Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türk Medeni Kanununda Zamanaşımı Süreleri - Hak Düşürücü Süreleri - Hak Ehliyeti Süreleri Ve Dava Koşulları

Türk Medeni Kanununda Zamanaşımı Süreleri - Hak Düşürücü Süreleri - Hak Ehliyeti Süreleri Ve Dava KoşullarıSayfa Sayısı
:  
611
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-295-641-4

40,00 TLöNSöZ Saygıdeğer Hakim Sn. İzzet Doğan′m huzurunuzda bulunan ve Medeni Kanundaki süreleri inceleyen kitabına "önsöz" yazmanın benim için önemli bir onur ve sevinç kaynağı olduğunu ifade etmeliyim. Bu fırsatı, eserinden önce kendisi ile ilgili olan ve aleniyet kazanmasından memnun olacağım düşüncelerimi dile getirme vesilesi olarak kullanacağım. Yirmi yıla dayanan meslek arkadaşlığının yerini aldığı dostluk içinde, Sayın Doğan′m akademik çalışmalara, kitaba, bilgiye, fikre ne kadar önem verdiğini hep gözlemledim. Kendisi yoğun iş temposuna, hakimlik mesleğinin zorunlu kıldığı konu çeşitliliğinin yapmayı gerektirdiği araştırma ve incelemelere çok vakit ayırmasına rağmen, ilgilendiği ve emek verdiği konularda bir çok yazı yazmaya da vakit ayırabilmiş ve bu konularda özgün fikirler ileri sürmüştür. Yaşamın her alanında duyarlı bir insan olarak sahip olduğu ince zevklerine de zaman zaman tanıklık ettiğim sayın Doğan, bu duyarlılığı ile ülkemizde hukuk düzeninin istediği gibi yürümemesinin kendisinde yarattığı üzüntüleri de zorunlu olarak yaşamaktadır. Sayın Doğan′m her zaman saygı ile andığım bir özelliği, hakimlik mesleğini sadece iş olarak yapmaması, hakimleri diğer hukukçulardan ayıran ve onlara hukuk düzenimizin tanıdığı önemli bir "erk" ve "ayrıcalık" olan Medeni Kanunun 1. maddesinde tanınmış "hukuk yaratma" yolunu ve yine Anayasamızın tanıdığı "Anayasa Mahkemesine başvurma" yolunu en hakkını veren şekilde kullanıyor olmasıdır. "Hukuk yaratma"mn araştırmayı seven bir hakim elinde hukuk düzeninin yaşama uydurulması ve bu yolla toplumun hukuka saygısının sağlanması için en etkili mekanizmalardan birisi olduğuna inanmaktayım. Sayın Doğan araştırmacı kişiliğiyle sadece Türk hukuk doktrinindeki gelişmeleri değil, mukayeseli hukuktaki gelişmeleri, gerek doktrin gerek içtihatlar bakımından izleyerek, akademik çevrelerde dahi dile getirilmeye çekinilen veya gerek görülmeyen, ancak kanımca toplumsal gelişmenin kabul etmeyi zorunlu kıldığı gelişmeleri güçlü gerekçeler olarak kullanmaktadır. Kendisinin Medeni Kanunda henüz hukukçuların çok da farkına varmadığı, ama özellikle evlilik içi ve evlilik dışı çocuklar bakımından özü itibariyle ayırımcılık yaratan düzenlemeleri gerek imzaladığımız uluslararası sözleşmeler, gerekse mukayeseli hukukun gösterdiği gelişim çerçevesinde Anayasa Mahkemesi önüne götürürken yazdığı özlü ve cesur gerekçeler meslek hayatı için övünç kaynağı sayılacak niteliktedir. Belirtmeliyim ki, özellikle kadın hakları, çocuk hakları gibi konular- da Sayın Doğan′ın sahip olduğu düşünce tarzı çerçevesinde ortaya koyduğu problemler uluslararası araştırmalar yapan bir çok akademisyenin henüz değinmediği konulardır. Bu gelişmeler, hepimizin ufkunu genişletmekte ve meseleleri sadece göründüğü yüzü ile değil daha geniş menfaatler bağlamında düşünmemize ve çözüm üretmemize yol açmaktadır. Sayın Doğan ele aldığı konularda salt eşitlik kaygısı ile "kavram hukukçuluğu" yapmamakta, menfaat dengesini her boyutuyla ele alarak üstün tutulması gereken menfaatler hakkında en doğru ve en gerekli çıkarımları yapmakta ve hukuki düzenlemelerin menfaat dengelerini en adil şekilde kollayan düzenlemeler olması ereğine hizmet etmektedir. Sayın Doğan bu defa pozitif hukuk için önemli bir mesele olan "süre" konusunu işlemektedir. Toplumsal düzeni sağlamak kanun koyucular için bazı haklan veya hakların talep edilebilirliğini süreye bağlamak zorunluluğunu getirmektedir. Sayın Doğan′ın eseri incelendiğinde de görüleceği üzere, kanunları ciddi bir incelemeye tabi tuttuğumuzda süre ile ilgili düzenleme içeren hükümlerin düşündüğümüzden çok olduğunu görmekteyiz. Hakkın kendisini sona erdiren bir sürenin mi, yoksa sadece talep edilebilirliğe engel olan bir sürenin mi konulduğunun çözümü hakkın kendisi kadar önem arzetmekte olmasına rağmen, bazen bu niteliği tespit etmek kolay olmamaktadır. Özellikle 1926 Tarihli Medeni Kanunda bu konuda var olan kavram hataları konuyu daha da önemli kılmakta ve yeni kanun çerçevesinde düzenlemelerin esaslı bir yorumunu gerekli kılmaktadır. Sayın Doğan′ın bu kitapla hukuk hayatına yaptığı hizmet öncelikle, Medeni Kanundaki tüm süre ile ilgili hükümlerini toplu olarak değerlendiren, bu çerçevede gerek eski kanunun düzenlemelerini, gerekse konu ile ilgili yeni kanunun gerekçelerini de toplu olarak incelemem imkanı veren bir eseri sunmasıdır. Diğer yönüyle de süre ile ilgili düzenleme taşıyan ve sürenin niteliği konusunda bir çoğu açık hüküm içermeyen bu hükümlerin toplu değerlendirmesinin yapılarak, sürenin niteliği ile ilgili kesin yorumların yapılmış olması, konu ile ilgili içtihatların da ilgili yerlerde anılması önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Medeni Kanunun düzenlediği konuların ne kadar çeşitli ve birbirinden farklı kurumları ilgilendirdiği düşünüldüğünde, yoğun bir çalışma gerektirdiği kuşkusuz olan bu eserin hazırlanması için Sayın Do-ğan′m gösterdiği fedakarlığın boyutu da anlaşılabilmektedir. Tüm hukukçular için yararlı olacağından emin olduğum bu eseri hazırladığı için kendisine kendim tüm hukukçular adına teşekkür ediyor ve daha sonra da yapacağına şimdiden emin olduğum çalışmaları için güç ve sağlık diliyorum. istanbul, 03.04.2007 Prof. Dr. Şaibe Oktay Özdemir Ve güzel dudaklara sahip olmak için Sadece güzel sözler söyle!.. Audrey Hepburn SUNUŞ Bu çalışma benim için bir ilk. Tüm deneyimsizliklerime karşın ilklerin insan yaşamındaki önemi ve heyecanı bir başka oluyor. Kitapta yürürlükteki Türk Medeni Kanunu ile yürürlükten kaldırılan Türk Kanuni Medenisinin farklı düzenlenmeleri özellikle belirtilmiş, kitabın konusuyla ilgili açıklamalar öğretinin (doktrinin) ve Yargıtay Kararlarının ışığı altında irdelenmiştir. Ayrıca konularıyla ilgili birçok Yargıtay Kararma da emsal olmak üzere yer verilmiştir. Kapsadığı konularda kitabın sayın okurlara yararlı olmasını diliyorum. Kitabımın hazırlanmasında bana mutlu bir çalışma ortamı sağlayan ve beni teşvik edip yüreklendiren, kendilerinden çaldığım zamanı hoşgörüyle karşılayan eşim ve Özgür′üme, ayrıca kitabıma olağanüstü güzellikte bir önsöz yazma lütfunda bulunan Prof. Dr. Şaibe Oktay Özdemir Hanımefendiye, bana yardımcı olan Sabriye Ata, Göknil Metin, Gülümser Çağlar, Gülizar Yücel′e ve kitabın yayını dolayısıyla katkılarından ötürü Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Sayın Seyhan Satar′a, dizgi ve tasarımım yapan Feridun Kılmç′a, kapak tasarımım yapan Gülgonca Çarpık ve tüm Beta Yayınevi çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İzzet Doğan Ataköy-İSTANBUL, Mayıs 2007 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III GENEL AÇIKLAMA 1 Zamanaşımı 1 Hak Düşürücü Süreler 2 Dava Koşulları 3 Hak Ehliyeti , 4 BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU Adın Değiştirilmesi 7 Gaiplik Kararının İstenmesinde Yargılama Usulü 8 Gaiplik İstemin Düşmesi 9 Mahkemenin gaipliğe karar vermesi hükmü 10 Doğum Kütüğü-Bildirme 11 Ölüm Kütüğü-Ölümün Bildirilmesi 12 Dernek Tüzüğünün, kuruluş bildiriminin incelenmesi 12 Dernek Tüzüğünün İlam 14 İlk Genel Kurul Toplantısı 14 Derneğe Üye Olmanın Koşulları 15 Dernekteki Üyeliğin Çıkma ile Sona Ermesi ...16 Derneğin Olağan Toplantısı : 17 Dernek Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması 18 Genel Kurul Kararlarının İptali İçin Mahkemeye Başvurma 19 Derneğin Yönetim Kurulunun oluşumu 20 Derneklerin Kendiliğinden Sona Ermesi 21 Derneklerin Örgütlenmeleri, Şube Kuruluşu 23 Vakıf Kurma Kararının Temyiz ve İptali 24 Vakfın Yönetim Organının Yıllık Raporu 25 İÇTİHATLAR 27 İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU Nişanlılığın Sona Ermesinden Doğan Davalarda Zamanaşımı 97 Evlilikte Kadın İçin Bekleme Süresi (İddet Müddeti) 98 Evlenme İzni 99 Evlenmenin Yapılamaması 101 Evlenmenin Nisbi Butlanında Hak Düşürücü Süre 102 Nisbi Butlan Davasında Yasal Temsilcinin Dava Hakkı Kadının Evlenmede Bekleme Süresine Uymaması Zina Sebebiyle Boşanmada Süreler Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanmada Süreler Terk Nedeniyle Boşanmada Süreler Anlaşmalı Boşanma ve Eylemli Ayrılık Nedeniyle Boşanmada Süreler Boşanma veya Ayrılık Davalarında Yetkili Yer Mahkemesi Ayrılık Süresi Ayrılık Süresinin Bitimi Evliliğin Boşanma Nedeni ile Sona Ermesinden Doğa Dava Haklarında Zamanaşımı Süresi Ayrılık Kararında Mal Rejiminin Kaldırılması Eşler Birlikte Yaşarken Yapılarak Parasal Katkı Eşlerin Mallarının Envanterinin Yapılması Eşler Arasındaki Borçlar Edinilmiş Mallara Eklenecek Değerler Katılma Alacağının ve Değer Artış Payının Ödenmesi Edinilmiş Malların Tasfiyesinde Üçüncü Kişilere Karşı Dava Paylaşmalı Mal Ayrılığında Paylaşmaya Aykırı Davranış Mal Ortaklığında Eşler Arasındaki Borçlar Babalık Karinesi Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme Evlenmeden Önce veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana Rahmine Düşme Soybağınm Reddi Davasında Hak Düşürücü Süreler Soybağının Reddi Davasında Karineler Soybağının Reddi Davasında ilgililerin Dava Hakkı Soybağının Kurulmasına itiraz Çocuğun Tanınması Koşullan ve Şekli Tanıyanın Dava Hakkında Hak Düşürücü Süreler Babalık Hükmünde Karine Babalık Davasında Hak Düşürücü Süreler Babalık Davasında Ananın Mali Hakları Evlat Edinmenin Genel Koşullan Birlikte Evlat Edinme Tek Başına Evlat Edinme Evlat Edinmede Ana Babanın Rızasının Zamanı Evlat Edinmede Ana ve Babanın Rızasının Aranmaması Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasında Hük Düşürücü Süre Ana Babanın Bakım Borcu Süresi Nafaka Miktannın Takdiri Alt Soyun Denkleştirme Alacağının istenmesi Aile Malları Ortaklığında Süre Aile Malları Ortaklığının Sona Ermesi .103 .104 .105 .105 .106 .109 .115 .117 .118 .119 .121 .122 .124 .124 .125 .127 .129 .133 .134 .136 .139 .142 .144 .146 .147 .148 .149 .151 .152 .154 .156 .158 .159 .160 .161 .162 .163 .165 .166 ..167 .169 .170 ..171 Aile Yurdu Kurulmasına İtiraz Süresi 172 Aile Yurdu Kurulmasında Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması 173 Aile Yurduna Malikin Son vermesi 174 Aile Meclisi 174 Aile Meclisi Görevinin Sona Ermesi 175 Vesayeti Gerektiren Hallerden Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza 176 Vasiliğe Atanan Kişinin Vasilikten Kaçınması ve İtirazı 177 Yönetim Kayyımının Atanması 178 Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasına İtiraz 180 Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasında Usûl 181 Vesayet Altındaki Kişinin Paralarının Yatırılması 183 Vesayet Altındaki Kişinin Taşınmazlarının Satılması 184 Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşlere Vasinin Rızası 185 Vasilik Görevinde Süre .186 Kayyımlık Görevinde Süre 188 Vasinin Eylem ve İşlemlerine Karşı Şikâyet ve İtiraz 189 Vesayet Makamının İzin Vereceği Haller 189 Küçüklerde Vesayeti Gerektiren Hallerin Sona Ermesi 191 Hükümlerde Vesayeti Gerektiren Hallerin Sona Ermesi 192 Diğer Kısıtlılarda Vesayetin Sona Ermesi 193 Savurganlık, Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetimde Vesayetin kaldırılması - 194 İstek Üzerine Kısıtlamada Vesayetin Kaldırılması 195 Vasilik Görevinin Vasinin Fiil Ehliyetini Yitirmesi veya Ölümle Sona Ermesi 196 Vasilik Görevinde Sürenin Dolması 196 Vasilik Görevinde Bir Engelin Veya Kaçınma Nedenlerinin Ortaya Çıkması 197 Vesayet Makamının Kararlarına Karşı İtiraz Süresi 198 Sorumlu Vasi ve Kayyıma Karşı Açılacak Davada Olağan Zamanaşımı 198 Sorumlu Vasi ve Kayyıma Karşı Açılacak Davada Olağanüstü Zamanaşımı 200 İÇTİHATLAR - 203 ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU Miras Bırakanın Malvarlığında Tasarruf Edilebilir Kısım 333 Miras Bırakanın Malvarlığmdan Borçların İndirilmesi 335 Tereke Alacaklılarının Haklan 336 Sözlü Vasiyetin Hükümden Düşmesi 337 Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Atanması 338 Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetlenmesi 339 Ölüme Bağlı Tasarrufların İptal Davasında Hak Düşürücü Süreler 340 Tenkis Davası Koşullan 342 Gaibin Mirasının Güvence Karşılığı Teslimi 344 Gaibi Tereke Mallannın Teslim Alanlardan Geri Alınması 346 Gaibe Düşen Miras 348 &**:■ Hazinenin İstemi ile Gaipliğe Karar Verilmesi ve Mirasın Devlete Geçmesi 349 Tereke Defterinin Tutulması 350 Tereke Mallarının Mühürlenmesi 352 ...353 ....355 ...356 ...358 ...359 ... .360 ...361 ... .362 ...364 ...365 ...367 ...368 ....370 ... .372 ...374 . ..375 ...376 ....377 ...378 ...379 ...381 ....382 ...384 ...385 ...386 .. .389 ...390 ...391 ...393 ...395 Terekenin Resmen Yönetilmesi Miras Bırakanın Mirasçılarının Bilinememesi Mirasçılık Belgesi Vasiyet Alacaklısının Dava Hakkında Zamanaşımı Mirasın Reddi Süresi Tereke Yazımında Mirasın Ret Süresi Ölen Mirasçının Ret Hakkının Mirasçılarına Geçmesi Mirasın Reddinin Şekli Ret Hakkının Düşmesi Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret Mirası Ret Süresinin Uzatılması Mirasçıların Alacaklarının Korunması Mirasın Reddi Halinde Sorumluluk Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Miras Bırakanın Alacaklı ve Borçlularının İlan Yoluyla Çağrılmaları Terekenin Defterinin Tutulmasının Sona Ermesi Defter Tutma Süresinde Yönetim Miras Bırakanın Borçları için İcra Takibi, Dava ve Zamanaşımı Mirasçıların Açıklamada Bulunmaya Çağrılmaları Deftere Yazılmayanlardan Sorumluluk Miras Bırakanın Alacaklılarının İstemi ile Resmi Tasfiye Resmi Tasfiyede Usûl Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Hükümleri Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Zamanaşımı Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Aile Malları Ortaklığında İstem Hakkı Mirasçıların Paylarının Miras Senediyle Karşılanması Mirasçıların Birbirlerine Karşı Garanti Borcu Mirasçıların Üçüncü Kişilere Karşı Dayanışmalı (Müteselsil) Sorumluluğu İÇTİHATLAR DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU Paylı Mülkiyette Paydaşın Çıkarılması 435 Paylı Mülkiyette Paylaşma istemi 437 Paylı Mülkiyette İntifa Hakkı Sahibinin Durumu 439 Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasında Yeni Arazi Oluşması 440 Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasında Olağan Zamanaşımı 441 Taşınmaz Mülkiyetinin Kazmılmasında Olağanüstü Zamanaşımı 443 Kazandırıcı Zamanaşamında Sürelerin Hesabı 449 Taşkın Yapılarda Mülkiyetin Devredilmesi 449 Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamalarında Kullanma Yasağı, Feragat ve Hak Düşürücü Süre .. .451 XIII Onalım Hakkının Kullanılması 452 Sözleşmeden Doğan Önahm Hakkı 454 Taşınmaz Mülkiyetinde Alım ve Gerialınma Haklan 455 Komşu Arazisine Taşan Bitkiler 456 Bulunmuş Eşyanın Korunması ve Satılması 457 Bulunan Eşyanın Mülkiyetinin Kazanılması ve Geri Verme 458 Taşınır Malların Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması 460 Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı Kurulması 462 İrtifak Haklarında Tescilin Hükümleri 463 irtifak Haklarından Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi 464 Yüklü Taşınmazın Bölünmesi 465 İntifa Hakkının Sona Ermesi Nedenleri 466 İntifa Hakkının Geri Verilmesinde İstem Haklarının Zamanaşımı 467 İntifa Hakkı Sahibinin Güvence Vermemesinin Sonuçları 468 İntifa Hakkı Sahibinin Devir İsteme Hakkı 469 Üst Hakkının Tapu Kütüğüne Kaydı 470 Üst Hakkının Kuruluşunda Bedel 471 Üst Hakkı Süresinden Önce Devir İstemi 472 Üst Hakkının Süresinden Önce Sona Erdirilmesi veya Devrinin İstenmesi 473 Üst Hakkı İradının Güvencesi İçin İpotek İsteme Hakkı 474 Üst Hakkının Kütüklenmesi 476 Üst Hakkının Üst Sınırı 477 Kaynak Hakkının Tapu Kütüğüne Taşınmaz Olarak Kaydedilebilmesi 477 Taşınmazın Yükten Kurtarılması 478 Taşınmazın Yükten Kurtarılmasında Yükümlünün Yetkisi 480 Taşınmaz Yükünde Zamanaşımı 482 Borçlunun Taşınmazı Rehinden Kurtarması 483 Rehinde Zamanaşımının İşlememesi 484 Rehinli Taşınmazın Değerinin Düşmesi Halinde Alacaklının İstemleri 484 Borcun Ödenmesi ve Rehnin Sona Ermesi 485 Taşınmazın İpotekten Kurtarılması 486 İpotekli Taşınmazın, Açık Arttırma Yoluyla Satılması 487 ipotekli Taşınmazın Devri 489 İpotekli Taşınmazın Bölünmesi 490 İpotekli Taşınmazda Yeni Malikin Borcu Yüklenmesi 491 Kanuni ipotek Haklarının Tapu Kütüğüne Kütüklenmesi 492 Zanaatkar ve Yüklenicilerin Yasal İpotek Haklarının Kütüklünmesi 493 Zanaatkarlar ve Yüklenicilerin Alacaklarında Öncelik 494 İpotekli Borç Senedindeki Alacağın Ödeme Gününün Belirlenmesi (Muaccel Olması) 496 Taşınmazın Yükten Kurtarılmasını İsteme Süresi 496 İrat Senediyle Yüklü Taşınmazın Bölünmesi 498 Rehin Senedinin Kaybedilmesi 499 İpotekli Borç Senedi veya İrat Senedi Alacakları İçin Duyuru 500 Rehin Karşılığında Ödünç Vermede Süre 501 Rehinli Taşınırın Satışından Geriye Kalan Para üzerindeki Hak 502 Taşınırlarda Rehnin Sona Ermesi 503 Zilyetliğin Korunmasında Dava Hakkının Düşmesi 504 Zilyedin Taşınırın Kaybedilmesi veya Yitirilmesinde Taşınır Davası Açabilmesi 505 Taşınır Mallarda Zilyedin Kazandırıcı Zamanaşımından Yararlanması 506 Tapu Siciline Kaydedilecek Taşınmazlar 507 Tapu Kütüğüne Şerh Verilebilecek Tasarruf Yetkisi Kısıtlamaları 508 Tapu Kütüğüne Geçici Kütüklenme Şerhleri 509 Tapu Müdürlüğü Görevlilerinin Tebliğ Yükümlülüğü 510 İÇTİHATLAR 513