Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Cinsel Suçlar

Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Cinsel SuçlarSayfa Sayısı
:  
752
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-55014

152,00 TL

KİTAP HAKKINDA
Bu kitapta;
• İddia ve mütalaalarıyla, savunmalarıyla, gerekçesi ve hükmüyle, yargı gücünün üç unsuru, iddia, savunma ile karar makamlarının mahsulü, itiraz, istinaf ve temyiz neticesi emsal kararları hukuki çeşitliliğiyle işlenmiştir.
Bu bağlamda;
• Yargının özünden, adalet kürsüsünden, hak ve hukukun berraklaştığı yerden; her bir somut maddi adli vakıa dosyalarının ikmal edilip, pişerek hükme çevrildiği, Yargının Mutfağından hukuki uygulamalar aktarılmıştır.
Bu baskıda;
• En son düzenlemelerle, cinsel suçların bütün çeşitlerinin vasıfları, oluşumları, unsurları, nitelikli halleri işlenmiş; olaylarla, emsal kararlarla örneklendirilmiştir.
• Okuyucuya kolaylık için, karikatürize edilmiş; Cinsel Suç Tabloları düzenlenmiştir.
Bu kapsamda;
• Cinsel suçlarla ilgili temel hukuk kavramlarına ve öznelerine yer verilmiştir.
• Cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel ilişki ve cinsel taciz suçları bütünüyle açıklanmıştır.
• Fuhuş, hayasızca hareketler ve müstehcenlik ile benzeri benzeşen suçlar ayrıntılarıyla belirtilmiştir.
• Sübuta dair, bilgi, belge, delil, beyan, savunma ve raporlar sıralanıp açıklanmış ve cinsel suçla ilgili, uygulamadaki sıkça sorulan sorular cevaplandırılmıştır.
Konu Başlıkları
    6763 Sayılı Kanun ile Yeniden Düzenlenmiş Cinsel İstismar, Saldırı, İlişki, Taciz Suçu ve İrtibatlı Suçlar ile Benzeri Cinsel Suçların Kapsamları, Sınırları, Unsurları ve Müeyyideleri
    6545 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Cinsel Saldırı, İstismar İlişki ve Taciz Suçunun ve Ani Hareket ve Devam Eden Hareket Kapsamındaki Yeni Suç Düzenlemesinin Kapsamı ve Cezaların Arttırılmış Son Hali
    6545 Sayılı Kanun'da Ensest İlişkilerin Düzenlenişi
    Cinsel Suç – İrtibatlı ve Benzeri Suçların Vasıflarında Değişim Dönüşüm, Teşebbüs, Zincirleme İşleyiş, Yakınlığın Cezaya Etkisi
    Cinsel Suçların Adli Rapor ve Sair Bilgi, Belge, Delilleri, İspatlama İlkeleri ve Kıstasları
    Cinsel ve Benzeri Suçlarda Sıkça Sorulan 45 Soru ve Cevapları
    Gerekçeli – Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli – Notlu
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
5. Baskının Önsözü  7
4. Baskının Önsözü  9
3. Baskının Önsözü  11
2. Baskının Önsözü  13
Önsöz  15
Kısaltmalar  35
Birinci Bölüm
“GENEL GİRİŞ TEMEL HUKUK KAVRAMLARI VE ÖZNELER”
Birinci Kısım
GENEL GİRİŞ
A. CİNSEL SUÇLARDA KORUNAN HUKUKİ YARAR  56
B. CİNSEL KAVRAM VE EYLEMLERE KISACA BAKIŞ  58
1. Vücuda (Organ – Sair Cisim) Sokma Ne Demektir?  58
2. TCK 102/2–2. Cümledeki Suç Tanımlaması: Cinsel Saldırı Eşe Karşı Olur mu?  59
3. Sanığın Eşine Normal (Vajinal) Yoldan Organ ve Sair Cisim Sokulması Durumunda Cinsel Saldırı Suçu Oluşacak mıdır?  59
4. TCK 102/4 Maddesinden Ne Anlamalıyız?  59
5. TCK 102/5 Maddesinden Ne Anlıyoruz? Şimdi Neden Bu Fıkra Madde Metninden Çıkarılmıştır?  60
6. Yeni TCK’de Cinsel Saldırı Anlayışı  61
7. Yargıtay Uygulamasında Cinsel Saldırı ve/veya Cinsel Taciz Ölçütü  61
8. Yeni TCK’de Cinsel Taciz Anlayışı  63
9. Çocukların Cinsel İstismarı Suçu  64
10. Bir Akıl Hastasına Yönelik Bu Cinsel Eylem Gerçekleştirilmiş ise Ne Olacak?  64
11. Yeni TCK'de Reşit Olamayanla Cinsel İlişki  65
12. Evlenme Vadiyle Kızlık Bozma Suç Olarak Tanımlanmış mıdır?  66
13. TCK 102/5 Maddesindeki On Yıl TCK 103/6 Maddesindeki On beş Yılık Bu Alt Sınır Neden Konulmuştur? Şimdi Neden kaldırılmıştır?  67
14. Cinsel Davranış Nedir?  69
a. Eski Düzenlemelerde ve Anlayışta Cinsel Davranış  69
b. Yeni Düzenlemede ve Anlayışta Cinsel Davranış  70
15. Cinsel Suçlarda TCK 23. Madde Uygulaması  71
16. Bu suçların İnfazı ya da İlaçla Tedavi Yöntemi  72
İkinci Kısım
TEMEL CEZA ÖZNELERİ HUKUK SİSTEMİMİZDE ÇOCUK
A. HUKUK SİSTEMİMİZDE ÇOCUK  81
1. Türk Ceza Kanunu'nda Çocuk Tanımı  81
2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Çocuk  81
a. Erginlik (M– 11)  81
b. Ergin Kılınma (M–12)  81
c. Yaş (M–124)  81
d. Eş Kavramı  82
3. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda Çocuk  82
4. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Çocuk  83
B. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMANIN ÖZNELERİ  84
1. Şüpheli  84
2. Sanık  84
3. Soruşturma  84
4. Kovuşturma  84
Üçüncü Kısım
TEMEL HUKUK KAVRAMLARI
A. TEŞEBBÜS  85
1. Madde Metni: Suça Teşebbüs Madde 35  85
2. Gerekçe  85
3. Açıklama  86
B. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  87
1. Madde Metni: TCK’nin Madde 41  87
2. Gerekçe  87
3. Açıklama  88
C. İŞTİRAK  88
1. Madde Metni: Faillik TCK’nin Madde 37  88
2. Gerekçe  89
3. Açıklama  90
4. Dolayısıyla Faillik  91
D. BAĞLILIK KURALI  91
1. Madde Metni TCK’nin Madde 40  91
2. Gerekçe  91
3. Açıklama  92
E. YARDIM  92
1. Madde Metni: Yardım Etme TCK’nin Madde 39  92
2. Gerekçe  93
3. Açıklama  93
F. AZMETTİRME  93
1. Madde Metni: Azmettirme TCK’nin Madde 38  93
2. Gerekçe  94
3. Açıklama  94
G. İÇTİMA  94
1. Madde Metni: Bileşik Suç TCK’nin Madde 42  94
2. Gerekçe  94
3. Açıklama  95
H. ZİNCİRLEME (MÜTESELSİL SUÇ) SUÇ  95
1. Madde Metni: TCK’nin Madde 43  95
2. Gerekçe  96
3. Açıklama  96
İ. FİKRÎ İÇTİMA  97
1. Madde Metni: TCK’nin Madde 44  97
2. Gerekçe  97
3. Açıklama  98
İkinci Bölüm
“CİNSEL SUÇLAR”
Birinci Kısım
CİNSEL SALDIRI SUÇU
A. CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN KANUNİ TANIMI VE AYRIMI  105
1. Madde Metni: Cinsel Saldırı  105
2. Maddenin Gerekçesi  106
3. Açıklama  107
a. Yeni Düzenlemede İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi Hali  108
b. Yeni Düzenlemede Cinsel Saldırıda Sarkıntılık Düzeyi ve Tasaddi Düzeyi Ayrımının Ölçütü  113
4. Cinsel Saldırı Suçunun Kanuni Tanımı  115
B. BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU  117
1. Basit Cinsel Saldırı Suçu ve Unsurları  117
a. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Faili  122
b. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Mağduru  123
c. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Maddi Unsuru  123
d. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Manevi Unsuru  123
2. Basit Cinsel Saldırı Suçun Özel Görünüş Biçimleri  126
a. Teşebbüs  126
b. İştirak  127
c. İçtima  128
d. Zincirleme İşleyiş  129
e. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikle Halleri  130
f. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Kovuşturma Usulü  130
g. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Zamanaşımı Süresi  130
aa. Tasaddi Düzeyindeki Basit Cinsel Saldırı Suçu ve/veya Tasaddi Niteliğindeki Basit Cinsel Saldırı Suçu Olarak Dava Zamanaşımı Süresi  131
bb. Sarkıntılık Düzeyindeki Basit Cinsel Saldırı Suçu ve/veya Sarkıntılık Niteliğindeki Basit Cinsel Saldırı Suçu Olarak Dava Zamanaşımı Süresi  131
h. Basit Cinsel Saldırı Suçununda Görevli Mahkeme  131
i. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Müeyyidesi  132
3. Sarkıntılık Düzeyindeki Basit Cinsel Saldırı Suçuna Vücut Veren Hareketler  132
C. NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU VE UNSURLARI  133
1. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Faili ve Mağduru  134
a. Faili  134
b. Mağduru  134
2. Cinsel Saldırı Suçunun Özel Görünüş Biçimleri  135
a. Teşebbüs  135
b. İştirak  138
c. İçtima  140
d. Teselsül–Zincirleme İşleniş  141
e. İki Ayrı Suç mu? –Zincirleme İşleyiş mi?  144
3. Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Halleri  145
a. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, İşlenmesi Nitelikli Hali  145
b. Zeka Geriliği Tespit Edilen Mağdurlarda İzlenecek Yol  147
c. Hekim Olmayanlarca Anlaşılır/Anlaşılamaz Durumu  147
4. Cinsel Saldırı Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel Saldırı Halleri  147
5. Cinsel Saldırı Suçunun Çok Özel Halleri  153
a. Eşe Karşı Yapılan Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme  153
b. Diğerlerine Karşı Yapılan Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme  155
aa. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, İşlenirse Şikayetin Etkisi  159
bb. Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle, İşlenirse Şikayetin Etkisi  159
cc. Üçüncü Derece Dahil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı, İşlenirse Şikayetin Etkisi  161
dd. Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte, İşlenirse Şikayetin Etkisi  162
6. Cinsel Saldırı Suçunun Unsurları  163
a. Maddi Unsur  163
b. Manevi Unsur  164
c. Hukuka Aykırılık Unsuru  164
d. Kovuşturma  164
e. Zamanaşımı Süresi  164
f. Mahkemesi  165
g. Müeyyidesi  165
D. UYGULAMADAN BAZI OLAYLAR  166
1. Kamuoyuna Güncel Olarak Yansıyan Cinsel Saldırı Olayları  166
a. Ağaçtan Yapılma Keser Sapıyla Cinsel Saldırı Olayı  166
b. Kendi Kayınvalidesine Karşı Cinsel Saldırı  169
2. Örnek –1  170
3. Örnek –2  173
4. Bazı Ayrıntılar  178
E. UYGULAMADAN ÖRNEKLİ YARGITAY KARARLARI  178
1. Örnek –1  178
2. Örnek –2  180
3. Örnek –3  182
4. Örnek –4  183
5. Örnek –5  184
F. TCK’NİN 102 MADDESİ İLE İLGİLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNA DAİR YARGITAY KARARLARI  186
İkinci Kısım
CİNSEL İSTİSMAR SUÇU
A. CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (MADDE–103)  205
1. Madde Metni: Çocukların Cinsel İstismarı  205
2. Maddenin Gerekçesi  206
3. Açıklama  208
a. Maddenin Bütünü Bakımından Gelen Yenilikler ve Değişiklikler  208
b. 6763 Sayılı Kanunun Yeni Düzenlemeyle Gelen Yenilikler  210
c. 6545 Sayılı Kanunun Yeni Düzenlemeyle gelen Yenilikler  212
d. Yargıtay 14. Ceza Dairesinin Bu suçlara Bakışı  215
e. Özel Düzenleme Olarak İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  217
d. Yeni Düzenlemede Cinsel İstismar Suçunun Sarkıntılık Düzeyli ve Tasaddi Düzeyli Oluşunun Ölçütleri  222
B. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN KANUNİ TANIMI VE AYRIMI  224
1. Tanımı  224
2. Genel Açıklama  226
C. ÇOCUKLARIN BASİT CİNSEL İSTİSMARI SUÇU  230
1. Kanuni Tanımlama  230
a. Genel Olarak Basit Cinsel İstismar Suçu  230
b. Cinsel İstismar – Cinsel Taciz – Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Teşebbüs Suçu ve Bu Suçlar Arası Geçişgenlikler  234
2. Örnekler ile Açıklama  235
3. İki Ayrı Suç– Zincirleme Suç Ayırımı  238
D. NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU  239
1. Genel Olarak  239
2. Anayasa Mahkemesi’nin Kararı  240
a. TCK 103. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının İptali Kararı  240
b. 5237 sayılı TCK‘nin 6545 SK ile değiştirilmeden önceki 103. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının İptali İtirazın Reddi Kararı  242
c. Anayasa Mahkemesinin İptal ve Red Kararlarından Çıkacak Sonuç  244
3. Cinsel İstismar Suçunun Faili Mağduru ve Unsurları  247
a. Cinsel İstismar Suçunun Faili  247
b. Cinsel İstismar Suçunun Mağduru  248
c. Cinsel İstismar Suçunun Maddi Unsuru  250
d. Cinsel İstismar Suçunun Manevi Unsuru  250
e. Cinsel İstismar Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru  251
4. Örnek Yargıtay Kararı  252
a. Örnek –1  252
b. Örnek –2  253
5. Çocukların Nitelikli Cinsel İstismarı Suçunda Önemli Bir Husus  254
a. Mağdur 15 Yaşından Büyük ama 18 Yaşını İkmal Etmemiş ise  255
b. Mağdur 15 Yaşından Küçük, yani 15 Yaşını İkmal Etmemiş ise  255
6. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Özel Görünüş Biçimleri  257
7. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Nitelikli Halleri  258
a. Üstsoy  259
b. İkinci ve Üçüncü Derece Kan Hısımları  259
c. Üvey Baba, Üvey Ana ve Üvey Kardeş  260
d. Evlat Edinen  260
e. Vasi Kişiler  260
f. Eğitici Öğretici Bakıcı Kişiler  261
g. Sağlık Hizmeti Veren veya Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişiler  261
h. Mağdura Yakınlığın Sorumlulukları  262
8. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel İstismar Halleri  263
a. Cinsel İstismar Fiili Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulmasına Yol Açması 6545 Sayılı Kanun Değişikliğiyle Bu Ağırlaştaraca Durumun Madde Metninden Çıkarılması  264
aa. Cinsel İstismar Suçunun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığını Bozması Durumunda Raporlar Arası Çelişkinin Giderilmesi ve 6545 sayılı Kanun ile Değişik 103 Madde Yönünden Lehelik Uygulaması  266
bb. Uygulamadan Örnek  268
cc. Beden ve Ruh Sağlığının Bozulması Durumunun Somut Olaya Uyarlanması  270
aaa. Ruh Sağlığının Bozulması Düzenlemesine Dair Uygulamadaki Adaletsizliklere Kısaca Bakış  277
b. Cinsel İstismar Fiili Mağdurun (Mağdur Çocuğun) Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması  280
c. Cinsel İstismar Fiili Mağdurun (Mağdur Çocuğun) Ölümüne Neden Olması  280
9. Suçunun Oluşumu Yönünden Suçun Maddi Unsurları  281
a. Mefruz Cebir  286
b. Maddi Cebir  286
10. İradeyi Etkileyen Nedenler  287
a. Hile  287
aa. Sarhoş Olmak Mağdurun Rızasını Ortadan Kaldırır mı; Sarhoş Olmak Bir Hile midir?  288
bb. TCK’nin 103/4. Maddesi “Hileyi” de Kapsar mı?  289
b. Hata  295
c. Şiddet  296
d. Tehdit  297
e. Şantaj  298
11. İradeyi Etkileyen Başka Nedenler  298
a. Uyku Hali  299
b. Uyarıcı veya Uyuşturucu Verme  300
c. İlaç Verme  300
12. Ceza Hukukunda Rıza  301
a. Genel Olarak Rıza  301
b. Rızanın Şartları  302
c. Rızada Hak Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Bulunup Bulunmaması Hususu  303
13. Cinsel İstismar Suçlarında Rıza  308
a. 15 Yaşından Küçük Mağdurlara Karşı İşlenen Suçlarda Rıza  309
b. 15 Yaşından Büyük Mağdurlara Karşı İşlenen Suçlarda Rıza  311
c. 15 Yaşını Tamamlamayan Mağdurlar Yönünden Hukuki Rıza–Fiili Rıza–Geçerli Rıza  314
d. 15 Yaşını Tamamlayan Mağdurlar Yönünden Hukuki Rıza–Fiili Rıza–Geçerli Rıza  316
e. 15 Yaşını Bitiren Mağdurenin Rızasıyla Cinsel İlişkiye Girdiğini Gösteren Davranışlar  320
14. Cinsel İstismar Suçlarında Manevi Unsur  321
15. Cinsel İstismar Suçlarında Hukuka Aykırılık Unsuru  321
E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  322
1. Teşebbüs  322
a. Genel Olarak Cinsel İstismar Suçunda Teşebbüs Ölçütleri  322
b. Cinsel İstismar Suçunda Özel Teşebbüs Uygulaması  324
2. İştirak  326
a. Burada Şu Kavramlara da Yer Vermek Gerekecektir  326
b. Cinsel Suçların Fail/Sanık Yakınlarına Etkisi  329
c. Ana Babanın Suça İştiraki  329
3. Cinsel Suçlarda Haksız Tahrik  335
a. İlkesel Olarak Cinsel Suçlarda Haksız Tahrikin Yeri  335
b. Neticeten Cinsel Suçlarda Haksız Tahrik Var Mıdır?  336
a. Cinsel Suçlarda Haksız Tahrik Uygulaması Nasıldır?  337
4. İçtima  338
5. Teselsül–Zincirleme İşleyiş  340
a. Genel Olarak  340
b. Tek Suç, Her Biri Ayrı Suç ve Zincirleme Suç Uygulaması  341
c. Tek Suç, Her Biri Ayrı Suç ve Zincirleme Suç da Öncelik Uygulaması  344
d. Nitelikli Cinsel İstismar Suçunda Tek Suç İki Ayrı Suç veya Zincirleme Suç Ayrımı Nasıl Olacaktır?  347
6. Kovuşturma Usulü  349
a. Mahkeme  350
b. Müeyyide  351
7. Zamanaşımı  353
8. Bazı Ayrıntılar  355
F. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER  356
1. Hata  356
a. Genel Olarak Hata Kurumu  356
b. Cinsel İstismar Suçunda Hata Uygulamaları  364
2. Hata ile ilgili Uygulamadan Örnekler ve Yargıtay Kararları  372
a. Örnek Karar –1  372
b. Örnek Karar –2  373
c. Örnek Karar –3  374
d. Örnek Karar –4  374
e. Örnek Karar –5  375
f. Örnek Karar –6  375
g. Örnek Karar –7  376
h. Örnek Karar –8  376
i. Örnek Karar –9  377
j. Örnek Karar –10  377
k. Örnek Karar –11  378
l. Örnek Karar –12  380
m. Örnek Karar –13  381
n. Örnek Karar –14  382
o. Örnek Karar –15  383
p. Örnek Karar –16  384
3. Mefruz Cebir ve Maddi Cebir Kavramlarının Uygulaması  388
a. Genel Olarak  388
aa. Cinsel İstismar Suçunda Birden Fazla Fail Kişi  391
bb. Cinsel İstismar Suçunda Birden Fazla Mağdur  392
b. Mefruz Cebir  393
c. Maddi Cebir  397
4. Uygulamadaki Diğer Güçlükler  400
a. Fail/Sanığın İcra–İfa–İşleme–Eylem Saiki  400
b. Fail/Sanığın İcra–İfa–İşleme–Eylem Amaçları  400
c. Fail/Sanığın İcra–İfa–İşleme–Eylem Neticesi  401
d. Fail/Sanık İçin Bazı Durumlar  402
G. KAMUOYUNA GÜNCEL OLARAK YANSIYAN CİNSEL İSTİSMAR OLAYLARI  402
1. “Oklava Davası”  402
2. “Torununa Karşı Uzun Dönemde Zincirleme Cinsel İstismarı”  414
3. “Öz Kızına Karşı Erkek Dostuyla Birlikte Zincirleme Cinsel İstismarı”  415
4. “Üç Mağdura Birden Zincirleme Cinsel İstismarı”  417
5. “12 Yaşındaki Üvey Kızına Cinsel İstismarı”  421
H. CİNSEL İSTİSMAR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR  422
1. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–1)  422
2. Cumhuriyet Savcısı Esas Hakkındaki Mütalaasında  423
3. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–2)  425
4. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–3)  426
5. İddia  428
6. Cumhuriyet Savcısı Esas Hakkındaki Mütalaasında  433
7. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–4)  435
8. İddia  437
9. İddia  440
10. Mütalaa  444
11. Yargıtay 5. Ceza Dairesi (–5)  446
12. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–6)  447
13. İddianame  448
14. Mütalaa  451
15. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–7)  453
16. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–8)  454
17. Mütalaa  455
18. Mütalaa  459
19. Mütalaa  460
20. Mütalaa  463
21. Mütalaa  469
I. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNA DAİR YARGITAY KARARLARI  474
Üçüncü Kısım
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU
A. GENEL OLARAK CİNSEL İLİŞKİ SUÇU  511
1. Madde Metni: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki  512
2. Açıklama  514
a. Yabancıya Karşı Yani Yalın Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu  519
b. Ensest İlişki  519
c. Evlat Edinme, Koruyucu Aile  519
3. Cinsel İstismar – Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Farkı  521
B. CİNSEL İLİŞKİ NEDİR  524
1. Madde de Tanımlanmayan Cinsel İlişki Nedir?  525
2. Fail Sanık Şüpheli Nasıl Belirlenecektir  525
a. Kriterleri  526
C. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN UNSURLARI  532
1. Maddi Unsur  532
2. Manevi unsur  533
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  534
D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  535
1. Teşebbüs  535
2. İştirak  536
3. Kovuşturma Usulü  536
a. Genel Olarak Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Yönünden  536
b. Ensest İlişki Yönünden  537
c. Yasal Koruma Görevi Olanlar Yönünden  538
d. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Bir Kısım Ayrıksı Durumlar  538
aa. Bu Suçta Yaş  538
bb. Hata  539
cc. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Suç Tarihi  539
dd. Evlenme Vaadi  539
ee. Zenginlik Vaadi  540
ff. Makam Mevki  540
gg. Zorla ve/veya Rıza İle  540
hh. Parmak Sokma  540
ıı. Oral İlişki  541
jj. Maddi Vakıanın İntikal Şekli  541
4. Mahkemesi  542
5. Müeyyidesi  543
E. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  543
Dördüncü Kısım
CİNSEL TACİZ SUÇU
A. GENEL OLARAK CİNSEL TACİZ SUÇU (M. 105)  553
1. Açıklama  553
2. Madde Metni: Cinsel Taciz  554
3. Maddenin Gerekçesi ve Açıklama  555
4. Cinsel Taciz Suçunda Şikayetin Etkisi  559
5. Cinsel Taciz Suçu Teşkil Eden Hareket ve Davranışlar Nelerdir?  562
B. CİNSEL TACİZ SUÇUNUN UNSURLARI  564
1. Maddi Unsur  565
2. Manevi Unsur  565
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  566
C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  567
1. Teşebbüs  567
2. İştirak  567
3. İçtima  567
4. Nitelikle Haller  568
5. Bazı Ayrıntılar  571
6. Kovuşturma Usulü  573
a. Mahkemesi  573
b. Müeyyidesi  573
7. Cinsel Taciz Suçu ile Diğer Benzer Suçların Karşılaştırılması  574
a. Cinsel Taciz Suçu–Huzur ve Sükunu Bozma Suçu  574
b. Cinsel Taciz Suçu– Alenen Hayasızca Hareket Suçu  575
c. Cinsel Taciz Suçu– Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu  577
d. Cinsel Taciz Suçu– Müstehcenlik Suçu  578
e. Cinsel İstismar – Fuhuş Suçu  580
D. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  582
E. CİNSEL SUÇLARDA DÖNÜŞÜM  589
Üçüncü Bölüm
“CİNSEL SUÇLARLA İŞLENEBİLEN İRTİBATLI SUÇLAR”
Birinci Kısım
CİNSEL SUÇLARLA BİRLİKTE İŞLENEN
ZORUNLU İLAVE VE BENZERİ SUÇLAR
A. HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU  595
1. Evlenmek Amacıyla Kız Kaçırmak Eylemi  596
2. TCK’nin 109 Maddesi ile TCK’nin 234 Maddesi Farkı  599
B. CİNSEL SUÇLARLA BİRLİKTE İŞLENEBİLEN DİĞER İLAVE SUÇLAR  600
1. Tehdit  602
2. Şantaj  604
3. Cebir Suçu  604
4. Yaralama Suçu (Nitelikli Yaralamalar)  605
5. İşkence Suçu Esnasında İşlenen Cinsel Suç  606
İkinci Kısım
GENEL AHLÂKA KARŞI SUÇLAR
(DİĞER BENZERİ CİNSEL SUÇLAR)
A. HAYASIZCA HAREKETLER  613
1. Madde Metni  613
2. Gerekçe  613
3. Açıklama  613
B. MÜSTEHCENLİK  615
1. Madde Metni  615
2. Gerekçe  616
3. Açıklama  617
C. FUHUŞ  631
1. Madde Metni  631
2. Gerekçe  631
3. Açıklama  633
a. Fuhşun Mağduru Kimdir?  635
b. Fuhuşta Mağdurun Yaşının Önemi Nedir?  636
c. Fuhuşta Tedarik Etme Nedir?  637
d. Fuhuşta Zincirleme Suç (TCK’nin 43. mad) Uygulanması Nedir?  638
e. Fuhuşta Menfaat Durumu  639
f. Fuhuşta Tedarikte Suça Teşebbüs Durumu  639
g. Cinsel Suçlarda Doğal Yol, Doğal Olmayan Yol Nedir?  639
4. Örnek Yargıtay Kararı  640
D. ÖRNEK MAHKEME VE YARGITAY KARARLARI  641
Dördüncü Bölüm
“SUÇUN SÜBUT DELİLLERİ VE SIKÇA SORULAN SORULAR”
Birinci Kısım
GENEL OLARAK SUÇLARIN SORUŞTURULMASI
A. SUÇLARIN İHBARI  659
1. İhbar Edilecek Makamlar  659
2. İhbar ve Şikayetin Şekli  659
3. İhbar Yükümlülüğü (md. 159)  661
B. SUÇUN SÜBUT DELİLLERİ  664
1. “Sİ” Raporu, Algılama Raporu Aldırma ve Takdir Hakkını Kullanma  669
2. Bilgi Belge Deliller  671
3. Raporlar  672
a. Mağdurun Bedensel Adli Raporları ile ilgili Örnekler  675
aa. Mağdurun “Vajinal” Raporları ile ilgili Örnek  677
bb. Mağdurun “Anal” Raporları ile ilgili Örnek  678
cc. Adli Muayenede Uyulacak İlkeler  679
dd. Mağdurun “Yaş“ Raporları ile ilgili Örnek  685
ee. Mağdurenin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi  685
4. Suçun İspatında Mağdur/Müştekinin Beyanı ve Sanık Savunması  691
5. Suçun İspatı ve/veya İspat Edilememesi Neticesi  694
a. Suçun İspatı  694
b. Suçun ispat Edilememesi  696
aa. Gerekçesiz Karar  696
bb. Hükümde Gerekçe  696
cc. Kurulan Beraat Kararında İzlenecek Usül;  699
İkinci Kısım
“SIKÇA SORULAN SORULAR”
1. Eşe Cinsel Saldırı da Tehdit ve Yaralamanın Niteliği Derecesi ve Etkisi Nedir?  703
2. Karı–Kocanın Birbirine Karşı, Sanığın Karısına Saldırısı Durumunda Ne Olacaktır?  703
3. TCK’nin 102/1 Madde Suçunda Mağdur Eş Fail Koca Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçer ise Bu Durumda Ne Olacaktır?  704
4. Mağdur Eş Fail Eşe Karşı Cinsel Saldırıda Fiile Mukavemet Edemiyor ise Ne Olacak?  705
5. Mağdurun Yaşı Konusu  705
6. Yaş ile ilgili Başka Bir Çetrefilli Konuda Şudur  706
7. Dokunma Nedir– Her Dokunma Cinsel Dokunma mıdır?  707
8. Suçun Sübutunu Nasıl Sağlayacağız?  707
9. Adli Tıp Kurumu Raporlarındaki Geçen Tıbbi Deyimlerden Ne Anlaşılmalıdır?  709
10. Vücuda Organ Sokma Ne Demektir?  709
11. Organ Nedir?  709
12. Organ Sokma– Organ Sokturma Suçun Niteliğini Değiştirir mi?  710
13. İradeyi Etkileyen Neden ile Fiziki Bakımdan Kendini Savunamayacak Şeklindeki İki Ağırlaştırıcı Durum Birleşirse Ne Olacaktır?  710
14. Nüfuzu Kötüye Kullanmak Sayılır mı?  711
15. Boşanma Halinde Kayın Hısımlığı Devam Edecek midir?  711
16. Çocuklar 2. Kez Dinlenir mi?  712
17. Çocuklar Nasıl Dinlenir?  714
18. Katılan Sıfatı Kazanılır mı?  714
19. Cinsel Davranış Nedir?  719
20. TCK 43 Maddesi Uygulaması Nasıl Olacaktır?  720
21. Cinsel İstismar ve Saldırıda Ağırlatıcı Sebepler Nasıl Uygulanacaktır? TCK’nin 103/2 Maddesi Uygulaması Nasıl Olacaktır?  720
22. TCK’nin 103/3 Maddesi Uygulaması Nasıl Olacaktır?  721
23. Bakım ve Gözetimde Süre Ne Olmalıdır?  721
24. Doktorun Muayene Esnasındaki Durumu Nedir?  722
25. Mağdur ve Sanığın Her İkisinin 15 Yaşından Küçük Olma Durumunda Ne Olacaktır?  722
26. Cinsel Suçların Düzenlenmesindeki Eksiklikler Nelerdir?  723
27. Beden ve Ruh Sağlığı Raporları  723
28. Beden ve Ruh Sağlığının Bozulmasındaki Faktörler Nelerdir?  724
29. Beden ve Ruh Sağlığı Raporları Kimler Tarafından ve Nasıl Düzenlenecektir?  725
30. Ruh Sağlığı Bozulmasının Dereceleri Nelerdir?  726
31. Ruh Sağlığını Düzenleyen Ağırlaştırıcı Hüküm Temel Unsur mudur?  727
32. Amaç Suç İçin Araç Suçun İşlenmesi Durumunda Ne Olacaktır?  730
33. Zincirleme (Müteselsil) Suç mudur?–Tek Suç mudur?  730
34. Sanığın eylemini Zor, Cebir, Şiddet, Tehdit Uygulamaksızın İcra Etmesi Durumu  733
35. Yine Sanığın Eylemini Aynı Senaryo Üzerinden Bu Kez Zor, Cebir, Şiddet, Tehdit Uygulayarak İcra Etmesi Durumu  733
36. Cinsel Suçlarda Özel Durumlardan Olan Tehdit Bir Unsur mudur? Yoksa Ayrı Müstakil Suç mudur?  734
37. Kamu Davasında Tanımlanmamış Suç için Ek İddianame  734
38. İştirak Yönünden “Cinsel Suçlarda” Mağdurun Anne Babasının Konumu ve Sanığın Anne ve Babasının Konumu Nedir?  735
39. TCK’nin 104. Maddesi Kapsamında Cinsel İlişki Nedir?  737
40. Kişi Evlenmekle Reşit Olmuş ise Ne Olacak?  737
41. Uygulamada Teşebbüs  742
42. Uygulamada Faal Nedamet  742
43. İnzal Olma (Boşalma) Durumunda Ne Olacaktır?  743
44. Ereksiyon Sorunu Varsa Ne Olacaktır?  744
45. Uygulamada Suçun Sübutu Nasıl Sağlanacaktır?  744
Yararlanılan Kaynaklar  749
Kavramlar Dizini  751