Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (41)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Türk Ceza Kanunu Şerhi ( 18.06.2014 tarih ve 6545 s.lı Kanunla Yapılan Değişiklikler Metne İşlenmiştir ) - ( 5 Cilt Takım )

Türk Ceza Kanunu Şerhi ( 18.06.2014 tarih ve 6545 s.lı Kanunla Yapılan Değişiklikler Metne İşlenmiştir ) - ( 5 Cilt Takım )Sayfa Sayısı
:  
8320
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9786051463667

18.680,00 TL

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

 

(18. 06. 2014 tarih ve 6545 s. lı Kanunla yapılan değişiklikler metne işlenmiştir. )

Türk Ceza Kanunu Şerhi’nin ikinci baskısını okuyucularımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.


Birinci baskının yayımlandığı 2009 yılından bu yana ülkemiz, yargı alanında özellikle Ceza Hukuku sahasında çok önemli gelişmeler ve değişikliklere sahne oldu. 2010 referandumu ile yeni bir HSYK’nın oluşturulması, vatandaşlara Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının tanınması, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması (CMK. m. 250 ve TMK. m. 10) istinaf mahkemelerinin 2014 yılı içinde faaliyete geçeceğine dair yapılan açıklamalar, bunlardan en önemli bazı başlıklardır.


İfade edelim ki yaygın kanaatin aksine yargı erki ile ilgili en büyük problem; bağımsızlık ve tarafsızlık ile ilgili olmayıp yargı makamları tarafından adına karar verilen Türk Milletine sunulan yargı hizmetinin kalitesi ile ilgilidir. İnsanımıza Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine uygun, ileri batı ülkeleri standartlarında, kaliteli bir yargı hizmeti sunamadığımız sürece yargının sorunları tartışılmaya devam edecektir.
 

Çalışmamız beş ciltten oluşmakta olup yapılan ilavelerle genişletilmiş, bundan dolayı da ciltlerde önceki baskıda yer alan maddelerin yeri değişmiştir. Bu bağlamda, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Daireleri tarafından verilen hemen hemen bütün kararlar taranmış ve önemli olanlar kitaba aktarılmış, 18. 06. 2014 t. ve 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler metne işlenmiştir. Ayrıca Şerhte bir yenilik olarak sunulan Yargıtay kararlarına başlık konmak suretiyle içeriğin ne olduğu konusunda okuyucularımıza bilgi verilerek kolaylık sağlanmak istenmiştir.

   

İÇİNDEKİLER

 

 

 • TÜRK CEZA KANUNU ŞERHİ
 • 1. CİLT

 • BİRİNCİ KİTAP

 • GENEL HÜKÜMLER

 • BİRİNCİ KISIM

 • TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI

 • BİRİNCİ BÖLÜM

 • TEMEL İLKELER VE TANIMLAR

 • MADDE 1- CEZA KANUNUNUN AMACI-1

 • Gerekçe-1

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2

 • MADDE 2- SUÇTA VE CEZADA KANUNÎLİK İLKESİ-5

 • Gerekçe-5

 • -SUÇTA VE CEZADA KANUNÎLİK İLKESİ (m. 2)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6

 • I. -GENEL BİLGİLER-6

 • II. -TÜRK CEZA KANUNU’NDA SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK PRENSİBİ-7

 • III. -YÜRÜTMENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİYLE SUÇ İHDASI SORUNU-8

 • IV. -KIYAS YASAĞI-13

 • V. -KANUNİLİK İLKESİNİN SONUÇLARI-16

 • 1. -Kanunkoyucu Bakımından Sonuçları-16

 • 2. -Hâkim Bakımından Sonuçları-17

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-18

 • MADDE 3- ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ-45

 • Gerekçe-45

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-45

 • MADDE 4- KANUNUN BAĞLAYICILIĞI-49

 • Gerekçe-49

 • -KANUNUN BAĞLAYICILIĞI (m. 4)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-50

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-53

 • MADDE 5- ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİ-56

 • Gerekçe-56

 • -ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİ (m. 5)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-56

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-61

 • MADDE 6- TANIMLAR-70

 • Gerekçe-71

 • -TANIMLAR (m. 6)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-72

 • I. -CEZA KANUNUNUN TATBİKİNDE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI (m. 6/1-c)-72

 • 1. -Tanım ve Genel Bilgiler-72

 • 2. -Kamu Görevlilerinin Yargılanması-78

 • 3. -Kamu Görevlisi Sıfatı-80

 • 4. -Kamu Görevlisine Karşı Suç İşlenmesi-81

 • 5. -Kamu Görevlisi Tarafından Suç İşlenmesi-81

 • II. -CEZA KANUNUNUN TATBİKİNDE SİLAH KAVRAMI-82

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-90

 • 1. --Kamu Görevlisi- Kavramı İle İlgili Kararlar-90

 • 2. --Silah- Kavramı İle İlgili Kararlar-105

 • 3. -Gece Vakti İle İlgili Mahkeme Kararları-119

 • 4. --İtiyadi Suçlu ve Suçu Meslek Edinen Kişi- Kavramları ile İlgili Kararlar-121

 • 5. --Çocuk- Kavramı İle İlgili Kararlar-124

 • 6. --Vatandaş- Kavramı ile İlgili Kararlar-126

 • 7. --Basın ve Yayın Yolu- Deyimi Hakkında Kararlar-127

 • 8. --Örgüt Mensubu Suçlu- Deyimi İle İlgili Kararlar-128

 • İKİNCİ BÖLÜM

 • KANUNUN UYGULAMA ALANI

 • MADDE 7- ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA-132

 • Gerekçe-132

 • -ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA (m. 7)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-133

 • I. -CEZA YASALARININ YAPILMASI, YÜRÜRLÜK BAŞLANGICI, YAYINI VE İLANI-133

 • II. -CEZA YASALARININ YÜRÜRLÜK SÜRELERİ-135

 • 1. -Sürekli Yasalar-135

 • A. -Yürürlükten Açık Olarak Kaldırma-135

 • B. -Yürürlükten Dolaylı Olarak Kaldırma-136

 • 2. -Süreli Yasalar-136

 • 3. -Geçici (İstisnai) Yasalar-137

 • III. -CEZA YASALARININ GEÇMİŞE YÜRÜRLÜ OLMAMALARI, LEHE YASANIN GEÇMİŞE YÜRÜRLÜ OLMASI-137

 • 1. -Genel Bilgiler-137

 • 2. -Gerekçeler-140

 • IV. -LEHDE OLAN CEZA YASALARININ GEÇMİŞE YÜRÜMESİ VE BUNLARIN TESPİTİ-141

 • V. -LEHDE OLAN YASANIN ETKİ ALANI-148

 • VI. -SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN-150

 • VII. -CEZALARIN İNFAZ REJİMİNE, GÜVENLİK TEDBİRLERİNE, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA VE ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YASALARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI-155

 • 1. -Cezaların İnfaz Rejimine İlişkin Yasalar-155

 • 2. -Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Yasalar-155

 • 3. -Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Yasalar-157

 • A. --Derhal Uygulama- Prensibi-157

 • B. --Derhal Uygulama- Kuralının Sonuçları-158

 • a. -İşlemlerin Yürürlükteki Yasaya Göre Yapılması-158

 • b. -Eski Yasaya Göre Yapılmış İşlemlerin Yürürlükteki Yeni Yasanın Varlığına Rağmen Geçerliliğini Koruması-158

 • c. -Eski Yasaya Göre Henüz Yapılmamış İşlemlerin Bundan Böyle Artık Yeni Yasaya Göre Yapılması-159

 • d. -Yeni Yasanın Sanığın Lehinde veya Aleyhinde Olmasına Bakılmadan Uygulanması-159

 • C. -Derhal Uygulama Kuralının İstisnası-160

 • 4. -Zamanaşımına İlişkin Yasalar-162

 • VIII. SÜRELİ, GEÇİCİ VEYA İSTİSNAİ YASALARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI-163

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-166

 • MADDE 8- YER BAKIMINDAN UYGULAMA-238

 • Gerekçe-238

 • -YER BAKIMINDAN UYGULAMA (m. 8)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-239

 • I. -CEZA YASASININ MÜLKİLİĞİ SİSTEMİ-239

 • 1. -Genel Bilgiler-239

 • 2. -Mülkilik Sisteminin Gerekçeleri-240

 • A. -Ceza Hukuku Bakımından-240

 • B. -Ceza Muhakemesi Hukuku Bakımından-241

 • C. -Milletlerarası Hukuk Bakımından-241

 • 3. -Ceza Yasalarının Mülki Olması Sistemi İle İlgili Meseleler-241

 • A. -Türkiye’ye (Ülke) Neler Dâhil Olduğu Sorunu-242

 • a. -İç Sular-242

 • b. -Karasuları-242

 • aa. -Karasularında Bulunan Yabancı Savaş Gemileri Hakkında Sahil Devletinin Yargı Yetkisi-243

 • bb. -Karasularında Bulunan Yabancı Ticaret ve Yolcu Gemileri Hakkında Sahil Devletinin Yargı Yetkisi-244

 • aaa. -İngiliz Sistemi-244

 • bbb. -Fransız Sistemi-244

 • ccc. -1958 Cenevre -Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi--245

 • ddd. -Türk Sistemi-245

 • c. -Açık Denizler Üzerinde Devletin Yetkisi-246

 • d. -Hava Ülkesi-248

 • aa. -Devletlerin Bu Sahadaki Egemenlik Haklarının Kapsamı Konusundaki Sistemler ve Anlaşmaların Kabul Ettiği Çözüm-248

 • bb. -Havada İşlenen Suçlarda Uygulanacak Yasa-249

 • aaa. -Askeri Hava Vasıtaları-249

 • bbb. -Sivil Hava Vasıtaları-250

 • e. -Kıta Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgede Tesis Edilmiş Sabit Platformlar-252

 • f. -Askeri İşgal Altında Bulunan Yerler-253

 • B. -Suçun İşlendiği Yerin Saptanması-253

 • a. -Hareket Teorisi-254

 • b. -Netice Teorisi-256

 • c. -İsabet veya Arada Tesir Teorisi-257

 • d. -Karma Teori-257

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-262

 • MADDE 9- YABANCI ÜLKEDE HÜKÜM VERİLMESİ-267

 • Gerekçe-267

 • -YABANCI ÜLKEDE HÜKÜM VERİLMESİ (m. 9)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-267

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-269

 • MADDE 10- GÖREV SUÇLARI-272

 • Gerekçe-272

 • -GÖREV SUÇLARI (m. 10)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-272

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-273

 • MADDE 11- VATANDAŞ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ-275

 • Gerekçe-275

 • -VATANDAŞ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ (m. 11)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-276

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-280

 • MADDE 12- YABANCI TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ-286

 • Gerekçe-286

 • -YABANCI TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ- (m. 12) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-288

 • I. -DEVLETİ KORUMA İLKESİ (TCK. m. 12/1)-288

 • II. -VATANDAŞI KORUMA (m. 12/2)-289

 • III. -EVRENSELLİK SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE İKAME YARGI İLKESİ (m. 12/3)-290

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-292

 • MADDE 13- DİĞER SUÇLAR-294

 • Gerekçe-295

 • -DİĞER SUÇLAR (m. 13)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-297

 • I. -TCK. m. 13/1 (b) KAPSAMINDA DEVLETİN KORUNMASI-298

 • II. -EVRENSELLİK SİSTEMİ KAPSAMINDA MADDENİN DEĞERLENDİRİLMESİ-298

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-300

 • MADDE 14- SEÇİMLİK CEZALARDA SORUŞTURMA-305

 • Gerekçe-305

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-305

 • MADDE 15- SORUŞTURMA KOŞULU OLAN CEZANIN HESAPLANMASI-306

 • Gerekçe-306

 • MADDE 16- CEZADAN MAHSUP-307

 • Gerekçe-307

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-307

 • MADDE 17- HAK YOKSUNLUKLARI-315

 • Gerekçe-315

 • -HAK YOKSUNLUKLARI(m. 17)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-315

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-316

 • MADDE 18- GERİ VERME-319

 • Gerekçe-320

 • -GERİ VERME (m. 18)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-321

 • I. -GENEL BİLGİLER-321

 • II. -GERİ VERME KURUMUNUN KAYNAKLARI-325

 • III. -GERİ VERMENİN ŞARTLARI-330

 • 1. -Geri Vermenin Olumlu Şartları-330

 • A. -Bir Antlaşmanın Varlığı-330

 • B. -Suç Teşkil Eden Bir Fiilin Varlığı-330

 • a. -Fiil Her İki Devlet Kanununa Göre de Suç Olmalıdır-330

 • b. -Suç Geri Vermeye Konu Teşkil Etmelidir-334

 • C. -Geri Vermenin Talep Edilmiş Olması-338

 • 2. -Geri Vermenin Olumsuz Şartları-338

 • A. -Vatandaşın İade Edilmezliği Kuralı-338

 • B. -Düşünce Suçundan Dolayı İade Edilmezlik Kuralı-341

 • C. -Siyasi Suçlardan Dolayı İade Edilmezlik Kuralı-341

 • a. -Genel Bilgiler-341

 • b. -Siyasi Suçu Açıklayan Görüşler-342

 • aa. -Objektif Teori-342

 • bb. -Sübjektif Teori-343

 • cc. -Üstünlük Teorisi-343

 • dd. -Ayırma Teorisi-344

 • ee. -Harp Adetleri Teorisi-344

 • c. -Siyasi Suçun İstisnaları-346

 • aa. -Belçika Kuralı-346

 • bb. -Tedhişçilik Fiilleri-348

 • cc. -Anarşizm-351

 • dd. -Soykırım (Jenosit)-353

 • ee. -Savaş Suçları-357

 • d. -Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Hukukunda Siyasi Suçlar Nedeniyle Geri Verilmezlik Kuralı-359

 • D. -Samimi Olmayan Taleplerden Dolayı Geri Verilmezlik Kuralı-365

 • E. -Askeri Suçlardan Dolayı İade Edilmezlik Kuralı-366

 • F. -Mali Suçlardan Dolayı Geri Verilmezlik Kuralı-368

 • G. -Talep Edilen Devletin Yargı Hakkı Olması Halinde Geri Verilmezlik Kuralı-370

 • a. -Suçun Talep Edilen Devletin Ülkesinde İşlenmesi-370

 • b. -Suçun Yabancı Bir Ülkede İşlenmesine Rağmen, Talep Edilen Devletin Yargı Hakkının Mevcut Olması-371

 • H. --Non bis in idem- Kuralı-373

 • IV. -GERİ VERMENİN USULÜ-374

 • 1. -Geri Vermeyi İsteyen Devlet Tarafından Yapılacak İşlemler-374

 • 2. -Geri Verme İstenilen Devletçe Yapılacak İşlemler-377

 • A. -İdari Sistem-377

 • B. -Adli Sistem-378

 • C. -Karma Sistem (Belçika Sistemi)-378

 • 3. -Geri Verme İsteminin Yerine Getirilmesi-382

 • V. -GERİ VERMENİN SONUÇLARI-385

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-388

 • BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUKUKİ MÜTALAALAR-399

 • MADDE 19- YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI-409

 • Gerekçe-409

 • -YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI (m. 19)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-410

 • I. -GENEL BİLGİLER-410

 • II. -HÜKMÜN UYGULANMA ŞARTLARI-410

 • A. -Fail Türk Vatandaşı veya Yabancı Olmalıdır-411

 • B. -Suç Yabancı Ülkede İşlenmelidir-411

 • C. -Fail Türkiye’de Bulunmalıdır-411

 • D. -Fiil Türkiye’nin Güvenliğine veya Zararına İşlenmiş Bir Suç Olmamalıdır-411

 • E. -Fiil, Türk Vatandaşına Karşı ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Özel Hukuk Tüzel Kişisi Zararına İşlenmemiş Olmalıdır-411

 • III. -HÜKMÜN TATBİKİ-412

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-412

 • BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUKUKİ MÜTALAALAR-417

 • İKİNCİ KISIM (m. 20 - 34) CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI-428

 • İKİNCİ KISIM (m. 20 - 34) İLE İLGİLİ MÜŞTEREK AÇIKLAMALAR-428

 • 5237 SAYILI TCK’NUN ESAS ALDIĞI SUÇ TEORİSİ-428

 • I. -SUÇ KAVRAMI-428

 • II. -SUÇUN UNSURLARI-430

 • 1. -Tipiklik-430

 • 2. -Suçun Maddi Unsurları-434

 • A. -Genel Açıklamalar-434

 • B. -Fiil-434

 • C. -Netice-446

 • D. -Nedensellik (İlliyet) Bağı-447

 • E. -Fail-447

 • F. -Mağdur-448

 • G. -Konu-450

 • H. -Suçun Nitelikli Unsurları-453

 • a. -Fiille İlgili Nitelikli Unsurlar-453

 • aa. -Fiilin işleniş tarzıyla ilgili olanlar-453

 • bb. -Fiilin işlendiği zaman ve yerle ilgili olanlar-454

 • b. -Fail ve Mağdurla İlgili Nitelikli Unsurlar-454

 • aa. -Failin vasfı ile ilgili olanlar-454

 • bb. -Mağdurun vasfı ile ilgili olanlar-455

 • cc. -Fail ile mağdur arasındaki ilişki bakımından nitelikli unsurlar-455

 • c. -Suçun Konusu İle İlgili Nitelikli Unsurlar-455

 • 3. -Suçun Manevi Unsurları-456

 • A. -Genel Bilgiler-456

 • B. -Kast, Doğrudan Kast, Olası Kast-457

 • a. -Bilme Unsuru-457

 • b. -İsteme Unsuru-459

 • C. -Taksir-463

 • a. -Kavram-463

 • b. -Taksirin Unsurları ve Arz Ettiği Özellikler-464

 • c. -Bilinçli Taksir-472

 • d. -Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep-473

 • D. -Saik-474

 • E. -Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç-476

 • 4. -Hukuka Aykırılık Unsuru-477

 • III. -KUSURLULUK, KUSURLULUĞU AZALTAN VE KALDIRAN SEBEPLER-480

 • IV. -SUÇUN UNSURLARININ DIŞINDA KALAN DİĞER HALLER-485

 • 1. -Şahsi Cezasızlık Sebepleri-485

 • 2. -Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Halleri-486

 • 3. -Objektif Cezalandırılabilme Şartları-487

 • İKİNCİ KISIM

 • CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI

 • BİRİNCİ BÖLÜM

 • CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSÎLİĞİ, KAST VE TAKSİR

 • MADDE 20- CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSÎLİĞİ-489

 • Gerekçe-489

 • -CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ (m. 20)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-490

 • I. -CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ-490

 • II. -TÜZEL KİŞİLERİN SUÇ FAİLİ OLUP OLAMAYACAKLARI SORUNU-490

 • 1. -Genel Bilgiler-490

 • 2. -Tüzel Kişinin Esasını Açıklayan Teoriler-493

 • A. -Farazilik (Fiksiyon) Teorisi-493

 • B. -Hakikilik (Gerçeklik) Teorisi-495

 • C. -Karma Teori-496

 • 3. -Mukayeseli Hukuk-496

 • 4. -Türk Hukuku-498

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-503

 • MADDE 21- KAST-515

 • Gerekçe-515

 • -KAST (m. 21)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-516

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-516

 • MADDE 22- TAKSİR-588

 • Gerekçe-588

 • -TAKSİR (m. 22)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-590

 • I. -GENEL BİLGİLER-590

 • II. -TAKSİR - KAST AYIRIMI-593

 • III. -TAKSİRİN HUKUKİ ESASI-595

 • IV. -TAKSİRİN UNSURLARI-597

 • 1. -Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması-597

 • 2. -Hareketin İradiliği-598

 • 3. -Neticenin İstenmemiş Olması-599

 • 4. -Hareket İle Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması-602

 • 5. -Neticenin Öngörülebilir (Tahmin Edilebilir) Olması-609

 • 6. -Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık-611

 • V. -TAKSİR - BİLİNÇLİ (ŞUURLU) TAKSİR-614

 • VI. -TAKSİRLİ SUÇLARDA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP-618

 • VII. - AĞIR TAKSİR-HAFİF TAKSİR AYIRIMI-623

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-624

 • MADDE 23- NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ-681

 • Gerekçe-681

 • -NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ (m. 23)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-681

 • I. -GENEL BİLGİLER-681

 • II. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇUN YAPISI-682

 • III. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA NEDENSELLİK BAĞI-686

 • IV. -KASTEN YARALAMA SUÇUNDA NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİN UYGULANMASI-686

 • V. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇA TEŞEBBÜS-687

 • VI. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇA İŞTİRAK-689

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-690

 • İKİNCİ BÖLÜM

 • CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER

 • MADDE 24- KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ-719

 • Gerekçe-719

 • -KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ (m. 24)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-720

 • I. -GENEL BİLGİLER-720

 • II. -KANUN HÜKMÜNÜ (GÖREVİ) YERİNE GETİRME (m. 24/1)-720

 • III. -HUKUKA AYKIRI, BAĞLAYICI EMRİN YERİNE GETİRİLMESİ (m. 24/24)-723

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-726

 • MADDE 25- MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HÂLİ-737

 • Gerekçe-737

 • -MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HÂLİ (m. 25)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-738

 • I. -MEŞRU SAVUNMA (m. 25/1)-738

 • 1. -Genel Bilgiler-738

 • 2. -Meşru Savunmanın Şartları-739

 • A. -Saldırıya İlişkin Şartlar-740

 • a. -Bir Saldırının Bulunması-740

 • b. -Saldırının Haksızlığı-742

 • c. -Saldırının Bir Hakka Yönelmiş Olması-744

 • d. -Saldırının Halen Mevcut Olması-745

 • B. -Savunmaya İlişkin Şartlar-748

 • a. -Savunmada Zorunluluk Olması-748

 • b. -Savunmanın Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılması-750

 • c. -Savunmanın Tecavüz ile Orantılı Olması-751

 • II. -ZORUNLULUK HALİ (m. 25/2)-753

 • 1. -Genel Bilgiler-753

 • 2. -Zorunluluk Halinin Şartları-757

 • A. -Tehlikeye İlişkin Şartlar-757

 • a. -Ağır Bir Tehlikenin Varlığı-757

 • b. -Tehlikenin -Muhakkak- Olması-758

 • c. -Tehlikenin Kişinin Kendisine veya Başkasının Hakkına Yönelik Olması-759

 • d. -Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi-760

 • B. -Korunmaya İlişkin Şartlar-761

 • a. -Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması-761

 • b. -Zorunluluk Halinde İşlenen Fiil ile Tehlike Arasında Oran Bulunması-762

 • c. -Tehlikeye Göğüs Germe Mükellefiyetinin Bulunmaması-763

 • III. -ZORUNLULUK HALİ İLE MEŞRU SAVUNMANIN KARŞILAŞTIRILMASI-764

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-764

 • MADDE 26- HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI-793

 • Gerekçe-793

 • -HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI (m. 26)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-793

 • I. -HAKKIN KULLANILMASI (m. 26/1)-793

 • 1. -Genel Bilgiler-793

 • 2. -Düşünce Hürriyeti-796

 • A. -Genel Bilgiler-796

 • B. -Düşünce Hürriyeti Kavramı ve Kapsamı-797

 • a. -Haber Alma ve Öğrenme Hürriyeti-799

 • b. -Kanaat Hürriyeti-799

 • c. -Düşünceyi Açıklama Hürriyeti-800

 • C. -Düşünce Hürriyetinin Sınırlandırılması, Sınırlandırma Sebepleri ve Sınırlandırma Kriterleri-802

 • 3. -İhbar ve Şikayet Hakkı-808

 • 4. -Savunma Dokunulmazlığı-810

 • 5. -Basının Haber Verme Hakkı-813

 • 6. -Tıbbi Müdahaleler-816

 • 7. -Organ ve Doku Nakilleri-822

 • A. -Genel Bilgiler-822

 • B. -Yaşayan Vericiden Organ veya Doku Alınması-826

 • C. -Ölüden Organ veya Doku Alınması-829

 • 8. -Tedip Hakkı-833

 • 9. -Spor Hareketleri-834

 • II. -İLGİLİNİN RIZASI (m. 26/2)-835

 • 1. -Genel Bilgiler-835

 • 2. -Şartları-837

 • A. -Kişinin Üzerinde Mutlak Surette Tasarruf Edebileceği Hakkın Bulunması-837

 • B. -Rızaya Ehliyet-841

 • C. -Rızanın Açıklanması-843

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-845

 • BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUKUKİ MÜTALAALAR-864

 • MADDE 27- SINIRIN AŞILMASI-879

 • Gerekçe-879

 • -SINIRIN AŞILMASI (m. 27)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-880

 • 1. -Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Kast Olmaksızın Aşılması (m. 27/ 1)-880

 • 2. -Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması (m. 27/2)-883

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-885

 • BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUKUKİ MÜTALAALAR-912

 • MADDE 28- CEBİR VE ŞİDDET, KORKUTMA VE TEHDİT-928

 • Gerekçe-928

 • -CEBİR VE ŞİDDET, KORKUTMA VE TEHDİT (m. 28)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-928

 • I. -CEBİR-928

 • II. -KORKUTMA VE TEHDİT-929

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-930

 • MADDE 29- HAKSIZ TAHRİK-934

 • Gerekçe-934

 • -HAKSIZ TAHRİK (m. 29)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-935

 • I. -GENEL BİLGİLER-935

 • II. -HAKSIZ TAHRİKİN HUKUKİ ESASI-936

 • III. -HAKSIZ TAHRİKİN ÇEŞİTLERİ-937

 • 1. -Genel-Özel Haksız Tahrik-937

 • 2. -Basit (Adi) Tahrik-Ağır (Mevsuf) Tahrik-938

 • IV. -HAKSIZ TAHRİK VE DİĞER HALLER-940

 • 1. -Haksız Tahrik Tasarlama (taammüd)-940

 • 2. -Haksız Tahrik - Kan Gütme Saiki-941

 • 3. -Haksız Tahrik Töre Saiki-942

 • 4. -Haksız Tahrik - Taksirli Suçlar-945

 • 5. -Haksız Tahrik - Meşru Savunma-946

 • 6. -Haksız Tahrik - Takdiri Hafifletici Sebepler-947

 • V. -HAKSIZ TAHRİKİN ŞARTLARI-948

 • 1. -Tahriki Teşkil Eden Bir Fiil Gerçekleşmiş Bulunmalıdır-949

 • 2. -Fiil Haksız Olmalıdır-950

 • 3. -Haksız Fiil Sonucunda Failde -Hiddet veya Şiddetli Elem- Ortaya Çıkmış Olmalıdır-953

 • 4. -Suç -Hiddet veya Şiddetli Elemin- Etkisi Altında İşlenmiş Olmalıdır-954

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-956

 • MADDE 30- HATA-1019

 • Gerekçe-1019

 • -HATA (m. 30)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1020

 • I. -KAVRAM-1020

 • II. -KASTI KALDIRAN HATA-1021

 • 1. -Suçun Maddi Unsurlarında Hata-1021

 • 2. -Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata-1024

 • 3. -Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata-1028

 • III. -KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HATA-1032

 • 1. -Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata-1032

 • 2. -Haksızlık Yanılgısı-1033

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1039

 • MADDE 31- YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ-1063

 • Gerekçe-1063

 • -YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ (m. 31)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1065

 • I. -GENEL BİLGİLER-1065

 • II. -MUKAYESELİ HUKUKTA SİSTEMLER-1065

 • III. -TÜRK HUKUKU-1068

 • 1. -On İki Yaşını Bitirmemiş Olanlar-1069

 • 2. -On İki Yaşını Bitirip On Beş Yaşını Bitirmemiş Olanlar-1071

 • 3. -On Beş Yaşını Bitirip On Sekiz Yaşını Bitirmemiş Olanlar-1072

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1073

 • MADDE 32- AKIL HASTALIĞI-1087

 • Gerekçe-1087

 • -AKIL HASTALIĞI (m. 32)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1088

 • I. -AKIL HASTALIĞININ KUSUR YETENEĞİNE ETKİSİ BAKIMINDAN SİSTEMLER-1088

 • 1. -Biyolojik Sistem-1088

 • 2. -Psikolojik Sistem-1089

 • 3. -Karma Sistem-1089

 • II. -KUSUR YETENEĞİNİ ETKİLEYEN AKIL HASTALIKLARI-1090

 • III. -TÜRK CEZA KANUNU’NDA AKIL HASTALIĞI-1093

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1097

 • MADDE 33- SAĞIR VE DİLSİZLİK-1121

 • Gerekçe-1121

 • -SAĞIR VE DİLSİZLİK (m. 33)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1121

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1123

 • MADDE 34- GEÇİCİ NEDENLER, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLMA-1128

 • Gerekçe-1128

 • -GEÇİCİ NEDENLER, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLMA (m. 34)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1129

 • I. -GENEL BİLGİLER-1129

 • II. -ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE KULLANANLARDA KUSUR YETENEĞİ-1130

 • 1. -İstemeyerek Alkol veya Uyuşturucu Madde Alınması-1130

 • 2. -İsteyerek Alkol veya Uyuşturucu Madde Kullanma-1131

 • A. -Belli bir suçu işlemek amacıyla cesaret gelmesi için sarhoş olma veya uyuşturucu madde kullanma (tasarlayarak sarhoş olma veya uyuşturucu kullanma)-1132

 • B. -Söz konusu maddelerin etkisinde kalmayı isteyerek kullanma (kasti sarhoşluk veya basit ihtiyari sarhoşluk)-1132

 • C. -Alkol veya uyuşturucu madde kullanmayı isteyip, etkisinde kalmayı istememe (taksirle sarhoş olma veya uyuşturucu madde kullanma)-1134

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1135

 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • SUÇA TEŞEBBÜS

 • MADDE 35- SUÇA TEŞEBBÜS-1139

 • Gerekçe-1139

 • -SUÇA TEŞEBBÜS (m. 35)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1140

 • I. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-1140

 • II. -KAVRAM VE TÜRK CEZA KANUNUNUN DÜZENLEMESİ-1142

 • III. -TEŞEBBÜS HALİNDE KALAN SUÇUN CEZALANDIRILMASININ SEBEPLERİ VE TEŞEBBÜSÜN HUKUKİ NİTELİĞİ-1146

 • IV. -TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI-1149

 • 1. -Kasten ika edilebilen bir suçun işlenmek istenmesi-1150

 • 2. -Gerçekleştirilen Fiilin İcra Hareketi Niteliğinde Olması-1153

 • A. -Genel Bilgiler-1153

 • B. -Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılmamasının Sebepleri-1153

 • C. -Hazırlık Hareketleriyle İcra Hareketlerinin Birbirinden Ayrılması-1156

 • a. -Sübjektif Teoriler-1156

 • aa. -Açıkça Ortaya Çıkan Suç Kastı Teorisi-1157

 • bb. -Failin Planına Dayanan Sübjektif Teori-1158

 • b. -Objektif Teoriler-1158

 • aa. -Kronolojik Teori-1159

 • bb. -Şekli ve Maddi Objektif Teori-1159

 • cc. -Tek Anlamlı Hareket Teorisi-1160

 • c. -Karma Teoriler-1162

 • 4. -Fiilin Elverişli Olması-1164

 • 5. -Neticeli veya İcra Hareketleri Kısımlara Bölünebilen Sırf Hareket Suçunun Bulunması-1165

 • 6. -İcra Hareketlerine Başlanmış Olmakla Birlikte Hareketlerin Tamamlanamamış veya Tamamlanmış Olmakla Birlikte Neticenin Gerçekleşememiş Olması-1166

 • V. -TEŞEBBÜSE ELVERİŞLİ OLMAYAN SUÇLAR-1170

 • VI. -İŞLENEMEZ SUÇ (ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS)-1173

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1177

 • MADDE 36- GÖNÜLLÜ VAZGEÇME-1190

 • Gerekçe-1190

 • -GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (m. 36)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1190

 • a. -Sübjektif Teoriler-1192

 • b. -Objektif Teoriler-1193

 • c. -Suç Politikası Teorileri-1193

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1196

 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • SUÇA İŞTİRAK

 • MADDE 37- FAİLLİK-1213

 • Gerekçe-1213

 • -SUÇA İŞTİRAK VE FAİLLİK (m. 37)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1214

 • I. -GENEL BİLGİLER, ESKİ VE YENİ TCK’DAKİ DÜZENLEMELER-1214

 • II. -SUÇA İŞTİRAKİN HUKUKİ ESASI-1218

 • III. -SUÇA İŞTİRAKİN CEZALANDIRILMASI KONUSUNDA SİSTEMLER-1220

 • IV. -KABAHATLERE İŞTİRAK-1222

 • V. -İŞTİRAK ŞEKİLLERİ VE BAĞLILIK KURALI-1223

 • 1. -Faillik-1223

 • A. -Genel Bilgiler-1223

 • B. -Müstakil Faillik-1224

 • C. -Müşterek Faillik (m. 37/1)-1226

 • a. -Şartları-1227

 • aa. -Birden Çok Failin, Fiilin İcrasında Müşterek Hakimiyet Kurması-1228

 • bb. -Birlikte suç işleme kararının bulunması-1230

 • b. -Özgü Suçlarda Müşterek Faillik-1231

 • c. -İhmali Suçlarda Müşterek Faillik-1231

 • d. -Taksirli Suçlar ve Müşterek Faillik-1232

 • D. -Dolaylı Faillik-1232

 • VI. -ÇOK FAİLLİ SUÇLAR-1234

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1236

 • MADDE 38- AZMETTİRME-1268

 • Gerekçe-1268

 • -AZMETTİRME (m. 38)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1269

 • I. -GENEL BİLGİLER-1269

 • II. -AZMETTİRME-1269

 • 1. -Genel Bilgiler ve Benzer Kavramlardan Farkı-1269

 • 2. -Azmettirme ve Manevi Yardım Etme-1270

 • 3. -Azmettirme ve Dolaylı Faillik-1270

 • 4. -Azmettirme ve Suç İşlemeye Tahrik-1270

 • III. -AZMETTİRMENİN CEZALANDIRILMASININ ŞARTLARI-1271

 • 1. -Suç İşleme Hususunda Karar Vermemiş Olan Kişiye Belli Bir Suçun İşlenmesine Karar Verdirilmesi-1271

 • 2. -Azmettirilenin Kasten, Hukuka Aykırı ve En Azından Teşebbüs Aşamasında Kalmış Bir Fiil İşlemesi-1273

 • IV. -İHMALİ VE ÖZGÜ SUÇLARDA AZMETTİRME-1275

 • V. -AZMETTİRENİN CEZALANDIRILMASI-1277

 • VI. -KIŞKIRTICI AJAN VE GİZLİ SORUŞTURMACI-1278

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1281

 • MADDE 39- YARDIM ETME-1307

 • Gerekçe-1307

 • -YARDIM ETME (m. 39)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1307

 • I. -GENEL BİLGİLER-1307

 • II. -MADDİ YARDIM ETME-1310

 • 1. -Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçları Temin Etmek-1310

 • 2. -Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Maddî Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak-1311

 • III. -MANEVİ YARDIM ETME-1313

 • 1. -Suç İşlemeye Teşvik-1314

 • 2. -Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek-1315

 • 3. -Suçun İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunmayı Vaad Etmek-1315

 • 4. -Suçun Nasıl İşleneceği Konusunda Yol Göstermek-1316

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1316

 • MADDE 40- BAĞLILIK KURALI-1350

 • Gerekçe-1350

 • -BAĞLILIK KURALI (m. 40)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1351

 • I. -GENEL BİLGİLER-1351

 • II. -ŞARTLARI-1352

 • 1. -Kasten ve Hukuka Aykırı İşlenmiş Bir Fiilin Varlığı-1352

 • 2. -Suçun En Azından Teşebbüs Aşamasına Varmış Olması-1353

 • III. -NİTELİKLİ HALLERİN SUÇ ORTAKLARINA SİRAYETİ-1354

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1358

 • MADDE 41- İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME-1366

 • Gerekçe-1366

 • -İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (m. 41)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1366

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1369

 • BEŞİNCİ BÖLÜM

 • SUÇLARIN İÇTİMAI

 • MADDE 42- BİLEŞİK SUÇ-1371

 • Gerekçe-1371

 • -BİLEŞİK SUÇ (m. 42)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1371

 • I. -SUÇLARIN İÇTİMAINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER-1371

 • II. -BİLEŞİK SUÇA İLİŞKİN KAİDELER-1374

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1380

 • MADDE 43- ZİNCİRLEME SUÇ-1410

 • Gerekçe-1410

 • -ZİNCİRLEME SUÇ (m. 43/1, 3)- VE -AYNI NEVİDEN FİKRİ İÇTİMA (m. 43/2, 3)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1411

 • I. -ZİNCİRLEME SUÇ-1411

 • 1. -Genel Bilgiler-1411

 • 2. -Zincirleme Suçun Şartları-1412

 • A. -Aynı Suçun Değişik Zamanlarda Birden Çok İşlenmesi-1412

 • B. -Birden Fazla Suçun Bir Suç İşleme Kararıyla İşlenmesi-1414

 • C. -Suçun Aynı Kişiye Karşı İşlenmiş Olması-1416

 • 3. -Zincirleme Suçta Müeyyide-1417

 • II. -AYNI NEVİDEN FİKRİ İÇTİMA-1418

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1420

 • MADDE 44- FİKRÎ İÇTİMA-1480

 • Gerekçe-1480

 • -FARKLI NEVİDEN FİKRİ İÇTİMA (m. 44)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1480

 • I. -GENEL BİLGİLER-1480

 • II. -FİKRİ İÇTİMAIN HUKUKİ ESASI VE ŞARTLARI-1482

 • 1. -Fiilin Tek Olması-1483

 • 2. -Birden Fazla Suçun Oluşmasına Sebebiyet Verme-1487

 • III. -FARKLI NEVİDEN FİKRİ İÇTİMA-1487

 • IV. -FARKLI EVİDEN FİKRİ İÇTİMANIN KABULÜNÜN SONUÇLARI-1490

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1491

 • ÜÇÜNCÜ KISIM

 • YAPTIRIMLAR

 • BİRİNCİ BÖLÜM

 • CEZALAR

 • MADDE 45- CEZALAR-1515

 • Gerekçe-1515

 • -CEZA YAPTIRIMI (m. 45)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1515

 • I. -CEZA KAVRAMI-1515

 • II. -CEZANIN AMACI-1517

 • 1. -Kefaret ve Adalet Teorileri-1517

 • 2. -Önleme-Caydırıcılık Teorisi-1520

 • 3. -Uzlaştırıcı Teoriler-1525

 • III. -CEZANIN NİTELİKLERİ-1526

 • IV. -CEZANIN ÇEŞİTLERİ-1531

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1532

 • MADDE 46- HAPİS CEZALARI-1537

 • Gerekçe-1537

 • TCK. ’NUN 46, 47, 48 ve 49 UNCU MADDELERİNE İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMALAR-1537

 • I. -HAPİS CEZASININ ÇEŞİTLERİ-1537

 • 1. -Genel Bilgiler-1537

 • 2. -Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası-1537

 • 3. -Müebbet Hapis Cezası-1539

 • 4. -Süreli Hapis Cezası-1541

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1542

 • MADDE 47- AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI-1543

 • Gerekçe-1543

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1543

 • MADDE 48- MÜEBBET HAPİS CEZASI-1548

 • Gerekçe-1548

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1548

 • MADDE 49- SÜRELİ HAPİS CEZASI-1549

 • Gerekçe-1549

 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1549

 • MADDE 50- KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR-1563

 • Gerekçe-1564

 • -KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR (m. 50)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1566

 • I. -GENEL BİLGİLER-1566

 • II. -KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA VEYA TEDBİRLERDEN BİRİNE ÇEVRİLMESİ-1567

 •