Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Türk Hukukunda Kadın ( Temel Kanunlar, Uluslararası Sözleşmeler ve Uygulama )

Türk Hukukunda Kadın ( Temel Kanunlar, Uluslararası Sözleşmeler ve Uygulama )Sayfa Sayısı
:  
243
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9786053003403

54,00 TL

Esas itibariyle bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

(KATÇAM) tarafından açılan Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programındaki Hukuk ve

Kadın dersi öğrencilerinin ürünüdür.

Hukuk ve Kadın dersinin konusu; Türk hukukundaki temel düzenlemelerde kadının hukukî durumunun araştırılması ve

değerlendirilmesidir. Bu çerçevede başta Türk Medenî Hukuku ve Ceza Hukukunda kadın olmak üzere İş Kanunu

hükümlerinin medya sektöründe çalışan kadınlara yansıması, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeler ve bu

bağlamda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), konuya ilişkin uluslararası düzenlemeler ve Türk kadınının seçme

ve seçilme hakkı gibi başlıklar ele alınmıştır.

Konuya ilgi duyan araştırmacı ve uygulayıcılara yol göstermek ve yardımcı olmaktan başka bir iddiası bulunmayan bu

çalışmanın bazı eksiklikleri olabilir. Bu eksiklikleri bir sonraki baskıda giderebilmeyi umuyoruz. Ayrıca metinlerdeki görüşlerin

ilgili yazar(lar)a ait olduğunu, editörlerin görüşünü yansıtmadığını da belirtmek isteriz.

XI
İÇİNDEKİLER
TAKDİM............................................................................................................ V
ÖNSÖZ ............................................................................................................ IX
İÇİNDEKİLER .................................................................................................... XI
TÜRK HUKUKUNDA KADINA İLİŞKİN BAŞLICA DÜZENLEMELER: GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE GENEL BAKIŞ..................................................................................1
Necla ÖZTÜRK
FEMİNİST BAKIŞ AÇISIYLA TÜRK MEDENΠKANUNU...........................................41
Seda KOCABIYIK
TÜRK CEZA HUKUKUNDA KADIN......................................................................59
Güven YARAR ‐ Şule ARSLAN ‐ Gamze ÇAY
İŞ KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE MEDYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN
KADININ DURUMU ..........................................................................................89
Hikmet KOLOĞLU
KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA TEMEL ULUSLARARASI
VE ULUSAL DÜZENLEMELER ...........................................................................105
Hale Nur SEVAL
TÜRK KADINININ SEÇME VE SEÇİLME HAKKI...................................................129
Pınar Burcu DÜNDAR
ŞİDDET ÖNLEME İZLEME MERKEZLERİ (ŞÖNİM) ..............................................151
Raziye ÖZER
BAZI ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE KADINA TANINAN HAKLAR: GENEL
BAKIŞ ............................................................................................................163
Merve ÇİFTCİ
EKLER
KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASINA
DAİR SÖZLEŞME.............................................................................................187
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE  AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA
MÜCADELEYE DAİR AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ........................................205