Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türk Deniz Hukuku ve İlgili Mevzuat

Türk Deniz Hukuku ve İlgili MevzuatSayfa Sayısı
:  
1401
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-295-315-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLE R İÜ
İÇİNDEKİLER (ALFABETİK) - ix
KISALTMALAR — xv
TÜRKİYE SAHİLLERİNDE NAKLİYATI BAHRİYE (KABOTAJ) VE
LİMANLARLA KARA SULARI DAHİLİNDE İCRAYI SANAT VE TİCARET
HAKKINDA KANUN 1
TÜRK TİCARET KANUNU 3
Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname 10
Gemi Sicili Nizamnamesi , 24
Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik 206
TÜRK TİCARET KANUNUNUN MERİYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA
KANUN 219
TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU İLE 491 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN 229
Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği 234
DENİZ İŞ KANUNU - 251
İş Kolları Tüzüğü 272
Ağır Ve Tehlikeli İşler Tüzüğü 273
Gemiadamları Yönetmeliği 276
Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma,
Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik 345
Gemiadamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair
Yönetmelik 398
Kılavuz Kaptan Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik 424
Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği 433
PASAPORT KANUNU - 445
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 447


Kılavuzluk Ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatları
Yönetmeliği 461
Gezi Tekneleri Yönetmeliği 472
Uluslararası Denizcilik Forumları Koordinasyon Komisyonu
Yönetmeliği 480
Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek
Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik ....482
Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-
Onarımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin Yönetmelik 497
ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN 503
KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜ - - 507
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) ANA STATÜSÜ 517
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURİN
KANUNU 519
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME - 521
\"TİCARET VE SANAYİ ODALARI\", \"TİCARET ODALARI\", \"SANAYİ
ODALARI\", \"DENİZ TİCARET ODALARI\", \"TİCARET BORSALARI\", VE
\"TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET
BORSALARI BİRLİĞİ\" KANUNU 525
SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE
DEVRİ HAKKINDA KANUN - 569
EREĞLİ ŞİRKETİNDEN ALINAN LİMAN, DEMİRYOLU VE
MADENLERLE KOZLU VE KİLİMLİ DEMİRYOLLARININ İŞLETİLMESİ
VE HAVZADAKİ DENİZ İŞLERİNİN İNHİSAR ALTINA ALINMASI
HAKKINDA KANUN 573
ÇEVRE KANUNU - 577
Gemi Ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti Ve
Cezanın Kesilmesi Usulleri İle Kullanılacak Makbuzlara Dair
Yönetmelik 587
SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU - 603
1738 Sayılı Seyir Ve Hidrografi Hizmetleri Yasasının
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 606
Seyir Duyurulan Hazırlama Ve Yayımlama Hizmetleri
Yönetmeliği ...,,,. 612
TELSİZ KANUNU - 625
VHF Deniz Telsizlerinin Performans Standartları Ve Ölçme
Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 626
DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN 655
Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük 657
Ticaret Gemüerinin Tonilatolarını Ölçme Tüzüğü 684
Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü , 702
Ticaret Gemilerinin Yükleme Sınırı Tüzüğü 734
150 Gros Tonilatodan Küçük, Yolcu Veya Yük Taşıyan Ticaret Gemilerinin Yükleme Sınırları Veya Yük Hadleri Hakkında
Yönetmelik 738
Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkındaki
Tüzük , 742
Türk Arama Ve Kurtarma Yönetmeliği 860
Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman Veya Kıyıda Çıkıp
Karaya Ulaşabilecek Ve Yayılabilecek Veya Karada Çıkıp Kıyı,
Liman Ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek
Önleme, Söndürme Ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında
Yönetmelik 871
KARASULARI KANUNU 877
KIYI KANUNU — 879
Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına Ve Limanlarına Gelişleri Ve Bu Sulardaki Hareket Ve Faaliyetlerine
İlişkin Yönetmelik , 885
Türkiye Cumhuriyeti Limanlarını, Hava Üslerini Ve Hava
Alanlarını Ziyaret Edecek Veya Karasularında Harekat Yapacak
Olan Yabancı Deniz Ve Hava Kuvvetlerinin Uyması Gereken
Hususlara Dair Yönetmelik 894
LİMANLAR KANUNU - 897
Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü 900
Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Ve Çıkışın Düzenlenmesi
Hakkında Yönetmelik 927
Sivil Hava Meydanları, Limanlar Ve Sınır Kapılarında Güvenliğin
Sağlanması, Görev Ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında
Yönetmelik 932
İSKELELERİN NE SURETLE İDARE EDİLECEĞİNE DAİR KANUN 939


LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN 941
LİMANLARIN İNŞA, TEVSİ, ISLAH VE TEÇHİZİNE DAİR KANUN 945
DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA
TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN 949
Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi Ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında
Yönetmelik 949
Gemi Koordinasyon Yönetmeliği 951
SERBEST BÖLGELER KANUNU 961
TURİZMİ TEŞVİK KANUNU 967
Yat Turizmi Yönetmeliği 984
SU ÜRÜNLERİ KANUNU 1001
Balıkçı Barınakları Yönetmeliği 1017
GÜMRÜK KANUNU 1033
Sınır ve Kıyı Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar 1098
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 1133
DENİZDE ZAPT VE MÜSADERE KANUNU 1153
GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 1179
Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği 1181
HARÇLAR KANUNU 1191
TURİST GEMİLERİNDEN ALINAN RESİMLERDEN BAZILARININ
AFFINA VE BAZILARININ İNDİRİLMESİNE DAİR KANUN 1201
ZONGULDAK ŞİMENDİFER VE LİMAN RÜSUMUNUN TENZİLİ
HAKKINDA KANUN 1203
YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU VE DENİZCİLİK MESLEK OKULU VE
KURSLARI HAKKINDA KANUN 1205
Yüksek Denizcilik Okulu Ve Denizcilik Meslek Okul Ve Kursları
Hakkında Tüzük 1206
Denizcilik Yüksek Okulu Yönetmeliği 1210
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 1229
Gemilerde Yolcuların Sıhhi Emniyeti Hakkında Nizamname 1239
Uluslararası Sağlık Tüzüğü 1254DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 1291
Gemilerde Rasat Yapılması Hakkında Yönetmelik 1292
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1297
Sahil Güvenlik Komutanlığının İdari Ve Adli Görevlerine İlişkin
Tüzük 1305
DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE
ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN 1313
Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve
Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 1319
ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU 1325
Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği 1333
TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN
VEYA LÜZUM KALMAYAN HARP SEFİNELERİNİN SATILMASINA
YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN - 1351
ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİNİN OLAĞANÜSTÜ
HALLERDE VE SAVAŞTA NE SURETLE YÜRÜTÜLECEĞİNE DAİR
KANUN 1353
DENİZALTI GEMİLERİYLE AVCIBOTLARINDA BULUNANLARA
VERİLECEK HAZIR GIDA HAKKINDA KANUN 1355

UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAM
HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU VE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI
KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN -

1357DENİZ KUVVETLERİNE YABANCI MEMLEKETLERDEN HARP
GEMİLERİ, HARP GEMİSİ CİHAZ VE SİLAHLARI VE HARP GEMİSİ
İNŞA MALZEMESİ SATIN ALINMASINA DAİR KANUN

1367

DENİZ MENSUPLARINA MAHSUS YEMEK BEDELİ HAKKINDA KANUN -- 1369
Deniz Mensuplarına Mahsus Yemek Bedeli Tüzüğü 1371
MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU - 1375
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğü 1377
KAVRAMLAR DİZİNİ 1381