Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Türk Medeni Kanunu'nun 162. ve 163. Maddelerine Dayanılarak Açılan Boşanma Davaları

Türk Medeni Kanunu'nun 162. ve 163. Maddelerine Dayanılarak Açılan Boşanma DavalarıSayfa Sayısı
:  
120
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-7909-30-5

25,00 TL

  Aile, Türk toplumu açısından ilk Türk devletlerinden bu yana özel bir öneme sahiptir. Toplumun temel yapı taşı olarak görülen ailenin meşru olarak kurulması ise ancak geçerli bir evlilik yoluyla mümkündür. Ancak evli çiftlerin yaşadıkları bir takım problemler onları boşanma aşamasına getirebilir. Bu kitapta eşlerden birini veya her ikisini boşanmaya zorlayan sebeplerden ikisi olan: Türk Medeni Kanunu'nun 162. maddesinde düzenlenen "hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış" ile 163. maddesinde düzenlenen "suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme" nedeni ile boşanma incelenmiştir. Bu boşanma nedenlerinin incelenmesinin yanında, boşanmanın kısa tarihçesi, ilgili yargı kararları ile boşanmanın sonuçları hakkında da bilgi verilmiştir.

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 

Birinci Bölüm 
BOŞANMAYA GENEL BAKIŞ 
1.1. GENEL OLARAK BOŞANMA ve BOŞANMA NEDENLERİ
1.2. BOŞANMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE BOŞANMADA BENİMSENEN SİSTEMLER
1.2.1. Boşanmanın Tarihsel Gelişimi
1.2.2. Boşanmada Benimsenen Sistemler 
1.3. BOŞANMA NEDENLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL İLKELER ve TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN YAKLAŞIMI
1.3.1. Boşanmanın Dayandığı Temel İlkeler
1.3.2. Türk Medeni Kanunu'nun Kabul Ettiği İlkeler ve 743 sayılı eski Türk Medeni Kanunu ile Mukayese
1.4. BOŞANMA NEDENLERİ
1.4.1. Genel Olarak 
1.4.2. Özel Boşanma Nedenleri 
1.4.3. Genel Boşanma Nedenleri

İkinci Bölüm 
TMK MADDE 162 ve 163'TE YER ALAN BOŞANMA NEDENLERİ 
2.1. SUÇ İŞLEME ve HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME NEDENİ İLE BOŞANMA 
2.2. Suç İşleme Kavramı
2.2.1. Suçun Sabit Bulunmuş Olmasının Gerekmemesi Durumu 
2.2.2. Haysiyetsiz Hayat Sürme Kavramı
2.2.3. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davasında Süre Konusu
2.2.4. Diğer Eş Açısından Hayatın Çekilmez Hâle Gelmiş Olması Şartı
2.3. HAYATA KAST ve PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİ İLE BOŞANMA
2.3.1. Hayata Kast Kavramı
2.3.2. Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Kavramları
2.3.3. Dava Açılması Hakkına Son Veren Haller
2.3.4. Kadına Karşı Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu

Üçüncü Bölüm 
BOŞANMA DAVASI ve SONUÇLARI 
3.1. BOŞANMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
3.1.1. Genel Olarak Ayrılık - Boşanma Davası Kavramı ve Hukuki Niteliği 
3.1.2. Boşanma Davasında Taraflar ve Dava Ehliyeti
3.1.3. Boşanma Davasında Taraflar 
3.1.4. Boşanma Davasında Dava Ehliyeti 
3.1.5. Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme 
3.1.6. Boşanma Davasında Yargılama Usulü 
3.2. BOŞANMANIN SONUÇLARI
3.2.1. Genel Açıklama 
3.2.2. Boşanmanın Eşler Yönünden Kişisel Sonuçları
3.2.3. Boşanmanın Eşler Yönünden Mali Sonuçları 
3.2.4. Boşanmanın Çocuklar Yönünden Sonuçları
SONUÇ