x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Türk Dernekler Hukuku - SUAT BALLAR

Türk Dernekler Hukuku - SUAT BALLARSayfa Sayısı
:  
1529
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789753535403

1.050,00 TL1. Bölüm


YASAL ÇALIŞMALAR VE YASALAR


1) Cemiyetler Kanunu


2) Dernekler Kanunu


3) Türk Medeni Kanunu


4) Dernekler Yönetmeliği


2. Bölüm


GENEL HÜKÜMLER


1) Genelde Tüzel Kişiler


2) Amaç ve Kapsamı


3) Terimlerin Tanımı


4) Dernek Kurma Hakkı


5) Yabancıların Dernek Kurma Hakkı


6) Yabancı Dernekler


7) Kurulması Yasak Olan Dernekler ve Yasal Faaliyetler


8) Dernek Adları


9) Bazı Ad ve İşaretleri Kullanma Yasağı


10) Kayıt ve Yazışma Dile


11) Tüzük


3. Bölüm


KURULUŞ


1) İnceleme ile Hata ve Noksanlıkların Giderilmesi


2) Tüzel Kişiliğin Kazanılması


3) İlk Genel Kurul Toplantısı


4. Bölüm


ÜYELİK


1) Üyeliğin Kazanılması


2) Üyeliğin Sona Ermesi


3) Üyelerin Hakları


4) Üyelerin Yükümlülükleri


5. Bölüm


ORGANLAR


1) Genelde


2) Genel Kurul


3) Toplantıya Çağrı


4) Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı


5) Genel Kurul Toplantı Usulü


6) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri


7) Genel Kurul Kararları


8) Organlara Seçilenlerin Bildirilmesi


9) Genel Kurul Kararlarının İptali


10) Yönetim Kurulu Oluşumu


11) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri


12) İç Denetim


13) Denetim Kurulu


14) Şubeler


15) Temsilcilikler


16) Platform Oluşturma


17) Federasyon ve Konfederasyonlar


6. Bölüm


ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER


1) Genelde Faaliyetler


2) Uluslararası Faaliyet


3) Yardım ve İşbirliği


4) İzinle Kurabilecekleri Tesisler


5) Sandık Kurma


6) Taşınmaz Edinme


7. Bölüm


MALİ HÜKÜMLER


1) Gelirler


2) Gelir ve Giderlerde Usul ile Defterler


3) Görevliler ve Ücretleri


4) Yurtdışından Yardım Alınması


8. Bölüm


SORUMLULUK VE YAPTIRIMLARI


1) Basımevlerinin Sorumluluğu


2) Beyanname Verme Yükümlülüğü ve Denetim


3) Kolluk Kuvvetlerinin Yetkisi


4) Ceza Hükümleri


5) Cezaların Uygulanması


6) Yargılama Usulü


9. Bölüm


SONA ERME VE TASFİYE


1) Sona Erme


2) Tasfiye


10. Bölüm


ÖZGÜN VE ÖZEL KONUMLAR


1) Kamu Yararına Çalışma


2) Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri


3) Gençlik Ve Spor Kulüpleri


4) Türkiye Kızılay Derneği


5) Türk Hava Kurumu


11. Bölüm


KAMUSAL İLİŞKİLER


1) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler


2) Yardım Toplama


3) Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele


4) İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü


12.Bölüm


ÖZEL ARAŞTIRMALAR


1) Sivil Toplum Kuruluşları ya da Üçüncü Sektör


2) Karşılaştırmalı Kamu Yararı Raporu


3) Kolektif Özgürlükler


4) Kaynak Geliştirme İlkeleri ve Teknikleri


5) İktisadi İşletmeler


13. Bölüm


ÖRNEK BELGELER


1) Nizamname, Tüzük ya da Ana Tüzük


2) Yönetmelikler


3) Diğer Belgeler


KAVRAM DİZİNİ