Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (27)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
409
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4446-40-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU- Genel Olarak Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

- Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestine Getirilen Sınırlamalar

- Belirli İş Sözleşmelerinin Sona ErmesiİÇİNDEKİLERSUNUŞ IIIÖNSÖZ VKISALTMALAR XXIII§ 1. GİRİŞ 1BİRİNCİ BÖLÜMGENEL OLARAK BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ§ 2. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 5

I. GENEL OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 5

II. ESNEKLİK VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 8

III. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI 12

IV. ZİNCİRLEME İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 17

§ 3. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BENZER İŞ

SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 21

I. GENEL OLARAK 21

II. ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ 21

1. Genel Olarak 21

2. Sözleşmenin Niteliği 23

3. Asgari Süreli İş Sözleşmesinin Sürenin Dolmasından

Önce Feshedilmesi 25

4. Asgari Süreli İş Sözleşmesinde Sürenin Dolmasının

Sonuçları 27

III. AZAMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ 28

1. Genel Olarak 28

2. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 29

3. Azami Süreli İş Sözleşmesinin Geçerli Olarak

Kurulabilmesi İçin Aranan Şartlar 31

IV. ASGARİ VE AZAMİ SÜRENİN BİRLİKTE

KARARLAŞTIRILMASI 31

1. Genel Olarak 31

2. Sözleşmenin Hukuki Niteliği ve Sözleşmeye Uygulanacak

Hükümler 32

3. Sözleşmenin Geçerli Olarak Kurulabilmesi İçin Aranan

Şartlar 33

V BOZUCU ŞARTA BAĞLI İŞ SÖZLEŞMELERİ 33

1. Bozucu Şart Kavramı 33

2. İş Sözleşmelerinde Sözleşmenin Sona Ermesinin Bozucu

Şarta Bağlanmasının Geçerliliği 35

VI. DENEME SÜRELİ VE DENEME AMAÇLI İŞ

SÖZLEŞMELERİ 38

1. Deneme Süreli İş Sözleşmesi 38

2. Deneme Amaçlı İş Sözleşmesi 40

§ 4. BELİRLİ-BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYIRIMI .47

I. BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 47

II. BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN KURAL

OLMASI 47

III. BELİRLİ- BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN

KARŞILAŞTIRILMASI 50

1. Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımının Önemi ... .50

2. Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçinin Bazı

Haklan Bakımından Karşılaştırılması 52

a. Belirli Süreli İş Sözleşmeleri ve İhbar Tazminatı 52

b. Belirli Süreli İş Sözleşmeleri ve İş Güvencesi 53

aa. İş Güvencesi Hükümleri Kapsamının Dışındaki

Belirsiz Süreli Çalışanla Belirli Süreli Çalışanın

Karşılaştırılması 55

bb. İş Güvencesi Hükümleri Kapsamındaki Belirsiz

Süreli Çalışanla Belirli Süreli Çalışanın

Karşılaştırılması 56

c. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatı 60

§ 5. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE AYIRIM

YASAĞI 63

I. AYIRIM YASAĞI VE KAPSAMI 63

1. Genel Olarak 63

2. Oransalhk İlkesi 69

3. Emsal İşçi Kavramı 71

4. Eğitim ve Mesleği Geliştirme İmkânlarından

Yararlandırma Yükümlülüğü 75

II. YASAĞA AYKIRILIĞIN İSPATI VE YAPTIRIMI 78

1. İspatı 78

2. Aykırılığın Yaptırımı 78

§ 6. İŞVERENİN BELİRLİSÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDEN

DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 81

I. BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 81

II. İŞVERENİN YAZILI BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 83

§ 7. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL 85

I. GENEL OLARAK İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL 85

1. İş Sözleşmelerinde Şekil Serbestisi 85

2. İş Sözleşmelerinde Şekil Zorunluluğu 86

a. Kanundan Kaynaklanan Şekil Zorunluluğu (Kanuni

Şekil) 87

b. Tarafların Kararlaştırdıkları Şekil (İradi Şekil) 90

II. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE UYULMASI

GEREKLİ ŞEKİL 91

1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kanundan Kaynaklanan

Yazılı Şekil Zorunluluğu 91

a. Süresi Bir Yıldan Az Olan Belirli Süreli İş Sözleşmeleri .92

aa. Yazılı Şekil Şartı Arandığı Görüşü 93

aaa. İspat Şekli Olduğu Yönündeki Görüş 93

bbb. Geçerlilik Şekli Olduğu Yönündeki Görüş 94

bb. Yazılı Şekil Şartının Söz Konusu Olmadığı Görüşü . .95

b. Süresi Bir Yıl ve Daha Fazla Olan Belirli Süreli İş

Sözleşmeleri 96

aa. İspat Şartı Olarak Yorumlayan Görüş 97

bb. Geçerlilik Şartı Olarak Yorumlayan Görüş 98

2. Yazılı Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları 98

3. Alman Hukuku'nda Kanundan Kaynaklanan Şekil

Zorunluluğu ve Şekle Aykırılığın Yaptırımı 102

4. Görüş ve Değerlendirme 107

§ 8. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜREYE

BAĞLANMASI 111

I. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞME

SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 111

1. Genel Olarak 111

2. Sözleşme Süresinin Belirlenme Biçimleri 114

a. Sürelendirmede Takvim Biriminin Esas Alınması

(Takvime Göre Belirli Süreli İş Sözleşmesi/Takvimsel

Belirli Süreli İş Sözleşmesi) 115

b. Sürelendirmede İşin Amacının Esas Alınması (Amaca

Göre Belirli Süreli İş Sözleşmesi) 117

c. Çifte Sürelendirme 123

II. TARAFLARIN ANLAŞARAK SÖZLEŞME SÜRESİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPMASI 124

1. Sözleşme Süresinin Uzatılması 124

2. Sözleşme Süresinin Kısaltılması 125

İKİNCİ BOLUMBELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTİSİNE

GETİRİLEN SINIRLAMALAR

§ 9. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GETİRİLEN YASAL

SINIRLAMALAR VE NEDENLERİ 129

I. İŞ HUKUKUNDA SÖZLEŞME SERBESTİSİ İLKESİ

VE SINIRLARI 129

II. SÖZLEŞMENİN TÜRÜNÜ SEÇME SERBESTİSİ 131

III. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU'NDA ÖNGÖRÜLEN

SINIRLAMALAR 133

1. Genel Olarak 133

2. 99/70 Sayılı AB Yönergesi ve Çerçeve Anlaşma İle

Getirilen Sınırlamalar 134

a. İlk Defa Kurulan Belirli Süreli İş Sözleşmeleri 134

b. Zincirleme İş Sözleşmeleri 135

IV. ALMAN İŞ HUKUKU'NDA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA ve

BELİRLİ SÜRELİ İŞ İLİŞKİLERİ HAKKINDA KANUN'DA

ÖNGÖRÜLEN SINIRLAMALAR 137

1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Geçerliliğinin Esaslı

Nedenin Varlığına Bağlanması 137

a. Tarihi Gelişim 137

b. TzBfG İle Öngörülen Sınırlamalar 140

2. Esaslı Neden Olmaksızın Belirli Süresi İş Sözleşmesi

Yapılabilen Özel (İstisnai) Haller (Kolaylaştırılmış Belirli

Süreli İş Sözleşmesi Yapma İmkanı) 142

a. İlk Defa Yapılacak Belirli Süreli İş Sözleşmeleri 142

aa. Takvim Birimine Dayalı Sürelendirme 143

bb. Azami İki Yıllık Sözleşme Süresi 144

cc. Geçmişte Aynı İşverenle İş İlişkisine Girilmemiş

Olması 146

b. Yeni Kurulan İşletmelerde Çalışmak İçin Kurulan

Sözleşmeler 148

c. Belirli Yaşın Üstündeki İşçilerle Belirli Süreli İş

Sözleşmesi Yapılması 149

aa. TzBfG § 14 III Hükmünün 1.5.2007 Tarihinden

Önceki Hali 149

bb. 1.5.2007 Tarihinde Yürürlüğe Giren TzBfG § 14 III

Hükmü İle Getirilen Düzenleme 151

V. TÜRK İŞ HUKUKU'NDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ

SÖZLEŞMESİ YAPMA HAKKININ SINIRLANMASI 152

1. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun Kabul Edilmesinden Önceki

Dönem 152

2. 4857 Sayılı İş Kanunu'nda Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin

Sınırlandırılması 156

§ 10. SÜREYE BAĞLAMANIN OBJEKTİF NEDENE

DAYANMASI 159

I. OBJEKTİF KOŞUL VE ESASLI NEDEN KAVRAMLARI . . 159

1. Türk İş Hukuku'nda Objektif Koşul ve Esaslı Neden

Kavramı 159

2. Alman İş Hukuku'nda Esaslı Neden Kavramı 162

II. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İLK DEFA

KURULMASINDA OBJEKTİF NEDENLERİN VARLIĞI . . 164

1. İlk Defa Kurulan Sözleşmede Objektif Koşulun Varlığının

Aranmayacağını Kabul Eden Görüş 164

2. İlk Defa Kurulan Belirli Süreli İş Sözleşmesinin

Geçerliliği Bakımından Objektif Koşulların Varlığını

Arayan Görüş 165

3. Görüş ve Değerlendirme 169

III. SÖZLEŞME SÜRESİNİN TESPİTİNDE OBJEKTİF

KOŞULUN ETKİSİ 171

IV ZİNCİRLEME İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ESASLI

NEDENLERİN VARLIĞI 174

§ 11. OBJEKTİF KOŞUL OLARAK KABUL EDİLEN

HALLER 181

I. GENEL OLARAK 181

II. İŞİN BELİRLİ SÜRELİ OLMASI 184

1. Genel Olarak 184

2. İşin Özel Niteliğinde Bağlı Sürelendirme 190

a. Sahne Sanatçılarıyla Yapılan İş Sözleşmeleri 190

b. Üst Düzey Yöneticilerle Yapılan İş Sözleşmeleri 193

c. Teknik Direktör ve Antrenörlerle Yapılan İş

Sözleşmeleri . . . , 197

aa. Teknik Direktör ve Antrenör Kavramı 197

bb. Teknik Direktör ve Antrenörlerle Yapılacak

Sözleşmelere Uygulanacak Kanun 198

cc. Sözleşmenin Türü 200

3. Mevsim ve Kampanya İşleri 204

a. Mevsimlik İş Tanımı 204

b. Kampanya İşi Tanımı 206

c. Mevsimlik İşlerde İş Sözleşmesinin Türü 207

d. Mevsimlik İşlerde Zincirleme İş Sözleşmesi Yapılması

ve Sonuçları 210

III. BELİRLİ BİR İŞİN TAMAMLANMASI 212

IV. BELİRLİ BİR OLGUNUN ORTAYA ÇIKMASI 213

1. Genel Olarak 213

2. İşletmenin Geçici İşgücü İhtiyacı 214

3. İşletmede Geçici Olarak Başka Bir İşçinin Yokluğu 217

V. OBJEKTİF KOŞUL KABUL EDİLEBİLECEK BENZER

HALLER 220

1. Genel Olarak 220

2. Uygulamada Sıkça Karşılaşılan Bazı Hallere İlişkin

Değerlendirmeler 221

a. İşyeri Hekimleri İle Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Yapılması 221

b. Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademik Personelle

Yapılan Sözleşmeler 222

c. İhale İle Alınan İşler 226

3. İstihdam Yaratma Önlemleri Kapsamında İstihdam

Edilenler 230

§ 12. DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANAN BELİRLİ

SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ 233

I. GENEL OLARAK 233

II. ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ VE YÖNETİCİLERİ

İLE YAPILAN İŞ SÖZLEŞMELERİ 233

1. 625 Sayılı Kanun Döneminde Özel Okul Öğretmenleri ve

Yöneticileri İle Yapılan İş Sözleşmeleri 233

2. 5580 Sayılı Kanun ve Kapsamı 234

3. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 235

4. İş Sözleşmesinin Türü 235

5. Sözleşme Süresi 239

6. Zincirleme İş Sözleşmeleri Yapılması 240

7. Sözleşmenin Şekli 242

III. ANONİM ŞİRKET GENEL MÜDÜRLERİ İLE YAPILAN

İŞ SÖZLEŞMELERİ 243

IV. YABANCI İŞÇİLERLE YAPILAN İŞ SÖZLEŞMELERİ 245

1. Yabancıların Çalışma İzni Alma Yükümlülüğü 245

2. Çalışma İzninin İş Sözleşmesine Etkisi 246

3. Yabancılarla Yapılacak iş Sözleşmelerinin Türü 248

§ 13. ALMAN İŞ HUKUKU'NDA KABUL EDİLEN DİĞER

ESASLI NEDENLER VE TÜRK HUKUKU'NA İLİŞKİN

ÖNERİLER 251

I. EĞİTİM VEYA MESLEKİ EĞİTİM SONRASINDA İLK

İSTİHDAM 251

II. İŞÇİNİN ŞAHSINDAN KAYNAKLANAN NEDENLER . . .253

III. KAMU BÜTÇESİNDEN KAYNAKLANAN NEDENLER . .255

IV. YARGISAL SULH ANLAŞMASI 256

V. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK DİĞER YASALARDA YER ALAN HÜKÜMLERİN ESASLI NEDEN TEŞKİL ETMESİ

1. Yüksek Okul ve Araştırma Kuruluşlarında Yapılacak İş

Sözleşmelerinin Sürelendirilmesi 258

2. Mesleki Eğitim Sürecindeki Doktorlarla Yapılacak İş

Sözleşmeleri 260

3. Yaşlılıkta Kısmi Süreli Çalışma Yasası Kapsamında

Çalışanlarla Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılması 261

§ 14. OBJEKTİF KOŞULUN BULUNMAMASININ HUKUKİ

SONUÇLARI 263

I. GENEL OLARAK 263

II. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN İLK DEFA

YAPILMASINDA OBJEKTİF KOŞULUN

BULUNMAMASININ SONUÇLARI 264

III. ZİNCİRLEME İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ESASLI

NEDENİN BULUNMAMASININ SONUÇLARI 267

IV. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE

SÜRELENDİRMENİN GEÇERSİZLİĞİNE BAĞLANAN

HUKUKİ SONUÇLAR 270

1. Türk Hukuku'nda Sürelendirmenin Geçersizliğine

Bağlanan Hukuki Sonuçlar 270

a. Sözleşmenin Süresinden Önce Feshi 270

b. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi ve İşverenin İşçiyi

Çalıştırmayı Reddetmesi Karşısında İşçinin Hakları . . . .272

aa. İş Güvencesi Hükümlerinin Kapsamı Dışında Kalan

İşçiler 272

bb. İş Güvencesi Hükümlerinin Kapsamındaki İşçiler . .273

c. İspat Yükü 274

2. Alman Hukuku'nda Sürelendirmenin Geçersizliğine

Bağlanan Hukuki Sonuçlar 275

a. Fesih 275

b. İş Mahkemesine Başvuru 277

aa. Dava Açma Süresi 277

bb. İspat Yükü 279ÜÇUNCU BOLUMBELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ

§ 15. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA

ERME HALLERİ 281

I. GENEL OLARAK 281

II. ÖLÜM 282

1. İşçinin Ölümü 282

2. İşverenin Ölümü 286

III. İKALE (SÖZLEŞMENİN TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE

SONA ERDİRİLMESİ-BOZMA SÖZLEŞMESİ) 288

IV. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE SÜRENİN

DOLMASI 293

V. FESİH 293

§ 16. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELESİNİN SÜRESİNİN

DOLMASI 295

I. SÜRENİN DOLMASI İLE KENDİLİĞİNDEN SONA

ERME 295

1. Genel Olarak 295

2. Sürelendirmede Takvim Biriminin Esas Alındığı Haller . . .296

3. Sürelendirmede İşin Amacının Esas Alındığı Haller 297

4. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sürenin Dolması İle

Kendiliğinden Sona Ermesinin Sonuçlan 298

II. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN

DOLMASINDAN SONRA TARAFLARIN

ARALARINDAKİ İŞ İLİŞKİSİNİ DEVAM ETTİRMELERİ .299

1. Genel Olarak 266

2. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yenilenmesi 301

a. Genel Olarak Yenileme Kavramı 301

b. Sözleşmenin Sona Ermesinin Bildirim Şartına

Bağlanmadığı Durumlarda Susma İle Yenileme 302

aa. Borçlar Kanunu'nun 339. Maddesinin İş Kanunu

Kapsamındaki Çalışmalarda Uygulanıp

Uygulanmayacağı 302

bb. Borçlar Kanufm'nun 339. Maddesinin Uygulanması

Durumunda Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin

Niteliği 304

cc. Deniz İş Kanunu Kapsamındaki Belirli Süreli İş

Sözleşmeleri 307

dd. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

Kapsamındaki Belirli Süreli İş Sözleşmeleri 307

ee. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen

Düzenleme 308

ff. Alman Hukuku'nda Süresi Sona Eren Belirli Süreli

İş Sözleşmesinin Taraflarca Örtülü Olarak

Sürdürülmesi 309

c. Sözleşmenin Sona Ermesinin Bildirim Şartına

Bağlandığı Sözleşmeler 311

aa. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sürenin Sonunda

Sona Ermesinin Bildirim Şartına Bağlanması 311

bb. Sürenin Sonunda Sona Ermenin Bildirim Şartına Bağlandığı Sözleşmelerde Sözleşme Süresinin Dolmasından Sonra İş İlişkisinin Sürdürülmesi ... .313

cc. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen

Düzenleme 315

§ 17. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH İLE SONA

ERDİRİLMESİ 317

I. SÜRELİ FESİH 317

1. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Fesih

Bildiriminde Bulunma Şartına Bağlanması 317

2. Süresi On Yılı aşan Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde

Bildirimli Fesih 319

a. Genel Olarak 319

b. İşçi Tarafından Yapılan Süreli Fesih 320

c. İşveren Tarafından Belirli Süreli İş Sözleşmesinin

Süreli Fesih Yolu İle Sona Erdirilmesi 323

3. Alman İş Hukuku'nda Belirli Süreli İş Sözleşmesinin

Süreli (Olağan) Fesihle Sona Erdirilmesi 323

a. Sözleşmede Kararlaştırılan Süreli Fesih İmkânı

(TzBfG § 15 III) 323

b. Süresi Beş Yılı Aşan Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde

Fesih İmkânı 325

II. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN DENEME SÜRESİ

İÇİNDE FESHİ 327

III. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE

DERHAL FESHİ 329

§ 18. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDEN

OLMAKSIZIN FESHEDİLMESİ VE SONUÇLARI 335

I. SÖZLEŞMENİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDEN

OLMAKSIZIN FESHİ 335

1. İşveren Tarafından Yapılan Feshin Hukuki Niteliği 335

a. Alacaklının Temerrüdü Olarak Nitelendiren Görüş 335

b. Sonraki Kusurlu İmkansızlık Olarak Nitelendiren

Görüş 338

c. Sözleşmeyi Sona Erdirdiğini Kabul Eden Görüş 339

d. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen

Düzenleme Karşısında Haksız Feshin Hukuki Niteliği . .342

2. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haksız

Feshine Bağlanan Hukuki Sonuçlar 344

a. Bakiye Süreye İlişkin Tazminat Talebi 344

aa. Bakiye Süreye İlişkin Talebin Hukuki Niteliği 344

bb. Tazminatın Kapsamı 348

cc. Bakiye Süreye İlişkin Tazminattan Mahsup

Edilecek Değerler 350

aaa. İşçinin Çalışmamak Suretiyle Tasarruf Ettiği

Miktar 353

bbb. Başka Bir İşte Çalışarak Elde Edilen Miktar . .354

ccc. Kasten Elde Etmekten Kaçınılan Miktar 355

b. Hâkim Tarafından Belirlenecek Tazminat 357

c. Kıdem Tazminatı 358

d. İhbar Tazminatı 360

e. Kötüniyet Tazminatı 361

f. Cezai Şart 361

II. SÖZLEŞMENİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDEN

OLMAKSIZIN FESHİ 365

1. Sözleşmenin İşçi Tarafından Haklı Neden Olmaksızın

Feshine Bağlanan Hukuki Sonuçlar 365

a. İşverenin Uğradığı Zararın Tazmini 365

b. Yeni İşverenin Sorumluluğu 368

c. İhbar Tazminatı 369

d. Cezai Şart 369

2. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Kıdem

Tazminatı Hakkı Veren Sebeplerden Biri Neticesinde

Feshi 373

SONUÇ 379

KAYNAKÇA 389