....................................................................... 23


x


3.2.1.1. Biyolojik ölüm .................................................................. 23


3.2.1.2. Beyinsel ölüm ................................................................... 24


3.2.2. Ölümün ispatı ................................................................................. 26


3.2.2.1. İspat yükü ......................................................................... 26


3.2.2.2. İspat araçları ...................................................................... 26


3.2.2.2.1. Kişisel durum (şahsî hâl) kütükleri ................... 26


3.2.2.2.2. Karineler ........................................................... 26


3.2.2.2.2.1. Ölüm karinesi ................................ 26


3.2.2.2.2.2. Birlikte ölüm karinesi .................... 28


3.2.3. Cesedin durumu ............................................................................. 28


3.3. Gaiplik (kişiliğin hakim kararı ile sona ermesi) ....................................... 30


3.3.1. Genel olarak ................................................................................... 30


3.3.2. Gaiplik kararının şartları ................................................................ 30


3.3.2.1. Maddî şartlar ..................................................................... 30


3.3.2.1.1. Ölüm tehlikesi .................................................. 31


3.3.2.1.2. Uzun süreden beri haber alınamama ................ 31


3.3.2.1.3. Süre .................................................................. 32


3.3.2.2. Yargılama usulü ................................................................ 32


3.3.2.2.1. Gaiplik kararı alabilmek için mahkemeye başvurmaya yetkili kişiler ................................. 32


3.3.2.2.2. Gaiplik kararı vermeye yetkili mahkeme ......... 33


3.3.2.2.3. İlân ................................................................... 33


3.3.2.2.4. İlânın sonuçları ................................................. 33


3.3.3. Gaiplik kararının sonuçları ............................................................ 34


İKİNCİ BÖLÜM


KİŞİNİN EHLİYETLERİ


4.HAK EHLİYETİ.............................................................................................. 39


4.1. Hak ehliyeti kavramı ................................................................................ 39


4.2. Hak ehliyetinin temel ilkeleri ................................................................... 39


4.2.1. Genellik .......................................................................................... 39


4.2.2. Eşitlik ............................................................................................. 40


4.3. Hak ehliyetine getirilen farklılıklar .......................................................... 40


4.3.1. Hak ehliyetine kanun tarafından getirilen farklılıklar .................... 41


a)Evlenme ..................................................................................... 41


b)Evlât edinme .............................................................................. 41


c)Vasiyetname ve miras sözleşmesi yapma .................................. 41


d)Kefil olma, vakıf kurma, önemli bağışlamada bulunma ............ 42


e)Vasi olabilme ............................................................................. 42


f)Din seçme ................................................................................... 42


g)Evlenme yasağı ......................................................................... 42


h)Kocasının soyadını taşıma zorunluluğu...................................... 42


i)Evlilik içinde doğan çocuğun babanın soyadını taşıması ............ 43


j)Velayet ve vesayetten doğan farklar............................................ 44


xi


k)Mirasçılıktan doğan farklar ........................................................ 44


l)Şeref ve haysiyetsizlikten doğan farklar ..................................... 45


m)Akıl hastalığı ............................................................................. 45


n)Yabancılık .................................................................................. 45


o)Dernek kurabilme ve derneğe üye olabilme ............................... 45


4.3.2. Hâkim tarafından farklılık yaratılması ............................................ 46


5.FİİL EHLİYETİ ............................................................................................... 47


5.1. Kavram ..................................................................................................... 47


5.2. Hak ehliyetinden farkı .............................................................................. 48


5.3. Fiil ehliyetinin türleri ............................................................................... 50


5.3.1. Hukukî işlem ehliyeti ..................................................................... 50


5.3.2. Hukuka aykırı fiillerden sorumlu olma .......................................... 52


5.4. Fiil ehliyetinin şartları .............................................................................. 52


5.4.1. Erginlik .......................................................................................... 52


5.4.1.1. Kavram ............................................................................. 52


5.4.1.2. Erginliğin türleri ............................................................... 53


5.4.1.2.1. Yasal erginlik ................................................... 53


5.4.1.2.2. Evlenmeyle kazanılan erginlik ......................... 53


5.4.1.2.3. Ergin kılınma (hâkim kararıyla kazanılan erginlik,


kazai rüşt) ......................................................... 55


5.4.1.2.3.1. Onbeş yaşın tamamlanması ........... 55


5.4.1.2.3.2. Küçüğün isteği ............................... 55


5.4.1.2.3.3. Yasal temsilcinin katılması ............ 55


5.4.1.2.3.4. Küçüğün çıkarlarının gözetilmesi .. 56


5.4.1.2.3.5. Kararın ilânı ................................... 57


5.4.2. Ayırt etme gücü (temyiz kudreti) ................................................... 57


5.4.2.1. Kavram ............................................................................. 57