Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Türk Hukukunda Miras Bırakanın Muvazaalı İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar

Türk Hukukunda Miras Bırakanın Muvazaalı İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki SonuçlarSayfa Sayısı
:  
285
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257953849

44,00 TL

  Miras bırakanın, sağlığında, farklı saiklerle, saklı paylı olsun ya da olmasın mirasçılarının tamamını yahut bir kısmını aldatarak, onlardan mal kaçırmak suretiyle miras haklarının tamamından ya da bir kısmından yoksun bırakmak için, işlemin karşı tarafı olan mirasçılarından biriyle ya da mirasçı sıfatı bulunmayan başka bir kimseyle anlaşarak, aslında bu kimseye bağışlamak istediği tapu siciline kayıtlı taşınmazını, genellikle satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi ivazlı bir sözleşmeye konu etmiş gibi göstermesi ve bağışlama sözleşmesini de bu sözleşmenin arkasına gizlemesi "miras bırakan muvazaası" ya da Yargıtay kararlarında ve uygulamada daha sık kullanılan şekliyle "muris muvazaası" olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, miras bırakan muvazaası, doktrinde görüşler ve Yargıtay kararları ışığında hukuki sonuçları ile birlikte ele alınmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM
MUVAZAA KAVRAMI
I. Muvazaa Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
II. Muvazaanın Tanımı
III. Muvazaanın Unsurları
IV. Muvazaa Türleri
V. Muvazaalı İşleme Bağlanan Hukuki Sonuçlar
1. İrade ve İrade Beyanı Arasındaki Uyumsuzluğa İlişkin Teoriler
2. Muvazaanın Görünürdeki İşlem Bakımından Hukuki Sonuçları
3. Muvazaanın Gizli İşlem Bakımından Hukuki Sonuçları
VI. Muvazaanın Benzer Hukuki Kavramlarla Karşılaştırılması


İKİNCİ BÖLÜM
MİRAS BIRAKAN MUVAZAASI KAVRAMI VE MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI İŞLEMLERİ
I. Miras Bırakan Muvazaası Kavramı
1. Miras Bırakan Muvazaasının Tanımı
2. Miras Bırakan Muvazaasının Unsurları
3. Miras Bırakan Muvazaasının Yapılmasına Neden Olan Durum ve Saikler
II. Miras Bırakanın Muvazaalı İşlemleri
1. Miras Bırakan Muvazaasında Görünürdeki İşlem Olarak Karşılaşılabilecek İşlem Türleri
2. Miras Bırakan Muvazaasında Gizli İşlem Olan Bağışlama Sözleşmesi
3. Miras Bırakan Muvazaası Kapsamında Değerlendirilebilecek ve Değerlendirilemeyecek Başkaca İşlemler


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI İŞLEMLERİNE BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR
I. Miras Bırakan Muvazaasının Görünürdeki İşlem Bakımından Hukuki Sonuçları
1. Görünürdeki İşlemin Geçersiz Olması ve Geçersizliğin Sonuçları
2. Görünürdeki İşlemin Geçersiz Olduğunun İleri Sürülemediği Durumlar
II. Miras Bırakan Muvazaasının Gizli İşlem Bakımından Hukuki Sonuçları
1. Gizli İşlemin Belirli Şartlar Altında Geçerli Olması
2. Gizli İşlemin Geçerlilik Şartları
III. Hileli Anlaşma (Kollusion) Kavramı ve Miras Bırakan Muvazaası ile İlişkisi
IV. Miras Bırakan Muvazaasına Karşı Başvurulabilecek Yasal Yollar
1. Miras Bırakan Muvazaasına Dayalı Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası
2. Tenkis Davası
3. Mirasın Denkleştirilmesi Davası
SONUÇ


EKLER
KAYNAKÇA