Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (15)      Haziran (85)      Mayıs (54)      Nisan (96)

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1 (Kanunlar)

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1 (Kanunlar)Sayfa Sayısı
:  
1296
Kitap Ölçüleri
:  
13*19
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750263408

118,00 TL


Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın yirmialtıncı basısı, son olarak, 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, 11.7.2020 tarihli ve 7253 sayılı Kanunla (RG: 31 Temmuz 2020/31202) 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" da yapılan değişiklikler işlenerek hazırlanmıştır.


 


Kitapta kanunların genel gerekçelerine ve özellikle Türk Ceza Kanununa ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporlarına ve her bir maddeye ilişkin gerekçe metinlerine güncellenmiş haliyle yer verilmiştir. Özellikle Türk Ceza Kanununda sistematik ve içerik bakımından yapılan köklü değişiklikler karşısında, madde metinlerinin gerekçeleri ile birlikte yayımlanmasında büyük bir yarar olduğu düşünülmüştür.


 


Konu Başlıkları


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


Türk Ceza Kanunu


Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun


Ceza Muhakemesi Kanunu


Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun


Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun


Kabahatler Kanunu


Çocuk Koruma Kanunu


Terörle Mücadele Kanunu


Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun


Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu


Adlî Sicil Kanunu


Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun


Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu


Basın Kanunu


Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


Çek Kanunu


Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun


Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun


İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun


Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun


Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu


Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun


Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu


Tanık Koruma Kanunu


 


Bilirkişilik Kanunu