Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türk Medeni Kanunu & Borçlar Kanunu ve Yürürlülük Kanunları

Türk Medeni Kanunu & Borçlar Kanunu ve Yürürlülük Kanunları

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
552
Kitap Ölçüleri
:  
13,5x19,5
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-2203-38-5

%60 İndirimli Fiyatı
65,00    26,00 TL

 
Prof. Dr. K. Emre GÖKYAYLA
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medenî Hukuk Öğretim Üyesi
TÜRK MEDENÎ KANUNU
(TMK)
TÜRK BORÇLAR KANUNU
(TBK)
Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Yayın No: 585
1. Bası - 2019 İstanbul
5846 sayılı Yasa uyarınca bu kitabın dijital iletim, CD’ye kayıt, elektronik kitap olarak yayımı ve mevcut veya ileride geliştirilebilecek her türlü araçla çoğaltılması ve yayılması hakları da dahil olmak üzere; 5846 sayılı Yasa anlamında çoğaltma, yayma ve diğer tüm yayın hakları yalnızca ve münhasıran VEDAT KİTAPÇILIK Basım Yayım Dağıtım İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. Kitabın tamamının veya bir kısmının mevcut veya ileride geliştirilebilecek herhangi bir araç veya teknikle çoğaltılması, yayılması ve herhangi bir şekil ve yöntemle ticaret alanına konu edilmesi kesinlikle yasaktır. Aksine hareketler VEDAT KİTAPÇILIK Basım Yayım Dağıtım İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin burada saklı tutmuş olduğu haklarının ihlali anlamını taşır. VEDAT KİTAPÇILIK Basım Yayım Dağıtım İnş. San. Tic. Ltd. Şti. olabilecek tüm hak ihlallerine karşı tüm yasal haklarını kullanmaya, fikri hak ve emeği korumaya kararlıdır.
ISBN : 978-605-2203-38-5
Sayfa Düzeni : Gülgonca ÇARPIK
Kapak Tasarımı : Gülgonca ÇARPIK
Baskı : Enes Basın Yayın Matbaacılık Ltd. Şti.
Maltepe Mah. Litros Yolu Fatih San. Sitesi
No: 12/210 Topkapı / İSTANBUL
Tel: 90 (212) 501 47 63 Sertifika No: 12469
VEDAT KİTAPÇILIK
BASIM YAYIM DAĞITIM LTD.ŞTİ.
Şişli Mağaza : Abide-i Hürriyet Cad. No: 207
Şişli / İST
ANBUL
T
el.: (0212) 240 12 54 - 240 12 58
Fax: (0212) 240 12 67
www
.vedatkitapcilik.com
ÖNSÖZ
Elinizdeki kanun kitabı, hukuk fakültesi öğrencilerinin yanında uygulamacıların ve akademisyenlerin ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır. Eseri hazırlarken, kanun metinlerinin altında, ilgili Yargıtay içtihadı birleştirme kararlarını, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarını, kanun değişikliklerini ekledik ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun, bugünkü maddeleri karşılaşan maddelerini de belirttik. Benzer şekilde, karşılaştırma yapılabilmesi için kanun maddelerinin İsviçre Medenî Kanunu ile Borçlar Kanunundaki karşılıklarını da yazdık.
Bazı Yargıtay içtihadı birleştirme kararlarını, özellikle mevzuat değişiklikleri karşısında önemini kaybettiği için zikretmedik. Kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki 22.11.1966 tarih ve 19/10 sayılı karar örnek olarak sayılabilir. Yıllar içinde Türkçe’nin imlâsında değişiklikler olmuşsa da, içtihadı birleştirme kararlarının yazımında, Resmî Gazete’de yayımlanan metinleri tercih ettik. Birden fazla maddeyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan içtihadı birleştirme kararlarına, müteakip birden çok madde ile ilgiliyse sadece bir maddede; birbiriyle bağlantılı olsa da konu bütünlüğü bulunmayan maddeler ile irtibatlı ise maddelerin tamamında yer verdik.
Anayasa Mahkemesinin Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ile ilgili sadece iptal kararlarını belirtmekle yetindik, ret kararlarına ise atıf yapmadık.
IV Önsöz
Eserimiz, hatasız olma iddiasını taşımamaktadır. Meslektaşlarımız
ve öğrencilerimizin tespit ettiklerini eksikleri bildirmeleri memnuniyetle
karşılanacaktır.
Çalışmanın yayıma hazırlanması sırasında özverili çalışmaları sebebiyle
Gülgonca Çarpık Hanımefendi ile Vedat Carbaş Beyefendi’ye ve
Vedat Kitapçılık’ın saygıdeğer çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.
Beşiktaş, 20/06/2019
Emre Gökyayla
İÇİNDEKİLER
TÜRK MEDENÎ KANUNU
Madde No. Sayfa No
BAŞLANGIÇ............................................................................1-7 1-4
BİRİNCİ KİTAP
KİŞİLER HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
GERÇEK KİŞİLER.................................................................8-46 5-14
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİLİK.................................................................................8-35 5-12
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL DURUM SİCİLİ....................................................36-46 12-14
İKİNCİ KISIM
TÜZEL KİŞİLER................................................................47-117 15-34
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER..........................................................47-55 15-16
İKİNCİ BÖLÜM
DERNEKLER.....................................................................56-100 16-29
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VAKIFLAR......................................................................101-117 29-34
VI İçindekiler
İKİNCİ KİTAP
AİLE HUKUKU
Madde No. Sayfa No
BİRİNCİ KISIM
EVLİLİK HUKUKU........................................................118-281 35-78
BİRİNCİ BÖLÜM
EVLENME.......................................................................118-160 35-44
BİRİNCİ AYIRIM
NİŞANLILIK.......................................................................... 118-123 35-36
İKİNCİ AYIRIM
EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ............................ 124-133 36-38
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ............................. 134-144 38-41
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
BATIL OLAN EVLENMELER............................................. 145-160 41-44
İKİNCİ BÖLÜM
BOŞANMA......................................................................161-184 45-52
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ................................185-201 52-57
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ..............................202-281 57-78
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER........................................................... 202-217 57-61
İKİNCİ AYIRIM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA .................................. 218-241 61-68
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MAL AYRILIĞI...................................................................... 242-243 68
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI........................................... 244-255 69-72
BEŞİNCİ AYIRIM
MAL ORTAKLIĞI................................................................. 256-281 72-78
İçindekiler VII
Madde No. Sayfa No
İKİNCİ KISIM
HISIMLIK........................................................................282-395 79-111
BİRİNCİ BÖLÜM
SOYBAĞININ KURULMASI..........................................282-363 79-102
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER........................................................... 282-284 79
İKİNCİ AYIRIM
KOCANIN BABALIĞI.......................................................... 285-294 80-82
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ...................................... 295-304 83-86
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
EVLÂT EDİNME................................................................... 305-320 86-91
BEŞİNCİ AYIRIM
SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ.............................................. 321-334 91-95
ALTINCI AYIRIM
VELÂYET............................................................................... 335-351 95-99
YEDİNCİ AYIRIM
ÇOCUK MALLARI............................................................... 352-363 100-102
İKİNCİ BÖLÜM
AİLE.................................................................................364-395 103-111
BİRİNCİ AYIRIM
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ............................................... 364-366 103-104
İKİNCİ AYIRIM
EV DÜZENİ........................................................................... 367-371 104-105
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
AİLE MALLARI..................................................................... 372-395 105-111
ÜÇÜNCÜ KISIM
VESAYET.........................................................................396-494 112-138
BİRİNCİ BÖLÜM
VESAYET DÜZENİ.........................................................396-437 112-123
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYET ORGANLARI...................................................... 396-403 112-113
VIII İçindekiler
Madde No. Sayfa No
İKİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER.................................. 404-410 113-115
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YETKİ..................................................................................... 411-412 116
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VASİNİN ATANMASI.......................................................... 413-425 116-119
BEŞİNCİ AYIRIM
KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK........................ 426-431 119-121
ALTINCI AYIRIM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN
KISITLANMASI.................................................................... 432-437 121-123
İKİNCİ BÖLÜM
VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ........................................438-469 124-132
BİRİNCİ AYIRIM
VASİNİN GÖREVLERİ........................................................ 438-457 124-129
İKİNCİ AYIRIM
KAYYIMIN GÖREVLERİ ................................................... 458-460 129
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ......................... 461-465 130-131
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU.............. 466-469 132
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VESAYETİN SONA ERMESİ..........................................470-494 133-138
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA
ERMESİ................................................................................... 470-478 133-134
İKİNCİ AYIRIM
VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ............................. 479-488 135-136
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI.............. 489-494 137-138
İçindekiler IX
ÜÇÜNCÜ KİTAP
MİRAS HUKUKU
Madde No. Sayfa No
BİRİNCİ KISIM
MİRASÇILAR.................................................................495-574 139-164
BİRİNCİ BÖLÜM
YASAL MİRASÇILAR.....................................................495-501 139-141
İKİNCİ BÖLÜM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR...................................502-574 141-164
BİRİNCİ AYIRIM
TASARRUF EHLİYETİ......................................................... 502-504 141
İKİNCİ AYIRIM
TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ................................................. 505-513 142-144
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ ............. 514-530 145-149
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ.............. 531-549 150-155
BEŞİNCİ AYIRIM
VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ..................... 550-556 155-157
ALTINCI AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE
TENKİSİ ................................................................................ 557-571 158-163
YEDİNCİ AYIRIM
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR.......... 572-574 163-164
İKİNCİ KISIM
MİRASIN GEÇMESİ.......................................................575-682 164-199
BİRİNCİ BÖLÜM
MİRASIN AÇILMASI.....................................................575-588 164-168
İKİNCİ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI........................589-639 169-185
BİRİNCİ AYIRIM
KORUMA ÖNLEMLERİ...................................................... 589-598 169-173
X İçindekiler
Madde No. Sayfa No
İKİNCİ AYIRIM
MİRASIN KAZANILMASI.................................................. 599-618 173-179
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
RESMÎ DEFTER TUTMA.................................................... 619-631 179-182
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
RESMÎ TASFİYE.................................................................... 632-636 183-184
BEŞİNCİ AYIRIM
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI.......................... 637-639 184-185
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN PAYLAŞILMASI.............................................640-682 185-199
BİRİNCİ AYIRIM
PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI.................. 640-645 185-187
İKİNCİ AYIRIM
PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI.............................. 646-668 187-195
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MİRASTA DENKLEŞTİRME............................................... 669-675 195-197
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU....... 676-682 197-199
DÖRDÜNCÜ KİTAP
EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
MÜLKİYET.....................................................................683-778 200-234
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER......................................................683-703 200-208
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ...............................................704-761 208-230
BİRİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU,
KAZANILMASI VE KAYBI................................................. 704-717 208-216
İçindekiler XI
Madde No. Sayfa No
İKİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ VE
KISITLAMALARI................................................................. 718-761 216-230
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞINIR MÜLKİYETİ......................................................... 762-778 230-234
İKİNCİ KISIM
SINIRLI AYNÎ HAKLAR................................................779-972 235-253
BİRİNCİ BÖLÜM
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ.................779-849 235-253
BİRİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI............................. 779-793 235-238
İKİNCİ AYIRIM
İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARI............. 794-838 238-250
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ YÜKÜ............................................................... 839-849 251-253
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ REHNİ........................................................850-938 254-277
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER........................................................... 850-880 254-263
İKİNCİ AYIRIM
İPOTEK.................................................................................. 881-897 263-267
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ.................. 898-929 268-275
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA
ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ ......................................... 930-938 275-277
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞINIR REHNİ.............................................................939-972 277-286
BİRİNCİ AYIRIM
TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI................... 939-953 277-281
XII İçindekiler
Madde No. Sayfa No
İKİNCİ AYIRIM
ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE
REHİN.................................................................................... 954-961 281-283
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME İŞİ İLE
UĞRAŞANLAR..................................................................... 962-969 283-285
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
REHİNLİ TAHVİL................................................................ 970-972 285-286
ÜÇÜNCÜ KISIM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ.......................................973-1030 286-303
BİRİNCİ BÖLÜM
ZİLYETLİK......................................................................973-996 286-293
İKİNCİ BÖLÜM
TAPU SİCİLİ.................................................................997-1030 294-303
22/11/2001 TARİHLİ VE 4721 SAYILI KANUNA
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER.......................................................................304
4721 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO.........................304
TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN
YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER................................................................... 1-4 307-308
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİLER HUKUKU....................................................................... 5-8 308-309
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AİLE HUKUKU........................................................................... 9-16 309-311
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİRAS HUKUKU...........................................................................17 311
İçindekiler XIII
Madde No. Sayfa No
BEŞİNCİ BÖLÜM
EŞYA HUKUKU........................................................................ 18-19 311
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER................................................................ 20-25 312
TÜRK BORÇLAR KANUNU
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER..........................................................1-206 313-382
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI....................................1-82 313-343
BİRİNCİ AYIRIM
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ....................... 1-48 313-329
İKİNCİ AYIRIM
HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ........... 49-76 329-340
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ
İLİŞKİLERİ................................................................................. 77-82 340-343
İKİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ.................................83-130 343-359
BİRİNCİ AYIRIM
BORÇLARIN İFASI................................................................. 83-111 343-351
İKİNCİ AYIRIM
BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI....... 112-126 351-357
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
BORÇ İLİŞKİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ..... 127-130 357-359
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA
ERMESİ, ZAMANAŞIMI................................................131-161 359-370
BİRİNCİ AYIRIM
SONA ERME HÂLLERİ........................................................ 131-145 359-363
XIV İçindekiler
Madde No. Sayfa No
İKİNCİ AYIRIM
ZAMANAŞIMI...................................................................... 146-161 363-370
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR................162-182 370-376
BİRİNCİ AYIRIM
TESELSÜL.............................................................................. 162-169 370-372
İKİNCİ AYIRIM
KOŞULLAR............................................................................ 170-176 372-374
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
BAĞLANMA PARASI, CAYMA PARASI VE
CEZA KOŞULU..................................................................... 177-182 374-376
BEŞİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ.....183-206 376-382
BİRİNCİ AYIRIM
ALACAĞIN DEVRİ.............................................................. 183-194 376-379
İKİNCİ AYIRIM
BORCUN ÜSTLENİLMESİ................................................. 195-204 379-382
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE
KATILMA............................................................................... 205-206 382
İKİNCİ KISIM
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ...............................................207-649 383-531
BİRİNCİ BÖLÜM
SATIŞ SÖZLEŞMESİ.......................................................207-298 383-414
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER........................................................... 207-208 383
İKİNCİ AYIRIM
TAŞINIR SATIŞI.................................................................... 209-236 383-397
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
BAZI SATIŞ TÜRLERİ.......................................................... 237-281 397-410
İçindekiler XV
Madde No. Sayfa No
İKİNCİ BÖLÜM
MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ........................................282-284 410
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ...........................................285-298 410-414
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KİRA SÖZLEŞMESİ........................................................299-378 414-441
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER........................................................... 299-338 414-427
İKİNCİ AYIRIM
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI........................... 339-356 427-435
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÜRÜN KİRASI....................................................................... 357-378 436-441
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ..............................................379-392 442-445
BİRİNCİ AYIRIM
KULLANIM ÖDÜNCÜ........................................................ 379-385 442-443
İKİNCİ AYIRIM
TÜKETİM ÖDÜNCÜ........................................................... 386-392 443-445
ALTINCI BÖLÜM
HİZMET SÖZLEŞMELERİ.............................................393-469 445-471
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ......................................... 393-447 445-464
İKİNCİ AYIRIM
PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ.................................... 448-460 464-468
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ............................................ 461-469 469-471
YEDİNCİ BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİ........................................................470-486 471-476
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YAYIM SÖZLEŞMESİ.....................................................487-501 477-481
XVI İçindekiler
Madde No. Sayfa No
DOKUZUNCU BÖLÜM
VEKÂLET İLİŞKİLERİ...................................................502-525 481-490
BİRİNCİ AYIRIM
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ..................................................... 502-514 481-487
İKİNCİ AYIRIM
KREDİ MEKTUBU VE KREDİ EMRİ................................ 515-519 487-489
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ.................................................. 520-525 489-490
ONUNCU BÖLÜM
VEKÂLETSİZ İŞGÖRME................................................526-531 490-491
ONBİRİNCİ BÖLÜM
KOMİSYON SÖZLEŞMESİ.............................................532-546 492-496
ONİKİNCİ BÖLÜM
TİCARÎ TEMSİLCİLER, TİCARÎ VEKİLLER VE
DİĞER TACİR YARDIMCILARI...................................547-554 496-499
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAVALE...........................................................................555-560 499-500
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ..........................................561-580 501-506
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
KEFALET SÖZLEŞMESİ.................................................581-603 506-516
ONALTINCI BÖLÜM
KUMAR VE BAHİS.........................................................604-606 517
ONYEDİNCİ BÖLÜM
ÖMÜR BOYU GELİR VE ÖLÜNCEYE KADAR
BAKMA SÖZLEŞMELERİ..............................................607-619 518-522
BİRİNCİ AYIRIM
ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ.................................. 607-610 518-519
İKİNCİ AYIRIM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ.................. 611-619 519-522
İçindekiler XVII
Madde No. Sayfa No
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ......................................620-649 523-531
6098 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER.............................532
6098 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ
KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ
GÖSTERİR TABLO..........................................................................................532
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN
YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER................................................................... 1-6 533-534
İKİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER.................................................................. 7-12 535-536
DİZİN...............................................................................................................537

KISALTMALAR
Ana. Mah. : Anayasa Mahkemesi
Art. : Artikel
bkz. : Bakınız
eBK : (mülga) 818 sayılı Borçlar Kanunu
eMK : (mülga) 743 sayılı Türk Kanunu Medeniyesi
E. : Esas
GKHK : 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu
HUMK : (mülga) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
K. : Karar
m. : Madde
OR : Obligationenrecht (İsviçre Borçlar Kanunu)
R. G. : Resmî Gazete
S. : Sayı
TBK : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TCK : Türk Ceza Kanunu
TMK : 4271 sayılı Türk Medenî Kanunu
TTK : Türk Ticaret Kanunu
vd. : Ve devamı
YİBK : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı
ZGB : Zivilgesetzbuch (İsviçre Medenî Kanunu)