Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Türk Hukukunda Özel Okul Sözleşmesi

Türk Hukukunda Özel Okul SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
260
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
978-975-464-334-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...2. BASKIYA ÖNSÖZ Türk Hukukunda Özel Okul Sözleşmesi adlı bu Çalışma doçentlik başvu¬rumda özgün ana çalışma olarak sunduğum iki eserden birisini oluşturmak¬tadır. Bu Eser Prof.Dr.Fikret EREN, Prof .Dr. İbrahim KAPLAN, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ, Prof.Dr. Hasan ERMAN ve Prof.Dr. Kudret ERTAŞ′ in oluşturduğu Bilim Jürisi tarafından oybirliği ile özgün ve başarılı bir çalış¬ma olarak nitelendirilmiştir. İlköğretimden seviyesinden yükseköğretime, özel dersanelerden sürücü¬lük okullarına kadar gittikçe yaygınlaşan tüm özel öğretim kurumlarının, bir çok özel hukuk ilişkilerini kapsadığı için önemi gittikçe artan okul sözleş¬mesi, bu çalışmada her yönüyle incelenmiştir. Çalışmamızda iş görme akit¬leri, isimsiz sözleşmeler ve karma akitler hakkındaki monografi ve makaleler ağırlıklı olarak değerlendirilmiş, ayrıca genel eserler ve İsviçre Borçlar Ka¬nunu′nun yeni şerhleri ile Türk Hukukundaki zengin doktrinin de önemli ölçüde yansıtıldığı bir inceleme ortaya konulmuştur. Çalışmanın sunulduğu Jürinin ortaya koyduğu yapıcı eleştiriler ve ko¬nuyla ilgili yeni yayınlar göz önünde tutularak Eserde özellikle okul ücreti ile ilgili esaslar genişletilmiş ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkın¬da Kanunun 06.032003 tarih ve 4822 sayılı Kanunla değiştirilmiş yeni hü¬kümlerinin özel okul sözleşmelerine getirdiği yenilikler mesela standart söz¬leşmeler ve bunların taksitli ödeme öngören kısmı ile ilgili meseleler, bu cümleden olarak, muacceliyet kaydı ve öğrenci tarafı aleyhine öngörülen ağır şartlara ilişkin hususlar tüketicinin korunması anlayışı bakımından orta¬ya çıkan yeni gelişmeler de dikkate alınarak eserde ayrıntılı biçimde işlen¬miştir. Bu arada Yargıtay′ın ve İsviçre Federal Mahkeme yeni kararları da gözden geçirilmiştir. Esasen Eser doçentlik çalışması olarak sunulurken sa¬yın jüri üyelerinin bilimsellik ve uygulama bakımından çok kıymetli değer¬lendirmelerini de dikkate alarak tekrar yayınlama amacıyla sınırlı sayıda ba¬sılmıştı. Bütün bu düşüncelerle bu çalışmamızın yeni baskısını bilim dünya¬sının ve uygulayıcıların istifadesine sunmayı aynı zamanda bir görev sayı¬yorum. Çalışmanın hukuk teorisi üzerine çalışan hukukçu meslektaşlarım yanın¬da, gerek uygulamadaki hukukçulara (avukat, hukuk müşaviri v.b.) gerekse faaliyetleri büyük ölçüde özel okul sözleşmesi kapsamında olan İlköğretim- den yüksek öğretime, sürücülük okullarından, yabancı dil, bilgisayar her türlü beceri kazandırma kurslarına kadar bir ücret karşılığı toplu eğitim ve öğretim yaptırılan tüm öğretim organizasyonlarının girişimcileri burada or¬taya konan esaslardan yararlanabileceklerdir. Özel girişimin faaliyet göster¬diği bütün alanlar gibi bu alan da gittikçe süratlenerek gelişmektedir. Top¬lumun her kesiminde çoklukla uygulanan okul sözleşmelerinde hukuka uy¬gun hareket etmek elbette uyuşmazlıkları asgari seviyeye indirecektir. Bu alandaki işlemlerin sağlam hukuki esaslara dayanması halinde mahkemelere başvuru da en aza inecektir. Bu Çalışmanın konu seçiminden başlayarak araştırmanın tamamlanma¬sına kadar her safhasında engin müsamahası ve derin hukuk bilgisiyle bana yardımcı olan, özellikle yeni Almanca kaynaklarının temininde yardımlarını esirgemeyen, değerli bilim adamı Prof.Dr. Fahrettin ARAL′a, yine özellikle yeni yabancı literatürün sağlamamda bana samimi ve dostane destek veren genç meslektaşlarım Doç.Dr. Veysel BAŞPINAR ile Doç.Dr. Hasan Seçkin OZANOGLU′na en kalbi şükranlarımı sunarım. Çalışmanın baskıya hazırlanmasında yoğun emeği geçen Fakültemizin Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı değerli öğretim üyesi Doç.Dr. Erkan OK-TAY′a, tashihlerinde ve görüş alış verişlerinde çok değerli yardımlarını gör¬düğüm Anabilim Dalımız elemanı Arş.Gör. Dr. Metin İKİZLER′e ve Fakül¬temiz Bilgi İşlem Ünitesinin çalışkan elemanı Gürbüz BIYIKLI′ya derinden teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca çalışmalarımı büyük sabır ve özveriyle destekleyen kıymetli Eşim Tülin′e de minnettarım. Ve nihayet Eserin basılması hususunda desteklerini esirgemeyen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş. nin sahipleri, candan bilim dostları, Sayın Muharrem BAŞER ile Sayın Yusuf Ziya GÜLKÖK′e gösterdikleri ilgi ve dostluk sebebiyle en derin teşekkürlerimi sunarım. Erzurum, Şubat 2005 Doç. Dr. Mustafa TİFTİK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7-9 İÇİNDEKİLER 11 KISALTMALAR 19 GİRİŞ OKUL SÖZLEŞMESİNİN YAPISI § 1. OKUL SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, TANIMI VE BENZER SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASI I. GENEL OLARAK 21 II. OKUL SÖZLEŞMESİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ .....23 A. Asli Unsurları 23 1. İfa Konusu 23 2. Sözleşmenin Süresi 24 3. Öğrencinin Okula Bağımlılık (Tabiyet) İlişkisi İle Bağlı Olması 25 B. Okul Sözleşmesinin Tali Unsurları 25 1. Ücret .........25 2. Okul Sözleşmesinden Doğan Ek Edimler 26 III. OKUL SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASI....27 A. Kamu Hukukuna Göre Faaliyet Gösteren Okullardaki (Resmi Okullardaki) Öğretim Faaliyetinden 27 B. Özel Ders Verme Sözleşmesinden 28 C. Uzaktan Öğretim (Açık Öğretim) Sözleşmesinden (Fernkursvertrag) 28 D. Kısmî Doğrudan Öğretimli Uzaktan Öğretim Sözleşmesinden 30 E. Çıraklık Sözleşmesinden (Lehrvertrag) 31 F. Konferans Verme Sözleşmesinden (Vorstellungsbesuchsvertrag) 31 G. Yatılı Okul Sözleşmesinden (Internatsvertrag) 32 H. Konusunu Öğretim Faaliyetinin Oluşturduğu Hizmet Sözleşmesinden 32 12 içindekiler BİRİNCİ BÖLÜM OKUL SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE GEÇERSİZLİĞİ i 2. OKUL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, ŞEKLİ VE KURULMASI I. TARAFLARI 35 A. Okul İşletmesi 35 B. Öğrenci 36 II. OKUL SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 36 III. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ SÖZLEŞMENİN MUHTEVASINA DAHİL OLMASI 40 A. Genel Olarak 40 B. Uygulamada Sözleşme Formülerinin Teşkili.. 45 IV. OKUL SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDA İCAP VE KABUL ......46 A. İcap ve Okul Başvuru Belgesinin Hukuki Niteliği 46 B. Kabul 48 V. OKUL SÖZLEŞMESİNİN ŞARTA BAĞLI KURULMASI SORUNU 48 A. Genel Olarak... 48 B. Okul Sözleşmesinde Kararlaştırılabilen Şartlar ...49 1. Öğrencinin giriş sınavında başarılı olması şartı 49 2. Bir deneme dersi sonrasında öğrencinin sözleşmeyi fesih hakkı .....49 3. Kayıt yaptıranların asgari bir sayıyı bulmaması halinde okulun derslerinin yapılmamasını saklı tutması. 50 4. Bir deneme süresince tarafların ifalarının yetersiz olması 51 5. İfaların zamanında yapılmaması durumunda akitle bağlı kalmama hakkının saklı tutulması 51 i 3. OKUL SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ I. GENEL OLARAK .....52 II. GEÇERSİZLİK TÜRLERİ 53 A. Eksiklik 53 B. Butlan....................................... 54 C. İptal............................................. ......56 1. Genel olarak.................. 56 2. Okul sözleşmesinin iptali 57 a) Hile.............. 58 b) Esaslı hata 59 içindekiler 13 (1) Genel olarak 59 (2) Temel hatası (Grundlagenirrtum) 60 (3) Okul sözleşmesinin esaslı hata sebebiyle iptali 61 İKİNCİ BÖLÜM OKUL SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ § 4. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ OLARAK NİTELENDİRME I. GENEL OLARAK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ 64 II. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ OLARAK OKUL SÖZLEŞMESİ 66 § 5. HİZMET SÖZLEŞMESİ OLARAK NİTELENDİRİLMESİ I. GENEL OLARAK Hİ2MET SÖZLEŞMESİ 70 II. OKUL SÖZLEŞMESİNİN HİZMET AKDİ OLARAK NİTELENDİRİLMESİ..... 71 § 6. OKUL SÖZLEŞMESİNİN İSTİSNA SÖZLEŞMESİ OLARAK NİTELENDİRİLMESİ I. GENEL OLARAK İSTİSNA SÖZLEŞMESİ..... 71 II. OKUL SÖZLEŞMESİNİN İSTİSNA SÖZLEŞMESİ OLARAK NİTELENDİRİLMESİ 75 § 7. OKUL SÖZLEŞMESİNİN VEKALET SÖZLEŞMESİ OLARAK NİTELENDİRİLMESİ I. GENEL OLARAK VEKALET 76 II. VEKALET AKDİ OLARAK OKUL SÖZLEŞMESİ 78 A. Nitelendirmede Esas Alman Unsurlar 78 B. Okul Sözleşmesinin Unsurları ile Vekaletin Karşılaştırılması 80 1. Menfaat Durumlarının Karşılaştırılması ve Okulun Öğrencinin Menfaatini Koruma Borcu ...81 2. Sözleşme Süresi 81 3. Müvekkilin Talimat Hakkı ve Vekilin Nispi Bağımsızlığı 81 4. Kişisel Güven İlişkisi .......82 § 8. İSİMSİZ SÖZLEŞME OLARAK NİTELENDİRİLMESİ I. GENEL OLARAK İSİMSİZ SÖZLEŞMELER .....84 II. İŞ GÖRME AKİTLERİ ALANINDA İSİMSİZ SÖZLEŞMELER 87 A. Genel Olarak 87 B. İş Görme Akillerinde Numerus Clausus İlkesi ....88 14 içindekiler 1. Doktrinde..... 88 2. Uygulamada 93 C. Kanunda Düzenlenmemiş İş Görme Akitlerinin Akit Serbestisi İlkesi Gereğince Tanınmasının Önemi 98 D. Borçlar Kanunu m.386 f.Il′nin Önemi 99 III. KENDİNE ÖZGÜ SÖZLEŞME VE KARMA SÖZLEŞME AYIRIMI 101 A. Kendine Özgü Sözleşmeler 105 B. Karma Sözleşmeler 106 1. Kombine Sözleşmeler ....106 2. Çifte Tipli ve Çift Mahiyetli Karma Sözleşmeler 107 3. Çeşitli Sözleşme Tiplerine Özgü Unsurların Birbirine Karıştığı Sözleşmeler 107 4. Kendisine Yabancı Yan Edimleri İçeren Sözleşmeler 108 C. Karma Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler Hakkında Nazariyeler 109 1. Çeşitli tiplerin birbirini götürmesi nazariyesi 109 2. Soğurma nazariyesi 110 3. Birleştirme nazariyesi..... 111 4. Kıyasen uygulama ve yaratma nazariyesi ..112 IV. İSİMSİZ SÖZLEŞME NİTELENDİRMESİ KAPSAMINDA KARMA SÖZLEŞME OLARAK OKUL SÖZLEŞMESİ 114 A. Karma Sözleşme Olarak Okul Sözleşmesini Meydana Getiren Tipik Unsurlar 116 1. Vekalete ilişkin edimler 116 2. İstisna sözleşmesine ilişkin edimler..... 118 3. Kullanmanın devrine ilişkin edimler 118 4. Mülkiyetin devri ile ilgili edimler 119 5. Muhafaza edimleri. 119 B. Okul Sözleşmesini Özelliklerine ve Onu Meydana Getiren Tipik Unsurlara Göre Nitelendirme....... 120 C. Uygulamada Okul Sözleşmesi ...122 D. Okul Sözleşmesi ile Vekalet Akdi Arasındaki İlişki .....124 E. Kombine Akit Türünde Karma Sözleşme Olarak Okul Sözleşmelerine Hukuki Çözüm 126 içindekiler 15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OKUL SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI § 9. OKUL SÖZLEŞMESİNDE OKULUN BORÇLARI I. ÖĞRETİM YAPTIRMA BORCU 131 A. Genel Olarak 131 B. Öğretim Borcunun Kapsamındaki Diğer Edimler 132 C. Öğretim Borcunu İfa Etmemenin Hukuki Sonucu 134 II. ÖZENLE İFA BORCU 134 A. Genel Olarak İşgörme Akitlerinde Özen Borcu 134 B. Okul Sözleşmesinde Özenle İfa Borcu 137 1. Dar anlamda özen borcu 138 2. Geniş anlamda özen borcu 139 3. Özenle ifa borcunun sınırları 142 C. Özen Borcuna Aykırılığın Hukuki Sonuçları 143 1. Genel olarak 143 2. Münferit durumlarda hukuki sonuçları 145 a. Tazminat davası 145 b. Okul sözleşmesinde sözleşmeden dönme ve fesih 147 (1) Genel olarak sözleşmeden dönme. 147 (2) Okul sözleşmesinde dönme... 149 III. SADAKAT BORCU 151 A. Genel Olarak 151 B. Okul Sözleşmesinde Okulun Sadakat Borcu 153 1. Genel olarak 153 2. Özel durumlarda bilgilendirme borcu 153 C. Sadakat Borcuna Aykırılıkta Hukuki Sorumluluk 157 1. Genel olarak 157 2. Özel durumlardaki bilgilendirme borcunun ihlalinde 157 IV. DİĞER BORÇLAR 159 A. Okulun Küçük Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yetiştirme Yükümlülüğü 159 B. Okulun Öğretim Yaptırma ile İlgili Ek Edimleri 160 V. OKULUN TALİMAT VERME HAKKI 160 A. Genel Olarak 160 B. Talimat Hakkının Mahiyeti 161 16 içindekiler C. Talimat Hakkının Kapsamı 1. Genel olarak...... 2. Okulun küçük öğrencilere yönelik talimat hakkı D. Talimat Hakkını İhlalin Hukuki Sonuçları.... § 10. ÖĞRENCİNİN BORÇLARI I. İTAAT BORCU A. Genel Olarak B. İtaat Borcunu İhlalin Hukuki Sonuçları II. DERSE DEVAM BORCU..... A. Genel Olarak B. Akitle Kararlaştırılmış Devam Borcu III. BİRLİKTE ÇALIŞMA BORCU A. Kavram B. Genel Olarak Hukuki Anlamı C. Birlikte Çalışma Borcunun Sözleşme ile Öngörülmesi IV. MALİ BORÇLAR A. Okul Ücretinin Ödenmesi 1. Genel olarak 2. Ücretin belirlenmesi. 3. Ödeme tarzı B. Okul Ücretinin Ödenmemesinin Müeyyideleri 1. Öğretimden çıkarma 2. İfa davası ve tazminat 3. Akdi ilişkinin sona erdirilmesi V. ÖĞRENCİNİN MÂLİ YAN BORÇLARI VI. ÖĞRENCİNİN DİĞER BORÇLARI VII. ÖĞRENCİNİN TALİMAT HAKKI A. Genel Olarak....... B. Okul Sözleşmesinde Öğrencinin Talimat Hakkı... DÖRDÜNCÜ BÖLÜM OKUL SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ § 11. OKUL SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME SEBEPLERİ I. OKUL SÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİ SÖZLEŞME NİTELİĞİNE BAĞLI OLARAK BELİRLİ SÜRESİNİN BİTMESİ SEBEBİYLE SONA ERMESİ içindekiler 17 A. Sürekli Borç İlişkisi Öngören Bir Sözleşme Olarak Okul Sözleşmesi 186 B. Bir Sürekli Borç İlişkisi Olarak Okul Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Özel Sorunlar 189 1. İstikrarlı Hukuki İlişkiler Doğurmasıyla İlgili Sonuçları 189 2. Güven İlişkisi ve Kişiye İlişkin Sonuçlar 190 C. Okul Sözleşmesinin Belirli Süresinin Bitmesi Sebebiyle Sona Ermesi ...191 1. Genel olarak 191 2. Akdin Azami Sürenin Bitmesinden Önce Hukuka Uygun Feshi 192 3. Okul Sözleşmesinde Bildirimli Fesih (Feshin İhbarı) 193 D. Borçlar Kanunu M.396 Hükmü ile Öngörülen Vekaleti Geri Alma ve Fesih Hakkının Okul Sözleşmesinde Uygulanması Sorunu 195 1. Geri alma ( Widerruf) ve Fesih (Kündigung) Hakkı 197 a) Genel olarak 197 b)Geri alma ve fesih haklarından vazgeçilememesi 198 c) Geri alma hakkının bazı vekalet sözleşmelerinde kaldırılabileceği veya sınırlandırılabileceği yolundaki görüşler. 199 2. BK.m396 Anlamında Geri Alma Hakkının Okul Sözleşmesinde Uygulanmasının Elverişsizliği 202 a) Okul sözleşmesi tarafların yüksek değerdeki kişi varlıklarına dayanmaz 205 (1) Öğrenci bakımından 205 (2) Okul bakımından...... 206 b) Okul sözleşmesinde yüksek seviyede güven ilişkisi mevcut değildir 207 c) Sözleşmenin devamındaki menfaat şartsız sona erdirmedeki menfaate üstün tutulmaktadır 208 (1) Sözleşmenin devamında okulun menfaati 208 (2) Sözleşmenin devamında öğrencinin menfaati 209 3. BK.m.396′nın okul sözleşmesinde uygulanmaması gerektiğine dair gerekçelerin özeti 210 II. OKUL SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ, FİİL EHLİYETİNİ KAYBETMESİ, İFLAS VE İMKÂNSIZLIK SEBEBİYLE SONA ERMESİ 211 A. Taraflardan Birinin Ölümü 211 B. Taraflardan Birinin Fiil Ehliyetini Kaybetmesi 213 C. Taraflardan Birinin İflası 215 D. Okul Sözleşmesinin İmkânsızlık Sebebiyle Sona Ermesi 216 III. OKULUN KAPATILMASI 219 A. Okulun Okul İşletmesince Kapatılması 219 B. Okulun Yetkili Kamu İdaresince Kapatılması 220 18 içindekiler IV. OKUL SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLERDEN DOLAYI OLAĞANÜSTÜ FESHİ A. Haklı Sebep Kavramı...... B. Sürekli Borç İlişkilerinde Haklı Sebebin Süresiz Fesih Yolu ile Uygulanması C. Okul Sözleşmesinin Haklı Sebeple Sona Erdirilmesi 1. Genel olarak 2. Hizmet akdindeki haklı sebeple fesih hükümlerinin kıyasen uygulanması 3. Münferit Haklı Sebepler a) Borca aykırılık b)Özel güven ilişkisinin sarsılması c) Sözleşmenin kurulduğu şartlardaki önemli değişiklikler.... 4. Haklı Sebepten Dolayı Akdin Sona Erdirilmesinin Sonuçları SONUÇ.... BİBLİYOGRAFYA Yazarın Yaşam öyküsü ve eserleri